Archiwum
Tagi
RSS
wtorek, 01 marca 2016
#268_2: Historia odbioru fal telepatycznych, od daru "piramidy telepatycznej" z 1978 roku, do sukcesu "LIGO" z 2015 roku


... (kontynuacja poprzedniego wpisu #268_1) ...

Już w trakcie pisania traktatu [7] ja oczywiście obiecałem też sobie, że sam spróbuję zbudować drugi w świecie prototyp "piramidy telepatycznej". Niestety, wędrując po świecie "za chlebem" i nieustannie zmieniając kraj, miejsce zamieszkania oraz pracę, sam NIE bardzo miałem warunki aby prototyp ten zbudować u siebie. Stąd mój własny prototyp udało się zbudować dopiero podczas wakacji w Polsce w 1995 roku - i to tylko dzięki wydatnej pomocy moich polskich przyjaciół i rodziny (szczególne podziękowania za tamtą pomoc mam dla Pana Ireneusza Hurij z Wrocławia). Prototyp ten ciągle jednak stał się drugim prototypem w świecie, bowiem był już gotowy około czasu publikowania traktatu [7]. Oczywiście, mój prototyp także NIE zadziałał - co zresztą z góry przewidywałem na bazie swoich opisanych powyżej doświadczeń z budowaniem i dostrajaniem ("harmonizowaniem") radio-odbiorników w czasach szkoły średniej, oraz z późniejszymi naprawami telewizorów. Niemniej zbudowanie własnego prototypu tej piramidy ciągle pozwoliło mi zgromadzić szereg doświadczeń praktycznych, jakie opisałem w drugim wydaniu naszego traktatu o "piramidzie telepatycznej", tj. w traktacie [7/2], opublikowanym w 2000 roku. Ponadto stworzyło ono fundament, na jakim mógłbym później podjąć dalsze prace badawczo-rozwojowe nad "piramidą telepatyczną" - gdybym jakimś cudem znalazł kiedyś się w sytuacji, że mógłbym poświęcić się zbudowaniu tego urządzenia i miałbym wymagane warunki aby budowanie to móc prawidłowo dokonywać. Niestety, cud ten nigdy NIE nastąpił. Do dzisiaj też NIE mam warunków umożliwiających faktyczne podjęcie budowy tak potrzebnego ludziom telepatyzera, np. o budowie i działaniu opisywanej tu piramidy telepatycznej, czy umożliwiających podjęcie budowy któregokolwiek innego z moich licznych wynalazków - co dla mnie jest szczególnie bolesne w odniesieniu do gwiazdolotu jaki nazwałem Magnokraftem (który ma potencjał aby rozwiązać wszelkie międzynarodowe problemy dzisiejszej ludzkości, włącznie z problemem pokoju i bezpieczeństwa oraz problemem zaduszanych kryzysami ekonomii), a także w przypadku mojego Wehikułu Czasu (który umożliwiłby ludziom m.in. na nieśmiertelne życie, poprzez powtarzalne cofanie ludzi do lat ich młodości po każdym osiągnięciu przez nich wieku starczego). Stąd na temat tych wszystkich moich przełomowych wynalazków mogę teraz jedynie teoretycznie spekulować "co byłoby gdyby ...".

Opublikowanie przez Danielę Giordano i mnie opisów budowy i działania "piramidy telepatycznej" w traktacie [7] i traktacie [7/2], spowodowało że do zbudowania tego urządzenia zabrało się także kilku hobbystów-amatorów, jacy dali mi znać o swoich zamiarach. Niestety, potem się dowiedziałem, iż jedynie 2 dalsze prototypy tej piramidy zostały fizycznie zbudowane do końca w sposób jaki wiernie realizował wytyczne tajemniczego darowiciela. Oczywiście, jak też z góry można było się tego spodziewać, żaden z tych prototypów NIE zadziałał poprawnie - wszakże żaden z nich NIE przeszedł wymaganego "harmonizowania" (dostrajania). Z kolei ich wykonawcy zniechęceni tym niezadziałaniem zarzucali dalsze próby doprowadzenia budowy tego urządzenia do końcowego sukcesu. Podsumowując więc powyższe, z mojego dotychczasowego śledzenia postępów w budowie piramidy telepatycznej wynika, że razem z prototypami Pani Danieli Giordano i moim, w sumie na świecie zbudowane zostały tylko 4 prototypy tego urządzenia, fizyczna konstrukcja jakich starała się wiernie odtwarzać wytyczne przekazane ludzkości przez tajemniczego darowiciela. Natomiast wszyscy pozostali z entuzjastów interesujących się zbudowaniem tego urządzenia, ograniczyli się jedynie do czysto teoretycznych rozważań i spekulacji jak piramidę tę powinni zacząć budować, oraz do nieustającego wypytywania mnie i Pani Danieli Giordano o szczegóły co i jak powinni czynić - NIE będąc przy tym w stanie sobie dopowiedzić, że gdybyśmy my znali dokładnie wszystkie szczegóły zbudowania owej piramidy i dostrojenia ("harmonizowania") jej w zadziałanie, wówczas już dawno by ona była zbudowana. W trakcie korespondowania dotyczącego owych zapytań, ze szokiem też obserwowałem, jak owi pytający coraz bardziej oddalali się ze swoimi własnymi konceptami budowy i zasady działania piramidy telepatycznej, od budowy i działania opisanego nam przez darowiciela tej piramidy i zgodnego z działaniem praw natury. W rezultacie owego oddalania, owi poszukujący czyjegoś wyręczania (zamiast wiedzy) entuzjaści kierowali się wyraźnie ku odchyleniom konstrukcyjnym jakie miały cechy z góry skazujące ich na niepowodzenie, a stąd jakie z pewnością indukowane w nich były przez ową zewnętrzną "złą" moc starającą się uniemożliwiać nasz postęp. Na dodatek, poza wypytywaniem i wymyślaniem coraz bardziej kosztownych odchyleń od wymaganej konstrukcji i zasady i działania, owi entuzjaści nigdy też NIE zdobyli się na faktyczne budowanie tej piramidy, zaś z czasem ich entuzjazm się ulotnił i pozapominali o tym urządzeniu. W lutym 2016 roku dowiedziałem się też zupełnie przypadkowo, że piramida telepatyczna prawdopodobnie dostarczyła komuś wygodnej wymówki (np. jakiejś szajce międzynarodowych oszustów z Nigerii), aby pod podszywką tej to wymówki podjąć wyłudzanie pieniędzy od naiwnych darowicieli - po szczegóły owego wyłudzania patrz punkt #K2.1 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", natomiast po opisy "bitwy o telepatyzer", w ramach jakiej to bitwy owo wyłudzanie pieniędzy było zapewne prowadzone (np. aby otoczyć to urządzenie atmosferą oszustwa i tradycją ludzkiej zachłanności), patrz punkt #C2.1 ze strony o nazwie "free_energy_pl.htm".

