Archiwum
Tagi
RSS
czwartek, 01 czerwca 2017
#284_2: Autentyczne widea z internetu dokumentujące prawdę o UFO i nieznane cechy tych Magnokrafto-podobnych gwiazdolotów

... (kontynuacja poprzedniego wpisu #284_1) ...

Dla całego szeregu odmiennych powodów, w tym m.in. z uwagi na nietypowość kształtu tamtego gwiazdolotu i jego odbieganie od tego co powszechnie uważa się za klasyczny kształt UFO, a także aby "długimi rękami" i krzykliwymi głosami obrzydzać ludziom poznawanie prawdy i gromadzenie poprawnej wiedzy o UFO, wielu krytykantów szybko jednak okrzyknęło te widea jako kolejne fabrykacje. Niemniej kiedy w maju 2017 roku, jeden z moich współpracowników podesłał mi linki do owych wideo, ja szybko odkryłem, że faktycznie widea te udokumentowały autentyczne UFO, a ściślej udokumentowały magnetycznie sprzężoną ze sobą swymi pędnikami konfigurację latającą złożoną z jednego dyskoidalnego UFO typu K6 lecącego w tzw. "pozycji wiszącej", tj. zwróconego swoją podłogą w górę, oraz z przylgniętego do tej podłogi jednego Cztero-Pędnikowego UFO typu T6 - w jakim pomieszczenie załogi miało kształt jakby "torpedy".

Wszystkie zjawiska jakie demonstruje gwiazdolot (UFO) uchwycony na owych malezyjskich wideo, oraz wszystkie cechy tego gwiazdolotu jakie owe widea zarejestrowały, są zgodne ze stwierdzeniami mojej "Teorii Magnokraftu" - co czytelnik powinien móc zweryfikować po poznaniu np. treści tomu 3 mojej monografii [1/5]. Stąd dysponujemy już wiedzą i danymi jakie pozwalają mi tu z całą pewnością zagwarantować, że widea te utrwaliły autentyczne gwiazdoloty popularnie zwane "UFO". Istnieje aż szereg przesłanek, wszystkie z których dokumentują, iż owe malezyjskie widea autentycznie udokumentowały właśnie dyskoidalne Magnokrafto-podobne UFO typu K6 (a stąd i także sprzężone z nim 4-Pędnikowe UFO typu T6). Najważniejszą z tych przesłanek są wymiary tego UFO. Wszakże Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma wymiary: maksymalna średnica D=35.11 metrów, zaś maksymalna wysokość H=5.85 metrów. Stąd średnica tego UFO może sobą objąć szerokość około 5 domków pokazanych na "Rys. #A5b(środek)" ze strony "portfolio_pl.htm". Osądzając zaś po liczbie ok. 10 okien, szerokość takich zaś 5 domków jest właśnie odpowiednikiem szerokości owego jednego dużego budynku, ponad którym owo UFO przelatuje, obejmując swą średnicą całą jego szerokość. (Niestety, dzisiejsi "UFOlodzy" widać są okropnie leniwi i niedbali - na przekór bowiem, iż wielu z nich "wymądrzało" się na temat tych wideo w internecie, według mojego rozeznania żaden z nich NIE pokusił się nawet aby pomierzyć szerokość owego budynku, poczym opublikować tą szerokość w internecie.) Inną przesłanką, że owo UFO było typu K6 jest liczba jego pędników bocznych. Magnokrafto-podobne UFO typu K6 ma bowiem n=20 takich pędników bocznych. W "bijącym trybie" lotu, w jakim owo UFO było sfilmowane, każdy z jego pędników formuje tzw. "obwód magnetyczny" jaki łączy go z pędnikiem głównym. W pewnym więc miejscu jednego z wideo, kiedy to UFO dokonuje "przekoziołkowania", część z tych obwodów magnetycznych zjonizowała powietrze i stąd ujawniła swoje istnienie na wideo. Aczkolwiek owe zjonizowania NIE ujawniają ile owych pędników było na całym obwodzie UFO, ujawniają one jednak, że w ćwiartce obwodu tego gwiazdolotu zawartych było 5 pędników bocznych - co potwierdza, że całe UFO miało n=20 pędników boczych, czyli że było typu K6. Istnieje też sporo innych przesłanek jakie także pośrednio dowodzą iż było to UFO typu K6. Przykładowo, na najwyraźniejszym z wideo wyraźnie widać wszystkie elementy zarysu powłoki obecne w UFO typu K6.

Szersze wyjaśnienia jak wyglądają poszczególne typy dyskoidalnego UFO (w tym typ K6), a także co to takiego owe Cztero-Pędnikowe UFO oraz jakie są cechy jego typu "T6", przytoczyłem już na innej mojej stronie o nazwie "magnocraft_pl.htm" - szczególnie w jej punkcie #F2 oraz w podpisie pod jej "Rys. #F2". Dlatego to tam odsyłam czytelnika - jeśli zechce dowiedzieć się więcej na temat owego udokumentowanego licznymi wideo autentycznego Magnokrafto-podobnego UFO z Malezyjskiej prowincji Kelantan i 2016 roku.


#A6.3. Różnorodność kabin 4-pędnikowego UFO

Czteropędnikowe magnokrafty i UFO, omawiane szczegółowiej w punkcie #F2 i na "Rys. #F2" z mojej strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", w swej zasadzie działania są bardzo podobne do ludzkich czterokołowych pojazdów (np. do samochodów). Znaczy, podobnie jak samochody, które jeśli tylko mają 4 koła wówczas mogą bezpiecznie jeździć bez względu na to czy ich reszta ma kształt "torpedy" (jak stare samochody wyścigowe), kostki (jak dzisiejsze autobusy czy furgonetki), czy dowolny inny, nawet najdziwniejszy kształt (jak dzisiejsze np. maszyny rolnicze), tak samo UFO czteropędnikowe poza owymi czterema pędnikami rozstawionymi względem siebie w precyzyjnie określonych odległościach, może mieć resztę swej konstrukcji o dowolnym innym kształcie jaki najlepiej służy funkcji dla której zostało ono zbudowane.

Faktycznie też istnieją już widea jakie udokumentowały czteropędnikowe UFO czasami nawet najdziwniejszych kształtów. Niestety, rzadko widea te zdołały uchwycić ich pędniki, a stąd wyraźnie ujawnić iż owe kształty są unoszone właśnie przez cztery pędniki. Na szczęście, znalazłem już wideo, sfilmowane w nocy, a stąd wyraźnie ujawniające istnienie owych 4 pędników. W owym ciekawie ukształtowanym UFO pomieszczenie załogi ma kształt jakby rury załamanej na kształt kwadratowego obramowania ludzkiego obrazka, środek jakiego to obramowania jest pusty. Owe zaś cztery pędniki, zamiast, jak typowo w tych UFO, być umieszczone po zewnętrznej stronie pomieszczenia załogi, faktycznie są umieszczone wewnątrz owej pustej przestrzeni i kwadratowego obramowania. To daje więc załodze możność łatwego obserwowania świata, jakie NIE jest psute przez zmieniające optykę przestrzeni pole magnetyczne z pędników UFO. Ponadto pozwala też to załodze opuszczać ów wehikuł w locie, bez bycia wystawionym na działanie silnego pola magnetycznego z owych pędników. Tak zmyślnie ukształtowane UFO (jak wierzę z jego przeznaczenia, zapewne typu T8), udokumentowane zostało np. na długości od 8:03 do 9:50 minuty zestawienia wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk , zaś w YouTube i w wyszukiwarkach sporo wideów i danych na jego temat ujawniają słowa kluczowe: Giant unusual UFO light caught over San Francisco in March 2013. (Dokładnie to samo 4-pędnikowe UFO, sfilmowane w marcu 2013 roku w SanFrancisco, USA, jest np. pokazane też na minutach od 6:47 do 8:28 zestawienia wideów o adresie https://www.youtube.com/watch?v=SvW2UExIk-E .)

Żelaznym wymogiem jaki zmuszeni są przestrzegać konstruktorzy Magnokrafto-podobnych gwiazdolotów czteropędnikowych jest, że w każdym typie ich 4 pędniki muszą być precyzyjnie rozstawione względem siebie w taki sposób, że osie centralne tych pędników dokładnie pokrywają się z osiami pędników odpowiadającego temu typowi gwiazdolotu dyskoidalnego. Tylko bowiem takie rozstawienie ich 4 pędników pozwala aby gwiazdoloty czteropędnikowe mogły magnetycznie sprzęgać się na czas lotów międzygwiezdnych z odpowiadającymi im typami gwiazdolotów dyskoidalnych - tak jak demonstrują to widea z podpunktu #A6.2 tego wpisu. Z kolei spełnienie tego wymogu może być dokonywane aż na szereg sposobów. Jednym z nich jest budowanie gwiazdolotów 4-pędnikowich o kształcie trójkątnym - tj. takim jaki od mojej urodzinowej daty 25 maja 2017 roku można było sobie oglądnąć np. na samym początku, tj. na minutach od 0:09 do 0:37, zestawienia wideów UFO o adresie https://www.youtube.com/watch?v=QaQT_CR7SdA . W takich trójkątnych gwiazdolotach 4-pędnikowych (typu "T"), jeden pędnik (nazwijmy go "głównym") jest zamontowywany w centrum trójkąta, zaś pozostałe 3 pędniki (nazwijmy je "bocznymi") są zamontowane na końcach 3 ostrzy trójkąta - tak jak to widać na wskazywanym tu wideo. Podczas więc ich magnetycznego sprzęgania z dyskoidalnymi gwiazdolotami typów "K", pędnik główny typu "T" sprzęga się z pędnikami głównymi dyskoidalnych gwiazdolotów "K", zaś owe 3 pędniki boczne typów "T" - z trzema pędnikami bocznymi typów "K". Ciekawostką uchwyconego na wskazywanym tu wideo trójkątnego gwiazdolotu 4-pędnikowego jest, że - jak widać to z kształtu obudowy tych 4 pędników (szczególnie zaś obudowy jego pędnika głównego), do swego napędu używa on bardziej zaawansowanych "konfiguracji krzyżowych" z komór oscylacyjnych drugiej generacji, o konstrukcji zilustrowanej w częściach "2s" i "2t" Rys. F11 z tomu 2 mojej monografii [1/5] - co praktycznie oznacza, że niezależnie od lotów magnetycznych, owo UFO 4-pędnikowe może też realizować natychmiastowe loty telekinetyczne (a stąd co oznacza także, że owo UFO prawdopodobnie przybyło na naszą planetę z jakiejś bardzo odległej galaktyki).


#A6.4. Widea UFO, których skorupa nasterowana była na przeźroczystość, stąd udokumentowane są w nich tylko niektóre elementy powłoki (te które były ustawione do filmującego pod kątami bliskimi zera), zaś w których pozostałe elementy powłoki, ustawione pod innymi kątami patrzenia, znikły z pola widzenia

W poprzedno omawianym punkcie #A6.2 tego wpisu, a także w punkcie #E2 i w podpisach pod "Rys. #A1" i "Rys. #A5b(K10) - środek" ze swej strony "magnocraft_pl.htm", powoływałem się na stwierdzenie mojej "Teorii Magnokraftu", że gwiazdoloty latające w przestrzeni kosmicznej muszą mieć powłoki o sterowanym stopniu przeźroczystości i odbijania światła. (Tj. blisko słońc ich powłoki muszą odbijać jak lustra niemal całe padajace na nie światło, zaś w ciemnych obszarach kosmosu ich powłoki muszą być niemal całkowicie przeźroczyste.) Z domowych zaś obserwacji np. przeźroczystych naczyń kuchennych wiemy, że poziom przeźroczystości przedmiotów wykonanych z przeźroczystego materiału (np. ze szkła) zależy od kąta patrzenia lub filmowania. Stąd kompletnie przeźroczyście wyglądają jedynie obiekty na jakie patrzy się pod kątem niemal prostym (tj. 90 stopni), zaś pod im mniejszym kątem obiekty te są oglądane, tym są one mniej przeźroczyste (np. pod kątem bliskim zera zupełnie przestają wyglądać przeźroczyście). We wszystkich zaś Magnokrafto-podobnych gwiazdolotach, niemal cała ich powłoka często ustawia się wobec patrzącego pod kątami bliskimi 90 stopni. Jedyne elementy tej powłoki, które typowo w niektórych miejscach są ustawione pod kątem bliskim zera, to przegrody oddzielające od siebie poszczególne pędniki boczne (widoczne m.in. na wykroju Magnokraftu z "Rys. #E1ab" z mojej strony o nazwie "magnocraft_pl.htm"), a także niektóre fragmenty ścianek obudów komór oscylacyjnych.

Jeśli więc w świetle dziennym UFO zostanie sfilmowane w "trybie bijącym" kiedy jego powłoka przestawiona jest na kompletną przeźroczystość, wówczas na filmie lub wideo udokumentowane zostaną głównie owe przegrody pomiędzy poszczególnymi pędnikami bocznymi, a także niektóre niewielkie fragmenty jego komór oscylacyjnych. (Odnotuj, że po liczbie owych komór oscylacyjnych pooddzielanych od siebie tymi przegrodami daje się wówczas łatwo wyznaczyć typ sfilmowanego UFO - po szczegóły patrz punkt #E4 i podpis pod "Rys. #E4" z mojej strony o nazwie "magnocraft_pl.htm".) Jak też się okazuje, takich wideów ukazujących jedynie owe przegrody istnieje obecnie najwięcej. Aby wskazać tutaj kilka ich przykładów, to obejmują one m.in.:

(A) Wideo UFO typu K8 pokazane pomiędzy minutami 20:42 a 23:05 na zestawieniu różnych wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=880i7OsoweY .

(B) Wideo przeźroczystego UFO typu K3 sfilmowane przy restauracji McCormic & Shmitz w mieście Troy, Michigan, dnia 25 March 2017 roku, a pokazane pomiędzy minutami 7:49 a 10:17 na zestawieniu różnych wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=vYOOYVA6FIc .

(C) Wideo UFO typu K4 pokazane pomiędzy 7:30 a 9:50 minutą pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 (odnotuj, że widać na nim kuliste obudowy pędników bocznych tego UFO).

(D) Wideo UFO sporego typu pokazane pomiędzy minutami 8:03 do 10:24 na zestawieniu różnych wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=s2s4rfPXlGU .

(E) Aż kilka wideów UFO pokazanych na szeregu odmiennych ujęć zestawienia filmów UFO o adresie https://www.youtube.com/watch?v=YqajYtfmkvE .


#A6.5. Widea dokumentujące działanie UFO w trzech trybach działania, tj. w trybach: (1) bijącym, (2) wiru magnetycznego, oraz (3) soczewki magnetycznej

Niektóre widea podpierające niniejszy punkt, już zestawiłem w innych popunktach tego punktu #A6 - przykładowo patrz: (a) wideo (1) z punktu #A6.6 poniżej, ilustrującego w świetle dziennym aż dwa tryby pracy UFO równocześnie, tj. tryb bijący i tryb wiru magnetycznego; (b) wykonane nocą wideo z punktu #A6.1 powyżej, które pokazuje UFO w trybie wiru magnetycznego; (c) wykonane dniami widea z punktów #A6.2 i #A6.4 jakie ilustrują kilka przeźroczystych UFO działających w trybie bijącym.

Dodatkowe widea, które też podpierałyby owe trzy tryby pracy UFO nadal wymagają pracochłonnego odszukania i zestawienia tutaj. Niestety, wykonanie tego działania narazie muszę odłożyć na później, bowiem w chwili obecnej pilnie muszę poświęcić swój czas wykonaniu odmiennego projektu.


#A6.6. Linki i opisy jeszcze innych wideo, które dokumentują co bardziej interesujące lub niezwykłe cechy i zdolności UFO, jednak które z powodu ich pokrewieństwa z tematami mającymi już odrębną autoryzowaną przezemnie stronę internetową, przeanalizowałem i opisałem szerzej na owej odmiennej stronie

W poprzednich podpunktach niniejszego wpisu polinkowałem i opisałem autentyczne widea, które udokumentowały cechy lub możliwości UFO jakie NIE są pokrewne do tych opisywanych szczegółowo na dowolnej innej zadedykowanej im mojej stronie internetowej. Istnieją jednak też widea, jakie osobiście analizowałem i potwierdziłem jako autentyczne, a jakie pokazują cechy lub możliwości UFO już opisane na poświęconej im odrębnej mojej stronie. W niniejszym wpisie wskażę więc przykłady linków do najbardziej informacyjnych z takich wideo i filmów wraz z linkami do moich stron szczegółowo je opisujących. Oto owe przykłady:

(1) jakby "kotłujące się" czarne belki UFO. Najlepszym przykładem takich właśnie wideo, jest to które pokazuje poruszające się i jakby "kotłujące" tzw. "czarne belki" jakie zawsze pojawiają się m.in. w "konfiguracjach semizespolonych" posprzęganych z dwóch UFO, z których chociaż jedno UFO działa w tzw. "trybie bijącym" (taka "konfiguracja semizespolona" pokazana jest na "Rys. #H2b(góra-środek)" z mojej strony "magnocraft_pl.htm"). W maju 2017 roku wideo to oglądałem (liczę, że czytelnik ciągle będzie mógł je sobie tam oglądnąć) m.in. na długościach od 0:15 do 2:40 minuty około 11 minutowego https://www.youtube.com/watch?v=ObnE3pylB3U , na długościach od 5:17 do 7:44 minuty około 11 minutowego https://www.youtube.com/watch?v=niIFNNpjSqI , oraz na długościach od 43:53 do 46:20 minuty około 57 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=tInqmakSkzo . Z kolei szerszą analizę i opis tego wideo przytoczyłem w punkcie #E3 swej strony "cloud_ufo_pl.htm". Dokładnie to samo ujęcie oddolne tego samego "kompleksu semizespolonego" UFO sfilmowanego w Alaska i tej samej sytuacji, dokumentują też minuty od 42:20 do 44:05 z około 58 minutowego zestawienia wideów UFO dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=QIBteGMPYB4 , zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Sightings New Lost Video May 15 2017. Takie samo połączenie i tryb działania UFO, tyle że ujęty w mniej spektakularnym widoku z boku, zamiast w wysoce popisowym widoku od dołu, został udokumentowany na długościach od 4:45 do 6:40 minuty około 10 minutowego zestawienia filmów o UFO udostępnianego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=iXwqEeKMYt8 .

(2) Pierścień jakby "czarnego dymu" formowany przez "czarne belki" pola magnetycznego generowanego przez pędniki boczne niewidzialnego UFO typu K8 zawisającego nieruchomo w pozycji wiszącej i w trybie "soczewki magnetycznej" ale z polem lekko wirującym - po szczegóły patrz opisy z punktu #E2 na mojej stronie "cloud_ufo_pl.htm", a także oglądnij darmowe wideo dostępne np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=BcS-uxuwh8A , jakiego inne kopie niż tu wskazywana można też odnaleźć w wyszukiwarkach używając słów kluczowych: mysterious smoke ring in Kazakh sky .

Powinienem tu też dodać, że opracowałem specjalną internetową stronę linkującą o nazwie "skorowidz.htm", na której czytelnik znajdzie dalsze linki do tych części moich stron i publikacji, w których analizowałem, opisałem i linkowałem jakieś widea lub filmy UFO, a także szczegółowo powyjaśniałem inne co bardziej istotne tematy.


#A6.7. Widea UFO poszerzające i uzupełniające fotograficzny materiał dowodowy jaki oryginalnie utwierdził prawdę formalnego dowodu naukowego, że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty", stąd jakie poszerzają pewność i oczywistość prawdy wyrażanej poszczególnymi punktami mojego dowodu

W punkcie #B2 swej strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm", a także w podrozdziale P1 z tomu 14 mojej monografii [1/5], wyjaśniłem metodę "porównywania atrybutów" z użyciem jakiej formalnie i naukowo udowodniłem, że UFO to już zbudowane moje Magnokrafty. Metoda ta jest bardzo prosta. Mianowicie, moja "Teoria Magnokraftu" wskazuje całą mnogość fotografowalnych zjawisk, jakie dadzą się łatwo zidentyfikować i odróżnić od innych przypadkowych manifestacji, tylko jeśli jakiś gwiazdolot jaki zjawiska te generuje do swego napędu używa zasady działania mojego Magnokraftu i ma dokładnie tą samą konstrukcję co mój Magnokraft. Z owej mnogości takich zjawisk, ja wybrałem 12 najbardziej spektakularnie i jednoznacznie dokumentowanych na zdjęciach gwiazdolotów. (Oczywiście, mój Magnokraft generuje znacznie więcej niż 12 takich fatografowalnych i jemu unikalnych zjawisk, jednak dla udowodnienia ponad wszelką wątpliwość, że "UFO to już zbudowany Magnokraft" wystarczy udokumentować tylko 12 z nich.) Potem dla każdego z owych 12 zjawisk zaprezentowałem obiektywne zdjęcia UFO jakie dowodzą, iż faktycznie każde z tych zjawisk jest też indukowane przez UFO. W sumie zaś, zdjęciowe udokumentowanie iż UFO generują owych 12 zjawisk indukowanych wyłącznie przez gwiazdoloty o konstrukcji i zasadzie działania mojego Magnokraftu, reprezentuje sobą formalne udowodnienie naukową metodą "porównywania atrybutów", że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty". Innymi słowy, ta metoda dowodzenia używa tej samej niezawodnej i sprawdzonej przez wieki nieustannego używania zasady, jakiej używają np. myśliwi do identyfikowania zwierzęcia jakiego ślady właśnie napotkali, lub jakiej używają detektywi do znajdowania przestępcy na podstawie śladów jakie pozostawił on w miejscu swej zbrodni.

W czasach kiedy w 1981 roku formułowalem swój formalny dowód naukowy, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty", ludzie NIE posiadali obecnych telefonów komórkowych i małych wideo rekorderów. Ruchome filmy UFO były więc rzadkością. Dlatego swój dowód formalny oparłem wówczas na zdjęciach UFO, których już wtedy istniało wystarczająco dużo. Obecnie jednak istnieją już nagrania wideo dla wielu zjawisk i przypadków z pośród materiału dowodowego jaki wtedy użyłem w swoim dowodzie. Dlatego postanowiłem, że poniżej w niniejszym podpunkcie tego wpisu będę stopniowo wskazywał też widea i materiały filmowe dostępne w internecie, jakie dodatkowo pouzupełniają i poszerzą zdjęcia jakimi w swoim dowodzie z 1981 roku zilustrowałem owe 12 punktów formalnie dowodzących, że "UFO to już zbudowane moje Magnokrafty". Aby zaś czytelnik łatwiej mógł ustalić, które widea jakie tu wskażę podpierają który punkt mojego formalnego dowodu, poniżej widea te zestawiłem w punktach, jakich numeracja jest zgodna z numeracją podrozdziałów rozdziału P2 zawierających prezentację owego dowodu w tomie 13 mojej monografii Monografii [1/5]. Oto owe widea:

(P2.5) Wideo pokazujące nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji, z pędnika głównego UFO. Wideo to (nagrane 22 January 2016, w Hambantota, Sri Lanka) udostępnione jest w YouTube od 9:45 do 10:05 minuty (najlepszy jego widok pokazano na długosci około 10:00 minuty) zestawienia wideów z adresu https://www.youtube.com/watch?v=9JN4k7apoVY , zaś w wyszukiwarkach dane o nim ujawniają słowa kluczowe: UFO Hambantota Sri Lanka 2016. Dokumentuje ono nocny wygląd wylotu sześciennej komory oscylacyjnej pierwszej generacji z pędnika głównego UFO. Na długości około 10:00 minut daje się nawet zobaczyć kostkę wewnętrznej komory z "kapsuły dwukomorowej" tego pędnika.

(P2.11) Wideo pokazujące dwa odmienne kolory obu wylotów z pędnika głównego UFO. To wideo, nagrane w 2017 roku w Kaliforni, USA, pokazano pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=uEzawwCf7t0 , a także pokazano je na początku zestawienia wideów UFO o adresie https://www.youtube.com/watch?v=GfSNXlGPxBk , tj. na długościach od 0:25 do 2:25 tego zestawienia. Można je też odnaleźć wpisując w wyszukiwarkę z YouTube słowa kluczowe: UFO lights caught over California in 2017 . Uchwyciło ono widok z boku UFO lecącego w trybie bijącym, a ściślej, prawdopodobnie widok kompleksu kulistego dwóch UFO uchwyconego z boku przy pionowym ustawieniu podłóg tych UFO (w takim bowiem kompleksie równoczesnie widoczne są wyloty obu pędników głównych, jeden z których wylotów potrafi jednak zniknąć z widoku jeśli UFO nieco się obróci w pionie) - tj. widok kompleksu podobnego w swym sprzęgnięciu i swym ustawieniu do kompleksu pokazanego na "Rys. #A2b(2xK4) - środek" z mojej strony o nazwie "magnocraft_pl.htm". Stąd oba wyloty pędnika głównego, świecące dwoma zasadniczymi kolorami, tj. żółto-pomarańczowym przy biegunie N i niebiesko-zielonym przy biegunie S, zostały utrwalone na tym wideo rozstawione poziomo obok siebie niemal na tej samej wysokości. Podobnie ujęte UFO, też świecące owymi kolorami, pokazane jest na 0:02 do 1:14 minuty widea https://www.youtube.com/watch?v=ogyxPnuflv8 . Odnotuj, że widea te powtarzają udokumentowanie kolorów świecenia wylotów pędników UFO lecących w trybie bijącym jakie w tomie 14 mojej Monografii [1/5] udokumentowane są zdjęciami z "Rys. P24".

Wideów poszerzających dokumentację pozostałych punktów mojego coraz bardziej przygniatająco udokumentowanego (a stąd coraz niepodważalniej obowiązującego wszystkich ludzi) formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" będę stopniowo poszukiwał i tu włączał kiedy tylko znajdę chwilkę wolnego czasu pomiędzy absorbującymi mnie innymi jeszcze istotniejszymi badaniami jakie równocześnie prowadzę.

Smutną obserwacją jaka mi się rzuciła w oczy kiedy pod koniec maja 2017 roku przygotowywałem niniejszy wpis i wszystkie jego podpunkty, jest niemoralność intencji dla jakich większość wideów poświęconych UFO jest publikowana w internecie. Zamiast bowiem publikować te widea dla ujawniania prawdy i informowania ludzi o tym co naprawdę się dzieje, spora proporcja tych wideów jest publikowana wyłącznie w celach dochodowych. Jako zaś takich, upowszechnianie tych wideów UFO jest ograniczane nakładanymi na nie "copyrights", są one zaopatrywane w najróżniejsze zwiększające dochód wstawki reklamowe (które to reklamówki mogą zawierać w sobie ukryte algorytmy i kody jakie mi osobiście aż "jeżą włosy"), dla zwiększenia dochodu są one łączone w dłuższe sesje filmowe z oczywistymi fabrykacjami wideów UFO, a na dodatek zamiast być komentowane naukowo i wyjaśniająco, typowo są zaopatrywane w coraz bardziej odbiegające od prawdy i coraz "dziksze" spekulatywne komentarze nastawione tylko na zwiększanie liczby oglądających i płacących za ich subskrypcję. W rezultacie, zamiast upowszechniać prawdę oraz informować, owe widea o UFO szerzą coraz więcej kłamstw i konfuzji oraz coraz bardziej blokują dostęp ludzkości do prawdy. (Przykładowo, na bazie złych doświadczeń przeszłości ja unikam analizowania i komentowania ujęć UFO jakie są włączone razem z fabrykacjami UFO w obręb dłuższych copyrighted filmów.) Wielka więc szkoda, że Polacy są tacy pasywni i tak nastawieni na "bycie mądrymi dopiero po szkodzie". Wszakże tracą wyjątkową szansę uformowania jakiejś grupy "promotorów prawdy", która publikowałaby widea UFO bez nakładania na NIE ograniczających ich upowszechnianie copyrights, reklamówek i wymagań subskrypcji, za to do jakich dodawane byłyby rzetelne, zgodne z prawdą oraz oparte na badanich i na "Teorii Magnokraftu" wyjaśnienia informujące oglądających co faktycznie na wideach tych zostało udokumentowane.

* * *

Powyższe wyjaśnienia i linki stanowią adaptację punktów #A6 do #A6.7 z mojej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm" (aktualizacja z dnia 1 czerwca 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony "portfolio_pl.htm" czytelnik znajdzie pod adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/portfolio_pl.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/portfolio_pl.htm

http://magnocraft.site88.net/portfolio_pl.htm

http://quake.hostami.me/portfolio_pl.htm

http://telekinesis.esy.es/portfolio_pl.htm

http://totalizm.com.pl/portfolio_pl.htm

http://cielcza.cba.pl/portfolio_pl.htm

http://pajak.org.nz/portfolio_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc maj 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń. 

- Na stronie "cloud_ufo_pl.htm" dopisałem punkt #E3.

- Na stronie "dipolar_gravity_pl.htm" dodatkowo udoskonaliłem punkt #A0.

- Na stronie "faq_pl.htm" dodatkowo udoskonaliłem linki z części #A.

- Na angielskojęzycznej stronie "magnocraft.htm" dodałem nowe ilustracje do części #A, #F i #G.

- Na stronie "magnocraft_pl.htm" poszerzyłem i udoskonaliłem podpis pod "Wideo #A0" i pod "Fot. #F2" oraz dodałem nowe ilustracje w częściach #A, #F i #G.

- Zaktualizowałem strony "menu.htm", "menu2.htm" i "menu2_pl.htm".

- Na stronie "mozajski.htm" udoskonaliłem punkt #I1.

- Na angielskojęzycznej stronie "pajak_jan_uk.htm" kosmetycznie udoskonaliłem "Fig. #1". 

- Na stronie "parasitism_pl.htm" udoskonaliłem punkt #C3.

- Na angielskojęzycznej stronie "portfolio.htm" zacząłem wprowadzać nowe punkty #A6 do #A6.7.

- Na stronie "portfolio_pl.htm" poszerzyłem punkt #A5 i dodałem nowe punkty #A6 do #A6.7 opisujące YouTube widea UFO, jakie to punkty adoptowałem potem na niniejszy wpis.

- Na angielskojęzycznej stronie "prophecies.htm" wprowadziłem podpunkt (v) do punktu #H1.

- Na stronie "przepowiednie.htm" wprowadziłem podpunkt (v) do punktu #H1.

- Na stronie "skorowidz.htm" dodałem aż cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł. 

- Na stronie "solar_pl.htm" poszerzyłem i udoskonaliłem punkt #F2. 

- Na stronie "telepathy_pl.htm" poszerzyłem punkt #E1.1 o opis ostrzeżenia nałożonego na dziennik telewizyjny UK: "Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety" (tj. ostrzeżenia linkowanego poniżej na końcu P.S. z wpisu #283_2, zaś opisywanego szerzej w punkcie #A5 strony "portfolio_pl.htm").

- Na angielskojęzycznej stronie "totalizm.htm" wprowadziłem zupełnie nowy punkt #A2.11.

- Na stronie "totalizm_pl.htm" kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H3 i dodany tam jeszcze w marcu 2017 roku zupełnie nowy punkt #A2.11.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej internetowej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy "portfolio_pl.htm" dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "ufo_proof_pl.htm" np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/portfolio_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #284). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, można znaleźć pod następującymi adresami:

https://totalizm.wordpress.com/

http://totalizm.blox.pl/html/


Z totaliztycznym salutem,

dr inż. Jan Pająk


Autobiografia: http://pajak.org.nz/pajak_jan.htm
Portfolio: https://youtube.com/watch?v=f3MuZec4jGM
Profil: https://totalizm.wordpress.com/about/


05:41, totalizm
Link
sobota, 27 maja 2017
#283_1E: How to eliminate unwanted effects by taking simultaneously two actions mutually compensating these effects

Motto: "If instead of a force that always induces resistance, or instead of money that stimulate lusts, you use your intelligence and the described here knowledge about such merging together mechanisms that they mutually compensate their bad consequences, then even the most difficult among troubling you problems, with the help of God can be solved without generating effects that are undesirable e.g. for yourself."