Bóg działa jednak na tajemnicze sposoby aby podnosić wiedzę i poznawanie prawdy przez ludzi. Chociaż więc sytuacja i stan w jakich znajduje się nasza cywilizacja i większość dzisiejszych ludzi, powodują że zawiodły próby zbudowania piramidy telepatycznej przez indywidualnych hobbystów, ciągle istnieją inne sposoby aby jakoś kontynuować sprawę tej budowy. Przykładowo, zawodowi naukowcy mogli zostać jakoś zainspirowani, aby np. w imię perspektywy dostania "nagrody Nobla", z pieniędzy podatników podjęli budowę instalacji badawczej upowszechnianej po świecie pod nazwą LIGO. Owa zaś LIGO faktycznie reprezentuje sobą uproszczoną pod względem funkcjonalnym oraz uwspółcześnioną pod względem swej konstrukcji, dającą się zbudować przemysłowo wielkoskalową wersję piramidy telepatycznej. Jak bardzo i w jaki sposób konstrukcja i działanie owej instalacji LIGO jest podobna do konstrukcji i do działania piramidy telepatycznej, wyjaśniłem to dokładniej w punkcie #K2 z mojej innej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm". W 2015 roku, owa instalacja LIGO zadziałała i odebrała z sukcesem albo pierwszy "hałas telepatyczny", albo też narazie jeszcze NIE rozszyfrowany przez ludzi pierwszy przekaz informacji od owego tajemniczego darowiciela piramidy telepatycznej - tak jak opisałem to i wyjaśniłem dokładniej w owym punkcie #K2 swej strony internetowej o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", a także we wpisie numer #267 z niniejszego bloga totalizmu (adresy tego bloga podane są m.in. w punkcie #H5 strony o nazwie "telepathy_pl.htm"). Niestety, jak wiemy, dzisiejsi zawodowi naukowcy "oficjalnie" NIE wierzą ani w telepatię, ani w jakąś tam tajemniczą istotę starającą się dopomagać ludzkości. Zapewne więc nigdy naukowcy ci NIE będą gotowi do zaakceptowania możliwości, iż piramida telepatyczna została nam celowo podarowana przez kogoś, kto z jej pomocą usiłuje nawiązać z nami łączność telepatyczną. To zaś oznacza, że instalacja LIGO (która używa niemal identycznej zasady działania jak piramida telepatyczna) zapewne nigdy NIE będzie celowo wsłuchiwała się w sygnały telepatyczne jakie odbiera, aby sprawdzić czy przypadkiem sygnały te NIE zawierają jakiejś inteligentnej widomości przeznaczonej dla ludzkości. Tymczasem ja już obecnie, tj. w dniu spisywania niniejszej historii 25 lutego 2016 roku, jestem gotowy się założyć, że jeśli instalacja LIGO będzie utrzymywana w stanie działającym przez czas wystarczająco długi, aby ów tajemniczy darowiciel piramidy telepatycznej zdołał ustalić częstotliwość fali telepatycznej w jaką LIGO się wstraja i jaką odbiera, wówczas pewnego dnia instalacja LIGO odbierze rozumną i logiczną wiadomość przekazaną za jej pośrednictwem do całej ludzkości. Innymi słowy, nawet jeśli ktoś z osób decydujących o działaniu i o przyszłości LIGO "oficjalnie" NIE wierzy w istnienie telepatii i tajemniczej istoty dopomagającej ludziom wznieść się na wyższy poziom rozwoju i świadomości, ciągle powinien utrzymywać tę instalację w stanie działającym, oraz powtarzalnie sprawdzać czy instalacja ta już przypadkiem NIE odebrała (lub odbiera) jakiejś inteligentnej wiadomości - tj. powinien postępować w myśl bibilijnej zasady "oddajcie więc Cesarzowi to co cesarskie, a Bogu to co boskie" (patrz Mateusz 22:21, Marek 12:17, Łukasz 20:25) - nakaz zawarty w jakiej to zasadzie wyjaśnia dokładniej 6 z punktu #C4.2 strony "morals_pl.htm". Obecnie jest już bowiem jedynie kwestią czasu, kiedy instalacja LIGO odbierze jakąś inteligentną wiadomość - tyle że NIE wiedząc jeszcze, iż to co instalacja ta odbiera może być inteligentnym przekazem wiadomości, obsługujący ją naukowcy mogą zwyczajnie zaniedbać zadania sobie trudu aby rozszyfrowywać to co ona odebrała. Po zaś odbiorze i rozszyfrowaniu takiej inteligentnej wiadomości, sprostowanie obecnych "naukowych kłamstw" i powrót na "ścieżkę prawdy" staną się już znacznie łatwiejsze.

Niestety, z rozpoznaniem faktu iż do instalacji LIGO nadany został inteligentny przekaz, oraz z późniejszym rozszyfrowaniem wiadomości tego przekazu, też mogą być poważne trudności. Chodzi bowiem o to, że darowiciel piramidy telepatycznej udokumentował jej budową i zasadą działania, iż nawykł do komunikowania się wyłącznie poprzez przekazywanie myśli bezpośrednio pomiędzy umysłami z pomocą bezdźwiękowego "uniwersalnego języka myśli" (ULT) opisywanego szerzej w podrozdziale I5.4.2 z tomu 5 mojej monografii [1/5]. Tymczasem tu na Ziemi nadal komunikujemy się dźwiękami - za pomocą dźwiękowej mowy i określonego ludzkiego języka. Stąd problem polega na tym, czy ów nawykły do bezpośredniej wymiany myśli darowiciel wypracuje udany sposób zwrócenia uwagi nawykłych do dźwiękowej mowy ziemskich naukowców, iż dany przekaz zawiera w sobie inteligentną wiadomość. Wszakże aby przeoczyć potrzebę jego przeanalizowania, wystarczy że nadawca popełni jakiś błąd wynikający np. z nieznajomości szczegółów sytuacji na Ziemi, przykładowo jeśli osądzając po liczbie ludzi mówiących po chińsku, nadawca owego przekazu sformułuje go w jakimś chińskim stylu, jednak nada go do angielsko-języcznych naukowców Ameryki. Sprawę odnotowania tego przekazu w wibracjach lub dźwiękach odbieranych przez LIGO komplikuje też fakt, że dzisiejsi naukowcy będą uważali taki przekaz za "naukową herezję" oraz "naukowe tabu" - jakiego istnienia żaden szanujący się naukowiec, który dba o swoją karierę, NIE powinien nawet rozważać. Wszakże to właśnie owo uznawanie telepatii przez dzisiejszych naukowców za "naukową herezję" oraz "naukowe tabu", w połączeniu z uporem z jakim dzisiejsza nauka tkwi w swoich oficjalnie wyznawanych kłamstwach (rozważ tu stanowisko oficjalnej nauki w sprawie Boga albo UFO), spowoduje że jeśli czytelnicy NIE dopomogą mi efektywnie w sprostowaniu opisywanego m.in. tutaj kolejnego naukowego kłamstwa, jakie stwierdza iż LIGO jakoby odebrała owe bezużyteczne "fale grawitacyjne", a NIE technicznie nam przydatne "fale telepatyczne", wówczas następny etap historii budowy działającego telepatyzera będzie zapewne ograniczał się do walki o uznanie telepatii za prawdę i do pyskówek z naukowcami, zamiast do budowy coraz to doskonalszych telepatyzerów. Dlatego mam tutaj apel do czytelnika. Mianowicie, jeśli czytelnik ma dostęp do źródłowych nagrań zarejestrowanych przez instalację LIGO, oraz jeśli wierzy, że prawda powinna pokonać dzisiejsze kłamstwa nauki, wówczas aby czytelnik też osobiście "wziął pod lupę" te nagrania i sprawdził czy nie wykryje w nich jakiejś inteligentnej wiadomości (jeśli zaś TAK, to co świadczy iż jest ona inteligentną wiadomością, jak ją można próbować odszyfrować, oraz ewentualnie co ona stwierdza). Wszakże zgodnie z całą listą już zaszłych niezwykłych zdarzeń wzmiankowanych w niniejszej historii, jakich jest zbyt wiele aby nawet dzisiejszy naukowiec mógł je uważać za zwykłe "przypadki" czy "zbiegi okoliczności", taka inteligentna wiadomość może kryć się w nagraniu praktycznie każdego sygnału telepatycznego przechwyconego przez instalację LIGO, włączając w to owo pierwsze nagranie z 2015 roku. Dla mnie też NIE ma już żadnej wątpliwości, że prędzej czy później wiadomość taka do nas nadejdzie.