Everyone probably knows the old Polish saying, which expresses the timeless truth, namely that "there is no such bad that would NOT generate also some sort of good". After all, this wise saying was copied from Polish people by practically all the other nations, so that in some way almost everyone come across it on some occasion. However, not everyone knows yet, that this saying has also the reversed version which equally well works in real life, and which I have already described on a number of my web pages and publications (e.g. see item #F3 on my web page named "wszewilki_uk.htm", or see item #B3 on my other web page named "pajak_re_2017.htm"). This reversed version affirms a completely opposite truth, namely that "There is no such good that would NOT generate some sort of evil". The perfect example of the action of this opposite truth are consequences of the "good" served when raising children from wealthy homes, or from homes ruled by women - that is, children brought up "without a father" - to which consequences I try to draw the attention of the reader in a number of my web pages (for examples see item #A3 on the web page named "god_proof.htm", or item #B4 on the web page "antichrist.htm", or even partially item #A2.10 from the web page named "totalizm.htm" - addresses of which are provided at the end of this post). In turn the empirical confirmation of the reliable work of both these opposing truths in our physical world, provides e.g. the fact, that "absolutely nothing has only advantages, but practically everything has both, advantages and disadvantages", and also provides the work of so-called "moral field", the discovery of which was only possible after the formulation of the philosophy of totalizm (i.e. provides the work of "moral field", which on the web page named "totalizm.htm" is briefly described in items #H2, #B1 and #A1.1, while more thoroughly which is discussed e.g. in tem #C4.2 from another web page named "morals.htm"). Also, thanks to totalizm, I have been able to discover, define, and descriptively formulate a moral recommendation explaining "how" we should proceed in our lives in the situation of the simultaneous existence and action of both of these truths, so that we do NOT generate unnecessary evil. This item describes my recommendation, which I hereby include in the collection of life-improving recommendations of my philosophy of totalizm.

The recommendation which I intend to describe here, I intuitively use since the beginning of my research and creative activity. After all, numerous technical implementations of various mechanisms that compensate undesired consequences, as a small boy I was analyzing in precise Swiss clocks that my father used to repair, while I used to take apart again when my father was at work. (I write more about this my youthful behaviour in item #B1 from my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm".) For example, it was just because of my intuitive use of the principle from this recommendation, that I successfully designed my invincible starship called the "Magnocraft" - i.e. that I successfully designed my invention of the interstellar spaceship, which the reader will find described and perfectly illustrated starting from "Fig. #A2" of my web page named "magnocraft.htm". The designing problem that needed to be solved in this Magnocraft is arising because for the propelling purposes this starship uses extremely powerful magnets, called Oscillatory Chambers. In turn each of these Oscillatory Chambers NOT only that is capable to generate the desired propelling forces (i.e. to generate "good") that propel this interstellar spaceship to the near-light velocity, but is also generates unwanted effects (i.e. generates "bad" consequences), due to e.g. attracting (or repelling) with enormous forces of any other Oscillatory Chambers, as well as any nearby ferromagnetic objects. In order to eliminate these "bad" effects, instead of using just one Oscillatory Chamber, for propelling of the Magnocraft "n+1" of such Oscillatory Chambers are used, and in addition each of them produces a pulsating magnetic field with a special course of its changes over time. As a result of this, the mutual attraction of the Oscillatory Chambers occurring between one main propulsor and "n" side propulsors of the Magnocraft, is neutralized by the mutual repulsion between each other of these "n" circularly positioned side propulsors. On the other hand, the attraction of ferromagnetic objects through all these Oscillatory Chambers is neutralized by the repulsion of these objects by pulsations of the magnetic field. (Note from physics, that the pulsating magnetic field repels ferromagnetic objects, instead of attracting them.) The use of exactly the same principle of neutralizing undesirable effects allowed me also to invent a device that would generate a magnetic field of an unlimited-power - i.e. to invent that Oscillatory Chamber described in more details on the web page named "oscillatory_chamber.htm". After all, the electromagnets so-far invented by humans, for the generating magnetic fields use the flow of current in their coils of electrical conductor. However, this principle introduces a very bad consequence in the form of the bursting force that the generated magnetic field exerts on the coils of own conductor. As a result of this bursting force, the magnetic field strength of the existing electromagnets could not rise above a certain value (which turns out to be rather low), because these bursting forces are able to cause a tearing and a destructive exploding of electromagnets’ coils. In contrast, in the Oscillatory Chamber of my invention, these bursting forces are neutralized by the forces of attraction that compress the chambers in an opposite direction due to the mutual attraction of the electrical charges accumulated on the opposing walls of these chambers. Similar intuitive use of the principle discussed here has also allowed me to eliminate the problems (bad consequences) of several other my inventions. Unfortunately, my previous use of this principle was done in a completely intuitive way, without being aware that it is a kind of essential law governing over our entire physical world.

It was only when in January 2017 I formulated the content of item #C9.1 from my web page named "ufo_proof.htm", that I suddenly realized that the recommendation I am trying to describe here is actually a kind of essential law prevailing in the entire our physical world, which (the law) is even respected by God Himself in almost everything that God does. Hence, the first formulation of this new recommendation of totalizm I was firstly quoting as the "motto" for item #C9.1 from my web page named "ufo_proof.htm". At that item I also provided a large collection of examples of the use of that recommendation. However, after further identification and rethinking as to how extensive and useful are applications of this new recommendation of totalizm, at the end of February 2017 I decided that herewith with this description I am going to incorporate that recommendation into the body of the entire philosophy of totalizm, while the abbreviated formulation of it I shall use as the title for this description.

If this new recommendation was to be expressed in full, then the following words would describe it. "Every elementary action generated by any mechanism is going to introduce both the beneficial (good) as well as undesirable (bad) consequences. Therefore, in order to form systems that generate mostly beneficial (good) effects in our area of interest, it is always necessary to combine together at least two such related mechanisms, the unfavourable (bad) sequences of elementary actions of which will compensate each other."

This new recommendation of totalizm has a huge scope of applications. With its help it is possible to solve not only technical problems (i.e. to eliminate the "bad" consequences of different technical mechanisms and actions), such as those eliminated in my invention of the Magnocraft and the Oscillatory Chamber. As it turns out, it is also indispensable, for example, in economics, politics, science, and even in various problems of interpersonal relations. I will now review below examples of the use of this recommendation in most important areas of human life, to illustrate and to explain to the reader how this recommendation can be, and sometimes even already is intuitively, used to eliminate the negative consequences of actions taken in practically every area of our lives in the physical world.

1. Technology. In the technology the principle of eliminating bad consequences (evil) through the use of the recommendation described here, is already applied most often. The reason is that human-built mechanisms from technical devices allow to quickly discover the nature of the problems (evil) that spoil their work. So in order to remedy these problems (evil), designers of next technical devices add to their work additional mechanisms that eliminate the problems (evil) of previously introduced mechanisms. Probably the most commonly known example of such a situation is the "differential" mechanism in wheels of our cars. This mechanism was introduced in cars to cause that when the car turns, the wheels on both sides of the car can rotate at different speeds, so that no wheel is forced to slide along the ground. Unfortunately, on the slippery substrate this mechanism itself also generates a "bad" consequence in the form of rotations of only a sliding wheel. Hence, in off-road vehicles, an additional mechanism has to be introduced that enables the differential mechanism to be switched off when the car is running on slippery surfaces. Of course, the differential mechanism from cars is just one example among thousands of different mechanisms used to eliminate the undesirable (bad) effects of today's technical devices.

2. Politics. Politicians are chronic in using this principle to avoid adverse consequences (e.g. losing elections) in all their socially unacceptable moves. For example, whenever they decide to impose a new tax, or raise an old one, or legalize their negligence or corruption, at the same time with a big bang they announce something supposedly "good" that they have decided to do (but the date of the initiation of this "good" is usually set for the times of a next government). An excellent such example was the news from the NZ government and NZ milk monopoly, that I saw in television on the day of writing this paragraph, i.e. on 23rd of February 2017. The NZ government announced then that it raised by more than the double the number of deadly "Escherichia coli" (E. coli) bacteria that is allowed to contaminate the waters of New Zealand's rivers and lakes, as these bacteria leak into these rivers and lakes from cow dung. (Previously, the number was 260 bacteria E. coli per 100 ml of water, while on that day it was raised to 540 bacteria per 100 ml of water.) The point is that because of the highly careless and harmful to nature actions of the NZ milk monopoly, which provides cheap butter to almost half of today's world (although in NZ the price of butter is one of the highest in the world), the waters of the rivers in NZ have already been so dangerously polluted with deadly micro-organisms, that in a significant proportion of rivers and lakes no-one is allowed to swim or bath any longer, while dogs typically die if they accidentally drink this water. Of course, being so massively present in NZ rivers and lakes, this murderous bacteria sometimes gets into drinking water causing massive poisoning of whole NZ towns (e.g. see poisoning of water in NZ towns of Havelock North, Hastings and Flaxmere in 2016). So in order to "cool down" the public outcry at politicians, caused as a result of this change of already tragic situation into the future one even worse, the government announced simultaneously that by 2040 it would spend two billion dollars to clean waters of the NZ rivers - see www.scoop.co.nz/stories/PA1702/S00324/claims-of-lowered-water-standards-wrong.htm . (The "trick" of the current NZ politicians and the government boils down to the fact, that in the 2017 election the present government most likely is to lose the power, while the next governments (and future politicians) will only recognize these deteriorating standards of bacterial river pollution, as this will allow them to NOT do anything to rectify the problem, while those next governments almost surely will still have no money nor good will to respect the current government's commitment to spend $2 billion on river cleaning in the future.) As in the example above, corrupt governments and politicians already in almost all of today's world use the same method of announcing something that aggravates the fate of people that they govern, with the simultaneous proclamation of a promise that they will undertake in a distant future some actions which are supposed to improve that fate (but which actions these governments and politicians actually do NOT intend to implement at all).

3. Science. The problem (evil) with today's official science which desperately holds up its monopoly on research and on education, is that it so much has advanced its corruption and its departure from the truth, that practically everything new that this science officially states, is already a lie. (For various examples of lies of today's official science - see items #D4, #D2, #D2.1, #K1 and #K2 on my web page named "dipolar_gravity.htm", item #B3 on my web page named "portfolio.htm", item #E1.1 on my web page named "telepathy.htm", item #B2 on my web page named "humanity.htm", and also see other pages and items linked from there.) Thus, in order to still be able to pretend that this official and extremely costly science keeps discovering something new, and at the same time to avoid becoming officially caught up spreading lies that would compromise its hold on maintaining the present monopoly on research and on education, current professional researchers use the recommendation described here. For example, they announce that they supposedly have discovered something new, but at the same time they locate this discovery where no one of normal people, politicians, financiers, or decision makers is able to verify the truth of this discovery (e.g. locate it in the distant cosmos, in the depths of the ocean, underground, in micro-world, in atoms, in micro-particles, in unknown to people radiation, at "the beginning of times", etc., etc.) Of course, the fact that their lies can also be exposed by their colleagues (i.e. by other scientists) today's scientists do not fear, because the present drowning in corruption and still monopolistic science has already developed effective methods that allow it to crush in the bud all attempts to unmask its lies - similarly as they have been for nearly half a century crushing in the bud and blocking my own attempts to reveal the truth (i.e. attempts crushed and blocked, for example, by disseminating another lie, that I am dealing only with "pseudoscience" and "conspiracy theories" - to check how far away from truth is this another lie of official science, I suggest to look at e.g. available in #A0 from the web page named "dipolar_gravity.htm", a shortened description of my theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity or "Codig", or review the listed on the Polish web page "skorowidz.htm" and in section #A2.1 from the web page named "faq_pl.htm" examples of topics and problems that bother humanity, the morally correct solutions for which problems I already have found and indicated to interested people due to my supposedly private and "pseudoscientific" hobby research).

... (This post needed to be cut in two parts because of the memory allocation to this blog, so it is continued below as post #283_2E) ...

10:05, totalizm
Link
czwartek, 25 maja 2017
#283_2E: Examples of how to eliminate evil through wise choices of two actions that mutually compensate each other

... (continuation from the post #283_1E) ...

4. Economics. Human nature tends to seek obtaining a monopoly in whatever one does, and then jealously maintain this monopoly. Hence, every larger business uses all the forces and resources available to it, to get the monopoly first, and then to hold it for own benefit. This in turn leads to the rise of corruption among politicians (or, more precisely, to rise of bribery), to price rises, to the decline of quality, and ultimately to the collapse of the economic branch dominated by a given monopoly. Hence, people have discovered empirically that monopolies should be vigorously combated. In today's world, they are prevailing only in fallen countries inhabited by bribed and immoral people and ruled by corrupted governments. On the other hand, countries with rightful and moral citizens and governments neutralize in themselves these evil-generating monopolies (and cartels) at the source, by making sure that in every economic realm there is a real competition, which is the other mechanism eliminating the economic evil generated by the trend to creating monopolies or cartels.

5. Social life. If someone has a hospitable and friendly nature, favourable living conditions, and an attractive place of living, then also has many guests. Most of people, with whom this person is in friendship, like to organize "invasions" on his/her house and life, as frequently as they want to. Unfortunately, these guests NOT only bring nice consequences, but also many bad consequences. Hence, to neutralize this evil, it is necessary to additionally introduce some mechanism that restricts these "invaders" only to arriving when there is actually an opportunity and a need. The most commonly used of such additional mechanisms is to impose some kind of hardship (e.g. to ask the guests for physical help in some hard work, or to make for them an awkward place to sleep, or to find an awkward day for a visit, etc.).

6. Marriage monopoly. For many important reasons, God so created women that their innate qualities lay below the threshold level of stability - for details see description from item #B2 of my web page named "antichrist.htm". This is because God created women for living companions of men, so that in the real life the instability of women was compensated by the stability of their men - to which God gave the role of "heads", masters, leaders, administrators, etc. Thus, with their male counterparts in the role of "head", women together with their men form stable units. Unfortunately, the Catholic Church has destroyed this stable units by establishing laws and traditions that a man is allowed to have only one wife. This in turn causes that into the hands of unstable women is given the "marriage monopoly". The monopoly in turn allows that instead of "head" function being performed by men, on the principles of various sexual and legal blackmail and gradual corrupting, currently increasingly more women are assuming the function of the "head", thus destabilizing the men and the entire social life of our civilization - for details see item #J2.2.2 from my web page named "morals.htm". Therefore, the only way that the part of our civilization practicing monogamy still has to restore the stability which already is lost due to such "marriage monopoly of women", is the return to "marital competition" through the legal and official restoration of the right to polygamy - i.e. the law that initially existed in the described in Bible times, and hence it is NOT at all contrary to the will and approval of God, but which so unwisely has been undermined by the Catholic Church which allegedly serves God. This legalization of polygamy would replace the current "marriage monopoly" by "marital competition". In turn it is known that even the very potential (i.e. the possibility) of existence of competition is often enough to stop the monopolistic behaviour increasingly abused by today's women - especially those from highly industrialized countries. (How just a potential for marital competition affects people's behaviour, everyone knows from times of engagement - that is, from times when both sides were very willing and tried hard because they knew that if they did not meet certain requirements then they could be replaced by someone else from the pool of easily available competition. However, as soon as this period of engagement changes its status to marriage, that willingness and hard trying almost immediately disappear. This is because in monogamy marriages each side knows that access to potential competition is threatened by the power of marriage laws.) At the same time, a possible legalization of polygamy, apart from the change in relationship of one spouse to another (i.e. apart of change in attitudes and possibilities), for the majority of marriages would not change much. After all, most of the marriages that truly and permanently love and respect each other, thus that do NOT change attitudes towards each other at the time when they marry, do NOT need to try a polygamy, because a monogamy is enough for them. Hence, after restoring rights to polygamy the majority of life situations would look then as they look in present times - only that the rolling down of a large proportion of our civilization to instability would be stopped by this one wise and morally-correct move. For example, the infidelity would then stop exist almost completely, as getting sexually involved with someone else would be linked to the real danger of accepting the duty to marry him/her. Unfortunately, it is unlucky for humanity that because of knowing how strong power women currently hold, the probability that someone before the just incoming collapse of our civilization will dare to restore polygamy in the present monogamy countries, is very low. In turn, when our present civilization is already collapsed, and hence when a polygamy automatically raises itself out of the lawlessness, rape and "rule of the fist" that initially will prevail after the collapse of our civilisation, then the fact that women will lose their "marriage monopoly" will no longer protect humanity from a painful fall, hunger, chaos, and destruction - which I described in items #H1 to #H3 of my web page named "prophecies.htm".

7. The elimination (killing) of the unproductive, prodigal, and harmful group-intellects financed by taxpayers from taxes. In item #E2 of the web page named "totalizm.htm" I explained that there are two different types of so-called "intellects", the life of which is subjected to governing by moral mechanisms. These are: (a) individual intellects (i.e. single people) and (b) group-intellects (i.e. businesses, institutions, organizations, governments, countries, armies, religions, sciences, etc.). In turn, if the life of any intellect is NOT prematurely terminated, then after the birth, each of these intellects passes through the following five periods or phases: (i) learning and growth, (ii) production and addition of its contribution to the society, (iii) errors and distortions, (iv) unproductiveness, wastefulness and harming; (v) death and removal of harmful residues from these intellects. (At this point, it is worth noting that, unlike individual intellects, the death of group intellects does NOT have to depend on their complete disappearance from the surface of earth, but may depend on, for example, a profound transformation of the goals of their existence, principles on which they work, the composition of their leadership, etc. For example, the death of the former communist Poland occurred when Poland, as a country, was transformed into the present capitalist Poland. It is also worth to note that the transformation of each of these periods or phases into a next one typically occurs through a smooth increase and decrease, hence it is difficult to note and define them, and there are no clearly defined boundaries between them.) Since every intellect consists of imperfect people in which the changes of attributes over time are governed by similar mechanisms, each one among the above five periods or phases typically lasts only for the same and predetermined in advance number of years. So, for example, the period (i) of learning and growth, for individual people typically last around 20 years, while for group intellects lasts around from one year, up to maximum a few years. The period (ii) of production and adding its contribution to the society, both for individuals and for group intellects typically lasts only around 30 years. After production arrives the period (iii) of errors and deviations, which in all intellects typically lasts around 10 years. In this period, a given intellect begins to overgrow in a variety of bad habits and deviated tendencies, and also has already such "connections and influences", that instead of producing or doing something for the good of society, it begins to take care of almost exclusively of its private interests. An excellent example of this period (iii) could be the situation with the internet at the time of writing this description in March 2017, when the internet began to be increasingly used to spy on its users, to cheat, con, blackmail, lie, vilify, scare, bully, humiliate people, etc. - instead to the purpose for which it was originally created (i.e. instead of disseminating knowledge and exchanging information). After the period (iii) of errors and deviations, come period (iv) of the unproductiveness, waste, and harming - that continues until period (v) of the death of given intellect. In this period (iv) a given intellect typically ceases to generate any product, and begins to waste virtually all of its acquisitions that previously managed to gather. In turn its habits and tendencies typically start to be so distorted and bad, that this intellect begins to implement goals that are exactly opposite to the goals for which it was originally created. An excellent example of the group-intellect from this period (iv) is the today's earthly official science, described four sub-items above. After all, instead of searching for, and propagating, the truth, almost the only thing that it nowadays is looking and caring for, are lies, and earning of its luminaries, while to find and to develop these lies, and earnings, it spends increasingly higher sums of money paid by taxpayers. Fortunately, in a significant proportion of group intellects that generate their own income which keeps them alive, this period (iv) lasts short, because they quickly "die", i.e. they are bankrupted or "eaten" by younger and economically more and better acting competition. The problem, however, is with the intellects that live at the expense of taxpayers. These intellects, by themselves, that is, without the decision of politicians that kills them, do NOT die, but they are trying to live indefinitely long demanding ever greater amounts of taxpayers’ money to sustain their unproductive and prodigal life. After all, their management, and favoured by them employees that they gradually select and keep, are already accustomed to ever higher wages, decreasing workload, and comfortable living. So in order to kill them, typically a politician must have the courage to make the decision that cuts them off from the funding by taxpayers. Unfortunately, such a decision is not easy to make, because these intellects, in spite that in practice they for a long time have been unproductive, prodigal and socially detrimental, nevertheless still know how to yell loudly and devise thousands of reasons that deceive people, why the taxpayer should continue to finance them. So the politician who puts them to death risks, for example, losing the next election, or being pushed away from politics. Hence, in order to neutralize the evil that introduces the arrival to that period (iv) of an increasing number of such group-intellects financed by taxpayers, it is necessary to introduce some additional mechanism, which is to compensate the evil consequences resulting from their killing, for example, to introduce an impersonal or automatic killing them after the expiry of these 30 years of period (ii) of their productive life - i.e. without the need that a politician is obliged to assume the responsibility for killing them. The recommendation of totalizm described here indicates how to develop and implement a number of such mechanisms. For example, (A) at the time of creating a new group-intellect funded by taxpayers, it can be determined in advance after how many years it will automatically be eliminated (killed) - note that this number of years should NOT be higher than 30. Or instead of killing a given intellect, (B) a competition can be created for it, while that competition either will cause it to drastically transform into a different group-intellect already operating on completely different principles, or else, e.g. because of its unchangeable habits of unproductiveness, waste and harm, the society itself will kill it (e.g. through a financial "starving"). An example of just such a solution through the establishment of a competition, is my suggestion of endangering with killing, or with drastic transforming, the nowadays already unproductive, deceptive, wasteful and harmful official science, by establishing a "competition" for the current official science in the form of a new "totaliztic science" (i.e. the science which is new and competitive to the old one, and which I described in more details in items #C1 and #C6 from my web page named "telekinetics.htm"). Yet another way of neutralizing the ill effects of killing of such group-intellects already in their period (iv) of life, would be that, for example, instead of financing them by taxpayers, they may be (C) re-qualified for voluntary contributions from human donations, or (D) re-qualified for being financed from own income of these intellects. (Both these changed funding rules would very soon kill them - after all such intellects in the phase (iv) of their lives are already too used to unprofessional, prodigal and destructive behaviour.) Etc., etc. If one looks carefully around, then he/she notices that there is already too much of such unprofitable, prodigal, and harmful to people group-intellects financed by taxpayers. Because they have mastered to perfection the art of telling everyone that they are very needed and that they must be financed further, no present politician will risk trying to kill them. Hence, in addition to the corruption and waste by politicians and governments, most of whom also have already entered their own period (iv), i.e. alongside the political corruption and wastefulness described e.g. in items #E1 to #E5 of the web page named "pajak_for_mp_2017.htm", among others these already dying group-intellects force on governments the rapid and continual increase in immoral taxes (for more information about the immorality of taxes see items #T1 to #T5 from the web page named "humanity.htm"), and hence force also a rapid decline in the living standards of today's inhabitants of practically every country. This is because such group-intellects are like a horde of blood-sucking monsters devouring the taxpayers, who can gradually suck out all the "blood" and all the ability to achieve prosperity and to lead a happy and peaceful life. It is therefore worthwhile to put mental effort and knowledge of principles of the philosophy of totalizm described here, to discover such non-inducing bad consequences, and morally correct mechanisms and ways of automatic killing of this ever-increasing pack of such highly dangerous and harmful for the humanity tax-funded group-intellects. Notice also, that if an individual person is employed as a bureaucrat (office worker) for more than 10 years in the same institution, then he/she typically begins to behave like such "taxpayer funded group intellect" in (iv) phase of its life. Therefore the employment of office workers (including managers) in one and the same institution should NOT exceed 10 years, after which they should be made redundant.

Of course, in real life we may easily notice a whole lot of examples of similar use of the recommendation described in this post. But even when we analyze only the examples provided above, we still will note that the use of recommendation described here always shows several characteristic features. So let's list now the most important among these features. (1) With the help of this recommendation, typically it is possible to eliminate only one kind of consequences that are "bad" for us, namely those on the elimination of which in the given case we are most interested. (2) The use of this recommendation does NOT eliminate all the bad effects of whatever we do, especially those that appear in different areas than we consider. (3) Someone's use of this recommendation does NOT prevent God from serving "absolute justice", nor is blocking the action of moral mechanisms and moral laws. (4) This recommendation is one out of those tools that leave their users to choose whether to use it to do good, or to do evil. (5) The manner in which someone uses the recommendation described here is also the subject to judgment and the subsequent reward or punishment by God, in accordance with the principles of "absolute justice" served by God.

The situation from real life, for which we would all like to use the discussed here recommendation of totalizm, would be a possible attempt to avoid the incoming soon mass extinction of mankind. The scenario of this imminent annihilation of most of the present humanity was published as long ago as February 2009 in item #H3 from my web page named "prophecies.htm". About this mass extinction is also warning viewers the 35 minute long YouTube biographic film entitled "Dr Jan Pająk portfolio". If we look closely at what is going on around us, then it turns out that my scenario of this extermination is gradually being fulfilled exactly as I described it in there. By March 2017, when I wrote this description, almost one third of this scenario was fulfilled. So only a very decisive action of all mankind could stop this our stubborn pursuit towards a self-destruction. However, in order such a decisive action could take place, the humanity would need a kind of institution that would perform the same function as "compasses" perform for the wandering ships. Such an institution should be an official science. Unfortunately, due to its current monopoly, this science prefers to deal with matters that I have already described previously, among others above in the sub-item devoted to it. So in order to draw the human attention to the truth and to rectify the period (iv) of errors and distortions in which is currently the official science, it would be necessary to use the recommendation described here - e.g. for appointing formally a new "totaliztic science" which is competitive towards the old official one, which through undertaking of the education and dissemination of the Concept of Dipolar Gravity (Codig) and the philosophy of totalizm, as well as which by correcting the lies of the so-far monopolistic official science, would restore truth, moderation, reasoning, and moral behaviour to humanity so intensely pushed now towards a self-destruction because of current distortions and the lack of sticking to truth of the institution of official science which should perform (but is NOT) the function of a righteous "compass".

* * *

P.S.: Did you know that starting from 26 April 2017 there is available in YouTube a 4-minute long video prepared by my friend Dominic Myrcik, which in an animated (movable) way illustrates the appearances and features of all eight types of discoidal Magnocrafts, and illustrates comparisons of sizes and outer dimensions of each of these types to commonly known objects. This video has a bilingual (in German and English) title "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?" Because the video is NOT spoken, but mainly is composed of moving images, music, and whistling of the air caused by fast flights of Magnocrafts, its understanding is NOT a problem for any viewers, no matter which language they speak. It is distributed free of charge on YouTube.com at the internet address www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . For a more detailed description of this video see item #A5 from my other web page named "portfolio.htm". (Click on the above video to view it.)

Continuously since 1981 my formal scientific proof has been published, which conclusively confirms that "UFOs are already built Magnocraft" - a short description of this formal proof the reader can find, among others, in item #A5 from the web page named "magnocraft.htm", and also on the entire other web page named "ufo_proof.htm". Due to the formulation of this formal proof, my research and development of the design and principles of operation of Magnocrafts has also fruited in, among others, my in-depth learning of the construction and operation of UFOs. Thus, after 1981 I was able to define all attributes of UFOs, and even accurately measure the dimensions of all 8 types of crew operated UFOs. That is why the 4-minutes long video linked above opens up a whole ocean of possibilities also for other people which have a mind open enough to accept the truth of my formal proof that "UFOs are already built Magnocraft" - so stubbornly denied by false statements of today's official science. For example, this video allows one to learn how to recognize what type of UFO someone observed or photographed. It allows to precisely determine (with the accuracy to a nearest centimetre) the dimensions of a given UFO after recognizing what type it is. In addition, the final part of this video illustrates also some of the unique features of UFO flights - which are always astonishing to the casual observer of these starship, such as the ability of UFOs to fly fast in the direction of the highest aerodynamic resistance, or their ability to suddenly change the direction of flight e.g. at 90 degree angle.

The perfect empirical proof, that the video "How big is the Magnocraft" also illustrates accurately the dimensions and appearance of individual types of UFOs, is another free video, about 14 minutes long, available at www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ , while comprehensively described in item #A5.1 from a different my web page named "portfoliol.htm". This is because that another video documented the case when at the night of 2010/7/27, the entire fleet of UFOs, intelligently, deliberately and secretly laid down in the corn field from England another the so-called "crop circle" - the principles of forming of which crop circles I have explained in my monographs since about 1985 - for details see e.g. item #D2.1 and "Fig. #D2abc" from my web page named "eco_cars.htm". The beauty and cosmic complexity of the crop circle laid down by UFOs on that day 2010/7/27 proves that this "crop circle" from England, similarly like all other crop circles recently formed by UFOs while illustrated on photographs shown by today's Internet search engines, is to serve for scoffing at the ignorance and incompetence of today's scientists, decision-makers, politicians and UFO investigators unable to research and to officially recognize the intelligence that refuses to cooperate with the people who investigate it. (It looks like UFOnauts are experimentally checking how long it is to take for human scientists to officially acknowledge the results of my research stating that "crop circles are traces laid down in corns by the magnetic field generated in UFO propulsion systems", and they also are determining the minimal intensity of evidence-induced shock, and the level to which the increasingly bold UFO manifestations must ridicule the ignorance of official science in the eyes of society, that are necessary for the decision makers to be forced to recognize officially the results of my research.) Irrespectively of documenting the process of creating the "crop circle", and documenting relative sizes of elements which were later recorded on the aerial photographs of this circle, from the evidence point of view the most important in this video of 2010/7/27 turns out to be also documented the shape, relative size and appearance of pairs of UFOs of the K5 type, magnetically coupled together into the so-called "detached configurations" illustrated, among others, on "Fig. #H2c (top-right)" from the web page named "magnocraft.htm". The filmed next morning elements of the "crop circle" that this fleet of UFOs had formed, have confirmed empirically, that filmed that night were in fact the appearances of the glowing "detached configurations" coupled magnetically from UFOs type K5.

At the core of the Dominik Myrcik's video "How big is the Magnocraft", are the computer-generated visual comparisons of appearances, sizes and dimensions of all eight types of discoidal Magnocraft (and hence also discoidal UFOs) with commonly known objects built by humans. The video allows to compare the types of Magnocraft (and hence also types of UFOs) from K3 to K10, with sizes of a: man, passenger car, Soviet T-34 tank, two-story residential building, London's "Westminster Abbey", transatlantic "Titanic", and "Eiffel Tower" from Paris. In addition, it also shows that unique for magnetic propulsion system flight of all 8 their types over a large modern city - thus allowing the viewer to compare the size of individual starship with the size of today's skyscrapers, as well as with the whole centre of a large city (e.g. the largest UFO type K10, hovering over centres of today's cities, appears to be larger in size than most of these centres). Also note that the comparisons of the sizes and appearances from this video are the animated (mobile) versions of similar comparisons of sizes and appearances, which also after such computer generating are illustrated in later sections of the web page named "magnocraft.htm" - for example see "Fig. #A2" to "Fig. #A5" in there.