Czytając powyższą historię pierwszego etapu budowy działającego telepatyzera na Ziemi, czytelnik zapewne odniesie wrażenie, iż czyta scenariusz jakiegoś filmu "science-fiction", a nie raport totaliztycznego naukowca z tego co faktycznie się zdarzyło. Tymczasem wszystko to prawda i w historycznym sensie wszystko to faktycznie nastąpiło. Co ciekawsze, na bazie moich doświadczeń życiowych jestem już pewien, że tego typu historie faktycznie miały miejsce w przypadku wszystkich przewrotowo-istotnych dla ludzkości wynalazków, przykładowo m.in. też w przypadku wynalezienia i zbudowania aparatu filmowego czy druku. Tyle tylko, że potrzebna jest ogromna odwaga, aby w obliczu ludzkiego sceptycyzmu i tendencji do szykanowania tych co mieli doświadczenia odmienne od uznawanych za "normalne", narażać się innym poprzez publiczne wyznanie prawdy i jej szczegółowe raportowanie ku nauce i pożytkowi potomnych. Stąd dla większości istotnych wynalazków naszej cywilizacji, zdarzenia takie jak tu opisane NIE są historycznie dokumentowane - co jednak wcale NIE oznacza, że NIE miały one miejsca. U mnie jednak potrzeba ujawniania prawdy zdołała przełamać opory wynikające ze zwykłego strachu przed następstwami narażenia się ludziom wpływowym i lubującym się w niedomówieniach. Stąd zdecydowałem się opisać perypetie z budową pracującego telepatyzera na Ziemi aż na szeregu swych stron internetowych i publikacji - których przeczytanie rekomenduję dla poznania tej niewygodnej dla niektórych i drażliwej prawdy. Przykładowo, rekomenduję też punkt #K2 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm", powtórzony we wpisie numer #267 z niniejszego bloga totalizmu. Szczegółowo wyjaśnia on bowiem dlaczego roszczenia oficjalnej nauki, że w 2015 roku nauka ta odkryła bezużyteczne i faktycznie nieistniejące "fale grawitacyjne", upowszechniają wśród ludzi wierutne kłamstwo wynikające albo z popełnienia przez naukowców poważnego błędu, albo też z celowego zwodzenia umotywowanego np. zamiarem uniknięcia powołania się na kontrowersyjny w dzisiejszych środowiskach oficjalnej nauki dorobek Danieli Giordano i mój dotyczący technicznie wysoce użytecznych "fal telepatycznych" lub np. chęcią uzyskania nagrody Nobla za "modne" dziś "oklaskiwanie staroci". (Odnotuj bowiem, że zgodnie z ustaleniami mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji, w rzeczywistości "fale grawitacyjne" fizycznie NIE mają prawa istnieć, bowiem ich pojawianie się wywoływałoby niszczenie i zaniki grawitacji. Na dodatek, nawet gdyby "fale grawitacyjne" istniały, byłyby one kompletnie bezużyteczne dla naszej cywlizacji - wszakże aby np. przesyłać z ich pomocą jakąś wiadomość, najpierw trzebaby uzyskać inteligentną "współpracę" kosmicznych "czarnych dziur".) Problem z upieraniem się przy tym kłamstwie polega też m.in. i na tym, że dewalułuje ono rzeczywiste osiągnięcie owych naukowców, jakim jest zbudowanie działającego prototypu telepatyzera, zdolnego do technicznego odbioru informacji przesyłanych "falami telepatycznymi". Ponadto to upieranie się może m.in. spowodować, że w następnym etapie historii rozwoju telepatyzerów, zamiast skupiać się na budowie coraz doskonalszych wersji tych telepatycznych urządzeń nadawczo-odbiorczych, ludzkość będzie marnowała swój czas i wysiłek na pyskówki z naukowcami mające na celu wymuszenie oficjalnego uznania, iż fale telepatyczne istnieją i już zostały odebrane przez instalację LIGO, a stąd że telepatia jest prawdą i faktem jakie trzeba wykorzystywać dla rozwoju i dobra ludzkości. Ów punkt #K2 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" wyjaśnia też szczegółowo, "dlaczego" wysoce intrygujące podobieństwo budowy i zasady działania naukowej instalacji LIGO do budowy i do działania opisywanej tu "piramidy telepatycznej", oznacza iż owi naukowcy faktycznie albo odebrali jakiś rodzaj "hałasu telepatycznego" prawdopodobnie generowanego przez pobliski reaktor jądrowy czy próbną eksplozję atomową, albo też nawet już odebrali nadaną nam falami telepatycznymi inteligentną wiadomość od tajemniczego darowiciela piramidy telepatycznej - tyle że narazie NIE mają jeszcze "zielonego pojęcia", iż to co odebrali może faktycznie zawierać w sobie inteligentny przekaz. Na dodatek do omówionego powyżej punktu #K2, rekomenduję też czytelnikowi punkt #C2.1 z mojej innej strony o nazwie "free_energy_pl.htm". Opisuje on m.in. zawziętą bitwę, która wrze na Ziemi w sprawie zbudowania działającego telepatyzera, zaś która jest prowadzona przez jakieś dwie zewnętrzne moce, pierwsza z jakich to mocy, reprezentująca "dobro", stara się pomagać, podpowiadać i poprawnie ukierunkowywać ludzi, natomiast druga moc, reprezentująca (lub symulująca) "zło", stara się nas zwodzić, przeszkadzać, blokować, oszukiwać, kierować ludzi w ślepą uliczkę, itp. Wszakże efekty tej bitwy odnotowywalnie i boleśnie dotykają sobą każdego, kogo losy w jakikolwiek sposób są uwikłane w sprawę zbudowania działającego telepatyzera na Ziemi.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #E1.1 z mojej strony o nazwie "telepathy_pl.htm" (aktualizacja z dnia 1 marca 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "telepathy_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "telepathy_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/telepathy_pl.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/telepathy_pl.htm

http://telekinesis.esy.es/telepathy_pl.htm

http://totalizm.com.pl/telepathy_pl.htm

http://soul.frihost.org/telepathy_pl.htm

http://pajak.org.nz/telepathy_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "telepathy_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "morals_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/telepathy_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/morals_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #268). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk


02:47, totalizm
Link
poniedziałek, 29 lutego 2016
#267E: The "discovery of gravitational waves" - means another error or intentional lie of official science (po polsku poniżej)

Motto: "The better you get to know the disease, the higher is your chance of surviving it."

On Friday, 12th February 2016, the evening television news in New Zealand began to repeat the "scientific revelation" noisily disseminated officially throughout the entire world, that supposedly just happened the "breakthrough" discovery of "gravitational waves" - about which the Concept of Dipolar Gravity described e.g. on the web page "dipolar_gravity.htm" explains the same thing as it explains about the so-called Higgs boson, namely explains that physically they do not exist at all. On the topic of that alleged "discovery" readers can find a lot in the internet by typing keywords "discovery of gravitational waves". Unfortunately, the problem with this alleged discovery lies in the fact, that it shows the characteristics of a kind of scientific "propaganda of successes" which completely deviates from the truth. This is because it is based on the detection of vibratory changes in distances. But the existence of such vibratory changes has long been known to also be caused by phenomena, which have nothing in common with the existence of gravitational waves. For example, in mono-directional version these changes can be caused by telepathic vibrations, e.g. of a "telepathic noise" type (i.e. among others, by the same "telepathic noise" as the one that is generated by nuclear explosions and by nuclear reactors - i.e. the one which is described in item #K1 from my web page named "tapanui.htm").

These loud announcements of the official science, of the kind described here about the alleged discovery of "gravitational waves", or previously broadcasted about the alleged discovery of the "Higgs boson", display all attributes of false scientific "propaganda of successes". My knowledge and scientific experience indicates also about these announcements, that one can have a number of reservations that they deviate significantly from the truth, and also that they break a number of other vital criteria - which reservations I am going to describe near the end of this post. The false "propaganda of successes" nature of these announcements is also confirmed by statements of the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity – and described on the web page named "dipolar_gravity.htm" (addresses of which are provided at the end of this post). After all, this theory quite clearly explains to us how our universe is built. Thus, due to this explanation, it also clearly reveals to us, that neither the "gravitational waves", nor the "Higgs boson", actually have any right to exist physically. For example, in the matter of "gravitational waves", item #G2 of the web page named "dipolar_gravity.htm", and also subsection H9.3 from volume 4 and subsection JG3.7.1 from volume 8 of my monograph [1/5], explain to us, that gravity is a consequence of the circulation natural programs of the universe. In turn, as we know it e.g. from the operation of today's computers, any circulation of programs (or any movement of programs) cannot generate waves of the same nature as these programs (for if it generates, then this would result in a self-destruction of these programs). On the other hand, in the matter of "Higgs boson", item #C2 from my another page named "hurricane.htm", in combination, for example, with item #A1 from the web page named "dipolar_gravity.htm" explain (and also explain subsection H4.2 from volume 4 and subsection LB1 from volume 10 of my newest monograph [1/5]), that according to the Concept of Dipolar Gravity, entire matter, including elementary particles, atoms, molecules, etc., are just properly pre-programmed "whirls of counter-matter" formed into closed loops. These whirls differ from each other only by quantities and by sizes of spinning loops of counter-matter and by natural programs that control the behaviour of these whirls. Therefore, expressing the situation in a nutshell, physically there is NO such thing as "Higgs boson", nor any other micro-particle, but only there are different types of whirls of always the same counter-matter, and different types of natural programs that control these whirls.

The theory of everything of the new "totaliztic science", called the Concept of Dipolar Gravity, explains also to us, what the official science really discovered, instead of this supposed "discovery" of physically NOT existing "gravitational waves". According to this explanation, the alleged "discovery" actually boils down to building of a costly installation - in literature and on the internet described as LIGO (i.e. acronym from the English words "Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory"), and then to intercepting by this installation some "telepathic waves" known to us already for a long time - instead of intercepting the non-existing "gravitational waves". In other words, the LIGO installation "tuned in" to vibrations of counter-matter named "telepathic waves", and then transformed the intercepted telepathic waves into a form, which later can be converted to sounds that are perceptible to humans. (This "tuning in" to telepathic waves the LIGO installation accomplished similarly as today's radios are "tuning in" to vibrations of radio waves.) This means that either intentionally (but without giving to Ms. Daniela Giordano, nor to myself, a moral and discretionary "credit" due), or unintentionally, the gravity researchers built a device, which many years ago I named the "telepathyser", while the building of which I postulate in my publications for decades - briefly describing its design and operation, among others, in items #E3 to #E3.2 and #C4 to #C4.1, from my web page named "telepathy.htm" and in item #C2.1 from my web page named "free_energy.htm", while in detail describing it in subsections K2 to K2.7 from volume 9 of my newest monograph [1/5]. The best example of such "telepathyser" is the so-called "telepathic pyramid" gifted to the humanity by a mysterious being, the detailed description of which is provided in two treaties authorised by Mrs Daniela Giordano and by myself, namely in the treaties [7] and [7/2].