Bilingual sentences presented in "introduction" to this video represent a kind of warning in German and English. They state - I'm quoting them: "Our civilisation is approaching a collapse. Men turning away from each other. Everything we do is against Nature, Morals and God. A painful breakdown is arriving, but also the advent of our civilisation into a new golden era of Magnocraft. The country, which will build the first Magnocraft in the world, will be the leader of renewed civilisation. An old Polish prophecy foretells that the new leader will be an Asian Dragon - most probably South Korea. Immoral oppressors and destroyers will be thrown on their knees by dint of the mighty military power and the breathtaking greatness of the Magnocraft." So the sentences from this introduction, try, among others, remind us the warning which I already explained in more details in items from #H1 to #H3 of my web page named "prophecies.htm", and which I also hinted in the caption under "Fig. #A2a(K3) - top" from the web page named "magnocraft.htm", as well as which I have documented with empirical evidence on the entire web pages named "military_magnocraft.htm" and "wtc.htm".

The warning very similar to the above was also issued (by source officially negated until today) on November 26, 1977, at 5:10 pm, to television viewers from the UK. The newscasts of the evening television broadcast had been interrupted on that historic day (or more specifically, distorted for about 6 minutes), and instead of news, a formal warning was issued that until present days is strongly denied by authorities and ignored by science. The warning had the title "We have come to warn you about your race and your planet". This warning is currently available for everyone to view (for free) on YouTube.com, in English for example at the address https://www.youtube.com/watch?v=aiokvraNTZg, while e.g. in Polish at the address https://www.youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM. In turn descriptions of this warning can be found in search engines with the help of English keywords: Alien Warning Message Live on TV in UK , while e.g. in Polish with the keywords: Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku . (Links to the above warning from UK life TV broadcast I also provided in caption under "Video #A0" from my web page named "magnocraft.htm", and in (v) from item #H1 of my web page named "prophecies.htm".)

* * *

The above post is an adaptation of item #A2.11 from my web page (available in the English language) named "totalizm.htm" - updated on 25th of May 2017, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "totalizm.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm.htm
http://magnocraft.site88.net/totalizm.htm
http://quake.hostami.me/totalizm.htm
http://telekinesis.esy.es/totalizm.htm
http://totalizm.com.pl/totalizm.htm
http://cielcza.cba.pl/totalizm.htm
http://pajak.org.nz/totalizm.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "totalizm.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "pajak_re_2017.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://totalizm.com.pl/totalizm.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g the address http://totalizm.com.pl/pajak_re_2017.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #283E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pająk

03:07, totalizm
Link
środa, 03 maja 2017
#283_1: Jak wyeliminować trapiące cię "złe" skutki np. dwoma działaniami jakie nawzajem skompensują swe złe skutki

Motto: "Jeśli zamiast siły która indukuje opory, albo pieniędzy które pobudzają pożądania, użyjesz swej inteligencji i opisanej tutaj wiedzy o zestawianiu razem mechanizmów nawzajem kompensujących złe następstwa, wówczas nawet najtrudniejszy z nurtujących cię problemów z pomocą Boga być może zdołasz rowiązać bez generowania niepożądanych (np. dla siebie) skutków."

Każdy zapewne zna staropolskie powiedzenie wyrażające ponadczasową prawdę, że "nie ma takiego zła co by na dobre nie wyszło". Wszakże owo powiedzenie skopiowały od Polaków praktycznie wszystkie inne narody, tak że w jakiś sposób niemal każdy z nim kiedyś i gdzieś się zetknął. Nie każdy jednak wie, że powiedzenie to ma swoją równie sprawdzającą się w życiu odwrotność, którą opisałem już na szeregu swych stron i publikacji (np. patrz punkt #F3 na mojej stronie "wszewilki.htm", albo patrz punkt #E2 na innej mojej stronie o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm"). Odwrotność ta zaś potwierdza zupełnie przeciwstawną prawdę, mianowicie że "nie ma takiego dobrego jakie by nie zrodziło sobą jakiegoś zła". Doskonałym przykładem działania tej przeciwstawnej prawdy są następstwa "dobra" serwowanego podczas wychowywania dzieci z bogatych domów, lub z domów rządzonych przez kobiety - czyli dzieci "bez ojca chowanych", na jakie to następstwa staram się zwracać uwagę czytelnikowi aż na szeregu swych stron internetowych - np. patrz punkt #A3 na stronie "god_proof_pl.htm", czy punkt #B4 na stronie "antichrist_pl.htm", a nawet częściowo też punkt #A2.10 strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Empirycznym zaś potwierdzeniem niezawodnego działania w obu tych przeciwstawnych prawd w naszym świecie fizycznym jest odkryte dopiero przez filozofię totalizmu działanie "pola moralnego" (tj. pola na stronie o nazwie "totalizm_pl.htm" opisanego krótko w punktach #H2, #B1 i #A1.1, zaś znacznie dokładniej omawianego np. w punkcie #C4.2 innej strony o nazwie "morals_pl.htm"). Także dopiero dzięki totalizmowi ja zdołałem też odkryć, zdefiniować i słownie sformułować rekomendację moralną, wyjaśniającą "jak" powinniśmy postępować w swym życiu w sytuacji równoczesnego istnienia i działania obu tych prawd, aby tym co czynimy NIE generować niepotrzebnego zła. Niniejszy wpis opisuje tę moją rekomendację, jaką też niniejszym włączam w zbiór życiowych zaleceń totalizmu.

Rekomendację jaką zamierzam tu opisać ja intuicyjnie używam już od początka swych badań i twórczej działalności. Wszakże liczne techniczne wdrożenia różnych mechanizmów kompensujących niepożądane następstwa działania, już jako mały chłopiec analizowałem w precyzyjnych zegarach, które mój ojciec naprawiał, zaś ja ponownie rozbierałem kiedy mój ojciec był w pracy (piszę o tym szerzej w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony "pajak_jan.htm"). Przykładowo, to właśnie dzięki intuicyjnemu użyciu zasady z owej rekomendacji, udało mi się poprawnie zaprojektować swój niepokonalny statek zwany "Magnokraft", tj. ów mój wynalazek gwiazdolotu, jaki czytelnik znajdzie opisany i doskonale zilustrowany począwszy od "Rys. #A2" ze strony internetowej o nazwie "magnocraft_pl.htm". W owym Magnokrafcie bowiem do napędu są użyte ogromnie silne magnesy, zwane Komorami Oscylacyjnymi. Każda zaś z owych komór NIE tylko iż jest w stanie generować pożądane efekty poprzez napędzanie statku międzygwiezdnego do szybkości bliskich prędkości światła, ale także generuje niechciane efekty (tj. zło), poprzez np. przyciąganie do siebie (lub odpychanie) z ogromną siłą każdej innej Komory Oscylacyjnej, a także każdego pobliskiego przedmiotu ferromagnetycznego. Aby więc wyeliminować te "złe" efekty, zamiast jednej Komory Oscylacyjnej, do napędu Magnokraftu użyte jest "n+1" takich komór, a na dodatek każda nich wytwarza pulsujące pole magnetyczne o specjalnym przebiegu swych zmian w czasie. W rezultacie, wzajemne przyciąganie się Komór Oscylacyjnych zachodzące pomiędzy jednym pędnikiem głównym oraz "n" pędnikami bocznymi Magnokraftu, jest neutralizowane wzajemnym odpychaniem się od siebie owych "n" koliście poustawianych pędników bocznych. Natomiast przyciąganie przedmiotów ferromagnetycznych przez wszystkie te komory jest neutralizowane odpychaniem tych przedmiotów przez pulsowania pola (pulsujące pole magnetyczne odpycha bowiem obiekty ferromagnetyczne, zamiast je przyciągać). Użycie dokładnie tej samej zasady neutralizowania niepożądanych efektów pozwoliło mi też wynaleźć urządzenie jakie pozwala generować pole magenetyczne o nieograniczonej mocy - tj. ową Komorę Oscylacyjną opisywaną szerzej na stronie o nazwie "oscillatory_chamber_pl.htm". Wszakże elektromagnesy używane dotychczas przez ludzi do generowania pola magnetycznego używały przepływu prądu w zwojach przewodników elektryczności. To jednak miało bardzo złe następstwo w postaci siły rozrywającej jaką wygenerowane pole wywierało na zwoje owego przewodnika. W rezultacie powstawania tej siły rozrywającej, mocy pola magnetycznego dotychczasowych elektromagnesów NIE dawało się podnieść ponad określoną wartość (jaka okazuje się być raczej niska), bowiem owe siły rozrywające powodowały niszczące eksplodowanie zwojów elektromagnesu. Natomiast w Komorze Oscylacyjnej mojego wynalazku siły rozrywające są neutralizowane przez siły przyciągające, jakie ściskają ową komorę w przeciwstawnym kierunku dzięki wzajemnemu przyciąganiu się ładunków elektrycznych gromadzonych na przeciwstawnych ściankach owej komory. Podobne intuicyjne użycie omawianej tu zasady pozwoliło mi też wyeliminować problemy (zło) kilku jeszcze innych moich wynalazków. Niestety, dotychczasowe moje użycie tej zasady dokonywałem w sposób całkowicie intuicyjny, nie będąc świadomym, iż jest ona rodzajem istotnego prawa rządzącego całym naszym światem fizycznym.

Dopiero kiedy w styczniu 2017 roku formułowałem treść punktu #C9.1 z mojej strony "ufo_proof_pl.htm", nagle uświadomiłem sobie, że rekomendacja jaką staram się tutaj opisać faktycznie jest rodzajem istotnego prawa obowiązującego w całym naszym świecie fizycznym, które to prawo jest nawet przestrzegane przez samego Boga w niemal wszystkim co Bóg czyni. Stąd pierwsze swe sformułowanie niniejszej nowej rekomendacji totalizmu najpierw przytoczyłem jako "motto" do owego punktu #C9.1 ze strony "ufo_proof_pl.htm". W tamtym punkcie przytoczyłem też spory zbiór przykładów użycia owej rekomendacji. Po jednak następnym zidentyfikowaniu i przemyśleniu jak rozległe i jak użyteczne są zastosowania owej nowej rekomendacji totalizmu, pod koniec lutego 2017 roku postanowiłem, że niniejszym wpisem rekomendację tę włączę w ciało zaleceń całej filozofii totalizmu, zaś jej skróconym sformułowaniem wyrażę tytuł tego wpisu.

Gdyby rekomendację tę starać się wyrazić w sposób pełny, wówczas opisywałyby ją następujące słowa. "Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować systemy jakie generują w interesującym nas obszarze przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne (złe) następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały."

Omawiana tu rekomendacja ma ogromny obszar zastosowań. Przy jej pomocy można więc rozwiązywać NIE tylko problemy techniczne (tj. elimniować "złe" następstwa naróżniejszych technicznych mechanizmów i działań), takie jak te wyeliminowane w moich wynalazkach Magnokraftu czy Komory Oscylacyjnej. Okazuje się bowiem, że jest ona też niezastąpiona przykładowo w ekonomii, polityce, nauce, a nawet w najróżniejszych problemach stosunków międzyludzkich. Poniżej przytoczę teraz po jednym przykładzie z co istotniejszych obszarów ludzkiego życia, jakie to przykłady razem wzięte zilustrują i wyjaśnią czytelnikowi jak omawiana tu zasada może być, a niekiedy nawet intuicyjnie już jest, stosowana do eliminowania złych następstw działań podejmowanych w praktycznie każdym z obszarów naszego życia w świecie fizycznym.

1. Technika. W technice zasada eliminowania zła, opisana omawianą tu rekomendacją, jest już używana najczęściej. Powodem jest, że budowane przez ludzi mechanizmy urządzeń technicznych pozwalają na szybkie odkrycie natury problemów (zła) jakie je nurtują. Aby więc zaradzić owym problemom (złu), konstruktorzy kolejnych urządzeń technicznych dodają do ich działania dodatkowe mechanizmy, jakie eliminują problemy (zło) już uprzednio wprowadzonych mechanizmów. Chyba najpowszechniej znanym przykładem takiej sytuacji jest "mechanizm różnicowy" z kół naszych samochodów. Mechanizm ten został wprowadzony aby powodował, że kiedy samochód zakręca, koła po obu stronach samochodu mogły obracać się z odmiennymi prędkościami, a stąd aby żadne z nich nie zmuszone było ślizgać się po ziemi. Niestety, na śliskim podłożu sam ów mechanizm generuje też "złe" następstwo w postaci obracania się jedynie ślizgającego się koła. Stąd w samochodach terenowych, wprowadzony musiał być dodatkowy mechanizm, jaki pozwala wyłączyć działanie mechanizmu różnicowego podczas jazdy w śliskich terenach. Oczywiście, mechanizm różnicowy z samochodów, to zaledwie jeden przykład z tysięcy najróżniejszych mechanizmów używanych do eliminowania złych następstw działania dzisiejszych urządzeń technicznych.

2. Polityka. Politycy są chroniczni w używaniu tej zasady dla unikania niekorzystnych dla siebie następstw (np. przegrywania wyborów) we wszystkich swych społecznie nieakceptowalnych posunięciach. Przykładowo, kiedykolwiek zdecydują się narzucić lub podnieść jakiś podatek, albo zalegalizować jakieś swoje zaniedbanie czy korupcję, jednocześnie z wielkim hukiem rozgłaszają coś rzekomo dobrego co właśnie jakoby zdecydowali się uczynić (jednak datę rozpoczęcia czego zwykle ustanawiają na czasy rządzenia któregoś z przyszłych rządów). Doskonałym takim przykładem była wymuszona na rządzie przez NZ monopol mleczy wiadomość dziennika telewizyjnego, jaką oglądałem w TV NZ w dniu pisania punktu #A2.11 ze strony o nazwie "totalizm_pl.htm" (na treści którego bazuje niniejszy wpis), tj. w dniu 23 lutego 2017 roku. Rząd NZ ogłosił wówczas, że podnosi o ponad dwukrotną wartość, liczbę śmiertelnie niebezpiecznych bakterii "Escherichia coli" (E. coli) dopuszczalną do zanieczyszczania wód rzek i jezior Nowej Zelandii, ponieważ wyciekają one do tych rzek i jezior z łajna krowiego. (Uprzednio owa liczba wynosiła 260 bakterii E. coli per 100ml wody, zaś w owym dniu podniesiona została do liczby 540 bakterii.) Chodzi bowiem o to, że z powodu wysoce niedbałego i szkodliwego dla natury postępowania NZ monopolu mlecznego zaopatrującego w tanie masło niemal połowę dzisiejszego świata (w samej NZ cena masła należy jednak do najwyższych w świecie), wody rzek w NZ już przy dotychczasowych standardach tych zanieczyszczeń są aż tak zapełnione śmiertelnie niebezpiecznymi mikro-organizmami, że w sporej proporcji z nich NIE wolno się już kąpać, zaś psy typowo zdychają jeśli przypadkowo napiją się ich wody. Oczywiście, będąc tak niepohamowanie obecna w NZ rzekach i jeziorach, owa mordercza bakteria czasami dostaje się do wody pitnej powodując masowe zatrucia całych NZ miast (np. patrz zatrucia wody NZ miast Havelock North, Hastings i Flaxmere w 2016 roku). Aby jednak "ochłodzić" publiczne oburzenie na polityków, spowodowane taką zmianą już obecnie tragicznej sytuacji na przyszłą jeszcze gorszą, ten sam rząd ogłosił jednocześnie, że do 2040 roku przeznaczy dwa biliony dolarów na oczyszczanie wód NZ rzek - patrz "www.scoop.co.nz/stories/PA1702/S00324/claims-of-lowered-water-standards-wrong.htm". ("Trick" obecnych polityków i rządu NZ polegał tu na tym, że już w wyborach 2017 roku ów rząd najprawdopodobniej utraci władzę, zaś następne rządy (oraz przyszli politycy) będą wprawdzie uznawały już owe pogorszone standardy bakteryjnych zanieczyszczeń rzek, ponieważ pozwolą im one na NIE czynienie niczego aby sytuację naprawić, jednak rządy te nadal NIE będą miały pieniędzy ani dobrych chęci, aby respektować też owo uchwalone przez obecny rząd zobowiązanie wydania w przyszłości 2 bilionów na oczyszczanie rzek.) Podobnie też jak w powyższym NZ przykładzie, skorumpowane rządy i politycy już na niemal całym dzisiejszym świecie używają tej samej metody ogłaszania czegoś pogarszającego los rządzonych przez siebie ludzi, wraz z równoczesnym ogłoszeniem obietnicy, iż jakoby w dalekiej przyszłości podejmą coś, co rzekomo los ten poprawi (a czego tak naprawdę owe rządy i politycy nigdy NIE zamierzają podjąć).

3. Nauka. Problem (zło) z dzisiejszą oficjalną nauką rozpaczliwie utrzymującą swój monopol na badania i na edukację polega na tym, że aż tak zaawansowała ona swoją korupcję i swe odejście od prawdy, że praktycznie wszystko co nowego obecnie oficjalnie nauka ta stwierdza, jest już kłamstwem. (Po kilka przykładów kłamstw dzisiejszej oficjalnej nauki - patrz wstęp i punkty #D4, #D2, #D2.1, #K1 oraz #K2 na mojej stronie "dipolar_gravity_pl.htm", punkt #B3 na mojej stronie "portfolio_pl.htm", punkt #E1.1 na mojej stronie "telepathy_pl.htm", punkt #B2 na mojej stronie "humanity_pl.htm", a także patrz dalsze strony i punkty tam linkowane.) Stąd aby nadal móc pretendować, że nauka ta odkrywa coś nowego, a jednoczesnie aby unikać zostania oficjalnie przyłapaną na szerzeniu kłamstw dla utrzymania swego monopolu na badania i na edukację, obecni zawodowi naukowcy używają opisywanej tutaj rekomendacji. Przykładowo, ogłaszają że jakoby coś nowego odkryli, ale jednoczesnie owo odkrycie umiejscawiają tam, gdzie nikt z normalnych ludzi, polityków, finansistów, ani decydentów NIE jest w stanie sprawdzić jego prawdy (np. w odległym kosmosie, w głębinach oceanu, pod ziemią, w mikroświecie, w atomach, w mikrocząsteczkach, w nieznanym ludziom promieniowaniu, na "początku czasów", itd., itp.) Oczywiście faktu, że ich kłamstwa mogą być też demaskowane przez ich kolegów (tj. innych naukowców), dzisiejsi naukowcy wcale się NIE obawiają, bowiem dzisiejsza tonąca już w korupcji i nadal monopolistyczna nauka wypracowała sobie efektywne metody, jakie jej pozwalają zgniatać w zarodku wszelkie próby demaskowania jej kłamstw - tak jak w zarodku już od około pół wieku zgniatane są w zarodku moje próby ujawniania prawdy (tj. zgniatane np. poprzez upowszechnianie kolejnego kłamstwa, że ja jakoby zajmuję się "pseudonauką" oraz "teoriami spiskowymi" - jako sprawdzian jak dalekie od prawdy jest i to kolejne kłamstwo oficjalnej nauki, proponuję przeglądnąć dostępny na stronie internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" skrócony opis mojej teorii wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawitacji albo "Kodig", czy też przeglądnąć wyszczegółnione na stronie "skorowidz.htm" i w punkcie #A2.1 strony o nazwie "faq_pl.htm" przykłady tematów i problemów nurtujących ludzkość, jakich rozwiązywaniem naprawdę poświęcam swe "hobbystyczne" badania).

... (Ten post NIE zmieścił się w jednym wpisie, stąd jest on kontynuowany poniżej jako #283_2) ...

02:10, totalizm
Link
poniedziałek, 01 maja 2017
#283_2: Przykłady eliminowania "zła" umiejętnym dobraniem następstw dwóch działań nawzajem kompensujących swe złe skutki

... (kontynuacja poprzedniego wpisu #283_1) ...

4. Ekonomia. Ludzka natura ma skłonność do zabiegania o uzyskanie monopolu w tym co się czyni, oraz w następnym zazdrosnym utrzymywaniu tego monopolu. Stąd każde co większe przedsiębiorstwo używa wszelkich dostępnych mu sił i środków aby monopol najpierw zdobyć, a potem zatrzymać dla siebie. To zaś prowadzi do narostu korupcji (a ściślej do przekupstwa) polityków, do wzrostu cen, do spadku jakości, zaś w końcowym efekcie do upadku gałęzi gospodarczej opanowanej przez dany monopol. Stąd ludzie empiryczne odkryli, że monopole należy usilnie zwalczać. W dzisiejszym świecie panoszą się one jedynie w upadłych krajach zamieszkałych przez przekupnych i niemoralnych ludzi. Natomiast kraje o prawych i moralnych obywatelach neutralizują u siebie owe generujące zło monopole (i kartele) już u samego źródła, upewnianiem się, że w każdej sferze ekonomicznej panuje w nich faktyczna konkurencja, która jest tym drugim mechanizmem eliminującym ekonomiczne zło generowane przez istnienie monopoli lub karteli.

5. Życie towarzyskie. Jeśli ktoś ma gościnną i miłą naturę, korzystne warunki mieszkaniowe, oraz atrakcyjne miejsce zamieszkania, wówczas często ma wielu gości. Wszyscy bowiem z jakimi jest w przyjaźni organizują "najazdy" na jego dom i życie kiedy tylko przyjdzie im na to ochota. Niestety, owi goście NIE tylko wnoszą miłe następstwa, ale także i sporo złych następstw. Stąd dla neutralizowania tego zła konieczne jest dodatkowe wprowadzenie jakiegoś mechanizmu, jaki ogranicza owych "najeżdżających" jedynie do przybywania kiedy faktycznie istnieje ku temu okazja i potrzeba. Najczęściej zaś używanym z takich dodatkowych mechanizmów jest wprowadzenie jakiegoś utrudnienia (np. zwracanie się do gości o fizyczne dopomaganie w jakiejś ciężkiej pracy, albo udostępnianie niewygodnego miejsca do spania, albo wskazanie niewygodnego dnia na odwiedziny, itp.).

6. Monopol małżeński. Dla wielu istotnych powodów, Bóg tak stworzył kobiety aby ich cechy wrodzone leżały na poniżej-progowym poziomie stabilności - po szczegóły patrz opis z punktu #B2 mojej strony "antichrist_pl.htm". Bóg stworzył bowiem kobiety jako życiowe towarzyszki mężczyzn, tak aby w rzeczywistym życiu niestabilność kobiet była kompensowana stabilnością ich mężczyzn - którym Bóg nadał rolę "głów", wzorców, przywódców, zarządców, itp. Ze swymi zaś mężczyznami w roli "głowy", kobiety formują całościowo stabilny układ. Niestety, kościół katolicki zniszczył ten stabilny układ poprzez ustanowienie praw i tradycji, że mężczyźnie wolno jest posiadać tylko jedną żonę. To zaś powoduje, iż w ręce niestabilnych kobiet oddany został "monopol małżeński". Monopol ten zaś pozwala, iż zamiast pełnienia funkcji "głów" przez mężczyzn, na zasadzie najróżniejszych seksualnych i legalnych szantaży, oraz stopniowego korumpowania, coraz więcej kobiet przejmuje obecnie funkcje "głowy", destablilizując w ten sposób mężczyzn oraz całe życie społeczne naszej cywilizacji - po szczegóły patrz punkt #J2.2.2 mojej strony "morals_pl.htm". Jedynym więc wyjściem jakie owa praktykująca jednożeńskość część naszej cywilizacji ciągle jeszcze posiada aby przywrócić stabilność już utraconą z powodu "monopolu małżeńskiego kobiet", jest powrót do "konkurencji małżeńskiej" poprzez legalne i oficjalne przywrócenie prawa do wielożeństwa - tj. prawa jakie początkowo istniało w opisanych Biblią czasach, a stąd jakie wcale NIE jest sprzeczne z wolą i aprobatą Boga, a jakie nierozważnie zniszczył rzekomo służący Bogu kościół katolicki. Owo bowiem zalegalizowanie wielożeństwa zastąpiłoby obecny "monopol małżeński" przez "małżeńską konkurencję". Wiadomo zaś, że nawet tylko sam potencjał (tj. możliwość) istnienia konkurencji, często już wystarcza do zaniechania monopolistycznych zachowań coraz usilniej nadużywanych przez dzisiejsze kobiety - szczególnie te z przemysłowo wysoko rozwiniętych krajów. (Jak tylko sam potencjał istnienia konkurencji wpływa na zmianę zachowań ludzkich, każdy wie z czasów narzeczeństwa - tj. z czasów kiedy obie strony były ogromnie chętne i się starały, bowiem wiedziały iż jeśli NIE spełnią określonych wymagań, wówczas mogą zostać zastąpione przez okogoś innego z grona łatwo dostępnej wówczas konkurencji. Jednak kiedy tylko ów okres narzeczeństwa zmienia swój status na małżeństwo, tamta chętność i staranie się niemal natychmiast zanikają. W małżeństwie każda ze stron wie bowiem, iż dostęp do potencjalnej konkurencji został zagrożony mocą małżeńskiego prawodawstwa.) Jednocześnie ewentualne zalegalizowanie wielożeństwa, poza ową zmianą we wzajemnym odnoszeniu się współmałżonków do siebie (tj. poza zmianą postaw i nastawienia), we większości małżeństw niewiele by zmieniło. Wszakże wiekszość małżeństw, które faktycznie i trwale nawzajem się kochają i szanują, a stąd które NIE zmieniają wzajemnego odnoszenia się z chwilą poślubienia, wcale NIE potrzebuje wchodzić w wielożeństwo, ponieważ jednożeństwo zupełnie im wystarcza. Stąd większość sytuacji życiowych wyglądałaby wówczas tak jak obecnie - tyle że staczanie się sporej proporcji naszej cywilizacji ku niestabilności zostałoby zahamowane tym jednym mądrym i moralnie poprawnym posunięciem. Niestety, pechowo dla ludzkości, wiedząc jak silną władzę dzierżą obecnie kobiety, prawdopodobieństwo iż ktoś jeszcze przed właśnie nadchodzącym upadkiem naszej cywilizacji odważy się jednak przywrócić wielożeństwo w obecnych krajach jednożeńskich, jest bardzo nikłe. Kiedy zaś nasza obecna cywilizacja już się zawali, a stąd kiedy wielożeństwo samo się automatycznie powprowadza z powodu bezprawia, gwałtów i "rządów pięści" jakie początkowo wówczas zapanują, fakt że kobiety utracą wtedy swój "monopol małżeński" NIE uchroni już ludzkości przed głodem, chaosem i zniszczeniami jakie opisałem w punktach #H1 do #H3 swej strony "przepowiednie.htm".

7. Eliminowanie (uśmiercanie) bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych intelektów grupowych finansowanych z podatków. W punkcie #E2 strony o nazwie "totalizm_pl.htm" wyjaśniłem, że istnieją dwa odmienne rodzaje tzw. "intelektów", życie których podlega działaniu mechanizmów moralnych. Są to: (a) intelekty indywidualne (czyli pojedyńczy ludzie) oraz (b) intelekty grupowe (czyli np. przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, rządy, kraje, armie, religie, itp.). Jeśli zaś życie dowolnego intelektu NIE zostało przedwcześnie przerwane, wówczas po narodzeniu się każdy intelekt przechodzi przez aż pięć następujących okresów, lub faz: (i) nauka i wzrost, (ii) produkcja i dodawanie swego wkładu, (iii) błędy i wypaczenia, (iv) bezproduktywność, marnotrawienie i szkodzenie, (v) śmierć oraz usuwanie szkodliwych pozostałości po tych intelektach. (W tym miejscu warto odnotować, że w przeciwieństwie do intelektów indywidualnych, śmierć intelektów grupowych wcale NIE musi polegać na ich kompletnym zniknięciu z powierzchni ziemi, a może się sprowadzać np. do gruntownej transformacji celów ich istnienia, zasad na jakich działają, stanu osobowego ich kierownictwa, produktu jaki ich działalność generuje, itp. Przykładowo, śmierć dawnej komunistycznej Polski nastąpiła z chwilą kiedy Polska jako kraj przetransformowała się w dzisiejszą Polskę kapitalistyczną. Warto też odnotować, że transformacja każdego z powyższych okresów w okres następny typowo przebiega poprzez płynne nasilanie się, a stąd NIE ma wyraźnych granic i jest trudna do odnotowania oraz zdefiniowania.) Ponieważ każdy intelekt składa się z niedoskonałych ludzi, u których zmiany cech wraz z upływem czasu są rządzone podobnymi mechanizmami, każdy też z powyższych pięciu okresów, lub faz, typowo trwa jedynie przez typowo taką samą i z góry określoną liczbę lat. I tak, przykładowo, okres (i) nauki i wzrostu u indywidualnych ludzi typowo trwa około 20 lat, zaś u intelektów grupowych od około jednego roku, maksimum do kilku lat. Okres (ii) produkcji i dodawania swego wkładu zarówno u indywidualnych ludzi, jak i u intelektów grupowych, typowo trwa jedynie około 30 lat. Po produkcji przychodzi okres (iii) błędów i wypaczeń, który u wszystkich intelektów typowo trawa około 10 lat. W okresie tym dany intelekt zaczyna obrastać najróżniejszymi nawykami i złymi tendencjami, oraz nabywa już takich "znajmości i wpływów", że zamiast produkować lub dokonywać coś dla społeczeństwa, zaczyna dbać niemal wyłącznie o własne interesy. Doskonałym przykładem tego okresu (iii) może być sytuacja z internetem w chwili pisania tego podpunktu w marcu 2017 roku, kiedy to internet coraz usilniej zaczynał być używany do szpiegowania jego użytkowników, do oszukiwania, okłamywania, oczerniania, wmuszania ludziom reklam, itp. - zamiast do celu w jakim oryginalnie został stworzony (tj. zamiast do upowszechniania wiedzy i wymiany informacji). Po okresie (iii) błędów i wypaczeń przychodzi okres (iv) bezproduktywności, marnotrawienia i szkodzenia - jaki trwa aż do (v) śmierci danego intelektu. W owym okresie (iv) intelekt ten typowo przestaje generować jakiekolwiek produkty, a zaczyna marnotrawić praktycznie cały dorobek jaki uprzednio zgromadził. Z kolei jego nawyki i tendencje typowo zaczynają być aż tak wypaczone i złe, że intelekt ten zaczyna realizować cele jakie są dokładną odwrotnością celów dla jakich oryginalnie został stworzony. Doskonałym przykładem intelektu grupowego z tego okresu (iv) jest dzisiejsza oficjalna nauka ziemska, opisana cztery podpunkty powyżej - wszakże zamiast poszukiwania i propagowania prawdy, niemal jedyne co obecnie nauka ta poszukuje i o co dba, to kłamstwa i zarobki swych luminarzy, zaś na wyszukiwanie i rozpracowywanie owych kłamstw i zarobków wydaje ona coraz wyższe sumy opłacane przez podatnika. Na szczęście, u sporej proporcji intelektów grupowych, które same generują dochody z jakich się utrzymują, ów okres (iv) trwa krótko, bowiem szybko one "umierają", czyli np. bankrutują lub zostają "zjedzone" przez młodszą i ekonomiczniej działającą ich konkurencję. Problem jednak jest z intelektami, które żyją na koszt podatnika. Te bowiem same, tj. bez uśmiercającej je decyzji polityków, wcale NIE chcą umierać, a usiłują żyć w nieskończoność domagając się coraz większych sum podatnika dla podtrzymania swego bezproduktywnego i marnotrawnego życia. Wszakże ich kierownictwo i zatrudnieni przez nie pracownicy są już nawykli do coraz wyższych zarobków i do wygodnego życia. Aby więc je uśmiercić, typowo jakiś polityk musi mieć odwagę podjęcia decyzji ucinającej je od finansowania przez podatników. Niestety, decyzja taka NIE jest łatwa do podjęcia, bowiem intelekty te, na przekór że w praktyce od dawna są już bezproduktywne, marnotrawne i społecznie szkodliwe, umią jednak głośno wrzeszczeć i wymyślać tysiące zwodzących ludzi powodów, dla których podatnik powinien kontynuować ich finansowanie. Polityk który je uśmierci ryzykuje więc np. przegranie następnych wyborów, lub bycie odsuniętym od polityki. Stąd aby zneutralizować zło jakie wprowadza sobą wchodzenie coraz większej liczby takich intelektów grupowych finansowanych przez podatników w ów okres (iv), konieczne jest wprowadzenie jakiegoś dodatkowego mechanizmu, jaki będzie kompensował złe następstwa ich uśmiercania, np. poprzez bezosobowe, lub automatyczne, ich uśmiercenie po upływie owych 30 lat okresu (ii) produktywnego ich życia - tj. bez potrzeby iż jakiś polityk zmuszony będzie przyjmować na siebie odpowiedzialność za ich uśmiercenie. Opisywana tu rekomendacja totalizmu wskazuje jak wypracować i wdrożyć do użycia aż cały szereg takich właśnie mechanizmów. Przykładowo, (A) w chwili tworzenia nowego intelektu grupowego finansowanego przez podatnika, można z góry określić po ilu latach intelekt ten zostanie automatycznie rozwiązany (uśmiercony) - odnotuj, że liczba owych lat NIE powinna być wyższa od 30. Albo zamiast uśmiercać dany intelekt, można (B) stworzyć mu konkurencję, zaś owa konkurencja albo spowoduje drastyczne jego przetransformowanie w inny intelekt grupowy działający już na zupełnie odmiennych zasadach, albo też np. z uwagi na jego niemożliwe do zmiany nawyki bezproduktywności, marnotrawstwa i szkodzenia, samo społeczeństwo dokona jego uśmiercenia (np. poprzez finansowe "zagłoszenie"). Przykładem takiego rozwiązania poprzez powołanie konkurencji, jest moja sugestia uśmiercenia obecnie już bezproduktywnej, kłamliwej, marnotrawnej i szkodliwej oficjalnej nauki, poprzez powołanie "konkurencji" dla obecnej oficjalnej nauki w formie przyszłej nowej "nauki totaliztycznej" (tj. nauki jaka jest nową i konkurencyjną wobec starej, a jaką opisałem szerzej w punktach #C1 i #C6 mojej strony o nazwie "telekinetyka.htm"). Jeszcze innym sposobem neutralizowania złych następstw uśmiercenia takich intelektów grupowych weszłych już w okres (iv) ichniego życia, byłoby że np. zamiast finansowania przez podatnika, można je (C) przekwalifikować na finansowanie z ochotniczych składek i dotacji ludzkich, albo też (D) przekwalifikować na finansowanie z własnych dochodów tychże intelektów. (Obie te zmienione zasady finansowania bardzo szybko by je pouśmiercały - wszakże takie intelekty w fazie (iv) swego życia są już zbyt nawykłe do bezproduktywnego, marnotrawnego i niszczycielskiego postępowania.) Itd., itp. Jeśli ktoś uważnie rozglądnie się dookoła, wówczas odnotuje, iż takich bezproduktywnych, marnotrawnych i szkodliwych dla ludzi intelektów grupowych finansowanych przez podatnika istnieje obecnie już ogromne mnóstwo. Ponieważ opanowały one do perfekcji sztukę wmawiania iż są bardzo potrzebne i że trzeba je dalej finansować, żaden polityk NIE ryzykuje próby ich uśmiercenia. Stąd obok korupcji i marnotrawstwa polityków i rządów, większość z których również już weszła w swój własny okres (iv), tj. obok politycznej korupcji i marnotrawstwa opisanych m.in. w punktach #E1 do #E5 strony o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", to m.in. te właśnie już agonalne intelekty grupowe wymuszają na rządach szybkie i nieustanne zwiększanie niemoralnych podatków (po informacje o niemoralności podatków patrz m.in. punkty #T1 do #T5 na stronie "humanity_pl.htm"), a stąd wymuszają one też szybki spadek stopy życiowej dzisiejszych mieszkańców praktycznie każdego kraju. Intelekty te są bowiem jak chmara krwiopijnych potworów dopadłych do podatnika, jakie stopniowo potrafią wyssać z niego całą "krew" i całą zdolność osiągnięcia dobrobytu i prowadzenia szczęśliwego oraz pokojowego życia.