The empirical proof that the LIGO installation "tunes in" to the "telepathic waves" (means surely NOT to the "gravitational waves"), is provided by the amazing similarity of construction and operation of LIGO installations, to the construction and operation of that "telepathic pyramid" gifted to the humanity by a mysterious being via the Miss Italy of 1966, Ms. Daniela Giordano. (The point is, that about the "telepathic pyramid" no-one can have any doubt, that it actually "tunes in" and receives "telepathic waves", NOT "gravitational waves".) In turn how significant is the similarity of construction and operation of LIGO installations and the "telepathic pyramid", the reader can judge for himself/herself by comparing the descriptions of both of them, and by finding out how both these devices produce uniform light, how light in both of them is then repeatedly reflected by cascades of mirrors, how in the working space of these devices light interferes then with "telepathic waves" and changes the length of its wave, and finally how the appropriately designed electronic systems transform effects of light interference into the signal perceptible by people. One can say that both these devices actually look as if they were designed by one and the same creator, only that the LIGO installation was designed so that it can be build by professional engineers with the use of modern materials, components and tools that are today industrially-available, while the telepathic pyramid was designed so that it can build by amateur hobbyists with funds, materials and tools that are domestically available to average present hobbyists. In my opinion their mutual similarity is so significant, that every group of objective experts selected for their comparison will rule decisively that they are modelled on each other. If the both of them were intellectual products of two different people from Earth (which, however, they are NOT), then their mutual similarity would provide the inventor of much earlier published "telepathic pyramid" with arguments to accuse the builders of LIGO installation that they violated copyright laws, that they created a plagiarism, and that they copied someone else's intellectual property. That the LIGO "tunes in" to "telepathic waves", and NOT to "gravitational waves", also attests the explanation that has long been disseminated by the Concept of Dipolar Gravity, that telepathic vibrations which propagate through the counter-world cause, amongst others, mono-directional vibrations of objects from matter which can resonate with them. In turn, the vibrations of these material objects become detectable in our physical world. This is because their vibrations boil down, amongst others, to oscillatory changes of distances. Just this is why e.g. a quartz crystal of a proper frequency of own vibrations can selectively transform telepathic waves into electrical oscillations in the "telepathysers" tuned to a single frequency, or in any other communication devices operating at a single selected frequency of telepathic waves - for more information see descriptions e.g. from items #E1.2 and #F1.2 of my web page named "fe_cell.htm". Also this is why some kinds of matter can be permanently telekinetised, partially loosing their weights.

To summarize the above in other words, instead of the discovery of non-existent "gravitational waves", luminaries of the science either in the intended manner (but without giving to Ms. Giordano, nor to me, the due discretionary and moral "credit"), or unintentionally, managed to build a large-scale of slightly modernised copy of the "telepathic pyramid", while with help of this copy they were able to tune in and to turn into sounds the "telepathic waves", means they managed to pick up sound-like-waves that propagate solely through the counter-world, which waves, together with the telepathic pyramid and along with many other transmitting-receiving telepathic devices allowing for the use of telepathic waves for instant communication at interstellar distances, my Concept of Dipolar Gravity describes already since tens of years. Only that instead of modulated telepathic waves, which would provide us with a message from the mysterious civilization which gifted to us the "telepathic pyramid", these luminaries of science so-far probably only tuned in to the ordinary "telepathic noise", formed perhaps by a nearby nuclear reactor, or by a nearby nuclear explosion (although we should NOT exclude the possibility that this first intercepted signal already contains an intelligent message - only that so far no-one recognized it and deciphered what it says). However, knowing that those mysterious givers of the "telepathic pyramid" diligently observe with their "telepathic telescopes" what is happening on Earth, I am absolutely sure that if the luminaries of science will keep running their LIGO device (that supposedly detects non-existent "gravitational waves"), and keep this device tuned in to the same frequency for the required long period of time, then soon their device receives an intelligent and logical message from outer space. After all, in such a case mysterious givers of the "telepathic pyramid" will have the time needed to determine the frequency of telepathic waves to which is tuned the LIGO installation allegedly detecting the non-existent "gravitational waves", so that then their "telepathic projectors" will be able to send to this installation an intelligent intergalactic message. So we should NOT be surprised, if soon we will hear another "scientific revelation" authorized by the same luminaries of science, and stating something along the lines, that e.g. cosmic "black holes" indicate that they possess an intelligence, because "gravitational waves" generated by them contain some logically formulated codes and information.

Wave motion is one of the most frequently occurring phenomena of the universe. So it should NOT be a surprise, that if someone comes across of any amongst numerous manifestations of wave motion, while origin of it is not obvious from the manner in which it manifested, then a given someone may try to declare that he/she had discovered "gravitational waves" - especially if previously he/she did not have a chance, or deliberately NOT wanted, to learn about my Concept of Dipolar Gravity (which theory would explain to him/her that "gravitational waves" physically do NOT exist). Thus, the described here case of alleged "discovery", is NOT the first, and probably also NOT the last, when someone claims the "discovery" of gravitational waves. A previous case of "discovery" of gravitational waves that took place as long ago as in 1972 and that was quite similar to the one described here, was claimed by then a Polish citizen - more details about it is described in the German, English and Polish languages at the internet address www.gravitational-waves.eu (after entering of which "eu" address, you firstly need at the top of page click on the flag of the country in the language of which you wish to read the descriptions of that discovery, and later on the "menu" from the left margin you need to select and to click on what exactly you want to read about that discovery), and also it is described in the Polish language at the address www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=3087. It is worth to have a look at the description of that discovery of 1972, because it reveals that the rule in all these supposed discoveries of "gravitational waves" is that always the circumstances in which these discoveries take place do NOT allow the discoverers to unambiguously determine what exactly was detected, and what the given waves actually represent. Hence, the discoverers of these phenomena are always tempted to erroneously or falsely claim that they just discovered "gravitational waves" (after all, hardly anyone is ready to accept the finding of my Concept of Dipolar Gravity that gravitational waves physically cannot exist, although on the present level of our knowledge and technology we already can build devices which are capable to use absolutely safe "telepathic waves" for sending and for receiving information).

As we see it again, God works tirelessly in mysterious ways to inspire humanity's learning and to improve our knowledge of truths. So perhaps that because of the use in the LIGO installation of the same principles of operation which uses the "telepathic pyramid", the lie the official science about the alleged discovery of actually non-existent "gravitational waves", in a way totally unintended by the luminaries of science will open to the humanity a new channel of telepathic communication. In turn by means of this new channel, mysterious givers of the "telepathic pyramid" will finally be able to start wisely communicate with humanity and to initiate the promotion of truth on Earth (but, unfortunately, this communicating may happen only if our atheistic scientists do NOT feel that these communications are a threat to their authority, and therefore if they do NOT deliberately start to avoid the receiving of these communications). So, as we can see, with the help of God in revealing the truth described in this post, the humanity receives one more chance to postpone the mass extinction of a significant proportion of humanity that is approaching quickly, and the imminent arrival of which extinction I explained in items #H1 to #H3 from my web page named "prophecies.htm", in item #K1 from my web page named "tapanui.htm", in items #T1 to #T8 from my web page named "solar.htm", while the likely course of which, resulting from historical records about the medieval "Black Death", Mr Dominik Myrcik illustratively describes in his Polish article available at www.angelus-silesius.pl/articles/2015/black_death.html . So the question - the answer to which should be worth to notice from what will happen soon, is whether atheistic scientists will allow that the mankind makes now the use of that new communication channel and the use of perhaps that last chance.

But if we leave aside the matter of a possible opening by the luminaries of science of the new telepathic communication channel with some mysterious beings, then the intentions of alleged discoverers of the non-existent "gravitational waves" break a whole array of scientific principles, good practices, and duties to disseminate truths. For example, I myself have a lot of reservations about these intentions - which reservations I am to summarize now in paragraphs that follow.

(A) Scientific reservations. These boil down to the fact, that the fruits of the supposed "discovery" of the non-existent "gravitational waves" run against various scientific truths, findings, rules and practices, etc. So here I will show some examples of most important amongst them. (A1) How is it possible, that two giant black holes due to gravity vibrate in the distant cosmos with so high frequency, that this frequency can be transformed into sounds perceivable by human ears - which sounds these scientists have provided for us to hear. After all, the gigantic masses of these black holes the same luminaries of science estimated as amounting to equivalents of 29 and 36 of the masses of our Sun. On the other hand it is known, that the greater the size and weight of an object, the lower is the frequency of natural vibration of it. This in turn means, that the vibrations of any cosmic black holes should occur with a frequency so slow, that it should not be audible to humans. (A2) Why the alleged "discoverers" of these non-existent "gravitational waves" have NOT admitted that in fact these are "telepathic waves", which the Concept of Dipolar Gravity describes for decades, while for which a highly detailed descriptions of detecting devices are widely available on the internet for many years - including descriptions of the "telepathic pyramid", to the construction and operation of which the LIGO installation is astonishingly similar. After all, if in the future it turns out, that the just detected "telepathic waves", which I have described already many years ago in my publications, were deliberately and deceptively named "gravity waves", so that under this different name could be promoting a supposed brand new and yet unpublished discovery, then this would represented a regrettable scientific plagiarism and stealing my intellectual accomplishment (i.e. in such, I hope, NOT occurring case, it would represent a stealing of my intellectual property worthy of some street thugs, NOT worthy of caring about their authority venerable luminaries of science with numerous official titles). In turn, as a proof that LIGO is "tuning in" to telepathy, NOT to gravitational waves, suffices if this installation intercepts any logical telepathic message from e.g. mysterious givers of the telepathic pyramid. Regrettably, the history reveals to us, while items #I3 to #I5 from my web page named "mozajski_uk.htm" roughly document it, that in the past various academic achievements and intellectual properties of Polish nationals were a favourite subject of "appropriation" by then the "rulers of the world" - only that so far this has happened only at times when neither copyrights nor the concept of scientific and intellectual property were already established (so let us hope that such behaviour NOT arises already today, i.e. in times when copyrights and intellectual property allegedly already is in force for all, while some countries even try to make copyrights work for them for longer). (A3) How is it, that in typical experimental research, it is difficult today to go with errors of measurement below 10%, so that because of the typical value of this error, the Polish scientific fraternity from the "good old days, when science was NOT descending yet to dogs", forged and used to repeat the saying containing a bitter truth, that "in theory typically no-one believes - except for its author, but in the results of experimental measurement typically believe everyone - except for its author". (In more detail this saying is described, among others, in 2 from item #E1 of my web page named "rok_uk.htm".) Meanwhile, the supposed "discoverers" of the non-existent "gravitational waves", a summary of uncontrollable influences on the measured light beam as well as on mirrors and on other system components of LIGO measured with the laser, the beam of which had a multitude of the length of 4 km, while the single twitch of the tip of beam from this laser, allegedly caused by the non-existent "gravitational waves", had a variation of less than an atom (which gives the fabulously low percentage error of measurement, in the order of ten to a significant negative power, which is an error practically close to 0% - for realistic achievement of which zero-percent error actually we cannot even dream of, because many interactions and impacts onto this laser beam and onto mirrors reflecting it as well as onto processing components of LIGO, we simply are NOT able to predict nor guarantee). The point is, that if an error of the discovery discussed here was actually close to 10%, instead of close to zero-percent (0%), then this would imply that most of the claims about the "discovery", especially quantitative data about the remote "black holes", is certainly "taken from the ceiling". (A4) How is it possible, that the idea of "black holes" (whose actual existence, however, we can also continue to question) are known to the official science for a long time, but attempts to detect the "gravitational waves" that these black holes supposedly generate and the supposed existence of which were postulated over 100 years ago, were started only recently. (I.e., whether e.g. it is possible that it was only relatively recently that luminaries of science stumbled upon something, e.g. upon descriptions of the telepathic pyramid, that has provided them with certainty that the use of a homogeneous beam of light reflected by mirrors will allow them to detect a phenomenon that can be called "gravity waves"?) (A5) How is it that these luminaries of science are confident that their LIGO device accidentally "pointed itself" precisely at that particular pair of "black holes" from the southern hemisphere interfering with each other in the distant cosmos, and thus that whatever their device is receiving, is the alleged "gravity waves" generated by just these two "black holes", and is NOT e.g. the "telepathic noise" generated e.g. by a nuclear test explosion or by a nearby nuclear reactor - as described in item #K1 from my web page named "tapanui.htm". After all, from the time of my interest in astronomy I remember, that pointing an ordinary telescope even onto a close to Earth space object that one wants to just see, is quite a difficult task for intelligent people, and these objects are typically NOT distant from Earth as much as 1.3 billion light-years (as the stated distance of these "black holes"), and also the aiming of such a telescope is NOT happening because of some coincidence, but because of a human intelligent activity.

(B) Social reservations - read about these from item #K2 of my web page named "dipolar_gravity.htm".

(C) Moral reservations. These include. (C1) The lying to the humanity and the dissemination of untruths - after all, the authorizing of information, about which it is known that it differs from the truth, is actually lying. (See also item #C4.7 from the web page named "morals.htm" - because it explains what consequences for the official science denying the existence of God, has the principle governed by God that is described with the following words of the Bible: "every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit".) (C2) The seeking by many modern scientists mainly fame, money, and influence, instead of solving the current problems of the decaying humanity that already is behaving in suicidal manners. (C3) The resorting to the "propaganda of successes" to uphold the authority of official science strained by lies officially disseminated by this science. (C4) The avoidance of researching and taking a stand on matters whose correctness can be verified later, while the ever-wider directing attention toward unverifiable topics, such as distant planets and universe, atoms and elementary particles, far future, etc. (C5) The devaluation of the scientific contribution of individual researchers, who because of a lack of access to funded by the taxpayers expensive installations, satellites, space shuttles, rockets, etc., are NOT able to surround their achievements with as much loud "propaganda of successes", as do the luminaries of science conducting the accepted by politicians research of the type discussed here.