Oczywiście, w rzeczywistym życiu bez trudu odnotujemy całą masę przykładów podobnego używania rekomendacji opisywanej w tym punkcie. Nawet jednak analizując jedynie przykłady przytoczone powyżej, odnotujemy że stosowanie rekomendacji jaką tutaj opisuję zawsze wykazuje kilka charakterystycznych cech. Wymieńmy tu więc najważniejsze z nich. (1) Z pomocą tej rekomendacji typowo daje się eliminować tylko jeden rodzaj "złych" dla nas konsekwencji, tj. tych na jakich wyeliminowaniu w danej sprawie najbardziej nam zależy. (2) Użycie tej rekomendacji NIE eliminuje wszelkich złych skutków tego co czynimy, szczególnie tych jakie pojawią się na odmiennych niż rozważane przez nas polach. (3) Czyjeś użycie tej rekomendacji wcale NIE uniemożliwia Bogu serwowania "absolutnej sprawiedliwości", ani NIE blokuje działania mechanizmów i praw moralnych. (4) Rekomendacja ta jest jednym z owych narzędzi, które pozostawiają swoim użytkownikom na wybór, czy użyją ją oni w celu czynienia dobra, czy też czynienia zła. (5) Sposób na jaki ktoś używa opisywaną tu rekomendację też podlega osądzaniu oraz późniejszemu nagradzaniu lub karaniu przez Boga, zgodnie z zasadami serwowania przez Boga "absolutnej sprawiedliwości".

Sytuacją z rzeczywistego życia, co do której aż się prosiłoby aby użyć omawianą tu rekomendację totalizmu, byłaby ewentualna próba uniknięcia szybko nadchodzącej zagłady ludzkości. Scenariusz tej nadchodzącej zagłady ludzkości jeszcze w lutym 2009 roku opublikowałem w punkcie #H3 na mojej stronie o nazwie "przepowiednie.htm". O zagładzie tej upomina też widzów ów 35 minutowy film biograficzny z YouTube o tytule "Dr Jan Pająk portfolio". Jeśli też przyglądnąć się uważnie temu co wokoło nas się dzieje, to okazuje się, iż scenariusz tej zagłady wypełnia się dokładnie tak, jak go tam opisałem. Do marca 2017 roku, kiedy to pisałem punkt #A2.11 strony o nazwie "totalizm_pl.htm" (na którym bazuje ten wpis), wypełniło się już niemal około jednej-trzeciej tego scenariusza. Tylko więc bardzo zdecydowane działanie całej ludzkości mogłoby jeszcze zatrzymać to uparte zdążanie ku samozagładzie. Aby jednak takie zdecydowane działanie mogło zaistnieć, potrzebny byłby ludzkości jakiś rodzaj instytucji, która spełniłaby tę samą funkcję, jaką na błądzących statkach pełnią "kompasy". Instytucją taką powinna być oficjalna nauka. Niestety, z powodu jej obecnego monopolu, nauka ta woli zajmować się sprawami jakie opisałem już uprzednio, m.in. przy punkcie jej poświęconym. Aby więc zwrócić uwagę ludzkości na prawdę, oraz wyprostować jej okres błędów i wypaczeń, konieczne byłoby użycie opisywanej tu rekomendacji - w celu oficjalnego powołania konkurencyjnej wobec dotychczasowej, nowej "totaliztycznej nauki", która m.in. poprzez podjęcie nauczania i upowszechniania Konceptu Dipolarnej Grawitacji (Kodig) oraz filozofii totalizmu, a także poprzez korygowanie kłamstw dotychczasowego monopolu oficjalnej nauki, przywróciłaby prawdę, umiar, rozsądek i moralne zachowania do ludzkości, usilnie obecnie spychanej ku samozagładzie swymi wypaczeniami i brakiem w niej trwającej przy prawdzie instytucji jaka pełniłaby funkcję "kompasu".

* * *

P.S.: Czy wiesz, że począwszy od 26 kwietnia 2017 roku w YouTube.com dostępne jest około 4-minutowe darmowe wideo przygotowane przez mojego przyjaciela Dominika Myrcik, które w animowany (ruchowy) sposób ilustruje wyglądy i cechy wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów, oraz porównuje wymiary gabarytowe każdego z tych typów do powszechnie znanych obiektów. Wideo to nosi dwujęzyczny (niemiecki i angielski) tytuł "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?" (tj. "Jak wielki jest Magnokraft"). Ponieważ wideo to NIE zawiera treści mówionej, a głównie ruchome obrazy, muzykę i świst powietrza powodowany lotem Magnokraftów, jego zrozumienie NIE stanowi problemu dla oglądających dowolnej narodowości - bez względu na to jakiego języka mówionego oni używają. Jest ono upowszechniane gratisowo w YouTube.com pod internetowym adresem www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c . Szerszy opis tego wideo zawiera punkt #A5 z mojej innej strony o nazwie "portfolio_pl.htm".

Nieustająco od 1981 roku publikowany jest też mój formalny dowód naukowy, konklusywnie potwierdzający, iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - skrótowy opis tego formalnego dowodu czytelnik znajdzie m.in. w punkcie #A5 strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", a także na całej stronie o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Dzięki opracowaniu tego formalnego dowodu moje badania rozwojowe nad budową i działaniem Magnokraftów zaowocowały też m.in. głębokim poznaniem szczegółowej wiedzy o budowie i zasadach działania UFO. Po 1981 roku byłem więc w stanie podefiniować wszystkie cechy UFO i nawet precyzyjnie pomierzyć wymiary wszystkich 8 typów załogowych UFO. Dlatego linkowane powyżej 4-minutowe wideo "Jak wielki jest Magnokraft" otwiera aż cały ocean możliwości także dla innych osób mających umysł wystarczająco otwarty aby zaakceptować prawdę mojego formalnego dowodu, że "UFO to już zbudowane Magnokrafty" - tak uparcie obecnie negowaną przez zakłamane oświadczenia dzisiejszej oficjalnej nauki. Przykładowo, wideo to pozwala nauczyć się jak rozpoznawać jaki typ UFO ktoś zaobserwował czy sfotografował. Pozwala precyzyjnie ustalać (z dokładnością do centymetra) wymiary danego UFO po rozpoznaniu jakiego ono jest typu. Ponadto, w końcowym swym fragmencie wideo ilustruje też niektóre unikalne cechy lotów UFO - jakie zawsze zadziwiają przypadkowych obserwatorów tych gwiazdolotów, np. zdolność UFO do szybkiego lotu w zorientowaniu najwyższego oporu aerodynamicznego, czy ich zdolność do nagłego zmieniania pod kątem prostym kierunku lotu.

Doskonałym dowodem, że opisywane tu wideo "Jak wielki jest Magnokraft" precyzyjnie ilustruje także wymiary i wyglądy poszczególnych typów UFO, jest inne darmowe, około 14-minutowe wideo dostępne pod adresem www.youtube.com/watch?v=RiYqDeMQHAQ , zaś szeroko opisane w punkcie #A5.1 mojej strony o nazwie "portfolio_pl.htm". To inne wideo udokumentowało bowiem przypadek, kiedy nocą dnia 2010/7/27 cała eskadra UFO inteligentnie, celowo i skrycie wyłożyła w zbożu z Anglii kolejny tzw. "krąg zbożowy" - zasady formowania których to kręgów zbożowych w swoich monografiach ja opisuję zainteresowanym już począwszy od około 1985 roku - po szczegóły patrz np. punkt #D2.1 i "Rys. #D2abc" z mojej strony o nazwie "eco_cars_pl.htm". Malowniczość i iście kosmiczna złożoność kręgu wyłożonego przez UFO w owym dniu 2010/7/27 dowodzi, iż ten "krąg zbożowy" z Anglii, podobnie jak wszystkie inne takie kręgi ostatnio wykonywane przez UFO zaś ilustrowane fotografiami pokazywanymi przez dzisiejsze wyszukiwarki internetowe, miał m.in. służyć zakpieniu sobie z ignorancji i niekompetencji dzisiejszych naukowców, decydentów, polityków i badaczy UFO niezdolnych do zbadania i do oficjalnego uznania inteligencji jaka odmawia kooperowania z badającymi je ludźmi. (Wygląda to jakby UFOnauci eksperymentalnie sprawdzali ile czasu zajmie pobudzenie ludzkich naukowców do oficjalnego uznania wyników moich badań stwierdzających, że "kręgi zbożowe są to ślady powykładane w zbożu przez pole magnetyczne generowane napędem UFO", a także sprawdzali jaki minimalny rodzaj szoku dowodowego jest obecnie konieczny, oraz do jakiego poziomu swymi coraz bardziej zuchwałymi manifestacjami UFOnauci muszą wyszydzić w oczach społeczeństwa ignorancję oficjalnej nauki, zanim decydenci zmuszeni w końcu zostaną do oficjalnego uznania wyników moich badań.) Dowodowo najistotniejsze w owym wideo z dnia 2010/7/27 okazuje się być, że niezależnie od udokumentowania procesu wykładania "kręgu zbożowego", wygląd i względne wielkości elementów którego zarejestrowane potem zostały na lotniczych zdjęciach owego kręgu, wideo to utrwaliło też m.in. kształt i wygląd jarzących się nocą par UFO typu K5, magnetycznie posprzęganych ze sobą w tzw. "kompleksy niezespolone" zilustrowane m.in. na "Rys. #H2c (góra-prawy)" z mojej strony "magnocraft_pl.htm". Sfilmowane bowiem następnego ranka elementy "kręgu zbożowego" jaki owa eskadra UFO uformowała, potwierdziły empirycznie, że faktycznie sfilmowany owej nocy został wygląd jarzących się "kompleksów niezespolonych" posprzęganych z UFO typu K5.

Trzonem omawianego tu wideo Dominika Myrcik "Jak wielki jest Magnokraft" jest pokazanie komputerowo wygenerowanych porównań wyglądu, wielkości i wymiarów wszystkich ośmiu typów dyskoidalnych Magnokraftów (a stąd i dyskoidalnych UFO) z powszechnie znanymi obiektami budowanymi przez ludzi. Pozwala więc ono porównywać typy Magnokraftów (a stąd i typy UFO) od K3 do K10, z wielkościami: człowieka, samochodu osobowego, radzieckiego czołgu T-34, dwupiętrowego budynku mieszkalnego, katedry "Westminster Abbey" z Londynu, transatlantyka "Tytanik", oraz "Wieży Eiffla" z Paryża. Ponadto pokazuje ono też ów unikalny dla magnetycznego napędu tych wehikułów przelot wszystkich 8 ich typów ponad dużym nowoczesnym miastem - pozwalając w ten sposób porównywać wielkości poszczególnych z tych gwiazdolotów z wielkościami dzisiejszych drapaczy chmur, a także z całym centrum dużego miasta. (Np. największe UFO typu K10, zawisające ponad centrami dzisiejszych miast, rozmiarowo okazuje się być rozleglejsze niż większość owych centrów.) Odnotuj też, że porównania wielkości i wyglądów z wideo "Jak wielki jest Magnokraft" stanowią animowane (ruchome) wersje podobnych porównań wielkości i wyglądów, jakie również po komputerowym wygenerowaniu zilustrowane zostały począwszy od "Rys. #A2" na stronie "magnocraft_pl.htm" - przykładowo patrz tam "Rys. #A2" do "Rys. #A5".

Dwujęzyczne napisy zaprezentowane jako rodzaj "wstępu" do wideo "Jak wielki jest Magnokraft" ostrzegają, cytuję: Nasza cywilizacja wkrótce upadnie. Człowiek odwrócił się od drugiego człowieka. Wszystko czynimy przeciwko Naturze, Moralności i Bogu. Czeka nas bolesny upadek, ale i wejście ludzkości do nowej, złotej ery Magnokraftu. Ten kraj, który jako pierwszy zbuduje Magnokraft, będzie przywódcą nowej cywilizacji. Stara polska przepowiednia ujawnia, że będzie nim Azjatycki Smok - prawdopodobnie Korea Południowa. Rzuci on na kolana niemoralnych opresorów i niszczycieli zapierającą dech w piersi potęgą militarną i wielkością Magnokraftu. Napisy z tamtego "wstępu" starają się więc m.in. przypomnieć oglądającemu to o czym ostrzegam szerzej w punktach od #H1 do #H3 z odrębnej swojej strony o nazwie "przepowiednie.htm", oraz co pprzypominam też w podpisie pod "Rys. #A2a(K3) - góra" ze strony "magnocraft_pl.htm", zaś co udokumentowałem empirycznym materiałem dowodowym na całych stronach o nazwach "military_magnocraft_pl.htm" i "wtc_pl.htm".

Odnotuj, że ostrzeżenie bardzo podobne do powyższego zawiera też owa wiadomość oficjalnie negowanego do dzisiaj pochodzenia "Przybyliśmy aby Was Ostrzec w sprawie Waszej Rasy i Waszej Planety" na żywo oglądającym telewizję w UK przekazana w dniu 26 listopada 1977 roku o godzinie 17:10, zaś obecnie dostępna dla każdego do oglądnięcia za darmo w YouTube.com po polsku np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=zCrQONZuuHM , zaś w angielskojęzycznym oryginale np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=aiokvraNTZg . Z kolei opisy tego ostrzeżenia można odnaleźć w wyszukiwarkach z pomocą polskich słów kluczowych: Kosmici incydent telewizyjny 1977 roku - lub angielskich słów kluczowych: Alien Warning Message Live on TV in UK . Linki do powyższego ostrzeżenia z TV UK przytoczyłem też na końcu punktu #A5 ze swej strony internetowej o nazwie "portfolio_pl.htm".

* * *

Powyższe wyjaśnienia stanowią adaptację punktu #A2.11 z mojej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" (aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony "totalizm_pl.htm" czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/totalizm_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm
http://quake.hostami.me/totalizm_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/totalizm_pl.htm
http://totalizm.com.pl/totalizm_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/totalizm_pl.htm
http://pajak.org.nz/totalizm_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc kwiecień 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń. 
- Na stronie "dipolar_gravity_pl.htm" dodatkowo udoskonaliłem nieco punkt #A0, który wcześniej adoptowany został jako treść poprzedniego wpisu numer #282. 
- Na stronie "faq_pl.htm" udoskonaliłem znacząco punkty od #A2 do #A2.3 (aczkolwiek przeredagowywania dalszych części owej strony narazie nie zdążyłem jeszcze ukończyć). 
- Na stronie "god_istnieje.htm" kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H2. 
- Na stronie "korea_pl.htm" od nowa napisałem punkt #A1 umieszczając w nim także krótki link do wideo "Jak wielki jest Magnokraft", oraz poszerzyłem podpis pod "Fot. #11". 
- Na stronie "magnocraft_pl.htm" w "Wideo #A0" dodałem opis nowego wideo z YouTube o tytule "Jak wielki jest Magnokraft". 
- Na stronie "malbork.htm" wprowadziłem zupełnie nowy punkt #A3 opisujący pale z "księżycowego drewna" o podwyższonej odporności na gnicie, na jakich osadzone są fundamenty krzyżackiego zamku w Malborku oraz fundamenty włoskiego miasta Wenecja. Ten sam punkt #A3 dodałem też do angielskojęzycznej strony "malbork_uk.htm". 
- Na stronie "military_magnocraft_pl.htm" kosmetycznie udoskonaliłem punkt #H1. 
- Na stronie "portfolio_pl.htm" dodałem nowy punkt #A5 opisujący YouTube wideo "Jak wielki jest Magnokraft" o dwujęzycznym (niemieckim i angielskim) tytule "Wie groß ist der Magnokraft?/How big is the Magnocraft?"
- Na stronie "quake_pl.htm" kosmetycznie udoskonaliłem punkt #I1. 
- Na stronie "skorowidz.htm" dodałem aż cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł. 
- Na stronie "solar_pl.htm" poszerzyłem i udoskonaliłem punkty #F2 i #T7. 
- Na stronie "stawczyk.htm" udoskonaliłem punkt #D3. 
- Na stronie "tapanui_pl.htm" wprowadziłem zupełnie nowy punkt #D2.1 opisujący cudowną żywotność nadal zdrowego i użytecznego "księżycowego drewna" jakie od 18 czerwca 1178 roku leży w odludnych częściach Nowej Zelandii powalone tam podmuchem eksplozji UFO koło Tapanui. Żywotność tego drewna po eksplozji UFO porównałem do żywotności najtwardszego drewna NZ użytego do budowy molo w Petone, którego drewno, na przekór powtarzalnego traktowania go chemikaliami, niebezpiecznie przegniło w przeciągu 136 lat. Ten sam punkt #D2.1 dodałem też do angielskojęzycznej strony "tapanui.htm". 
- Na stronie "totalizm_pl.htm" kosmetycznie udoskonaliłem dodany tam w marcu 2017 roku zupełnie nowy punkt #A2.11 - na bazie jakiego sformułowany jest niniejszy wpis. 
- Na stronie "ufo_proof_pl.htm" dodałem nowy punkt #B4 linkujący czytelnika do wideo "Jak wielki jest Magnokraft". 
- Na stronie "wszewilki_jutra.htm" wprowadziłem zupełnie nowy punkt #C4.8, w którym opisałem trzy znane mi przykłady "księżycowego drewna", poczym wyjaśniłem skąd biorą się niezwykłe cechy tego cudownego materiału budowlanego.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej internetowej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z podanych powyżej adresów zamiast nazwy "totalizm_pl.htm" dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "magnocraft_pl.htm" np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/totalizm_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #283). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

03:48, totalizm
Link
poniedziałek, 17 kwietnia 2017
#282E: What is my Concept of Dipolar Gravity (Codig) - means definition, structure and features of my theory of everything

Motto: "First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win" - Mahatma Gandhi (1869-1948)

Because the earthly official science stubbornly refuses to recognise and acknowledge my theory of everything, this refusal deprives it of the example of how such a theory should be defined. Of course, in spite of this voluntary separation from my example, atheistic scholars continue to come up with various bizarre definitions, of the type like in that old school saying that "butter is butter" (that is, "the theory of everything is something that describes everything"). However, their definitions are obeyed by almost every encyclopaedia, by a lot of textbooks, and for some of them even by books of famous Polish writers (e.g. Sienkiewicz or Mickiewicz). So, unfortunately, the actual definition, which would explain precisely what is the "theory of everything", the official science still does NOT have. Since I am also predicting, that the atheistic science will insist until the very end to NOT recognise and accept my theory of everything, and at the same time from many premises it follows that this science alone will never be able to formulate such a theory, personally I believe that such a definition the official science will never be able to develop (unless one of its researchers "steals" also that my definition after "disguising" it with new "atheistic feathers" - for details see item #I8 from the Polish version of my web page named "mozajski_uk.htm").

I myself, of course, already have an existing, and working for the good of the people, example of such a theory of everything. After all, I created it myself in 1985 and continually I am developing it since that time. So, if someone asked me how I would define the term "theory of everything", then at this stage of my research I would provide the following definition. "A 'Theory of Everything' is a formal system of logically coherent findings or assertions (i.e. a theory), developed by one original author and deduced by one original mind (which invented and disseminated it), in which system the single primary statement or source theorem that founds the entire that system, induces then on the principle of logical following from it, an unlimited number of secondary findings formed into a structure resembling a multidimensional star and concerning any area of human interests, from which secondary findings on the basis of cause-effect relationships can then be logically developed tertiary and even further levels of findings, that diverge like rays of the star-structure onto any area that is a source of knowledge yet unknown to humans, forming in this area an unlimited number of points of correspondence between arising from this theory the explanations, statements, findings, forecasts, etc., and the empirical manifestations of the reality around us." In other words, according to the experience that I have already accumulated, the "theory of everything" is such a coherent formal theory, which has only one author and only one source mind, and also has only one primary source finding that is founding it, while in which all secondary, tertiary, and even further level findings, are deduced by its author or by its source mind on the basis of logical deductions while preserving the cause-effect relationships with that single source statement, and which explanations, statements, findings, forecasts, etc., introduce through themselves an infinite number of points of their conformity with the reality that surrounds us, because everything that is logically derived from it and that keeps the cause-effect relationships with it, coincides also with the corresponding manifestations of the reality that surrounds us, while every manifestation of the reality that surrounds us coincides with something that logically and with keeping the cause-effect relationships follows from this theory. Of course, the above my definition is the first attempt to define the theory of everything, which the only existing example I have created as the first scientists in the world, and which no one has previously defined unequivocally, and hence the definition of which, as the discussion on it develops, may be subjected to future refinements. After all, the developing, perfecting, refining, and discussing that only example of "theory of everything" on Earth, called the "Concept of Dipolar Gravity" (Codig) I did NOT finish when on 17 March 2017 I published this new post and item #A0 the web page "dipolar_gravity.htm" (which defines it formally), but my works on this extraordinary theory will continue for as long as God allows me to carry them out.

The name "Concept of Dipolar Gravity" for my own theory of everything is quite long. Hence some people referring to it try to shorten that name - unfortunately they use the abbreviation ("KDG" - from the Polish "Koncept Dipolarnej Grawitacji") which is equally awkward to pronounce as the original name. Therefore, if someone wants to shorten this name, then I would suggest calling it with easier for pronunciation words "Codig" in English, or "Kodig" in Polish. This abbreviated name, is also quite meaningful, and in addition it emphasizes the sense of humour, precision, and farsightedness with which God has inspired in my mind the original name for this theory. After all, the English word "dig", amongst other means "mining", while the English prefix "co" can mean "parallel", "independently", and in particular use even "in opposition". Hence, the English-like word "Codig" (as well as the Polish-like word "Kodig") can symbolically express meanings that could be described by the following sentence that gives us a lot to think about: "the mining of well-hidden truths carried out in parallel, independently and in opposition to today's official science".

The ability of my theory of everything to find out (to carry out mining) the truth on practically all possible topics, causes that in fact this theory can be used as the foundation and the nucleus for official establishing of a completely new science. Such a science would have numerous advantages over today's official atheistic science, because in the scope of its research would be included NOT only the disciplines that the today's atheistic official science currently recognizes and investigates, but also the new disciplines, the researching of which the present official science refuses - i.e. disciplines such as the positive research on methods of God's work, the laws and behaviours of the counter-world, the soul, telekinesis and telepathy, free energy, UFOs, radiesthesia, morality, moral field, moral laws, karma, etc., etc. The official establishing of such a new science would bring untold benefits to our civilization. Perhaps it would even save the humanity from the fast-incoming possibility of a self-destruction - which is predicted by old prophecies from item #H1 of my web page named "prophecies.htm". After all, the establishing of such a science would eliminate the to-date monopoly of the old, atheistic, corrupted to the bone, and highly erroneous official science - which elimination of monopoly would over time lead to the repair and to elimination of that ocean of evil that this old science causes with its lies which so-far are officially unverified nor rectified by some new science that is competitive towards the old one. It would also open up to mankind numerous sources of new knowledge. It would incorporate rigorous scientific research methods in relation to everything that until now has been merely the subject of apparitions, speculations, casual encounters or sightings, folk knowledge, etc. It would also allow us to study the reality surrounding us from the opposite than currently philosophical "a priori" approach. Etc., etc. No wonder that I have already initiated the formation of methods, research and interests of such a completely new science based on my theory of everything, and even capable of researching such difficult subjects as the superior intelligences - which typically utilize the lack of competency of present researchers in the study of whatever refuses to cooperate with them, and hence instead of helping in research, which intelligences rather prefer to disturb, deride, ridicule, and even entertain themselves at the expense of investigators that try to research such superior intelligences. I called this new science the "totaliztic science", while I encourage to official establishing it on a number of my web pages and publications - for example, see items #C1 to #C6 from my web page named "telekinetics.htm".

While reading my web pages and publications, prepared just as the effects of "developing the rays" of that my "theory of everything", many typical "sandwich eaters" so-far are NOT able to embrace with their minds and understand what actually represent my descriptions that try to explain to people various practical implementations of my "Codig". However, this my "theory of everything" (Codig) is literally a scientific theory that has the potential for a correct, and carried out in a completely different manner (i.e. less misleading and false) than this is done by the atheistic official science, development of explanations for absolutely everything that needs to be explained. In other words, my theory of everything (Codig) is able to provide people with a correct answers to almost all the questions that can come to human minds, and also able to correct the mistakes and lies that are hidden in the entire human knowledge accumulated so far. This in turn means, that the volume of knowledge that may ultimately need to be rewritten through taking notice of principles and laws that make up my Codig, is roughly equal to the volume of everything that has already been researched and described on Earth. Of course, the carrying out of such gigantic work is NOT in the ability of a single creator of this theory of everything. Hence I focus on re-editing and correcting only of that small fragment of our knowledge, which includes the truths that learning by humans in my opinion is the most relevant to our present civilization - and still there is so much of such knowledge, that my enemies since a long time utilise the amount of new knowledge I have managed to correct and to make available to the humanity, as one amongst accusations trying to persuade people unable to make their own opinions, to NOT become acquainted with results of my research (although knowledge of truths that I disseminate is the most needed by just such people). In turn the rest of less vital in my opinion knowledge and truths I leave to be "mined for truths" by these future researchers, who are to be devoted to ideas of the "totaliztic science". I hope that for the future development of the "rays" of my theory of everything, God will select the brightest, most intelligent, and the most moral researchers - as the beginning of just such a selection is already visible. After all, the repairing of what the atheistic official science has hitherto botched, as well as providing correct answers to further human questions (also the recognizing and acknowledging truths contained in the answers) requires first of all the prior knowledge of the entire my theory of everything, and also is dependent on "morality" (in the totaliztic understanding of this word), and on the level of knowledge and intelligence, in those people who use my "Codig" for mining of some yet unknown truths and answers.

If the reader does NOT believe me here in the ability of my "Codig" to answer practically every possible question, then I suggest him/her to describe with at most three keywords any important question that just bothers him/her, then to enter these keywords into any internet search engine after adding to them my title, my Christian-name and my surname. I am ready to bet, that the search engine will point out to him/her links to my web pages or publications, in which he/she will probably be able to find answers to that question (after all, I have already published the resulting from "Codig" answers to thousands of most important questions, that bother today's people), as well as will point out to him/her web pages, blogs, and online forums, where are published opinions of other readers about these my answers. (The adding to the keywords of my title, Christian-name, and surname are necessary to separate the answer resulting from my theory of everything, from answers given by anyone else and based on some unrelated to my theory speculations, and also to separate it from the problem of various "stowaway passengers" who use the today's "fashion" for taking a stand regarding my research and therefore propose their own ideas to popularize them under names of my ideas - as an illustration of this problem compare the results of searches, carried out e.g. while using the four keywords Magnocraft Dr Jan Pająk and while using only one keyword Magnocraft.) For example, if the reader's question would be "how without 'pills' cure oneself from mental depression?", then the answer to it, one should find on my web pages which should be pointed out if to any internet browser, or even better - to several different browsers (e.g. to "google.com", "bing.com", "yandex.ru", "entireweb.com", "gigablast.com", "duckduckgo.com", "ask.com", "www.baidu.com", etc.) one writes the following keywords: depression Dr Jan Pająk. Notice that your question should be on some important topic, for example, on any of these over 100 topics linked to search engines, amongst others, in item #A2 from the Polish version of my web page named "faq.htm". After all, while working on this theory alone and only during the time free from my paid work (as my work always was devoted to completely different research), so-far I have had neither the time, nor the processing capacity, to use my "Codig" for finding the correct answers to the questions that are less vital for mankind.

Unfortunately, determining a truth is always very labour-intensive, no matter with what tools and methods it is achieved. (Only lies can be generated fast and without a contribution of labour.) In addition, in the case of using my theory of everything, the truth can be determined on practically every possible subject - while there is almost infinite multiplicity of subjects for which the knowledge of truth would be extremely beneficial for people. No wonder, that while determining truths since the establishment of my theory of everything in 1985, means already for over 30 years, so far different applications and developments of this theory have allowed me to correct the major errors and lies of official science (for an example see item #D4 from the web page named "dipolar_gravity.htm" - addresses of which are provided at the end of this post), and to determine new and previously unknown for people truths (for an example see item #G4 from the web page named "dipolar_gravity.htm") for only a small proportion of the topics for which the knowledge of truth lies in the most vital interest of both the entire humanity and also every individual person. In turn only descriptions of this rather small proportion of already established truths, occupies a few hundred websites and monographs which I authorize, and accesses (links) to which interested readers can find e.g. through such my linking web pages as: "skorowidz.htm" (in Polish) and "skorowidz_links.htm" (in English), also "faq.htm", "menu2.htm", and "menu.htm". I personally estimate that to determine truths with my "Codig" about all topics that are most important for the humanity, I would need a bit more than half a century, while today's typical professional scientists this could make occupied for even a few centuries.

The highly intriguing mystery of my theory of everything is that I practically started working on it 13 years earlier than I discovered the original source theorem that is founding it (i.e. than discovered that the "gravitational field has a dipolar character") and than I actually formulated it. After all, already in 1972 I formulated the first of my so-called Cyclic Tables, which (similarly as all the other such tables that I developed later - for a different example see "Table #K1" from the web page named "tapanui.htm") later became one of the key components of my theory of everything. Then in 1980 I formulated another component of my future theory of everything, that is, I invented and published the construction and operation of my Magnocraft, and in early 1984 - also the construction and operation of my Oscillatory Chamber - both of which devices will also be used in the future to build my Time Vehicles operating due to the existence of so-called the "reversible software time", in which people age (see item #G4 of the web page named "dipolar_gravity.htm") - which the reversible "human time" I discovered only thanks to my prior knowledge of the Concept of Dipolar Gravity. So if one does NOT acknowledge the divine inspiration and guiding in this matter, then it is NOT possible to explain how it happened that my discoveries and inventions made much before 1985 were as if they had been pre-planned to become the highly significant components of my theory of everything formulated only in 1985. (God works in mysterious ways!) Incidentally, if the period of my development of "Codig" we start to count since 1972 (i.e. since the development of that first my Cyclic Table), then until today the development of particular "rays" of my star-like theory of everything I have carried out continuously for about half a century.

For everyone it should be obvious that the theory of everything, the development of which has taken up to about half a century, and that tries to clarify the truth on every single one among the most important topics bothering today's people, cannot be read "from beginning to end" in just one sitting - as e.g. we read some sensational article in a local newspaper. To the contrary, the "theory of everything" should be read as we read these multi-voluminous encyclopaedias - as I explained this in detail in item #A3 from the Polish language version of my web page named "faq.htm". Thus firstly one has to convince oneself that "Codig" can be depended on - for which convincing, if one practices the right philosophy and has gathered the required knowledge and life experience, sometimes it is enough to just learn what this theory of everything is all about and what are its qualities (in turn, to learn just this, for normal "sandwich eaters" should suffice to read, for example, from the introduction of the web page "dipolar_gravity.htm", to inclusively item #A0 of it). Then it is worth to look into "Codig" only if one wants to know the truth that this theory of everything reveals about some topic that one is very interested in, e.g. the researching of which the official science refuses or is incompetent. Detailed descriptions of any of such topics can be found on web pages that are pointed out in my "linking web pages", the most important among which are web pages named "skorowidz.htm" (in Polish) and "skorowidz_links.htm" (in English). Of course, my "Codig" reveals the truth on a lot of topics that probably interest everyone. One of them is the work of the "human time" (i.e. that time, our passage through which can be reversed, allowing us to live our lives again without committing previous mistakes) - after all everything that affects each one of us is dependent on the passage and on subsequent reversals of that human time (it is good to know what is the truth about the working of our time - since because of professing to false philosophy, this truth the official science neither is able to investigate nor is willing to accept and allow it to be revealed to people). Therefore, to learn about the workings of this reversible "human time" I would recommend to read item #G4 from the web page named "dipolar_gravity.htm", and if anyone wants to know more details, then also the descriptions under "Table #A1" from my web page named "humanity.htm", item #C9.1 from the Polish language version of my page named "ufo_proof.htm", and introduction as well as items #A1, #C3, #C4 and #C4.1 from my web page named "immortality.htm". Another topic that should also be of interest to almost everyone, is the resulting from my "Codig" the guideline as "how to lead a happy and fulfilled life" - described briefly on my web page named "totalizm.htm" (about the fact, that totalizm recipes actually do work, certifies the fact that I lead, as I believe, the fulfilled and happy life, in spite that continuously since 1972, means for around half a century, I myself, as well as outcomes of my research, have been experiencing so much of persecutions and unpleasantness of all possible sorts, that probably no other modern scientist in the world is likely to experience). Many people may also be interested in the origin, characteristics and motivations of the people whom the Bible calls "husks" or "goats", while whose parasitic philosophy of life is described in my web page named "parasitism.htm".

So far, the human-developed scientific theory that is as extensive and as encompassing of various topics, as my Concept of Dipolar Gravity, which would potentially cover everything, and which would meet the definition of "theory of everything" quoted at the beginning of this post, did not exist on Earth before my "Codig" was developed. What even worse, if the humanity will NOT bother to officially establish the new "totaliztic science" that motivates researchers in a completely different way than it was done before, then in my opinion no similar thematically broad theory which fulfils the definition of "theory of everything" provided here, but which is NOT, for example, a modification (theft) of my theory, this old unreformed, competition-free, and deeply corrupted official Earth science, will NOT be able to develop also in the future. In this situation, the only work ever created on Earth to which my Concept of Dipolar Gravity can be compared in terms of coherence as well as the scope and versatility of the subject area, is the Bible. Notice, however, that because of the divine origin, the Bible is an exception and therefore we are NOT allowed to call it the "theory of everything" - in spite that (probably as a result of its development for similar reasons, purposes and principles as my Codig) the Bible fulfils the definition of "theory of everything" provided above. After all, the Bible was also inspired by the single mind of the omniscient God (see Bible, "2 Timothy", 3:16), also has one original source theorem (namely, the transmission of necessary knowledge, commandments, and initial requirements to people from God), and also has the structure of a multidimensional star, in which explaining everything that people should know is developed from this original source theorem on principles of reasoning and cause-effect relationships. However, so-far all the correct and objectively conducted scientific validation processes reveal that the Bible is NOT just a "theory", but indeed it contains the absolute truth of everything (meaning reveal, that the Bible is inspired by all-knowing and infallible God, who in every its sentence has encrypted simultaneously several (12) different levels of truth, and who in the content of the entire Bible, have inserted the truth concerning every topic important for humans - including also every topic that is currently unknown to humans, but the learning of which will take place before the end of our times). In addition, although the content of the Bible was written at various times through a number of different human authors, its intrinsic coherence and truthfulness did NOT corrupt - which fact further confirms the true origin of the Bible from God. On the other hand, if for example, my Concept of Dipolar Gravity (which is being worked out and simultaneously written down by only one imperfect and fallible man, i.e. me, motivated by the need to provide true scientific knowledge from areas that so far are ignored or falsely explained by the official science), in the future has undergone enlargements and further changes by next imperfect and fallible people that are distracted by different than mine motivations, then surely its consistency, purity, correctness and truth would be corrupted.

From the above it is easy to note that none of the aspects of my theory of everything (Codig) can be compared to any theory ever developed on Earth. After all, none of them meets the definition of the "theory of everything" provided in this post, their development and publication typically took up at most a few months of time from their human authors (means not around half a century), their thematic essence can be expressed in one sentence, their linear structure is one-dimensional, and in addition they typically have only one point of compatibility with the surrounding reality. (For example, in the "big bang theory", that only point of compatibility is the "red shift" described in items #D2 and #D1 on the web page named "dipolar_gravity.htm".) Thus, such attempts of trying to compare any other theories (even those officially recognized and most frequently cited by the present official science) to my theory of everything, or even to the content of the Bible, is comparable to equalling the content of a naive fairy tales for children, with the descriptions from, for example, the entire "Encyclopaedia Britannica".

* * *
P.S. We live in a world in which a significant proportion of those who manage public life have already reached such a high level of corruption, distortion and atheism, that practically almost nothing that is officially disseminated, ordered and implemented via human laws represents truth which is compatible with divine wishes and which really serves for the good of people. That is why sometimes it is worthwhile to look at what these few persons, who do NOT break their ties with whatever God has created and what by using even God's unreachable to people quality criteria, could still be described as "very good" (see Bible, Genesis, 1:31). For example, if one knows the Polish language then it is worth to look at what shows a 37-minute Polish-language free video from YouTube.com, entitled "KSIĘŻYCOWE DREWNO - UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA" (which title translates as "The 'moon timber' - the newly re-discovered hidden truth about trees and timber"), which is available at the address www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE. After all, that film reveals unusual attributes of natural wood, which, due to learning by people the secret of cutting it down during the most intense period of winter and during the phase of the decreasing moon, obtains a whole range of remarkable qualities, such as resistance to rotting, to moulding and to bark eating bugs, excellent thermal insulation, multi-fold increased strength, and various other similarly wonderful properties - which in some conditions can outweigh the resistance and strength of today's steel and concrete. Links to this film and to other works by a former Austrian forester named Erwin Thoma, who revealed to the world the secrets of such "moon timber" which were re-discovered by him, additionally supplemented by based on my "Codig" explanations of reasons and of mechanism for obtaining these extraordinary attributes by such "moon timber", and also enriched by numerous examples of historical situations, where the adding by God of such unusual features to something, can be discovered or noticed, or where such exceptionally resistant and durable timber has been practically used, is provided in item #C4.8 from my web page named "wszewilki_jutra_uk.htm". My additional explanations, revealing that poles made of such "moon timber" were used to support the foundations of the medieval Teutonic Knights castle from the Polish town of Malbork, and also support the entire Italian city of Venice from descending into the wet sand and swamp, are provided in item #A3 from my web page named "malbork_uk.htm". In turn item #D2.1 from another my web page named "tapanui.htm", describes how compares: (a) the lifespan of the toughest New Zealand timber cut down in today's typical way (i.e. "as it goes"), and then repetitively treated with various chemicals and poisons but it was subjected to the action of water, sun, winds, etc., which still caused it to decay after around 140 years; with (b) the lifespan of such 800-year old "moon timber" from woods uprooted on 18th June of 1178 (i.e. during the New Zealand winter and just after the turning point of the decreasing phase of moon), due to the explosion of a stack of seven UFO vehicles that were detonated in the vicinity of area where in present-days stands the New Zealand town of Tapanui.

* * *

The above post is an adaptation of item #A0 from my web page (available in the English language) named "dipolar_gravity.htm" - updated on 12th of April 2017, or later. Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post here - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, important texts are highlighted with colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "wszewilki_jutra_uk.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity.htm
http://quake.hostami.me/dipolar_gravity.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm
http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #282E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Dr Eng. Jan Pajak

03:17, totalizm
Link
wtorek, 28 marca 2017
#282: Czym jest Koncept Dipolarnej Grawitacji (Kodig) - czyli definicja, kompozycja i charakterystyka mojej teorii wszystkiego

Motto: "Wpierw będą cię ignorować, później będą się śmiać, jeszcze później będą atakować, na końcu dopiero wygrasz" - Mahatma Gandhi (1869-1948)

Ponieważ oficjalna nauka ziemska uparcie odmawia uznania mojej teorii wszystkiego, pozbawia to ową naukę przykładu jak taką teorię należy definiować. Oczywiście, na przekór tego ochotniczego odcinania się od jej przykładu, ateistyczni naukowcy ciągle wychodzą z różnymi dziwacznymi definicjami, typu jak w owym starym powiedzeniu szkolnym, że "masło to coś maślane" (czyli, że "teoria wszystkiego to coś opisujące wszystko"). Jednak ich definicje spełnia niemal każda encyklopedia, podręcznik, a niekiedy nawet książki naszych słynnych pisarzy (np. Sienkiewicza czy Mickiewicza). Czyli, niestety, faktycznej definicji, wyjaśniającej czym precyzyjnie jest teoria wszystkiego, oficjalna nauka nadal NIE posiada. Ponieważ zaś ja przewiduję, iż ateistyczna nauka będzie się upierała aż do samego końca, aby NIE uznawać mojej teorii wszystkiego, a jednocześnie z wielu przesłanek wynika, iż ona sama nigdy NIE będzie w stanie teorii takiej sformułować, osobiście wierzę, że definicji takiej owa nauka nigdy NIE opracuje (chyba że któryś z jej naukowców "ukradnie" i tę moją definicję po "przebraniu" jej w nowe "ateistyczne piórka" - po szczegóły patrz punkt #I8 mojej strony o nazwie "mozajski.htm").

Ja oczywiście mam istniejący i już pracujący dla dobra ludzi przykład teorii wszystkiego. Sam go przecież stworzyłem w 1985 roku i nieustannie rozwijam od owego czasu. Gdyby więc mnie ktoś zapytał, jak zdefiniowałbym pojęcie "teoria wszystkiego", wówczas na obecnym etapie swych badań przytoczyłbym następującą definicję. "Teoria wszystkiego jest to formalny system logicznie spoistych ustaleń lub twierdzeń (tj. teoria), wywodzących się od jednego oryginalnego autora i wydedukowanych przez jeden oryginalny umysł (który ją wymyślił i upowszechnił), w którym to systemie jedno pierwotne ustalenie lub twierdzenie źródłowe fundujące cały ten system, indukuje potem na zasadzie logicznego wynikania niczym nielimitowaną liczbę wtórnych ustaleń wynikowych uformowanych w strukturę przypominającą wielowymiarową gwiazdę i dotyczących dowolnych obszarów ludzkich zainteresowań, z których to wtórnych ustaleń na zasadach związków przyczynowo-skutkowych daje się następnie logicznie rozwijać ustalenia trzeciorzędne i jeszcze dalszego rzędu rozbiegajace się jak promienie tej gwiazdzistej struktury na dowolny obszar będący źródłem niepoznanej jeszcze przez ludzi wiedzy, formując w tym obszarze nielimitowaną liczbę punktów zgodności pomiędzy wynikającymi z owej teorii wyjaśnieniami, stwierdzeniami, ustaleniami, prognozami, itp., a empirycznymi manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości." Innymi słowy, zgodnie z doświadczeniem jakie ja już zgromadziłem, "teoria wszystkiego" to taka spójna teoria formalna, która ma tylko jednego autora i tylko jeden umysł źródłowy, a także ma tylko jedno pierwotne ustalenie źródłowe ją fundujące, w której wszystkie ustalenia wtórne, trzeciorzędne, oraz jeszcze dalszego rzędu są wydedukowane przez jej autora lub przez jej umysł źródłowy na zasadzie wynikania i z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych z tego jednego ustalenia źródłowego, oraz której wyjaśnienia, stwierdzenia, ustalenia, prognozy, itp., wprowadzają sobą nieograniczoną liczbę punktów ich zgodności z otaczającą nas rzeczywistością, bowiem wszystko co jest logicznie z niej rozwinięte i co zachowuje z nią związki przyczynowo-skutkowe pokrywa się z odpowiadającymi temu manifestacjami otaczającej nas rzeczywistości, zaś każda manifestacja otaczającej nas rzeczywistości pokrywa się z czymś, co logicznie i z zachowaniem związków przyczynowo-skutkowych wynika z owej teorii. Oczywiście, powyższa moja definicja jest pierwszą próbą zdefiniowania teorii wszystkiego, której jedyny narazie przykład w świecie stworzyłem dopiero ja, oraz której nikt uprzednio jednoznacznie jeszcze NIE zdefiniował, a stąd której definicja w miarę jak dyskusja nad nią będzie się rozwijała, może być poddawane przyszłym udoskonaleniom i uściśleniom. Wszakże rozwijania, uściślania, udoskonalania i dyskutowania jedynego narazie na Ziemi przykładu mojej "teorii wszystkiego" nazywanej "Konceptem Dipolarnej Grawitacji" ja wcale NIE zakończyłem z chwilą gdy w dniu 17 marca 2017 roku opublikowałem tę definicję w punkcie #A0 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", zaś 25 marca 2017 roku opublikowałem tę samą definicję w niniejszym nowym wpisie do bloga totalizmu raportującym zawartość tamtego punktu #A0 (jaka po raz pierwszy formalnie definiuje moją teorię wszystkiego), a prace nad tą niezwykłą teorią będę kontynuował przez aż tak długo, jak długo Bóg pozwoli mi je realizować.

Nazwa "Koncept Dipolarnej Grawitacji" dla mojej własnej teorii wszystkiego jest dosyć długa. Stąd sporo referujących do niej ludzi stara się nazwę tę skracać - niestety używany przez nich skrót (KDG) jest równie nieporęczny do wymowy jak oryginalna nazwa. Dlatego jeśli ktoś nazwę tę woli skracać, wówczas proponowałbym mu ją nazywać łatwiejszym do wymowy słowem, po polsku brzmiącym "Kodig", zaś po angielsku - "Codig" (od angielskiego "Concept of Dipolar Gravity"). Ta skrótowa nazwa też bowiem wnosi sobą raczej wymowne znaczenia, a na dodatek podkreśla ona poczucie humoru, precyzję, oraz dalekowzroczność z jakimi Bóg zainspirował w moim umyśle oryginalną nazwę dla tej teorii. Wszakże angielskie słowo "dig" m.in. znaczy "dokopywanie się", zaś angielski przedrostek "co" może oznaczać m.in. "równolegle", "niezależnie", a w szczególnym użyciu nawet "w opozycji". Stąd słowa "Codig" i "Kodig" symbolicznie mogą wyrażać znaczenia, które dałoby się opisać np. dającym wiele do myślenia zdaniem: "dokopywanie się dobrze ukrytej prawdy dokonywane równolegle, niezależnie, oraz w opozycji, do dzisiejszej oficjalnej nauki".

Zdolność mojej teorii wszystkiego do ustalania (dokopywania się) prawdy na praktycznie wszelkie możliwe tematy, powoduje iż faktycznie teoria ta może być użyta jako fundament i jądro dla oficjalnego ustanowienia zupełnie nowej nauki. Nauka ta miałaby tę przewagę nad dzisiejszą oficjalną nauką ateistyczną, że w obręb jej badań wchodziłyby NIE tylko te dyscypliny, jakie obecnie uznaje i bada dzisiejsza ateistyczna oficjalna nauka, ale także i nowe dyscypliny, jakich badania dotychczasowa oficjalna nauka odmawia - tj. dyscypliny takie jak pozytywne badanie metod działania Boga, praw i zachowań przeciw-świata, duszy, telekinezy i telepatii, darmowej energii, UFO, radiestezji, moralności, pola moralnego, praw moralnych, karmy, itd., itp. Oficjalne ustanowienie takiej nowej nauki przyniosłoby naszej cywilizacji nieopisane korzyści. Być też może, iż nawet uratowałoby ludzkość przed szybko nadchodzącą możliwością samozniszczenia - jakie m.in. zapowiadają stare przepowiednie z punktu #H1 strony "przepowiednie.htm". Wszakże ustanowienie takiej nauki wyeliminowałoby dotychczasowy monopol starej, do kości ateistycznej i wysoce błędnej oraz skorumpowanej oficjalnej nauki - co z czasem prowadziłoby do naprawy i do wyeliminowania owego oceanu zła jakie ta stara nauka powoduje swymi kłamstwami, które narazie oficjalnie NIE są weryfikowane ani prostowane przez jakąś nową i konkurencyjną wobec starej naukę. Otwarłoby też dla ludzkości źródła nowej wiedzy. Włączyłoby ścisłe metody naukowych badań w odniesieniu do wszystkiego co dotychczas było jedynie przedmiotami objawień, spekulacji, przypadkowych spotkań czy obserwacji, itp. Pozwoliłoby badać otaczającą nas rzeczywistość z przeciwstawnego niż obecna nauka filozoficznego podejścia "a priori". Itd., itp. Nic więc dziwnego, że ja już zainicjowałem formowanie metod, badań i zainteresowań takiej zupełnie nowej nauki bazującej właśnie na mojej teorii wszystkiego, a zdolnej nawet do badania aż tak trudnych tematów, jak nadrzędne inteligencje - które typowo wykorzystują brak kompetencji dzisiejszych naukowców w badaniu tego co odmawia z nimi współpracy, a stąd zamiast dopomagać w badaniach, co raczej woli przeszkadzać, wywodzić w pole, ośmieszać, a nawet zabawiać się kosztem badających je naukowców. Nazwałem ją "totaliztyczna nauka", zaś zachęcam do jej oficjalnego ustanowienia aż na szeregu swoich stron i publikacji - np. patrz punkty #C1 do #C6 ze strony o nazwie "telekinetyka.htm".

Czytając moje strony internetowe i opracowania, powstałe właśnie jako efekty "rozwijania promieni" mojej "teorii wszystkiego", wielu typowych "zjadaczy kanapek" narazie NIE jest w stanie objąć swoim umysłem i zrozumieć, co faktycznie reprezentują sobą zaprezentowane na nich opisy wyjaśniające najróżniejsze praktyczne zastosowania tej mojej "Kodig". Tymczasem ta moja "teoria wszystkiego" (Kodig) dosłownie jest teorią naukową jaka ma potencjał, aby poprawnie, oraz w sposób zupełnie odmienny (mniej błędny i kłamliwy) niż czyni to ateistyczna oficjalna nauka, wyjaśnić absolutnie wszystko co tylko wymaga wyjaśnienia. Innymi słowy, moja teoria wszystkiego (Kodig) jest w stanie udzielić ludziom poprawnej odpowiedzi na praktycznie wszystkie pytania jakie tylko mogą im przyjść do głowy, a także ponaprawiać pomyłki i kłamstwa kryjące się w całej dotychczas zgromadzonej przez ludzkość wiedzy. To zaś oznacza, że objętość wiedzy, która docelowo może wymagać przeredagowania z uwzględnieniem zasad i praw składających się na mój "Kodig", jest w przybliżeniu równa objętości wszystkiego co dotychczas zostało już zbadane i opisane na Ziemi. Oczywiście, wykonanie tak gigantycznej pracy NIE leży w możliwościach pojedyńczego twórcy tej teorii wszystkiego. Stąd ja się skupiam na przeredagowaniu i naprawieniu jedynie tego fragmentu naszej wiedzy, który obejmuje prawdy jakich poznanie przez ludzkość moim zdaniem jest najbardziej istotne dla cywilizacji ziemskiej - a i tak jest tego aż tak dużo, że moi wrogowie już od dawna wykorzystują ilość nowej wiedzy jaką zdołałem ponaprawiać i udostępnić ludzkości, jako jeden ze sposobów nakłaniania osób niezdolnych do wyrobienia sobie własnej opinii, aby NIE zapoznawały się z wynikami moich badań (chociaż znajomość prawd jakie upowszechniam najbardziej potrzebna jest właśnie takim osobom). Natomiast resztę mniej moim zdaniem istotnej wiedzy i prawd życiowych pozostawiam do "dokopania się w nich prawdy" przyszłym badaczom oddanym idei "totaliztycznej nauki". Mam przy tym nadzieję, że do przyszłego rozwijania "promieni" mojej teorii wszystkiego Bóg skieruje najzdolniejszych, najbardziej inteligentnych, oraz najmoralniejszych badaczy – czego początek już zresztą zaczyna być widoczny. Wszakże naprawianie tego co ateistyczna oficjalna nauka dotychczas napsuła, a także udzielanie poprawnych odpowiedzi na dalsze nurtujące ludzkość pytania (ponadto rozpoznawanie i uznawanie prawdy zawartej w znajdowanych odpowiedziach) wymaga po pierwsze uprzedniej dobrej znajomości całej mojej teorii wszystkiego, a po drugie zależy też od "moralności" (w totaliztycznym zrozumieniu tego słowa), oraz od poziomu wiedzy i inteligencji, u osób używających Kodig do poszukania jakichś dotychczas nieznanych jeszcze prawd i odpowiedzi.

Jeśli czytelnik mi tu NIE wierzy w zdolność mojej "Kodig" do odpowiedzenia praktycznie na każde możliwe pytanie, wówczas proponuję mu opisać co najwyżej trzema słowami kluczowymi jakieś istotne pytanie, które właśnie czytelnika nurtuje, poczym wpisać owe słowa kluczowe do jakiejś internetowej wyszukiwarki dodając po nich mój tytuł, imię i nazwisko. Jestem bowiem gotów się założyć, że wyszukiwarka wskaże mu linki zarówno do moich stron lub publikacji, w jakich prawdopodobnie będzie on w stanie znaleźć odpowiedź na to swoje pytanie (wszakże ja opublikowałem już wynikające z "Kodig" odpowiedzi na tysiące co bardziej istotnych z pytań nurtujących dzisiejszych ludzi), jak i do stron, blogów i forów internetowych, na jakich zawarte są opinie innych czytelników o tej mojej odpowiedzi. (Dodanie do słów kluczowych mojego tytułu, imienia i nazwiska jest niezbędne, aby oddzielić odpowiedź wynikającą z mojej teorii wszystkiego, od odpowiedzi udzielanej przez kogokolwiek innego na bazie jakichś niezwiązanych z moją teorią spekulacji, a także aby oddzielić ją od najróżniejszych "pasażerów na gapę", którzy wykorzystują dzisiejszą "modę" na zajmowanie stanowiska w sprawie moich badań i podsuwają swoje własne idee aby je upowszechniać pod moimi nazwami - jako przykład porównaj wyniki wyszukiwań np. pod nazwami Magnokraft dr Jan Pająk oraz tylko pod nazwą Magnokraft.) Przykładowo, gdyby pytaniem czytelnika było "jak samemu wyleczyć się z depresji psychicznej?", wówczas wystarczy aby do jakiejś wyszukiwarki (np. do "google.pl", albo do "bing.com") wpisał następujące słowa kluczowe: depresja dr Jan Pająk. Odnotuj, że zadawane pytanie powinno być na jakiś istotny temat, przykładowo na któryś z owych ponad 100 tematów linkowanych z wyszukiwarkami m.in. w punkcie #A2 mojej strony o nazwie "faq_pl.htm". Pracując nad ową teorią jedynie samemu i to tylko w czasie pozostałym mi po pracy zarobkowej (zawsze poświęconej zupełnie odmiennym badaniom), jak narazie NIE miałem bowiem ani czasu ani zdolności przerobowej, aby użyć swej Kodig do poszukania także poprawnych odpowiedzi na pytania o mniejszej dla ludzkości istotności.

Niestety, ustalanie prawdy zawsze jest bardzo pracochłonne - bez względu na to jakimi narzędziami i metodami się je osiąga. (Tylko kłamstwa można generować szybko i bez wkładu pracy.) Na dodatek, w przypadku użycia mojej teorii wszystkiego, ustalaniem prawdy można objąć praktycznie każdy możliwy temat - a tematów dla jakich poznanie prawdy byłoby ogromnie korzystne dla ludzi jest niemal nieskończona mnogość. Nic więc dziwnego, że ustalając prawdę począwszy od chwili opracowania mojej teorii wszystkiego w 1985 roku, czyli już przez ponad 30 lat, narazie najróżniejsze rozwinięcia i zastosowania tej teorii pozwoliły mi pokorygować naistotniejsze błędy oraz kłamstwa oficjalnej nauki (np. patrz punkt #D4 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm") oraz poustalać nowe i wcześniej nieznane ludziom prawdy (np. patrz punkt #G4 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm") na jedynie małą proporcję tematów, dla jakich poznanie prawdy leży w najbardziej witalnym interesie zarówno całej ludzkości, jak i każdej indywidualnej osoby. Z kolei tylko opisanie tej małej proporcji już poustalanych prawd, zajmuje kilkaset stron internetowych i monografii jakie ja autoryzuję, a dostęp (linki) do jakich zainteresowani czytelnicy mogą znaleźć np. poprzez takie moje linkujące strony, jak: "skorowidz.htm", "faq_pl.htm", "menu2_pl.htm", oraz "menu.htm". Osobiście zaś szacuję, że aby poustalać prawdę z użyciem "Kodig" na wszystkie najważniejsze dla ludzkości tematy, mi potrzebne by było trochę więcej niż pół wieku, zaś typowym dzisiejszym zawodowym naukowcom mogłoby zająć to nawet kilka wieków.

Wysoce intrygującą zagadką mojej teorii wszystkiego jest, że praktycznie zacząłem nad nią pracować o 13 lat wcześniej, niż odkryłem owo pierwotne ustalenie źródłowe które ją ufundowało (tj. niż odkryłem, że "pole grawitacyjne ma dipolarny charakter") i niż ją faktycznie sformułowałem. Wszakże pierwszą z moich tzw. Tablic Cykliczności, która później stała się jedną z kluczowych składowych mojej teorii wszystkiego, sformułowałem jeszcze w 1972 roku. Potem w 1980 roku sformułowałem kolejną składową swej późniejszej teorii wszystkiego, tj. wynalazłem i opublikowałem budowę i działanie swego Magnokraftu, zaś na początku 1984 roku - budowę i działanie Komory Oscylacyjnej - oba z których to urządzeń będą w przyszłości też użyte do zbudowania moich Wehikułów Czasu działających dzięki istnieniu tzw. "nawracalnego czasu softwarowego", w którym starzeją się ludzie (patrz punkt #G4 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm") - jaki to nawracalny "ludzki czas" odkryłem tylko dzięki swej uprzedniej znajomości Konceptu Dipolarnej Grawitacji. Jeśli więc NIE uznawać zaistnienia w tej sprawie boskiej inspiracji i pokierowania, NIE jest też możliwym wytłumaczenie jak to się stało, że moje odkrycia i wynalazki dokonane znacznie przed 1985 rokiem, były już jakby z góry zaplanowane na wysoce istotne składowe mojej teorii wszystkiego sformułowanej dopiero w 1985 roku. (Bóg działa w tajemniczy sposób!) Tak nawiasem mówiąc, to jeśli czasokres mojego rozwijania Kodig zacznie się naliczać od 1972 roku (tj. od chwili opracowania tamtej pierwszej Tablicy Cykliczności) wówczas do dzisiaj nad rozwijaniem poszczególnych "promieni" swej gwiazdo-podobnej teorii wszystkiego pracuję nieustannie już przez około pół wieku.