The "propaganda of successes" has always been, and will always be, a harbinger of one's decay and collapse. Not without a reason in the last years of communism, only such a propaganda was possible to officially hear from the communistic mass media. After all, only those who do NOT have to hide their corruption and idleness, have the courage to admit their mistakes. Unfortunately, the official science has long ago abandoned its previous principle, that an admission of error and describing how one makes it, often brings more useful knowledge than bragging about alleged successes - the essence of which is based on a lie. In turn, the monopoly of the official science on research and on education, causes that while sinking down by itself, this science also entails virtually our entire civilization. After all, following the example of science, nowadays practically almost everyone started to practice only such propaganda of successes. No wonder that our civilization has a long time ago crossed the "point of NO return" in its efforts to commit a suicide - as it is explained in more detail in items #T1 to #T8 from my web page named "solar.htm". So it is a time we reminded ourselves, that the mechanisms of "true morality" obliged on us the duty to correct the harmful untruths in every case when we discover that someone "pushes nonsense onto us". This is because only the widespread insistence on the truth and on the traditional values of "true morality" that may slightly slow down the speed of our continued rolling downward toward a disaster.

* * *

The above post is an adaptation of item #K2 from my web page (in the English language) named "dipolar_gravity.htm" (updated on 20th of February 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "dipolar_gravity.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:

http://www.geocities.ws/immortality/dipolar_gravity.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity.htm

http://telekinesis.esy.es/dipolar_gravity.htm

http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity.htm

http://soul.frihost.org/dipolar_gravity.htm

http://pajak.org.nz/dipolar_gravity.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "dipolar_gravity.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "telepathy.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/dipolar_gravity.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/telepathy.htm .

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #267E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:

https://totalizm.wordpress.com/

http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,

Jan Pajak


03:04, totalizm
Link
sobota, 13 lutego 2016
#267: Czy "odkrycie fal grawitacyjnych" jest jedynie szkodliwą "propagandą sukcesu" dzisiejszej oficjalnej nauki?


Motto: "Im lepiej poznasz chorobę, tym większą masz szansę jej przeżycia."

W piątek dnia 12 lutego 2016 roku, wieczorne dzienniki telewizyjne Nowej Zelandii zaczęły powtarzać "naukową rewelację" hałaśliwie upowszechnianą oficjalnie po całym świecie, iż jakoby właśnie miało miejsce "przełomowe" odkrycie "fal grawitacyjnych" - o jakich mój Koncept Dipolarnej Grawitacji dosyć jednoznacznie wyjaśnia to samo co o tzw. "Bozonie Higgsa", mianowicie, że fizycznie one NIE istnieją. Na temat tego rzekomego "odkrycia" czytelnicy mogą sobie poczytać w internecie po wpisaniu słów kluczowych "odkrycie fal grawitacyjnych". Niestety, problem z tym rzekomym odkryciem polega na tym, że wykazuje ono cechy rodzaju naukowej "propagandy sukcesu" całkowicie mijającej się z prawdą. Polega ono bowiem na wykryciu wibracyjnych zmian w odległościach. Istnienie zaś tych zmian już od dawna jest znane jako powodowane też przez zjawiska, które nic NIE mają wspólnego z istnieniem fal grawitacyjnych. Przykładowo, w wersji monokierunkowej może ono być powodowane przez wibracje telepatyczne, np. typu "hałas telepatyczny" (m.in. przez taki sam "hałas telepatyczny", jak ten generowany przez eksplozje i reaktory jądrowe, zaś opisany dokładniej w punkcie #K1 mojej strony o nazwie "tapanui_pl.htm").

O tym, że krzykliwe obwieszczenia oficjalnej nauki, w rodzaju opisywanego tutaj o rzekomym odkryciu "fal grawitacyjnych", czy uprzednio rozgłaszanego o rzekomym odkryciu "Bozonu Higgsa", są jedynie naukową "propagandą sukcesu" jaka całkowicie mija się z prawdą, a ponadto jaka łamie też aż cały szereg innych kryteriów, utwierdzają nas ustalenia opisywanej na stronie o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" teorii wszystkiego zwanej Konceptem Dipolarnej Grawitacji. Teoria ta bowiem dosyć klarownie nam wyjaśnia jak nasz wszechświat jest zbudowany. Dzięki owemu zaś wyjaśnieniu jednoznacznie nam też ujawnia, że ani "fale grawitacyjne", ani "Bozon Higgsa", faktycznie nie mają prawa istnieć fizycznie. Przykładowo, w punkcie #G2 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" (adresy której podane są nakońcu tego wpisu), a także w podrozdziale H9.3 z tomu 4 oraz w podrozdziale JG3.7.1 z tomu 8 monografii [1/5], zostało wyjaśnione, że grawitacja jest to następstwo cyrkulowania naturalnych programów wszechświata. Jak zaś wiemy to np. z działania dzisiejszych komputerów, cyrkulowanie ani przemieszczanie programów NIE może generować jakichkolwiek fal o tej samej naturze co owe programy (gdyby bowiem generowało, powodowałoby to samoniszczenie się owych programów). Z kolei punkt #C2 mojej innej strony o nazwie "hurricane_pl.htm", w połączeniu np. z punktem #A1 strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" (a także podrozdział H4.2 z tomu 4 i podrozdział LB1 z tomu 10 mojej najnowszej monografii [1/5]) wyjaśniają, że zgodnie z Konceptem Dipolarnej Grawitacji wszelka materia, w tym cząsteczki elementarne, atomy, molekuły, itp., są po prostu odpowiednio zaprogramowanymi "wirami przeciw-materii". Wiry te różnią się od siebie jedynie ilościami i wielkościami wirujących pętel przeciw-materii, oraz naturalnymi programami jakie sterują zachowaniem się tych wirów. Stąd wyrażając tę sytuację w skrócie, fizycznie NIE istnieje takie coś jak "Bozon Higgsa", czy jakakolwiek inna mikro-cząsteczka, a jedynie istnieją odmienne rodzaje wirów zawsze tej samej przeciw-materii, oraz odmienne rodzaje sterujących tymi wirami naturalnych programów.