Dla każdego powinno być oczywistym, że "teorii wszystkiego", której rozpracowanie zajęło około pół wieku, oraz która stara się powyjaśniać prawdy na każdy najbardziej istotny temat nurtujący dzisiejszych ludzi, NIE daje się przeczytać "od deski do deski" w jednym posiedzeniu - tak jak czyta się np. jakiś sensacyjny artykulik w lokalnej gazetce. Wręcz przeciwnie, "teorię wszystkiego" należy czytać tak, jak czyta się owe wielotomowe encyklopedie - co wyjaśniłem szczegółowiej w punkcie #A3 strony o nazwie "faq_pl.htm". Najpierw więc wystarczy dowiedzieć się tylko czym jest owa "teoria wszystkiego" i jakie są jej cechy (do poznania zaś tego normalnym "zjadaczom kanapek" już powinno wystarczyć poczytanie sobie np. od wstępu włącznie aż do punktu #A0 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm"). Potem zaś warto zaglądać do Kodig tylko jeśli zechce się poznać prawdę, którą owa teoria wszystkiego ujawnia na jakiś bardzo interesujący kogoś temat, np. jakiego zbadania oficjalna nauka odmawia lub NIE jest kompetentna. Szczegółowe opisy zaś dowolnego z takich tematów daje się znaleźć na stronach i w punktach, jakie są wskazywane w moich "linkujących stronach", najważniejszą z których jest strona o nazwie "skorowidz.htm". Oczywiście, mój Kodig opisuje prawdę na sporo tematów, jakie prawdopodobnie interesują każdego. Jednym z nich jest działanie "ludzkiego czasu" (tego jakiego upływ daje się nawracać, pozwalając nam ponownie przeżywać nasze życie już bez popełnienia uprzednich błędów) - wszakże wszystko co dotyka każdego z nas, jest zależne od upływu i od kolejnych nawróceń tego czasu (dobrze więc wiedzieć jaka jest prawda o jego działaniu - z powodu wyznawania błędnej filozofii, prawdy tej bowiem NIE jest w stanie ani zbadać, ani nam jej ujawnić, oficjalna nauka). Dlatego dla poznania działania tego nawracalnego "ludzkiego czasu" polecałbym przeczytać punkt #G4 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", a jeśli ktoś zechce poznać więcej szczegółów, to także podpis pod "Tabelą #A1" z mojej strony o nazwie "humanity_pl.htm", punkt #C9.1 z mojej strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm", oraz wstęp i punkty #A1, #C3, #C4 i #C4.1 z mojej strony o nazwie "immortality_pl.htm". Innym tematem, który też powinien zainteresować niemal każdego, są wynikające z mojego Kodig wytyczne "jak prowadzić szczęśliwe i spełnione życie" - opisane skrótowo na mojej stronie internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" (o tym, że receptury totalizmu faktycznie działają, świadczy m.in. fakt, że ja wiodę, jak wierzę, spełnione i szczęśliwe życie, na przekór iż nieprzerwanie od 1972 roku, czyli już przez około pół wieku, jestem doświadczany najróżniejszymi prześladowaniami i nieprzyjemnościami, jakich prawdopodobnie żaden inny dzisiejszy naukowiec na świecie NIE musi doświadczać). Sporo osób może też zainteresować pochodzenie, cechy i motywacje owych ludzi, których Biblia nazywa "plewy" albo "kozły", zaś których pasożytniczą filozofię życiową opisuje moja strona o nazwie "parasitism_pl.htm".

Jak dotychczas, opracowana przez ludzkiego autora naukowa teoria aż tak obszerna i tak wszechogarniająca tematycznie, jak mój Koncept Dipolarnej Grawitacji, która potencjalnie obejmowałaby sobą wszystko, oraz która spełniałaby przytoczoną na początku tego punktu definicję "teorii wszyskiego", przed opracowaniem mojej Kodig faktycznie NIE istniała jeszcze na Ziemi. Jeśli zaś ludzkość NIE zdobędzie się na oficjalne ustanowienie nowej "nauki totaliztycznej" motywującej badaczy na zupełnie odmienny niż dotychczas sposób, wówczas moim zdaniem żadna podobnie rozległa tematycznie teoria spełniająca przytoczoną tu definicję "teorii wszystkiego", jednak NIE będąca np. modyfikacją (kradzieżą) mojej teorii, owa stara niezreformowana, pozbawiona konkurencji, oraz dogłębnie już skorumpowana oficjalna nauka ziemska NIE będzie też w stanie opracować i w przyszłości. W tej sytuacji, jedyne co dotychczas stworzone było na Ziemi i do czego mój Koncept Dipolarnej Grawitacji daje się porównywać pod względem spójności oraz zakresu i wszechstronności objętej tym tematyki, to Biblia. Odnotuj jednak, że z uwagi na boskie pochodzenie, Biblia jest wyjątkiem i dlatego NIE wolno nam jej nazywać "teorią wszystkiego" - na przekór iż (zapewne w wyniku jej opracowania dla podobnych powodów, celów i zasad co mój Kodig) Biblia też spełnia przytoczoną powyżej definicję "teorii wszystkiego". Wszakże Biblia też była zainspirowana przez pojedyńczy umysł wszechwiedzącego Boga (patrz Biblia, "2 Tymoteusz 3:16"), też posiada jedno pierwotne twierdzenie źródłowe (jakim jest przekazywanie przez samego Boga niezbędnej ludziom wiedzy, nakazów i wymagań początkowych), oraz też ma ona strukturę wielowymiarowej gwiazdy, w jakiej wyjaśnianie wszystkiego co ludzie wiedzieć powinni jest rozwijane z tego jej pierwotnego twierdzenia źródłowego na zasadzie wynikania oraz związków przyczynowo-skutkowych. Jednak wszystkie dotychczasowe poprawnie i obiektywnie przeprowadzone naukowe procesy sprawdzeniowe ujawniają, że Biblia NIE jest jedynie "teorią", a faktycznie zawiera absolutną prawdę wszystkiego (znaczy ujawniają, że Biblia jest zainspirowana przez wszystko-wiedzącego i nieomylnego Boga, który w każde jej zdanie zaszyfrował aż kilka poziomów prawdy naraz, oraz który w treści całej Biblii zawarł prawdy na każdy istotny dla ludzi temat - w tym także na każdy temat jaki przez ludzi obecnie NIE jest jeszcze znany, a poznanie którego nastąpi dopiero w dowolnej przyszłej chwili, włącznie aż do końca naszych czasów). Ponadto, chociaż zawartość Biblii była spisywana w różnych czasach przez aż cały szereg odmiennych ludzkich autorów, jej wewnętrzna spójność i zgodność z prawdą NIE uległy korupcji - co dodatkowo potwierdza faktyczne wywoszenie się Biblii od Boga. Tymczasem gdyby np. mój Koncept Dipolarnej Grawitacji (narazie wypracowywany i jednocześnie spisywany przez tylko jednego niedoskonałego i omylnego człowieka, tj. mnie, umotywowanego dostarczeniem bliźnim naukowej wiedzy z obszarów dotychczas ignorowanych, lub kłamliwie wyjaśnianych, przez oficjalną naukę), w przyszłości został poddany poszerzeniom i dalszym zmianom przez następnych niedoskonałych i omylnych ludzi rozpraszanych najróżniejszymi odmiennymi niż moje motywacjami, wówczas z całą pewnością jego spójność, czystość, poprawność i prawda zostałyby skorumpowane.

Z powyższego łatwo odnotować, że żadnego z aspektów mojej teorii wszystkiego (Kodig), NIE wolno porównywać do jakiejkolwiek teorii czy teoryjki dotychczas opracowanej na Ziemi. Wszakże żadna z nich NIE spełnia przytoczonej tu definicji "teorii wszystkiego", ich wypracowanie i opublikowanie typowo zajęło ich ludzkim autorom co najwyżej kilka miesięcy (a NIE około połowę wieku), ich tematyczną istotę daje się wyrazić jednym zdaniem, ich liniowa struktura jest jednowymiarowa, ponadto typowo posiadają one zaledwie jeden punkt zgodności z otaczającą nas rzeczywistością. (Np. dla "teorii wielkiego bangu", tym jedynym punktem zgodności jest "przesunięcie ku czerwieni" opisywane w punktach #D2 i #D1 mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm".) Takie bowiem próby przymierzania dowolnych innych dotychczasowych teorii czy teoryjek (nawet tych oficjalnie uznawanych i najczęściej cytowanych przez dzisiejszą ateistyczną naukę) do mojej teorii wszystkiego, czy nawet do treści Biblii, porównuje się tak, jak treści zaczerpniętych z sufitu naiwnych bajeczek dla dzieci porównują się z opisami np. z całej "Encyclopaedia Britannica".

* * *

Powyższe wyjaśnienia naukowej definicji kompozycji i charakterystyki mojej teorii wszystkiego zwanej Koncept Dipolarnej Grawiatacji (Kodip), stanowią adaptację punktu #A0 z mojej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" (aktualizacja z dnia 17 marca 2017 roku, lub później) - treść jakiego to punktu #A0 później została też powtórzona w punkcie #A1 innej mojej strony o nazwie "faq_pl.htm". Najnowszą wersję owej strony "dipolar_gravity_pl.htm" czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm
http://quake.hostami.me/dipolar_gravity_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity_pl.htm
http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm
http://cielcza.cba.pl/dipolar_gravity_pl.htm
http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc marzec 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem w oparciu o swoją teorię wszystkiego (Kodig), oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Oto wykaz owych wzbogaceń. Na stronie "dipolar_gravity_pl.htm" udoskonaliłem nieco punkt #E3, do punktu #D4 dodałem cytowanie z Biblii jakie autorytetem Boga potwierdza prawdę opisanych w nim ustaleń, a ponadto dodałem ów nowy punkt #A0 który adoptowany potem został właśnie jako treść niniejszego wpisu numer #282. Na stronie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm" poszerzyłem i udoskonaliłem punkt #F3 wyjaśniający prawa i obowiązki każdego narodu. Na stronie "antichrist_pl.htm" poszerzyłem nieco punkt #B2 (w zakresie stabilności moralnej kobiet). Na stronie "cielcza.htm" udoskonaliłem punkt #G3 (ten sam punkt #G3 udoskonaliłem także kosmetycznie w angielskojęzycznej stronie "cielcza_uk.htm"), zaś punkt #N3 poszerzyłem o linki do mojego gratisowego filmu "Dr Jan Pająk portfolio" z YouTube.com. Zacząłem też przeredagowywać całą stronę "faq_pl.htm" (aczkolwiek tego przeredagowywania narazie nie zdołałem ukończyć). Na stronie "immortality_pl.htm" poszerzyłem podpis pod "Fot. #B1a", zaś na stronie "parasitism_pl.htm" - podpis pod "Fot. #1" (w obu z nich zwracając uwagę czytelnika na wiecznie wzwiedziony penis tych z męskich istot nieśmiertelnych, które pomimo nadrzędnie nadanej ich ciałom niezdolności do rozmnażania się, ciągle starają się uprawiać stosunki seksualne). Ponadto na stronie "immortality_pl.htm" dodałem także #A8 do punktu #C4.1 wyjaśniając tam jak owa zmiana zdolności do rozmnażania się u tzw. "Synów Boga" jest kolenym dowodem, iż podczas bibilijnego Potopu Bóg drastycznie przeprogramował działanie ciał u wszelkich stworzonych przez siebie istot. Na stronie "magnocraft_pl.htm" pozmieniane oraz zastąpione przez nowe i doskonalsze zostały ilustracje z "Rys. #A3". Zaktualizowałem także i nieco poszezrzyłem strony "menu2_pl.htm", "menu2.htm" oraz "menu.htm". Na stronie "mozajski.htm" udoskonaliłem nieco punkt #B1. Na stronie "newzealand_pl.htm" udoskonaliłem punkt #D2 (z "Fot. #D2") - ujawniając w nim moje niedawne szokujące odkrycie empiryczne, że jeśli dzięki cofnięciu czasu zmieni się jakiś obiekt, który zaistniał w przeszłości, wówczas zmiana ta spowoduje także zmiany wszystkich obiektów co z tym przeszłym obiektem mają jakikolwiek związek - np. spowoduje także zmiany zdjęć ukazujących wygląd tego przeszłego obiektu. Na stronie "newzealand_visit_pl.htm" poszerzyłem podpis pod "Fot. #D1", ponieważ właśnie odkryłem, ze czas obejmujący pokazaną tam maoryską rzeźbę został cofnięty, zaś owa rzeźba uległa zmianie (tj. zubożeniu o dwa panele) - powodując jednocześnie zmiany na moich fotografiach jakie ją dokumentowały. Na stronie "portfolio_pl.htm" udoskonaliłem punkt #B3. Na stronie "przepowiednie.htm" dodałem nowe linki w punkcie #H3. Na stronie "totalizm_pl.htm" poszerzyłem i udoskonaliłem dodany tam niedawno zupełnie nowy punkt #A2.11. Ponadto do strony "skorowidz.htm" dodałem też cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł.

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie tylko jej nazwy, czytelnicy mogą sobie odnaleźć i przeglądnąć jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy "dipolar_gravity_pl.htm" dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "mozajski.htm" np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/mozajski.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #282). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
dr inż. Jan Pająk

P.S. Żyjemy w świecie, w którym ci co zarządzają życiem publicznym osiągnęli już aż tak wysoki poziom korupcji, wypaczeń i ateizmu, że praktycznie niemal nic co oficjalnie upowszechniane, nakazywane, oraz wdrażane ludzkimi prawami, stanowi prawdę zgodną z boskimi życzeniami, oraz faktycznie służącą dobru ludzi. Dlatego czasami warto przyglądnąć się temu co czynią te nieliczne osoby, które NIE zerwały jeszcze swych więzów z tym co Bóg stworzył i co używając nawet nieosiągalne dla ludzi boskie kryteria jakości, Bóg ciągle mógł określić jako "bardzo dobre" (patrz Biblia, Księga Rodzaju, 1:31). Przykładowo, warto przyglądnąć się temu co pokazuje 37 minutowy polskojęzyczny film z YouTube o tytule "KSIĘŻYCOWE DREWNO - UKRYTA PRAWDA O DRZEWACH I DREWNIE NA NOWO ODKRYTA" i o adresie www.youtube.com/watch?v=hjW4gGwEdeE . Wszakże film ten ujawnia niezwykłe cechy naturalnego drewna, które dzięki poznaniu przez ludzi sekretu jego ścinania w najostrzejszym okresie zimy i to w fazie malejącego księżyca, uzyskuje aż cały szereg niezwykłych cech, przykładowo odporność na gnicie, pleśń i na korniki, doskonałą izolacyjność termiczną, odporność na ogień, zwiększoną wytrzymałość siłową, oraz jeszcze kilka innych podobnie cudownych własności, jakie w niektórych warunkach przewyższają odporność i wytrzymałość dzisiejszych stali i betonu - po szczegóły patrz punkt #C4.8 mojej strony o nazwie "wszewilki_jutra.htm".


01:37, totalizm
Link
środa, 01 marca 2017
#281: Dlaczego i jak uznanie prawdy, że jednak "warto wypełniać nakazy Boga", potrafi drastycznie zmienić nasze życie

Motto: "Najważniejsze dla nas prawdy to te, które wynoszą nas na wyższy poziom świadomości, czyli które najintensywniej inspirują nas do przestrzegania nakazów i wymogów Boga, do moralnego zachowywania się, do poszukiwania prawdy, do udoskonalania naszego charakteru, itd., itp."

Ciekawe czy czytelnik odnotował, że każdy z ludzi ma odmienny pogląd na to co stanowi prawdę jakiej poznanie wywiera najsilniejszy wpływ na jego życie, ponadto czy też odnotował, że u każdego z ludzi ów pogląd nieustannie się zmienia wraz z upływem czasu i ze wzrostem doświadczenia życiowego. Przykładowo, gdyby spytać dzisiejszych kryminalistów co dla nich jest najważniejszą prawdą, wówczas zapewne odpowiedzieliby "sposób jak wzbogacić się najszybciej, z najmniejszym wysiłkiem i bez zostania przyłapanym ani ukaranym". Politycy na to samo pytanie zapewne odpowiedzieliby "umiejętność utrzymania się przy władzy przez aż tak długo, aż zdołam zgromadzić wystarczający majątek aby resztę swego życia spędzić na przyjemnościach". Gdyby zaś pytanie "co dla ciebie jest najważniejszą z prawd" zadać któremuś z dzisiejszych zawodowych naukowców, wówczas zapewne odpowiedziałby, że "ustalenie czy temat jaki właśnie badam pozwoli mi uzyskać Nagrodę Nobla". Z kolei pytając dzisiejszych zwykłych ateistycznie wykształconych ludzi, co dla nich stanowi najważniejszą z prawd, zapewne wielu z nich stwierdziłoby "znalezienie odpowiedzi na pytanie czy Bóg istnieje" (notabene, odpowiedź na to właśnie pytanie, oraz formalne dowody naukowe jakie niepodważalnie wykazują prawdę tej odpowiedzi, ja opublikowałem już wiele lat temu - np. patrz moja strona o nazwie "god_proof_pl.htm"). Z kolei gdyby zadać to samo pytanie np. komuś silnie wierzącemu w Boga, zapewne stwierdziłby "naukowe ustalenie czy faktyczny wiek ludzkości wynosi około 6000 lat - tak jak wiek ten określa Biblia" (notabene, ponownie odpowiedź na to właśnie pytanie ja opublikowałem już spory czas temu - np. patrz podpis pod "Tabelą #A1" na mojej stronie o nazwie "humanity_pl.htm"). Itd., itp. Z powodu aż tak ogromnych różnic opinii w tej sprawie, w niniejszym wpisie postaram się wyjaśnić i uzasadnić czytelnikowi (bazując na wynikach moich trwających już ponad 70 lat empirycznych badań otaczającej nas rzeczywistości), iż najsilniejszy wpływ na życie ludzi wywiera poznanie przez nich prawdy o istnieniu aż całego oceanu dowodów dostarczanych nam empirycznie, że "warto jednak wkładać wysiłek w poznanie i przestrzeganie praw i wymagań Boga". Wszakże bez znajomości tej jednej najistotniejszej prawdy, np. kryminaliści popełniają swe przestępstwa łamiąc nimi boskie przykazania, bowiem NIE wierzą, iż zostaną złapani i ukarani. Politycy kłamią w swych obietnicach wyborczych i wpadają w korupcję, ponieważ wierzą, że w świecie fizycznym sprawiedliwość nigdy na nich NIE będzie egzekwowana. Bez znajomości tej jednej istotnej prawdy dzisiejsi naukowcy NIE są świadomi, że to NIE temat ani Nagroda Nobla naprawę się liczą w tym co badają, a fakt czy w sytuacji w jakiej się znajdują poświęcają się promowaniu czy też zatajaniu niewygodnych lub dyskryminowanych prawd na jakie się natknęli. Ateiści NIE mają motywacji aby naprawdę poszukać i odnaleźć Boga. Wierzący w Boga NIE mają motywacji aby nabyć pewności, iż w praktyce to wcale NIE myli się ani Biblia twierdząca, iż ludzkość liczy jedynie około 6000 "ludzkich lat" (tj. lat upływających w sztucznie stworzonym i zarządzanym przez Boga tzw. "nawracalnym czasie softwarowym" w jakim starzeją się wszelkie istoty żyjące"), ani też NIE myli się nauka twierdząca, że świat fizyczny, a stąd także wszelkie obserwowalne przez naukę twory kosmiczne, minerały i skamienieliny (włącznie z kośćmi dinozaurów i z węglem kamiennym) liczą już wiele milionów "absolutnych lat" (tj. lat upływających około 365000 razy szybciej od "lat ludzkich" oraz naliczanych w tzw. "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata" w jakim starzeje się wszelka materia nieożywiona) - tak jak wyjaśnia to "wstęp" oraz punkt #G4 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", czy punkt #C9.1 z innej mojej strony o nazwie "ufo_proof_pl.htm". Itd., itp. Tymczasem moje trwające już ponad 70 lat empiryczne obserwowanie i badania otaczającej nas rzeczywistości ujawniają, że faktycznie w świecie w jakim my żyjemy, a jaki "żelazną ręką" jest rządzony przez wszechwiedzącego, wszechmożnego, oraz niewypowiedzianie sprawiedliwego Boga, balans sprawiedliwości zawsze i dla każdego z ludzi zostaje wypełniony. Stąd za wszystko co nabroiliśmy, ponieważ NIE wierzyliśmy w "absolutną sprawiedliwość" i stąd nieustannie łamaliśmy nakazy i wymagania naszego Boga, później nieodwołalnie przychodzi nam "odcierpieć". Tyle, że typowo większość z nas NIE jest świadoma tego naszego "odcierpienia", ponieważ rządzą nim dosyć skomplikowane prawa i mechanizmy, opisy końcowych wyników działania jakich wprawdzie są powplatane do treści Biblii, jednak powody istnienia i zasady działania jakich to praw i mechanizmów w jawny, bezpośredni i skondensowany sposób dotychczas nigdzie NIE były nam wyjaśniane. Z kolei kiedy nasze "odcierpienie" za popełnione wcześniej niecności w końcu do nas nadchodzi, jego związek z tym co uprzednio nabroiliśmy typowo jest przeaczany, ponieważ celowo został on zakamuflowany i stąd wymaga albo silnej wiary, albo też wielu badań, zanim związek ten staje się oczywisty lub daje się naukowo ustalić - po przykład patrz punkt #F2 na mojej stronie o nazwie "karma_pl.htm". (Przykładowo, w naszym obecnym życiu fizycznym owo nasze "odcierpienie" tego co nabroiliśmy jest rządzone działaniem tzw. totaliztycznej karmy, która powoduje, że "cała karma jaką sobie wygenerowaliśmy, zostaje nam zwrócona zanim umrzemy", tyle że owo jej zwrócenie nastąpi dopiero po upływie tzw. "czasu zwrotu" jakiego długość narazie jest trudna do przewidzenia - chociaż jej zgrubne wartości podałem w punktach #B2 do #B2.3 strony "mozajski.htm". Z kolei po naszej śmierci, absolutna sprawiedliwość też będzie nam ponownie wymierzona wynikiem tzw. "sądu ostatecznego" - który nam ujawni jaki los po nim nas spotka.) Aby więc udostępnić jawnie i skondensowane wyjaśnienie owych skomplikowanych mechanizmów, które powodują iż na przekór wszelkich pozorów, wynikiem naszego życia zawsze jest jednak uzyskanie absolutnej sprawiedliwości przez każdego z nas, tym z czytelników, którzy zechcą poznać co stoi za ową prawdą jaka okazuje się być najważniejszą dla przebiegu i wyników naszego życia, poniżej udostępniam treść niniejszego wpisu.

* * *

Każda z naszych ludzkich cech została celowo tak zaprojektowana przez Boga, aby pobudzała nieustanne udoskonalanie się zarówno indywidualnych ludzi, jak i całej ludzkości. Jako przykład rozważ nasze nastawienie do tzw. "prawdy". Każdy z nas ma bowiem wbudowany w siebie aż tak silny sceptycyzm wobec tego co twierdzą inni ludzie, że wszystkie stwierdzenia innych osób podświadomie traktuje jako "nieprawdę" przez tak długo, aż samemu NIE doświadczy na sobie, że jednak były one prawdą. W rezultacie tego sceptycyzmu każdy z nas spędza swe życie wkładając znaczny wysiłek w osobiste i usilne starania aby jednak potwierdzić dla siebie, lub obalić, zasłyszane prawdy jakie uważa za mające istotny wpływ na jego życie. Przy okazji zaś tych wysiłków, każdy nie tylko że sam się udoskonala, ale udoskonala też świat wokół siebie.

Aczkolwiek z powodu owego wrodzonego sceptycyzmu, nikomu NIE można sprezentować prawdy, ciągle jednak warto aby prawdę upowszechniać wśród ludzi. Takie bowiem upowszechnianie zwraca ich uwagę na możliwość, że skoro dane coś stwierdzamy, być może jest to prawdą. Jeśli więc dana osoba uzna to co stwierdzamy na potencjalnie istotne dla jej życia, w późniejszych czasach podejmie własne sprawdzenia czy faktycznie jest to prawdą. Sprawdzenia te zaś mają potencjał aby dana prawda została potwierdzona i wyniosła w ten sposób sprawdzającą ją osobę na wyższy poziom świadomości.

We wstępie do niniejszego wpisu poinformowałem, że zgodnie z moimi ustaleniami nasilniejszy wpływ na przebieg i wyniki życia ludzi którzy ją poznają, wywiera prawda jaką ustaliłem empirycznie, a jaka stwierdza, że faktycznie "warto jednak wkładać wysiłek w poznanie i przestrzeganie praw i wymagań Boga". Oczywiście, pod względem swej istotności dla poznania i zrozumienia większości zjawisk otaczającego nas wszechświata, ta prawda NIE jest aż tak istotna, jak prawda iż Bóg istnieje. Jednak z punktu widzenia wpływu na prywatne życie każdego z tych co ją uznali, jej potencjał drastycznego przebudowania życia, moim zdaniem powoduje, że dla uznających ją osób okazuje się ona być najważniejszą z prawd. Wszakże nawet jeśli ktoś uznaje za prawdę tylko ów fakt iż "Bóg istnieje", ciągle z najróżniejszych przyczyn może ignorować nakazy i wymagania jakie Bóg na nas nakłada, czyli może pasywnie kontynuować niedoskonałe życie rządzone wyłącznie własnymi emocjami. Tymczasem dla osób które uznają ową najważniejszą prawdę, ignorowanie tego co Bóg nakazuje jest już wykluczone. (Chociaż z powodu swych wrodzonych niedoskonałości, nawyków i słabostek, braku wymaganej wiedzy, a także sytuacji w jakich mogą się znajdować, owe osoby ciągle mogą NIE być w stanie wypełniać wszystkich wymagań i nakazów jakie Bóg ponakładał na ludzi.) Oczywiście, powodów najwyższej dla nas istotności tej opisywanej tu prawdy jest znacznie więcej. Jednak ja tutaj omówię tylko przykłady najważniejszych z nich.

Historycznie pierwszym powodem dlaczego omawiana tu prawda okazuje się być dla nas naważniejsza, z jakim to powodem każdy z nas zapewne zetknął się już na lekcjach religii, są najróżniejsze błędy jakie powkradały się do twierdzeń upowszechnianych przez instytucje nauczające nas religii. Wszakże upowszechnianie każdej religii jest dokonywane przez ludzkie instytucje, jak zaś wyjaśniłem to np. w punktach #E1 do #E5 strony "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", każda ludzka instytucja z upływem czasu ulega korupcji. Ponadto błędność twierdzeń religijnych instytucji jakie oparte są na Biblii, może też wynikać z wydarcia z kontekstu w jakim niektóre z tych twierdzeń są ujęte w Biblii, czyli z niewłaściwego zinterpetowania niektórych wersetów Biblii. W rezultacie liczne twierdzenia religijnych instytucji mogą zawierać w sobie najróżniejsze błędy lub niedoinformowania. Jako przykład rozważ tu następstwa niepełności poinformowania w sprawie wybaczania nam naszych grzechów przez Boga - które typowo powoduje, że wielu z nas zaczyna ulegać pokusie, iż "po co pracowicie wypełniać przykazania i wymogi Boga, jeśli Bóg potem i tak przebaczy nam nasze winy". Tymczasem w owym religijnym twierdzeniu o boskim wybaczaniu nam naszych win zwykle przeaczany lub pomijany jest istotny fakt, że faktycznie to zgodnie z zamiarami Boga wybranych z ludzi czekają aż dwa rodzaje życia, mianowicie (1) obecne życie fizyczne, oraz (2) późniejsze życie wieczne następujące już po sądzie ostatecznym. Stąd informując ludzi o wybaczaniu win przez Boga, religie NIE informują do którego z tych dwóch rodzajów życia odnosi się owo przebaczanie win przez Boga? Moje empiryczne badania nad zwrotami totaliztycznej karmy ujawniają bowiem, że praktycznie wszystko co nabroiliśmy w swym obecnym życiu fizycznym, a także praktycznie wszystko co uczyniliśmy w nim dobrego, jest nam zwrócone jeszcze zanim umrzemy. Empiryka zdaje się więc silnie sugerować, że w naszym obecnym życiu fizycznym winy NIE są wybaczane, a raczej musimy je odpokutować. Wygląda więc na to, że owo wybaczanie niektórych naszych win będzie miało miejsce tylko w sytuacji sądu ostatecznego i będzie się odnosiło wyłącznie do następnego życia wieczystego tych z ludzi, którzy sobie na wieczne życie zasłużą. Potwierdza to zresztą logika. Wszakże każdy z nas jest grzesznikiem i zapewne NIE istnieje taki człowiek, który na jakimś tam etapie swego życia NIE popełniłby jakiegoś grzechu. Stąd gdyby Bóg NIE wybaczał nam niektórych grzechów na etapie sądu ostatecznego, wówczas praktycznie nikt z ludzi NIE zasłużyłby na owo życie wieczyste. Wybaczanie na owym etapie musiało więc zostać jakoś w Biblii podkreślone - szczególnie że aż dla wielu istotnych powodów ludzie też muszą nauczyć się wybaczania na poziomie duchowym. Natomiast wybaczanie przez Boga na etapie obecnego życia fizycznego zupełnie NIE jest potrzebne, a ponadto wprowadzałoby wiele niepożądanych następstw i utrudnień, np. uniemożliwiałoby ono edukowanie i nakłanianie ludzi do popełniania dobra, uniemożliwiałoby serwowanie sprawiedliwości za to co nabroiliśmy, uniemożliwiałoby wyróżnienie i nagrodzenie tych co czynili dobro, itd. Na dodatek, gdyby Bóg faktycznie wybaczał nam jakieś winy już w obecnym życiu fizycznym, wówczas pytanie brzmiałoby - które z win są wybaczane. Wszakże gdyby Bóg wybaczał nam wszelkie winy, wówczas NIE byłby potrzebny "sąd ostateczny", ani też NIE miałoby po nim miejsca owo ostateczne spalenie zasądzonych na polikwidowanie grzeszników. Czyli grzechy i nasze winy mogą mieć naróżniejsze poziomy akceptowalności przez Boga - co faktycznie Biblia potwierdza. Przykładowo w bibilijnym "Pierwszym Liście Tymoteusza", wersety 1:8-11, Biblia wskazuje wykaz osób (w rodzaju mordercy, homoseksualiści, handlarze niewolników, kłamcy, itp.) jakich działania mają potencjał aby jednak NIE uzyskać wybaczenia Boga i zamknąć dla nich dostęp do życia wiecznego. Zanim więc w swym obecnym życiu popełnimy coś, o czym sumienie nam podszeptuje, że jest to poważnym grzechem, warto rozważyć co się stanie jeśli Bóg popełnienia tego grzechu jednak nam NIE wybaczy, a także rozważyć czy jeszcze w obecnym życiu fizycznym jesteśmy gotowi przyjąć "zwrot karmatyczny" jaki nieodwołalnie grzech ten nam przyniesie.

Innym z bardzo istotnych powodów, dla których omawiana tu prawda okazuje się mieć potencjał najbardziej drastycznego przebudowania naszego życia, jest dość powszechne, chociaż całkowicie błędne wierzenie, że w obecnym życiu NIE istnieje takie coś jak "absolutna sprawiedliwość". Wszakże brak wiary w istnienie "absolutnej sprawiedliwości" powoduje, że sporo ludzi uznaje iż w życiu NIE warto się starać, bo i tak ich starania NIE doczekają się sprawiedliwości. Co nawet jeszcze gorsze, to że istnieją nawet ludzie, którzy wierzą iż w życiu warto popełniać najróżniejsze niegodziwości, bowiem ich zdaniem "absolutna sprawiedliwość" NIE istnieje, a stąd niegodziwości jakie popełniają ujdą im na sucho. Tymczasem moje empiryczne badania ujawniają, że absolutnie wszystko co w swym obecnym życiu fizycznym czynimy, jest natychmiast osądzane, poczym po upłynięciu relatywnie niewielkiego "czasu zwrotu" jest nam nagradzane lub karane z iście komputerową precyzją, powodując że jeszcze przed naszą śmiercią samo życie wymierza nam sprawiedliwość jaka jest absolutnie dokładna i nieporównanie lepsza od tej jaką starają się serwować ludzkie prawa. Faktycznie, to z moich dotychczasowych empirycznych badań wynika, że wszystko co nas w życiu spotyka, reprezentuje sobą albo "nagrodę", albo też "karę", za coś co kiedyś uczyniliśmy - po szczegóły patrz punkt #B1 na mojej stronie o nazwie "mozajski.htm". Empirycznie zgromadzone przez siebie dowody na istnienie i działanie owej "absolutnej sprawiedliwości" przytaczam na praktycznie niemal każdej swej stronie internetowej - jako ich przykłady patrz punkt #F2 na mojej stronie o nazwie "karma_pl.htm", punkty #B2 do #B2.3 na mojej stronie o nazwie "mozajski.htm", punkt #C5.7 na mojej stronie o nazwie "morals_pl.htm", punkt #F3 na mojej stronie o nazwie "pajak_dla_prezydentury_2020.htm", czy punkty #I1 i #R2 na mojej stronie o nazwie "quake_pl.htm". Skoro zaś faktycznie istnieje owa "absolutna sprawiedliwość", zaś jej działanie jest zgodne właśnie z tym co Bóg od nas wymaga i co nam nakazuje w Biblii, naprawdę warto więc zacząć swój wrost i udoskonalanie od zmiany dotychczasowego nastawienia do nakazów i wymogów Boga, czyli warto zacząć pedantycznie przestrzegać i wypełniać nakazy i wymagania Boga - tak jak niezależnie od Biblii silnie nam to też rekomenduje "jedyna zasada" filozofii totalizmu.

Jeśli dobrze się zastanowić, to prawda omawiana w niniejszym wpisie faktycznie jest składanką aż szeregu bardziej od niej fundamentalnych prawd. Przykładowo, jednym z jej składników jest owa najbardziej fundamentalna prawda, że "Bóg istnieje". Innym jest, że "Bóg nieustannie śledzi co czynimy i jakie motywacje nami wówczas kierują". Jeszcze innym jest, że "Bóg nieustannie osądza to co czynimy, zaś odpowiednio do wyników tego osądzenia po upłynięciu tzw. 'czasu zwrotu' jeszcze w obecnym życiu fizycznym Bóg albo nas nagradza, albo też karze". Kolejną składową tej prawdy jest, że "to co czynimy wywiera swój wpływ aż na dwa odmienne przebiegi i losy naszego życia, tj. na (1) los i przebieg obecny (fizyczny i śmiertelny), oraz na (2) nasz los i ewentualny przebieg następnego życia (też fizycznego ale już nieśmiertelnego), jaki będzie miał miejsce dopiero po sądzie ostatecznym", a także iż "przebaczenie niektórych naszych win przez Boga prawdopodobnie odnosi się głównie do wyników sądu ostatecznego, bowiem w naszym obecnym życiu fizycznym empiryka zdaje się dowodzić, iż wszystko co nabroiliśmy jest nam zwracane". Jeśli więc na swój osobisty użytek pozna się i potwierdzi także owe prawdy składowe, każda z nich aż krzyczy, iż naprawdę warto jednak pedantycznie przestrzegać nakazów i wymagań Boga wyrażonych treścią Biblii. A poznanie i potwierdzenie tych składowych prawd jest łatwe - niezależnie bowiem od codziennego życia, obszerny empiryczny materiał dowodowy na ich poprawność dostarczają także m.in. liczne moje strony internetowe i inne moje publikacje.

Tam gdzie istnieje wiele odmiennych prawd, wpływ na nasze życie każdej z nich może być przez nas oceniany też odmiennie. W naszej codziennej filozofii ustalamy więc sobie jakiś rodzaj hierarchii, czy piramidy, jaka potem zarządza naszymi codziennymi nastawieniami i działaniami. Co jednak niepokojące, to że jeśli omawianej tu prawdy NIE ustawimy na najbardziej znaczącej dla nas pozycji, wówczas istnieje realne niebezpieczeństwo, że nasze życie może potoczyć się w sposób jaki kiedyś odżałujemy. Dlaczego więc choćby tylko "tak na wszelki wypadek" już obecnie nie zacząć rozważać i sprawdzać, czy omawiana tu prawda jest jednak warta ustawienia w naszej świadomości i działaniach jako prawda najważniejsza dla naszego życia. W owym zaś sprawdzeniu pomocne mogą nam się okazać stwierdzenia Biblii oraz empiryczne ustalenia filozofii totalizmu.

* * *

Powyższe wyniki moich badań na temat "prawdy jaka wywrze największy wpływ na nasze życie", adaptowałem ze wstępu i z punktu #A1 zawartych na mojej stronie internetowej o nazwie "prawda.htm" (aktualizacja z dnia 1 marca 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/prawda.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm
http://telekinesis.esy.es/prawda.htm
http://totalizm.com.pl/prawda.htm
http://pajak.org.nz/prawda.htm

W czasach przygotowywania tego wpisu (tj. przez cały miesiąc luty 2017 roku) moje strony internetowe i monografie zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji, zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem, oraz ilustracji jakie wizualnie podparły ich treści. Przykładowo na stronie "magnocraft_pl.htm" pozmieniane i zastąpione przez doskonalsze zostały ilustracje począwszy od "Rys. #A2" aż do "Rys. #A4" (np. były "Rys. #A2" pokazany jest tam obecnie jako "Rys. #A0"), dodałem też tam zupełnie nowy rysunek #G5. Na stronie "humanity_pl.htm" wprowadziłem poszerzenie do (2) z punktu #A3, wyjaśniając dlaczego i w jaki sposób nieśmiertelne ciała są tak stworzone aby NIE mogły się rozmnażać. Na stronie "antichrist_pl.htm" poszerzyłem nieco punkt #B1.1 (przy opisach naszego przyszłego, nowego, nieśmiertelnego ciała) oraz #B2. Na stronie "tapanui_pl.htm" wprowadziłem poszerzenie o #10 do punktu #F1, a także dodałem cały nowy punkt #F3 (na temat potwierdzenia przez badania zawodowych NZ naukowców mojego ustalenia, iż eksplozja UFO koło Tapanui przesunęła skorupę Ziemi o około 7 stopni - tyle, że opublikowane bez oddania kredytu moim badanion Tapanui). Na stronie "mozajski.htm" dodałem zupełnie nowy punkt #I8 (o reakcjach oficjalnej nauki na "ducha prawdy" z moich publikacji) oraz poszerzyłęm punkt #B1. Na stronie "ufo_proof_pl.htm" wyodrębniłem i zilustrowałem cały nowy punkt #C9.1 o "tunelach UFO" - w którym dodatkowo opisałem "Pajak's theorem" wraz z przykładem ilustrującym możliwe korzyści z jego poznania i użycia. Na stronie "totalizm_pl.htm" poszerzyłem punkt #G2 ("wiara plus totalizm") oraz dodałem zupełnie nowy punkt #A2.11. Na stronie "biblia.htm" udoskonaliłem (7) z punktu #C12 i (4) z punktu #F1. Na stronie "dipolar_gravity_pl.htm" udoskonaliłem punkt #E3. Na stronie "evolution_pl.htm" udoskonaliłem punkt #L2. Na stronie "wszewilki.htm" udoskonaliłem punkt #D2. Ze strony "prawda.htm" wydzieliłem niniejszy wpis oraz udoskonaliłem punkt #C6. Na autobiograficznej stronie "pajak_jan.htm" udoskonaliłem punkt #B1. Ponadto do strony "skorowidz.htm" dodałem też cały szereg nowych haseł oraz poaktualizowałem linki wiodące do opisów tychże haseł. 

Każdą ze stron wymienionych w tym wpisie przez podanie jej nazwy, czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy "prawda.htm" dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "magnocraft_pl.htm" np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/prawda.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #281). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

00:36, totalizm
Link
środa, 01 lutego 2017
#280_1: Tunele odparowane w twardych skałach przez UFO dowodem, że świat fizyczny starzeje się w dwóch czasach naraz

Motto: "Każde elementarne działanie generowane przez dowolny mechanizm będzie wprowadzało sobą zarówno korzystne jak i szkodliwe następstwa. Dlatego aby formować systemy jakie generują przeważająco korzystne następstwa, zawsze trzeba sprzęgać ze sobą co najmniej dwa pokrewne mechanizmy, niekorzystne następstwa elementarnych działań których będą nawzajem się kompensowały."

Aż na szeregu swoich stron internetowych wyjaśniam ogromnie istotne dla ludzkości i szokujące wszystkich odkrycie, honorem dokonania którego Bóg obdarzył właśnie mnie. Odkrycie to stwierdza, że starzeniem się wszystkich obiektów z naszego świata fizycznego rządzą aż dwa odmienne czasy, jakie znacząco różnią się między sobą aż całym szeregiem cech (najważniejszą z których to cech jest szybkość upływu obu czasów, jaka jest odmienna dla każdego z nich aż o rząd około 365000 razy). Na temat obu tych czasów czytelnik może poczytać krótko ze skrótowego ich opisu np. we "wstępie" i w punkcie #G4 mojej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", zaś szerzej - z pełniejszego ich opisu w punktach #C3 do #C4.1, oraz w #A1, mojej strony internetowej o nazwie "immortality_pl.htm".

Powód dla którego na dodatek do upływającego naturalnie i płynnie tzw. "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata", Bóg dodatkowo wprowadził jeszcze ten drugi, sztucznie przez siebie zaprogramowany i upływający skokowo "nawracalny czas softwarowy", wyjaśnia "motto" niniejszego wpisu. Chodzi bowiem o to, że każde elementarne działanie, np. "upływ czasu", zawsze generuje sobą zarówno korzystne jak i niekorzystne następstwa. Stąd upływ jedynie "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" NIE pozwala np. na cofanie się w czasie i np. naprawianie błędów jakie uprzednio się popełniło. Dlatego aby wyeliminować to i inne niekorzystne następstwa, Bóg sztucznie stworzył też ów odmienny "nawracalny czas softwarowy" jaki umożliwia już cofanie czasu i naprawianie popełnionych błędów - tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w owych punktach #C3 do #C4.1 strony "immortality_pl.htm".

Upływ owego naturalnego "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata" dotyka sobą jedynie przeciw-materię, czyli ową oryginalną, inteligentną, oraz niewidzialną dla ludzi płynną substancję, poprzez odpowiednie zaprogramowanie ruchów wirowych jakiej Bóg stworzył potem z niej cząsteczki elementarne, atomy, molekuły, tkanki, oraz cały otaczający nas i widzialny dla nas świat fizyczny - jaki opisałem na swej stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". Dlatego w owym "nienawracalnym czasie absolutnym wszechświata" starzeje się jedynie naturalna konstytucja i wszelkie naturalne atrybuty nieożywionej materii (stworzonej z przeciw-materii), takie jak życie i rozpad cząsteczek elementarnych, połowiczny zanik radioaktywności, więzi międzyatomowe, naturalna kruchość substancji, itp. Natomiast upływ owego sztucznie stworzonego przez Boga "nawracalnego czasu softwarowego" oddziaływuje wyłącznie na zmiany zaprogramowane treścią boskiego "modelu" czy "scenariusza transformacji" otaczającej nas rzeczywistości, jaki to model ja nazywam "omniplanem". Dlatego pod działaniem owego "nawracalnego czasu softwarowego" starzeją się tylko te obiekty, które są wystawione na jakieś "czynniki działaniowe" (np. są wystawione na przepływ wody, promieniowanie słoneczne, nagrzewanie lub chłodzenie, reakcje chemiczne, fizykalne zużycie, itp.). Przykładowo, starzeje się w nim nasze ciało, nasza skóra, włosy, nasza odzież, każde używane narzędzie, każdy obiekt materialny na jaki aktywnie oddziaływują jakieś czynniki, itp.

Istnienie aż dwóch czasów oddziaływujących na obiekty świata fizycznego, oznacza więc także, iż w naszym świecie fizycznym wszystko starzeje się aż na dwa odmienne sposoby. Przykładowo owa naturalna konstytucja i naturalne atrybuty (np. owe więzi międzyatomowe, rozpad cząsteczek elementarnych, połowiczny zanik radioaktywności, naturalna kruchość substancji, itp.) wszelkiej materii nieożywionej, czyli cząsteczek elementarnych, atomów, związków chemicznych, minerałów, kryształów, skał, skamienielin, węgla kamiennego, itp., starzeją się naturalnie w zgodzie wyłącznie z upływem owego około 365 tysięcy razy szybszego "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata". Natomiast wszystko co jest poddane działaniu, tarciu, działaniowemu zużyciu, itp., a więc np. nasze ciało, nasza skóra, włosy, nasza odzież, każde narzędzie i każdy obiekt materialny, dodatkowo starzeją się także w zgodzie z upływem owego około 365 tysięcy razy wolniejszego "nawracalnego czasu softwarowego". Innymi słowy, np. nasza skóra, ciało, dach naszego domu, czy kamień zanurzony w rzece, starzeją się pod wpływem obu czasów naraz. Wszakże składające się na nie radioaktywne izotopy, a także ich struktura atomowa i wiązania międzycząsteczkowe, ulegają rozpadowi, albo też stają się kruche i słabe, z upływem owego "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata". Natomiast np. ich powierzchnia, kształty, kolory wygląd, itp., starzeją się z upływem owego "nawracalnego czasu softwarowego" - ponieważ są też poddawane nieustannemu zużyciu, tarciu, naciskowi, reakcjom chemicznym, itp., wszelkich "czynników działaniowych" na jakich akcję są one wystawione.

Tak jednak się składa, że akcja owych "czynników działaniowych" jest bardzo powolna. Wszakże rządzący nimi "nawracalny czas softwarowy" upływa owe około 365 tysięcy razy wolniej od "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata". Stąd zestarzenie się wszystkiego co jest zależne od akcji owych "czynników działaniowych" będzie dla ludzi łatwo odnotowywalne jedynie jeśli to coś jest "miękkie" i stąd łatwe do zniszczenia - np. będzie łatwo odnotowywalne dla ciała, skóry, wyrobów z miękkiego drewna czy plastyku, itp. Natomiast dla obiektów twardych i wytrzymałych, postarzenie z powodu owych zależnych od "nawracalnego czasu softwarowego" czynników działaniowych będzie bardzo trudne do odnotowania. Stąd np. zestarzenie się twardego kamienia omywanego wodą w rzece, czy noszonego przez kogoś złotego pierścionka z diamentem będzie ogromnie powolne i stąd raczej trudne do odnotowania przez ludzi. Owa więc sytuacja, kiedy wszelkie obiekty naszego świata fizycznego starzeją się naraz w zgodzie z upływem aż dwóch odmiennych czasów o znacząco różniących się szybkościach swego upływu, zaś kiedy każdy z tych czasów zależnie od cech danego obiektu wpływa odmiennie na szybkość jego starzenia się, powoduje że sprawa starzenia się wszystkiego co nas otacza jest ogromnie skomplikowana. Stąd wszelkie ludzkie próby oszacowania wieku czegokolwiek jedynie na podstawie postępu w tego zestarzeniu się są niemal niemożliwe bez uprzedniego poznania owego skomplikowanego procesu rządzącego wpływem obu czasów na zjawiska starzeniowe. (O czym wie doskonale każdy, kto usiłuje określać np. wiek kobiet po ich wyglądzie.)

Następstwa owego faktu, że w świecie fizycznym panują aż dwa rodzaje czasu upływające z dwoma odmiennymi szybkościami i powodujące iż każdy obiekt świata fizycznego zależnie od swoich cech starzeje się z odmienną szybkością w każdym z obu tych czasów, są ogromnie szokujące dla dzisiejszych ludzi. Przykładowo rozważ skalne jaskinie. Same jaskinie mogą być uformowane w twardej skale i praktycznie NIE wystawione na żadne czynniki działaniowe. Stąd starzenie się samych takich jaskiń będzie wysoce spowolnione, bowiem głównie zależne od zjawisk rządzonych upływem "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata", takich jak kruchość skały, siła jej wiązań atomowych, itp. Za to np. stalaktyty i stalagmity obecne w takich jaskiniach będą miękkie, oraz podatne zarówno na akcję przyspieszających to starzenie czynników działaniowych, takich jak spływ wody i jej zawartość mineralna, jak i na akcję spowalniających to starzenie czynników zależnych od owego "nienawracalnego czasu absolutnego wszechświata", takich jak ich kruchość, siły ich wiązań atomowych, itp. Stąd w sumie starzenie się owych miękkich jaskiniowych stalaktytów i stalagmitów będzie szybsze niż samej jaskini. Gdyby więc wiek takiej jaskini szacować po zestarzeniu się samej jaskini, wówczas okaże się ona bardzo stara. Gdyby jednak jej wiek szacować po zestarzeniu się owych stalaktytów i stalagmitów, wówczas okaże się ona raczej młoda. Niemnej jej faktycznego wieku na dzisiejszym poziomie ludzkiej wiedzy narazie wogóle NIE daje się precyzyjnie ustalić.

Opisana powyżej sytuacja ze starzeniem się wszelkich obiektów z naszego świata fizycznego powoduje, że wiele ustaleń naukowych zupełnie traci swoją ważność. Jako przykład rozważmy pochodzenie skalnych jaskiń. Oficjalna nauka ziemska twierdzi, że wszystkie skalne jaskinie na Ziemi są naturalnego pochodzenia. Tymczasem jeśli uwzględni się wyjaśnioną np. w podpisie pod "Tabelą #A1" z mojej strony "humanity_pl.htm" błędność naukowego ustalenia faktycznego wieku świata fizycznego i Ziemi, wówczas okazuje się, że skorupa Ziemi NIE istnieje jeszcze przez wystarczająco długi okres czasu, aby w jej twardych skałach powstało aż tyle jaskiń, ile ich obecnie już znamy. Wszakże Ziemia istnieje przez jedynie około 6000 "ludzkich lat" (tj. lat mierzonych zgodnie z upływem głównie starzejącego miękkie ciała ludzi "nawracalnego czasu softwarowego"). Tymczasem twarde skały skorupy Ziemi są podziurawione jaskiniami skalnymi jak przysłowiowy "ser szwajcarski". W czasie więc owych 6000 "ludzkich lat" takie czynniki jak przepływ wody gruntowej, czy działanie fal morskich albo wiatru, jakie przez oficjalną naukę uważane są za główne powody powstawania większości jaskiń, NIE zdążyły jeszcze naprodukować aż tyle jaskiń, o ilu już wiemy, że istnieją w twardych skałach skorupy Ziemi. Jednocześnie z moich badań wynika, że jaskinie mogą być też formowane w nawet najtwardszych skałach przez wehikuły magnokrafto-podobne (tj. przez UFO) operujące na Ziemi od początku jej stworzenia. W takiej więc sytuacji stawiam tu dosyć szokującą tezę roboczą, prawdy której nieoficjalnie już dowodzi materiał zgromadzony na moich stronach internetowych, zaś sposób przekonania się czytelnika o prawdziwości której to tezy wskażę w dalszej części tego punktu. Teza ta stwierdza co następuje: "poza kilkoma bardzo nielicznymi wyjątkami wynikającymi z naturalnego działania podziemnych sił geotermicznych (np. wulkanów, gejzerów, gazów, itp.), praktycznie wszystkie inne jaskinie istniejące na Ziemi w twardych skałach zostały odparowane technicznie podczas podziemnych przelotów wehikułów magnokrafto-podobnych (tj. UFO), zaś technologiczną zasadę uformowania tych jaskiń potwierdzają nadane im przez UFO i wskazane w tym wpisie ich unikalne cechy". W opisach jakie teraz zaprezentuję, wyjaśnię czytelnikowi jak sam może sobie potwierdzić prawdę owej tezy. (Czytelnik NIE może bowiem liczyć, iż prawdę ową usłyszy od dogłębnie już skorumpowanej oficjalnej nauki - zachowującej się tak jak opisuje to np. punkt #B2 na mojej stronie "humanity_pl.htm", punkt #D4 na innej mojej stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", czy punkt #B3 na jeszcze innej mojej stronie o nazwie "portfolio_pl.htm").

Zanim jednak przystąpię do opisu atrybutów jakie pozwalają odróżniać jaskinie odparowane technologicznie przez UFO, od jaskiń naturalnego pochodzenia, najpierw powinienem wyjaśnić tu dwie sprawy, mianowicie (a) uświadomić powód dla jakiego warto aby każdy kto ma dostęp dla jakiejś jaskini w twardej skale zadał sobie trud osobistego sprawdzenia (dla własnego dobra i dla własnych korzyści światopoglądowych) prawdę podanej powyższej mojej tezy, poprzez sprawdzenie czy jaskinia ta faktycznie demonstruje obecność opisanych poniżej atrybutów jej technicznego pochodzenia, a także (b) opisać rodzaje jaskiń formowanych technologicznie przez UFO. Jeśli chodzi o ową sprawę (a), czyli powodu dla którego "warto sprawdzać" dostępne nam jaskinie, to jest nim wywracający nasze poglądy wpływ jaki wywiera naoczne przekonanie się, że "niemal wszystkie jaskinie w twardych skałach zostały uformowane technologicznie przez UFO". Wszakże jeśli my sami przekonamy się naocznie, że twierdzenie oficjalnej nauki o "naturalnym" powstawaniu wszystkich jaskiń w twardych skałach też jest kolejną "bujdą na kółkach" tejże nauki, wówczas natychmiast to nam uświadamia aż cały szereg prawd celowo negowanych, lub przed nami ukrywanych, przez oficjalną naukę, przykładowo że faktycznie to świat fizyczny i Ziemia zostały stworzone przez Boga zaledwie około 6000 ludzkich lat temu (tak jak poprawnie stwierdza to Biblia), że prawdą jest owo istnienie dwóch odmiennych czasów, jeden z których (ten nawracalny) NIE był w stanie powstać "naturalnie", musiał więc być sztucznie zaprogramowany przez Boga, itp. To z kolei wiedzie nas np. do uświadomienia sobie, że Bóg jednak istnieje (a stąd, że naprawdę warto zacząć "bać się Boga" i przestrzegać Jego przykazań), że wehikuły UFO faktycznie latają już na Ziemi od początka czasów (a stąd że mój Magnokraft, a także mój Wehikuł Czasu, mogą jednak zostać zbudowane przez ludzi - co oznacza także, iż warto już obecnie "zakasać rękawy" i zabrać się za ich budowę), że wehikuły UFO pozostawiają na Ziemi trwałe ślady swej działalności, że UFOnauci są "symulowani" przez Boga jako nowoczesne odpowiedniki dawnych diabłów i aniołów, że dla istotnych powodów to Bóg nakazał UFOnautom aby odparowali oni w twardych skałach owe technologiczne jaskinie, itd., itp. Z kolei w sprawie (b), taki krótki opis głównych rodzajów elementarnych form jaskiniowych, informuje nas "co" i "jak" wehikuły UFO (a stąd także i moje Magnokrafty) są w stanie uformować podczas podziemnych lotów w twardej skale. Chodzi bowiem o to, że każda z tych elementarnych form jaskiniowych będzie się cechowała nieco odmiennymi atrybutami pozwalającymi ją odróżniać od naturalnych jaskiń. I tak podziemne przeloty UFO mogą uformować:
A. Podziemne "tunele UFO" - czyli długie jaskinie biegnące przeważająco poziomo i prosto, zaś formowane podczas docelowych lotów UFO. Przykłady wyglądu takich tuneli UFO pokazałem na zdjęciach "Rys. #C9ab" do "Fot. #C9e" ze strony "ufo_proof_pl.htm", oraz na innych zdjęciach jakie referuję w tym wpisie i we wskazywanych przez niego ilustracjach.
B. Podziemne "komory UFO" - czyli puste miejsca w skale powstałe głównie podczas nieruchomego zawiśnięcia pod ziemią wehikułu UFO działającego w trybie "wiru magnetycznego". Przykład takiej komory UFO ukrywającej w sobie całe ogromne podziemne jezioro odkryto w NZ pod górą lokalnie zwaną "Bannockburn" koło Cromwell podczas wiercenia tam tuneli odwadniających zobocza koryta dla tamtejszej zapory wodnej "Clyde Dam", zaś inny jej przykład istnieje w świętej dla Indian górze "Autana" z Ekwadoru.
C. "Szyby UFO" i zalane wodą "studnie UFO" - czyli biegnące pionowo tunele uformowane podczas pionowego zagłębiania się UFO pod ziemię, lub pionowego wynurzania się UFO spod ziemi. Zdjęcia, widea i opisy przykładów takich szybów i studni UFO czytelnik znajdzie w Google i w YouTube wpisując tam następujące słowa kluczowe: Siberian sinkholes, albo tylko sinkholes.
Oczywiście, w rzeczywistości UFO formują w twardych skałach najróżniejsze jaskinie, które są mieszaniną lub składanką powyższych elementarnych form jaskiniowych.

Procesy i zjawiska jakie podczas podziemnych przelotów UFO odparowywują technicznie w skale takie szkliste tunele, komory, szyby, studnie, itp., są już szczegółowo opisane aż na szeregu moich stron internetowych i publikacji - przykładowo patrz punkty #G3 i #G4 strony o nazwie "magnocraft_pl.htm", albo patrz podrozdziały G10.1.1, P2.9, oraz V5.3 do V5.3.2 z tomów odpowiednio 3, 14 i 17 mojej monografii [1/5]. Procesy te i zjawiska są z kolei wynikiem zasad lotu wehikułów UFO, działania praw magnetyzmu, zjawisk fizyki, oddziaływań hydrodynamicznych, geologicznych, mechanizmów grawitacyjnych, odwzorowań geometrycznych oraz całego szeregu innych czynników. Z kolei, z owych procesów i zjawisk zachodzących podczas odparowywania w twardej skale tych form jaskiniowych wynikają potem ich unikalne cechy, jakie pozwalają je zdecydowanie odróżniać od naturalnych jaskiń. Ponieważ zaś czytelnik zapewne jest świadomy, iż dzisiejsza oficjalna nauka ziemska z dziecinnym uporem okłamuje ludzi twierdząc, że wszystkie podziemne formy jaskiniowe formowane są "naturalnym" działaniem takich czynników jak woda, fale morskie, wiatry, lawa, itp., poniżej opiszę teraz w punktach te unikalne atrybuty, jakie wydedukowalem teoretycznie z zasady działania wynalezionych przeze mnie gwiazdolotów zwanych Magnokraftami, a jakie pozwalają nam zidentyfikować i wyraźnie odróżnić owe jaskinie technologicznie odparowywane przez UFO, od wszelkich naturalnych jaskiń. Co mnie obecnie najbardziej fascynuje, to że jeśli owe atrybuty obiektywnie przymierzy się do jakiejkolwiek z jaskiń w twardej skale jaka NIE leży w terenie aktywnym geotermicznie, wówczas się okazuje że jaskinia ta je spełnia, czyli że faktycznie została ona uformowana technologicznie - tak jak na przykładzie nowozelandzkiej Cathedral Caves zilustrowałem to i wyjaśniłem poniżej na "Fot. #C9e". Oto owe atrybuty identyfikujące "jaskinie UFO":

(1) Atrybuty jakie wynikają z magnetycznych zasad lotu UFO. Powodują one, że w nowych jaskiniach właśnie odparowanych w twardej skale przez wehikuły UFO powinno dawać się identyfikować aż szereg cech jakie opiszę poniżej. (Odnotuj jednak, że w starych jaskiniach identyfikowanie owych cech może okazać się trudne z powodu późniejszych zawaleń fragmentów lub całości tych jaskiń, zapełniania ich wodą, gromadzenia się w nich śmieci, piasku, ziemi, celowego wytapiania przez UFO zapór w skale jakie zamykają dostęp do dalszych części tych jaskiń - przykład i ilustracje jednej z jakich to zapór omówiłem i zilustrowałem w punkcie #H1 i na "Fot. #11c" z mojej strony o nazwie "korea_pl.htm", itp.)
(1a) Kształt i przebieg tych jaskiń, będące odzwierciedleniem przemieszczania się pod ziemią kształtu pojedyńczego dyskoidalnego UFO, lub całej latającej konfiguracji tych wehikułów, zawsze tak zorientowanych, aby ich podłoga była najbliżej jak się da do położenia prostopadłogo wobec lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi. To zaś oznacza, że np. pojedyńcze dyskoidalne UFO (i nasze Magnokrafty) zawsze odparowują w skale tunele o eliptycznym kształcie ich przekroju poprzecznego - jeśli lecą one w kierunkach S/N (południe/północ) z dala od biegunów Ziemi, lub w kierunkach dół/góra w okolicach biegunów Ziemi, oraz odparowywują tunele o jakby trójkątnym kształcie ich przekroju poprzecznego (tj. o kształcie około połowy dysku oglądanego od strony jego ostrego boku) - jeśli lecą one w kierunkach E/W (wschód/zachód) w dowolnych miejscach Ziemi, lub w kierunkach dół/góra w pobliżu równika Ziemi - tak jak oba owe kształty zilustrowałem w częściach (c) i (d) mojego poglądowego schematu z "Rys. #C9b" poniżej.
(1b) Silne uzależnienie kształtu tych tuneli i jaskiń od szerokości geograficznej (a ściślej od szerokości magnetycznej) na jakiej te jaskinie zostały odparowane przez UFO (lub przez Magnokrafty). Na każdej też szerokości magnetycznej ich kształt będzie odpowiednikiem jaskini pozapełnianej w swej dolnej części odłamkami i rumowiskiem skalnym pokrytymi tzw. "podłogą pozorną", jaki to kształt jaskini powstałby poprzez przesuwanie w kierunku jej przebiegu, lub poprzez nieruchome w niej zawiśnięcie, wehikułu UFO danego typu (K3 do K10), lub danej konfiguracji tych wehikułów, ustawianych swą podłogą możliwie najbardziej prostopadle do lokalnego przebiegu linii sił pola magnetycznego Ziemi. (Precyzyjnie prostopadłe ustawienie tej podłogi do linii sił NIE zawsze jest możliwe, szczególnie w lotach całych konfiguracji posprzęganych z więcej niż jednego wehikułu UFO.)
(1c) Posiadanie "wlotu" i "wylotu" jakie wyglądają znacząco odmiennie, stąd np. jakie w relatywnie krótkich tunelach przestrzałowych pozwalają oglądającemu wyraźnie odróżniać następstwa formowane podczas wlatywania UFO do skały, oraz podczas jego wylatywana ze skały. Przykładowo, na wlocie wehikułu UFO do wnętrza skały lub ziemi, od samego początku powierzchnia i kształt tych tuneli UFO będą podobne jak w dalszej ich części. Natomiast na wylocie wehikułu UFO ze skały lub ziemi, ostatni fragment tunelu będzie wyłamany siłą nacisku wehikułu, a stąd będzie nieregularny, poszarpany i stożkowato rozszerzający się, zaś jego powierzchnia będzie wyglądała odmiennie od reszty tunelu - patrz zdjęcie "wylotu" z tunelu UFO pokazane jako "Fot #11b" na stronie "korea_pl.htm". Warto też odnotować, że UFOnauci czasami mogą celowo zawracać swój statek na jakimś etapie wytapiania tuneli UFO poczym wracać tym samym tunelem jakim wlecieli (w takim przypadku owo zawrócenie kierunku lotu i podwójny przelot tunelem, będą odzwierciedlone w strukturze oryginalnej powierzchni tunelu). Ponadto na początku 20 wieku UFOnauci celowo pozatapiali i poukrywali wiele wejść do takich tuneli UFO, formując w nich bariery ze stopionej skały niedaleko od ich wlotu lub wylotu.
(1d) Tendencja do składania się z długich odcinków prostych, nadających im kształt tuneli lub szybów.
(1e) Wymiary danego tunelu UFO, po ich skorygowaniu wyeliminowaniem jego podłogi pozornej, będą odpowiednie do typu wehikułu UFO jaki tunel ten odparował, a stąd do współczynnika "K" tego wehikułu. Z kolei ów współczynnik "K" będzie ściśle definiował kształty tunelu.

(2) Atrybuty jakie wynikają z odparowania tych jaskiń wirem plazmowym formującego je wehikułu UFO. Ponieważ atrybuty te zostają jakby powtapiane w skałę, są one raczej trwałe i będą istniały nawet w starych jaskiniach. Tyle tylko, że w takich starych jaskiniach mogą one potem zostać pozakrywane najróżniejszymi śmieciami, narostami, zawaleniami się sufitów i ścian, itp. Z atrybutów tych najłatwiej powinny się dać zidentyfikować następujące:
(2a) Tzw. "podłoga pozorna". Podłoga ta wskazywana jest odnośnikami z numerami (8) i (9) na schemacie elementów takich tuneli UFO, pokazanym jako "Rys. #C9b" na stronie "ufo_proof_pl.htm". Pod nią zawsze znajduje się rumowisko złożone z zaokrąglonych kamieni o wielkości ludzkiej głowy (typowo zatopione wodą). Nad nią zaś zawarta jest oryginalnie pusta przestrzeń - czasami jednak też zapełniona wodą, ziemią, lub śmieciami.
(2b) Bąble zagotowanej plazmą skały, jakie będzie dawało się odnaleźć na oryginalnej i niezniszczonej czasem powierzchni owych jaskiń uformowanych przez UFO.
(2c) Szkliste powierzchnie, dobrze odbijające światło - szczególnie jeśli oglądane będą ze sporego dystansu.
(2d) Śrubowate rowki lub zafalowania w ścianach, które są wynikiem śrubowego drążenia tunelu przez szybko lecący wehikuł UFO. Nachylenie owych rowków będzie proporcjonalne do nachylenia wehikułu UFO który odparował dany tunel UFO, a tym samym zależne od szerokości geograficznej zlokalizowania tunelu.
(2e) Fałdy i przyścienne grube "sople", czyli zastygnięte zacieki ściekającej w dół nadtopionej skały. Przykładowo, powstrzymująca ich dalsze ściekanie "podłoga pozorna" powoduje, iż formują one owe przyścienne "ławy" boczne opisywane pod "Fot. #C9e" ze strony "ufo_proof_pl.htm". Ponadto, w pobliżu sufitu formują one owe widoczne na tamtym zdjęciu "Fot. #C9e" grube jakby kolumny ściekającej w dół po ścianach i następnie zastygniętej roztopionej skały.
(2f) Na zakrętach tuneli UFO, na dnach szybów odparowanych przez UFO, a także w podziemych komorach powstałych podczas nieruchomego zawisania wehikułu UFO, wir plazmowy UFO często pozostawi po sobie wirowate zafalowanie, o kształcie podobnym do wiru magnetycznego pokazanego w części (b) "Rys. P19" z tomu 14 mojej monografii [1/5]. Zafalowanie to będzie składało się z (K-1) rozchodzących się spiralnie fal, zaś owo "K" będzie też definiowało wymiary fizyczne danego tunelu UFO. Wideo takiego zawirowania widziałem na filmie dokumentacyjnych z wizyty speologów w tunelach świętej góry Autana z Ekwadoru.
(2g) Obtopienie wirem plazmowym ostrych krawędzi we wszystkich kamieniach jakie powstają podczas kruszenia rodzimej skały. Takie więc jaskinie odparowane przez UFO będą zalegane niemal wyłącznie przez prawie okrągłe kamienie o niewielkiej średnicy (typowo o wielkości ludzkiej głowy, a NIE większe od około pół metra) - za wyjątkiem kamieni które odpadną z ich sufitu już później, a które z powodu tego odpadnięcia będą już miały ostre krawędzie.
(2h) Na wylotach zakrętów tuneli UFO formowanie się "zasp" ze szybko twardniejących skalnych oparów.
(2i) W obszarach poziomych zakrętów owych tuneli zawalanie się znacznych połaci ich sufitu spowodowane nierównomiernym nagrzewaniem (a stąd i naprężeniami) tego sufitu przez zakręcający tam wehikuł UFO.

... (Ten post NIE zmieścił się w jednym wpisie, stąd jest on kontynuowany poniżej jako #280_2) ...
02:54, totalizm
Link
środa, 25 stycznia 2017
#280_2: Jakie atrybuty długich podziemnych tuneli potwierdzają ich odparowanie w twardych skałach przez wehikuły UFO

Motto: "Doceniaj, a będziesz doceniany"

... (kontynuacja poprzedniego wpisu #280_1) ...

(3) Atrybuty podziemnych tuneli UFO jakie wynikają z potrzeby równomiernego rozpraszania odłamków skały wykruszanej wirem plazmowym UFO. Błyskawiczne nagrzewanie rodzimej skały przez wir plazmowy UFO powoduje, że szybkie rozprężanie termiczne tej skały wywołuje jej pękanie, kruszenie się i rozpadanie na mniejsze kamienie o wielkości typowej głowy ludzkiej. Normalnie te przyciągane przez grawitację ciężkie kamienie mają tendencję do opadania w dół. Jeśli więc ruch samego wiru plazmowego nie powoduje ich rotowania (tak jak to dzieje się podczas drążenia tuneli o kierunkach S do N lub N do S), owe kamienie blokują ruch UFO ku przodowi. Stąd jeśli tunel biegnący w kierunku E do W, lub W do E, jest odparowywany przez pojedyńczy wehikuł UFO, wówczas zwałowisko takich wykruszanych kamieni gromadzące się przy spodniej części wehikułu powstrzymuje jego szybki ruch do przodu i zmusza, że wehikuł ten może lecieć jedynie z szybkością na jaką pozwala mu szybkość odparowywania niemal całej skały zajmującej uprzednio miejsce odparowywanego tunelu. Stąd pojedyńcze UFO formujące taki tunel E/W zmuszone jest lecieć niepotrzebnie wolno. (Tunele odparowane takim powolnym pojedyńczym UFO będą się więc charakteryzowały gładkimi, równiutkimi, szklistymi ścianami bez śrubowatych żłobków poprzecznych.) Aby zaradzić problemowi wolnego lotu, typowo tunele UFO odparowywane są przez co najmniej dwa wehikuły UFO, jakie sprzęgnięte są ze sobą w dowolną konfigurację latającą (najczęściej jednak jakie sprzęgane są w cygaro albo w kompleks kulisty). Taka bowiem konfiguracja jest w stanie uformować aż dwa pionowe i wzajemnie do siebie prostopadłe rodzaje wirów magnetycznych i wirów plazmowych - jakie razem wzięte wdrażają ideę opisaną "mottem" niniejszego wpisu, neutralizując każdym z tych wirów problem formowany przez ów inny wir. Oba wiry formowane przez taką konfigurację obejmują (1) "wir około-obwodowy" każdego ze statków, oraz prostopadły do niego (2) "wir poprzeczny" obiegający naokoło cały ów kompleks. Wir około-obwodowy jest już dobrze opisany na moich stronach internetowych - np. patrz punkt #C7 i "Rys. #C4c" strony "ufo_proof_pl.htm". Dodatkowego wyjaśnienia wymaga tu więc jedynie ów "wir poprzeczny" jaki jest prostopadły do wiru "około-obwodowego" UFO oraz jaki także wiruje w płaszczyźnie pionowej. Powstaje on dzięki odpowiedniemu wysterowaniu przesunięcia fazowego pomiędzy pulsowaniami pola magnetycznego w pędnikach składowych statków danego kompleksu. Jego utrzymywanie zaś podczas odparowywania tuneli UFO powoduje unoszenie i rotowanie dużych kamieni skały rodzimej wykruszanych wirem około-obwodowym, a w ten sposób odrzucanie tych kamieni do tyłu bez konieczności ich odparowywania. To zaś pozwala na wielokrotne zwiększenie szybkości lotu wehikułów formujących takie tunele S/N, tak że w tunelach tych mogą aż być formowane śrubowe rowki podobne do przebiegu gwintów na śrubach i wkrętach. Oto więc cechy tuneli UFO jakie wynikają z opisywanego tu atrybutu:
(3a) Przyjmowanie przez tunele UFO kształtów jakie wynikają z użycia do ich formowania co najmniej dwóch pojedyńczych UFO sprzęgniętych ze sobą razem w jakąś konfigurację latającą. Przykładowo, przy tunelach o kierunku E/W odparowanych przez UFO większych typów sprzęgniętych razem w latające cygara, tunele te mogą uzyskiwać niemal kwadratowy lub niemal prostokątny przekrój poprzeczny. (Dokładnie kwadratowy lub dokładnie prostokatny przekrój poprzeczny uzyskują tunele E/W, a także szyby i studnie, odparowane przez "zestawy semi-zespolone" UFO - jakich przykład zestawiony z dwóch wehikułów typu K3 pokazany został poniżej na "Rys. #C10b". Słyszałem legendę maoryską, która twierdzi, że taki dokładnie prostokątny szklisty tunel, wyglądający jakby wykonały go mityczne istoty rozumne, istniał kiedyś w NZ pod rzeką o nazwie "Grey River", zaś Maorysi przez wieki używali go do przeprawy na drugą stronę tej burzliwej i niebezpiecznej rzeki. Jednak na początku 20 wieku i on został zawalony.)
(3b) Pozostawianie przez takie konfiguracje UFO charakterystycznych śrubowych wzorów, już wzmiankowanych w punkcie (2d) powyżej, nawet na ścianch tuneli ukierunkowanych E/W. Wzory te wynikają ze zdolności takich konfiguracji UFO do bardzo szybkiego podziemnego lotu, przy równoczesnym działaniu formowanego przez nie poprzecznego wiru plazmowego.

(4) Atrybuty jakie wynikają z działania magnetycznego odpowiednika "Efektu Magnusa" na każdy wehikuł UFO pracujący w trybie wiru magnetycznego. UFO lecące pod ziemią i odparowujące tunele musi działać w tzw. trybie "wiru magnetycznego" już wspominanym powyżej w punkcie #C9 strony "ufo_proof_pl.htm". Jednak w podrozdziałach G6.3 do G6.3.3 z tomu 3 mojej monografii [1/5] wyjaśniłem, że ów wir magnetyczny formuje magnetyczny odpowiednik dla "Efektu Magnusa" znanego naszej nauce tylko z hydromechaniki. Taki zaś magnetyczny odpowiednik Efektu Magnusa moje Magnokrafty, oraz wehikuły UFO, wykorzystują do formowania bocznej (np. równoleżnikowej) siły nośnej. Oczywiście, skoro UFO są zmuszone włączać taki właśnie wir podczas odparowywania podziemnych tuneli, praktycznie to oznacza, że ów wir będzie napędział statek w kierunku w jakim działa siła napędowa tego wiru. W rezultacie więc działania takiego wiru, "tunele UFO" będą uzyskiwały następujące dodatkowe atrybuty (odnotuj, że jeśli przebieg tunelu jest odwrotny niż w którymś z czterech zasadniczych przypadków wyjaśnionych poniżej, np. tunel biegnie od N do S zamiast od S do N, wówczas zboczenie tunelu też będzie w odwrotnym kierunku niż podaje to ów przypadek):
(4a) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu wschodowi z idealnego kierunku od S do N. W biegnących w kierunkach południkowych (tj. w kierunkach S do N), tunelach UFO odparowanych "prawoskrętnym" (tj. zgodnym z obiegiem wskazówek zegara) około-obwodowym wirem plazmowym, jaki to "prawoskrętny" ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów prawoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku wschodowi. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku wschodowi z idealnego swego kierunku S do N. Odnotuj, że owe śrubowe rowki na ścianach pozostawiane przez taki "prawoskretny" (tyle że poprzeczny, a NIE około-obwodowy) wir plazmowy ilustruje m.in. "Rys. #C9d" ze strony "ufo_proof_pl.htm".
(4b) Tendencja do zbaczania ku magnetycznej północy z idealnego kierunku od E do W. W biegnących w kierunkach równoleżnikowych (tj. w kierunkach E do W), tunelach UFO odparowanych przez kompleksy złożone z co najmniej dwóch UFO o "prawoskrętnym" (tj. zgodnym z obiegiem wskazówek zegara) poprzecznym wirem plazmowym, jaki to "prawoskrętny" ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów prawoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku północy. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku północy z idealnego swego kierunku E do W. Odnotuj, że owe śrubowe rowki na ścianach pozostawiane przez taki "prawoskrętny" poprzeczny wir plazmowy ilustruje m.in. "Rys. #C9d" ze  strony "ufo_proof_pl.htm".
(4c) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu zachodowi z idealnego kierunku od S do N. W biegnących w kierunkach południkowych (tj. w kierunkach S do N) tunelach UFO odparowanych "lewoskrętnym" (tj. przeciwstawnym do obiegu wskazówek zegara) około-obwodowym wirem plazmowym, jaki to "lewoskrętny" ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów lewoskrętny wir około-obwodowy będzie popychał wehikuł UFO ku zachodowi. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku zachodowi z idealnie S do N kierunku magnetycznego.
(4d) Tendencja do zbaczania ku magnetycznemu południu z idealnego kierunku od E do W. W biegnących w kierunkach równoleżnikowych (tj. w kierunkach E do W), tunelach UFO odparowanych przez kompleksy złożone z co najmniej dwóch UFO o "lewoskrętnym" (tj. przeciwstawnym do obiegu wskazówek zegara) poprzecznym wirem plazmowym, jaki to "lewoskrętny" ich wir plazmowy w relatywnie nowych tunelach UFO daje się poznać po przebiegu śrubowych rowków pozostawionych na ścianach tych tuneli, ów lewoskrętny wir będzie popychał wehikuł UFO ku południu. Stąd tunele takie będą nieco zbaczały ku południu z idealnie E do W kierunku magnetycznego.

(5) Atrybuty jakie wynikają z odparowania tych jaskiń przez wehikuły UFO napędzane polem magnetycznym. Ponieważ jednak namagnesowanie spowodowane polem wehikułów będzie zanikało z upływem czasu, a także ponieważ ewentualna obecność ferromagnetyków w pobliżu, lub w skale, tych jaskiń może wpływać na ich wyrazistość, atrybuty te NIE wszędzie będą rzucały się w oczy. Z atrybutów tych najłatwiej powinny się dać zidentyfikować następujące:
(5a) Błędne wskazania kierunku przez kompasy magnetyczne użyte w takich jaskiniach odparowanych przez UFO, lub nawet "wariowanie" w nich kompasów.
(5b) Tendencja zamieszkujących je nietoperzy do latania w nich po spiralnych trajektoriach, jakie czułym zmysłom tych nietoperzy są wskazywane przez spiralne namagnesowanie szczątkowe panujące w owych jaskiniach odparowanych przez UFO.

Niestety, późniejsze starzenie się tych tuneli UFO, zapadnie się ich sufitów, przepływ przez nie wody, osadzanie się w nich śmieci, ziemi, piasku, itp., będą stopniowo erodowały wyrazistość opisanych powyżej ich cech. Niemniej efekty tego ich starzenia daje się uwzględniać w badaniach identyfikujących ich technologiczne pochodzenie. Wszakże jeśli przykładowo z upływem czasu zapadnie się w nich fragment sufitu, wówczas fragment ten będzie leżał na ich podłodze, zaś kształt górnej powierzchni tego fragmentu często pozwala nawet porównywać swój kształt z kształtem dziury w suficie z jakiej oryginalnie on odpadł. Jeśli zaś jaskinie te zostały zawalone odpadkami, ziemią, lub piaskiem, wówczas ciągle ich technologiczne pochodzenia daje się odnotować po ich przebiegu, kształcie, wymiarach i cechach. Kiedy więc badająca je osoba uwzględni efekty tego późniejszego ich starzenia się, zapadania, erozji, oraz zaśmiecania, wówczas opisane powyżej główne cechy tych jaskiń odparowywanych przez UFO z pewnością potwierdzą ich technologiczne pochodzenie - tak jak na przykładzie powszechnie uważanej za "naturalną" jaskini zwanej Cathedral Caves z Nowej Zelandii, ja wyjaśniłem i zilustrowałem to na "Fot. #C9e" ze strony "ufo_proof_pl.htm". Pamiętać bowiem należy, że nawet tylko zwykły badacz-amator, uzbrojony jednak w wiedzę opisywaną w niniejszym wpisie (oraz w publikacjach wpisem tym wskazywanych), jest już w stanie udokumentować dla dowolnej dostępnej mu jaskini wydrążonej w twardej skale więcej opisywanych powyżej atrybutów jakie zdecydowanie potwierdzać będą technologiczne uformowane tej jaskini i odróżniać ją od jaskiń naturalnych, niż zwykłe prawdopodobnieństwo sugerowałoby, że jego jaskinia mogłaby ich nabyć i dokumentować sobą tylko przez zwykły przypadek.

* * *

P.S. Czytelnik zapewne zna "Twierdzenie Pitagorasa". Niemal czterdzieści lat temu (tj. około 1980 roku) wypracowując zależność konstrukcji i kształtu mojego Magnokraftu od ilości "n" jego pędników bocznych, zmuszony byłem samemu najpierw empirycznie a potem matematycznie dowieść prawdę nieco podobnego ustalenia, które okazuje się być ogromnie istotne dla konstrukcji i kształtów Magnokraftów oraz Wehikułów Czasu. Dopiero zaś po osobistym dowiedzeniu jego prawdy, mogłem użyć to ustalenie dla zaprojektowania konstrukcji i wyglądu swoich gwiazdolotów. W tamtych bowiem czasach ustalenia tego nigdzie NIE nauczano, ani NIE byłem w stanie znaleźć go w książkach. Bez zaś jego dowiedzenia NIE byłem w stanie zaprojektować swoich Magnokraftów. Wszakże ustalenie to powoduje, iż tylko najmniejsze Magnokrafty typu K3 (a także najmniejsze wehikuły UFO typu K3) NIE mogą posiadać tzw. "kołnierza uzupełniającego" - jaki to kołnierz mają wszystkie Magnokrafty (i UFO) większych niż K3 typów - np. patrz wygląd tego kołnierza dominujący kształt wehikułu typu K10 zilustrowany na "Rys. #A5(K10)" z mojej strony "magnocraft_pl.htm" (położenie zaś tego "kołnierza uzupełniającego" ilustruje wymiar "Gs" na "Rys. #E3" tejże samej strony). To technicznie istotne ustalenie stwierdza, że "objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości ośmiu mniejszych kul o połowie jej średnicy lub promienia". 

Owe około 40 lat temu ja udowodniłem sobie prawdę tego istotnego ustalenia, poprzez jego wyrażenie spełniającym je ogólnym "równaniem dowodowym" na objętość bryły (kuli), które to równanie w dzisiejszym komputerowym zapisie możnaby wyrazić np. w formie: V = c*a*a*a = x*x*x*c*(a/x)*(a/x)*(a/x). Odnotuj, że w tym zapisie owego dowodowego równania: "a" jest wymiarem liniowym jaki we wzorze na objętość danej bryły (kuli) jest jedyną zmienną tego wzoru (np. we wzorze na objętość kuli, "a" jest albo średnicą, albo też promieniem tej kuli), "c" jest "stałą" reprezentującą wszelkie stałe użyte we wzorze na objętość danej bryły (np. w kuli o danej długości promienia stała ta wynosi c = (4/3)*pi ), "x" jest "liczbą" definiującą ile razy ów wymiar "a" jest mniejszy w mniejszej bryle, niż jest on we większej bryle, zaś "/" oraz "*" są działaniami mnożenia i dzielenia - np. ponieważ trudno w komputerowym zapisie jednoznacznie wyrazić podnoszenie do trzeciej potęgi, powyżej podnoszenie to wyrażam zapisem "a*a*a", "x*x*x", oraz (a/x)*(a/x)*(a/x). Powyższy sposób na jaki owo ustalenie dowiodłem wówczas sobie powyższym równaniem matematycznym, ujawnił mi także, iż ustalenie to pozostaje ważne dla każdej wartości "x", a NIE jedynie dla kul dwukrotnie większych (i mniejszych) od siebie. Innymi słowy, mój sposób dowiedzenia jego prawdy, ujawnił mi wówczas także, iż przykładowo, dla x=3 to samo ustalenie można wyrazić też słowami "objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości 3*3*3=27 mniejszych kul o jednej-trzeciej jej średnicy lub promienia", dla x=4 można je też wyrazić słowami "objętość kuli o danej średnicy lub promieniu, jest równa objętości 4*4*4=64 mniejszych kul o jednej-czwartej jej średnicy lub promienia", itd., itp. Co nawet jeszcze bardziej istotne, tenże sposób dowiedzenia jego prawdy ujawnił mi także, że ustalenie to pozostaje ważne dla praktycznie wszelkich brył przestrzennych jakich objętość wyraża się wzorem V=c*a*a*a używającym tylko jednego jej wymiaru liniowego podniesionego do trzeciej potęgi, tj. dla brył takich jak sześcian, czworościan foremny, ośmiościan foremny, itp. Stąd prawdą jest też aż cały ciąg ustaleń wynikających z powyższego "równania dowodowego". Przykładowo, dla czworościanu foremnego o boku "a" i objętości V=(sqr(2)/12)*a*a*a, twierdzenie to brzmiałoby: "objętość czworościanu foremnego o boku 'a', jest równa objętości 8 mniejszych czworościanów foremnych których bok wynosi połowę 'a', objętości 27 czworościanów foremnych których bok wynosi jedną-trzecią 'a', objętości 64 czworościanów foremnych których bok wynosi jedną-czwartą 'a', itd., itp." Dla sześcianu o boku "a" i objętości V=a*a*a, brzmiałoby ono: "objętość sześcianu o boku 'a', jest równa objętości 8 mniejszych sześcianów których bok wynosi połowę 'a', objętości 27 sześcianów których bok wynosi jedną-trzecią 'a', objętości 64 sześcianów których bok wynosi jedną-czwartą 'a', itd., itp." Podobnie dla ośmiościanu foremnego o boku "a" i objętości V=(sqr(2)/3)*a*a*a, twierdzenie to brzmiałoby: "objętość ośmiościanu foremnego o boku 'a', jest równa objętości 8 mniejszych ośmiościanów foremnych których bok wynosi połowę 'a', objętości 27 ośmiościanów foremnych których bok wynosi jedną-trzecią 'a', objętości 64 ośmiościanów foremnych których bok wynosi jedną-czwartą 'a', itd., itp." Wielokrotności tego ustalenia można więc przedłużać praktycznie w nieskończoność dla każdej możliwej bryły przestrzennej, jakiej objętość daje się wyrazić iloczynem pojedyńczej, lub kompleksowej, stałej "c", oraz sześciennej potęgi tylko jednego jej wymiaru liniowego "a". 

Przygotowyjąc niniejszy wpis jestem o około 40 lat bardziej doświadczony niż wówczas. Przykładowo wiem już obecnie, że inne narody mają zwyczaj nadużywania skromności i tradycyjnego sposobu wyrażania się Polaków, "przywłaszczając" i przypisując swojemu narodowi najróżniejsze odkrycia, ustalenia, wynalazki, itp., uzyskiwane dzięki wkładowi trudu, pasji i wysoce twórczego umysłu Polaków. (Najważniejsze z takich "przywłaszczeń" opisałem w punktach #I3 do #I7, oraz #C4 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm".) Ponadto, wygląda na to, iż owo matematycznie i technicznie wysoce przydatne moje empiryczne ustalenie, jak dotychczas nadal NIE posiada oficjalnej nazwy - pomimo iż jest ono bardziej zaawansowanym, a technicznie równie użytecznym, krewniakiem innego ustalenia nazywanego "Twierdzeniem Pitagorasa". Dlatego, niniejszym proponuję, aby już obecnie wdrożyć przyszłe przypominanie innym narodom, iż to właśnie Polak wynalazł i rozpracował owe niezwykłe gwiazdoloty zwane Magnokraftem oraz Wehikułem Czasu, poprzez podjęcie od zaraz nazywania "Twierdzeniem Pająka" (po angielsku "Pajak's theorem") owego istotnego dla konstrukcji tych gwiazdolotów mojego praktycznie już wdrożonego i opisanego tu ustalenia. Aby zaś lepiej uświadomić, co precyzyjnie owo ustalenie stwierdza, proponuję tu aby wyrażać je np. następującymi słowami: "Objętość każdej większej bryły przestrzennej, dla której wzór na jej objętość "V" jest iloczynem jakiejś stałej "c" oraz tylko jednego jej wymiaru liniowego "a" podniesionego do trzeciej potęgi, jest równa sumarycznej objętości "n=x*x*x" liczby mniejszych brył o identycznych jak ta większa bryła kształtach, jednak o owym wymiarze "a" przyjmującym "x" razy mniejszą wartość - tak jak równość obu tych objętości opisuje następujące równanie: V = c*a*a*a = x*x*x*c*(a/x)*(a/x)*(a/x)." Przykładowo, dla kuli, ustalenie to można teraz wyrazić słowami "objętość kuli o znanej średnicy (lub promieniu), jest równa objętości 8 mniejszych kul o jednej-drugiej jej średnicy (lub promienia), objętości 27 mniejszych kul o jednej-trzeciej jej średnicy (lub promienia), objętości 64 mniejszych kul o jednej-czwartej jej średnicy (lub promienia), itd., itp."

Opisywane tutaj moje empiryczne i matematyczne ustalenie dostarcza potężnego narzędzia obliczeniowego dzisiejszym inżynierom, projektantom, architektom, technikom, itp., jacy projektują całe serie jakichkolwiek urządzeń, przedmiotów, pojemników, przestrzeni, brył, itp., dla których objętość, masa, zapotrzebowanie na przestrzeń składową, itp., w danej serii uzależnione są od trzeciej potęgi tylko jedynego ich zmieniającego się wymiaru "a", podczas gdy pozostałe ich wymiary i parametry daje się traktować jako stałą "c". Wszakże, jak już powszechnie wiadomo, takie właśnie serie, w dzisiejszej rzeczywistości przemysłowej stanowią jeden z najpowszechniej wykonywanych i wdrażanych w życie projektów.

Przykład zastosowania powyższego twierdzenia. Na zebraniu dyrekcji fabryki produkującej jednocylindrowe silniki decydowano w sprawie zapytania starego klienta, ile kosztowałby doskonały silnik tej fabryki, gdyby został on przeprojektowany na cichszą i mniej wibrującą 8-cylindrową wersję, przy jednoczesnym zachowaniu jego obecnej pojemności skokowej oraz dotychczasowych zasad konstruowania silników tej fabryki (m.in. zasady, że skok "L" tłoka w jej silnikach zawsze jest równy średnicy "d" tegoż tłoka, tj. że "L=d"). Dyrektor spytał więc głównego projektanta, ile wynosiłaby średnica "d" tłoków i cylindrów w tak przeprojektowanym silniku - wszakże decydowałoby to czy fabryka musiałaby zakupić nowe maszyny, narzędzia i oprzyrządowanie, czy też mogłaby używać już posiadane. Zamiast jednak poprosić o co najmniej jednodniowy czas na pracochłonne przeliczenia nowego silnika tradycyjnymi metodami, główny projektant użył opisywanego powyżej twierdzenia i mógł udzielić odpowiedzi niemal natychmiast - mianowicie iż tak przeprojektowany silnik będzie miał 8 tłoków o połowę mniejszej średnicy od jednego tłoka starego silnika. Odpowiedź ta wynikała bowiem z opisanego powyżej mojego równania dowodowego, jakie w tym przypadku przyjęło następujący zapis: 1*c*d*d*d = 8*c*(d/x)*(d/x)*(d/x) - co daje wynik x=crt(8)=2 (odnotuj, że jedno "d" po obu stronach tego równania faktycznie reprezentuje "L"). Więcej informacji o niniejszym przykładzie zawiera punkt #C9.1 ze strony "ufo_proof_pl.htm", jakiej adresy podałem poniżej. Z kolei przykład jak na niniejszą propozycję nadania zasłużonej nazwy twierdzeniu jakie według mojej wiedzy dotychczas NIE było jeszcze nazwane, zareagowali natychmiast owi zawzięci "obrzydzacze", którzy już od niemal 50 lat bez wytchnienia atakują i wyszydzają wszystko co tylko ja dokonuję i piszę, a na temat których wyjaśniam więcej np. w punkcie #I8 swej strony http://totalizm.com.pl/mozajski.htm , czytelnik znajdzie pod adresem https://groups.google.com/forum/#!topic/pl.misc.paranauki/wUPJicm7tz0 .

* * *

Powyższe wyniki moich badań na temat "twardych" dowodów trwale powtapianych w skały, iż starzenie się wszystkiego jest rządzone aż dwoma odmiennymi rodzajami czasu, adaptowałem z ilustrowanego zdjęciami faktycznych tuneli UFO punktu #C9.1 zawartego na mojej stronie o nazwie "ufo_proof_pl.htm" (aktualizacja z dnia 23 stycznia 2017 roku, lub później). Najnowszą wersję owej strony czytelnik znajdzie pod adresami:
http://www.geocities.ws/immortality/ufo_proof_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/ufo_proof_pl.htm
http://totalizm.com.pl/ufo_proof_pl.htm
http://pajak.org.nz/ufo_proof_pl.htm

W ostatnich czasach (tj. pod koniec grudnia 2016 i przez cały styczeń 2017 roku) moje strony zostały też wzbogacone o sporo aktualizacji i zupełnie nowych tematów jakie właśnie rozpracowałem. Przykładowo na stronie "magnocraft_pl.htm" udoskonaliłem punkt #A3 i jego ilustracje, a także poszerzyłem punkty #J2 i #G4. Na stronie "malbork.htm" zaktualizowałem punkty #J3 i #J4 i podpisy pod niektórymi ilustracjami. Na stronie "newzealand_visit_pl.htm" udoskonaliłem pisownie (np. nazwy "Raj"). Na stronie "will_pl.htm" wprowadziłem małe poszerzenie do punktu #G3. Na stronie "antichrist_pl.htm" zaktualizowałem całą jej początkową część, włącznie od wstępu aż do punktu #B3. Na stronie "humanity_pl.htm" wprowadziłem małe poszerzenie do punktu #B2. Na stronie "prawda.htm" przeredagowałem wstęp i "część #A". Na stronie "biblia.htm" poszerzyłem (5) z punktu #C12. Na stronie "dipolar_gravity_pl.htm" udoskonaliłem "wstęp". Na stronie "immortality_pl.htm" poszerzyłem punkt #D1. Na stronie "korea_pl.htm" udoskonaliłem podpis pod "Fot. #11". Na stronie "quake_pl.htm" udoskonaliłem opisy i ilustracje do punktu #R2. Zaktualizowałem też linki do szeregu haseł ze strony "skorowidz.htm".

Każdą z wymienionych tu stron czytelnicy znajdą jeśli do dowolnego z powyższych adresów zamiast nazwy "ufo_proof_pl.htm" dołączą nazwę mojej strony jaką zechcą przeglądnąć. Przykładowo, jeśli zachcą wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "magnocraft_pl.htm" np. z witryny o adresie http://totalizm.zensza.webd.pl/ufo_proof_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://totalizm.zensza.webd.pl/magnocraft_pl.htm .

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #280). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez licznych przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

03:03, totalizm
Link
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 55