Teoria wszystkiego nowej "totaliztycznej nauki", zwana Konceptem Dipolarnej Grawitacji, wyjaśnia nam także, czym dokładnie jest owo rzekome "odkrycie" przez oficjalną naukę fizycznie NIE istniejących "fal telepatycznych". Zgodnie z tym wyjaśnieniem, owo rzekome odkrycie faktycznie sprowadza się do zbudowania kosztownej instalacji - w literaturze oraz internecie opisywanej pod nazwą LIGO (tj. akronymem od angielskich słów "Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory"), które to LIGO "wstraja się" w wibracje przeciw-materii nazywane "falami telepatycznymi" (dokonując tego wstrajania w sposób podobny jak dzisiejsze radia wstrajają się w wibracje fal radiowych), poczym zamienia te wychwycone fale telepatyczne w formę jaka pozwala je zamienić na słyszalne przez ludzi dźwięki. Innymi słowy, albo chcąco (jednak bez oddania ani Pani Danieli Giordano, ani mi, moralnego i uznaniowego "kredytu"), albo też niechcąco, naukowcy zbudowali urządzenie, które wiele lat temu ja nazwałem "telepatyzer", zaś którego zbudowanie postuluję w swych publikacjach już od kilkudziesięciu lat - skrótowo opisując jego działanie m.in. w punktach #E3 do #E3.2, oraz #C4 do #C4.1, ze swej strony o nazwie "telepathy_pl.htm" i w punkcie #C2.1 ze swej strony "free_energy_pl.htm", zaś szczegółowo opisując je w podrozdziałach K2 do K2.7 z tomu 9 swej monografii [1/5]. (Najlepszym przykładem "telepatyzera", jest podarowana ludzkości przez jakąś tajemniczą istotę tzw. "piramida telepatyczna" opisywana szczegółowo w dwóch traktatach autorstwa Pani Danieli Giordano i mojego, mianowicie w traktatach [7] i [7/2].) Fakt "wstrajania się" owej instalacji LIGO w "fale telepatyczne", a NIE w "fale grawitacyjne", jest doskonale dowiedziony empirycznie przez zdumiewające podobieństwo budowy i zasady działania instalacji LIGO, do budowy i zasady działania "piramidy telepatycznej" podarowanej ludzkości przez tajemnicze istoty za pośrednictwem Miss Włoch 1966 roku, Pani Danieli Giordano. (Wszakże o "piramidzie telepatycznej" NIE można mieć już żadnej wątpliwości, że faktycznie "wstraja" się ona i wychwytuje "fale telepatyczne", a NIE "fale grawitacyjne".) Jak duże zaś jest podobieństwo budowy i zasady działania instalacji LIGO i "piramidy telepatycznej", czytelnik sam może sobie ocenić porównując opisy ich obu, oraz doczytując się jak oba te urządzenia wytwarzają jednorodne światło, jak w ich obu światło to jest potem wielokrotnie odbijane przez kaskady luster, jak w przestrzeni roboczej danego urządzenia światło to koliduje potem z "falami telepatycznymi" i zmienia długość swej fali, oraz jak odpowiednio zaprojektowany system elektroniczny w końcu zamienia efekty interferencji światła w sygnał rozpoznawalny dla ludzi. Można tu stwierdzić, że oba te urządzenia faktycznie wyglądają tak jakby zaprojektowane zostały przez jednego i tego samego twórcę. W mojej opinii ich wzajemne podobieństwo jest aż tak znaczące, że każda grupa obiektywnych ekspertów wytypowana do ich porównania bezapelacyjnie orzekłaby, iż wzorowane są one wzajemnie na sobie. Gdyby zaś oba one były ziemskimi produktami intelektualnymi dwóch odmiennych ludzi (czym jednak NIE są), wówczas ich wzajemne podobieństwo dostarczyłoby wynalazcy znacznie wcześniej opublikowanej "piramidy telepatycznej" argumentów do oskarżenia budowniczych LIGO o złamanie praw copyright, o plagiarstwo, oraz o skopiowanie cudzej własności intelektualnej. O tym, że LIGO "wstroiło" się w "fale telapatyczne", a NIE w "fale grawitacyjne", poświadcza też wyjaśnienie od dawna upowszechniane przez mój Koncept Dipolarnej Grawitacji, że wibracje telepatyczne propagujące się w przeciw-świecie powodują też m.in. monokierunkowe wibrowanie rezonujących z nimi obiektów z materii. Z kolei wibrowanie owych obiektów z materii staje się już wykrywalne w naszym świecie fizycznym. Ich wibrowanie sprowadza się bowiem m.in. do powodowania zmian odległości. To właśnie dlatego np. kryształ kwarcowy o odpowiedniej częstości drgań własnych może wybiorczo transformować fale telepatyczne w wibracje elektryczne w nastrojonych na jedną częstotliwość "telepatyzorach" oraz w dowolnych innych urządzeniach komunikacyjnych pracujących na wybranych częstościach fal telepatycznych - po więcej informacji patrz opisy np. z punktów #E1.2 i #F1.2 mojej strony internetowej "fe_cell_pl.htm".

Podsumowując powyższe innymi słowami, zamiast odkrycia nieistniejących "fal grawitacyjnych", luminarze nauki albo w zamierzony sposób (jednak bez oddania ani Pani Danieli Giordano, ani mi, należnego "kredytu" uznaniowego i moralnego), albo też niechcący, zdołali zbudować wielkoskalową kopię "piramidy telepatycznej", zaś z jej pomocą udało im się wstroić i zamienić na dźwięki "fale telepatyczne", czyli udało im się odebrać propagujące się po przeciw-świecie dźwiękopodobne fale, które mój Koncept Dipolarnej Grawitacji od kilkudziesięciu już lat opisuje wraz z ową piramidą telepatyczną oraz wraz z innymi telepatycznymi urządzeniami nadawczo-odborczymi pozwalającymi na wykorzystanie owych fal telepatycznych do natychmiastowej łączności na międzygwiezdne odległości. Tyle, że zamiast modulowanych fal telepatycznych, które przynosiłyby nam jakąś wiadomość od tajemniczej cywilizacji jaka podarowała nam "piramidę telepatyczną", owi luminarze nauki zapewne narazie wstroili się jedynie w zwykły "hałas telepatyczny", prawdopodobnie generowany przez pobliski reaktor atomowy, lub przez pobliską eksplozję jądrową (chociaż wcale NIE można wykluczyć też możliwości, iż już ów pierwszy odebrany sygnał zawiera jakiś inteligentny przekaz - tyle że narazie nikt go NIE rozpoznał ani rozszyfrował). Wiedząc jednak, że tamci tajemniczy darowiciele "piramidy telepatycznej" pilnie obserwują swymi "teleskopami telepatycznymi" co na Ziemi aktualnie się dzieje, jestem absolutnie pewien, iż jeśli luminarze nauki swoje urządzenie LIGO do wykrywania nieistniejących "fal grawitacyjnych", przez wymaganie długi okres czasu będą utrzymywali działającym i wstrojonym w tą samą częstotliwość, wówczas już wkrótce ich urządzenie odbierze jakąś rozumną i logiczną wiadomość z kosmosu. Wszakże w takim przypadku tajemniczy darowiciele "piramidy telepatycznej" będą mieli potrzebny im czas aby ustalić częstotliwość fal telepatycznych w jaką wstraja się instalacja LIGO rzekomo wykrywająca nieistniejące "fale grawitacyjne", poczym swymi "rzutnikami telepatycznymi" będą oni w stanie przesłać do tej instalacji jakiś inteligentny przekaz międzygalaktyczny. Nie bądźmy więc zaskoczeni, jeśli już wkrótce usłyszymy następną "naukową rewelację" autoryzowaną przez tych samych luminarzy nauki, a stwierdzającą np. że kosmiczne "czarne dziury" wykazują się posiadaniem inteligencji, bowiem generowane przez nie "fale grawitacyjne" zawierają w sobie jakieś logicznie sformułowane szyfry i informacje.

Ruch falowy jest jednym z najliczniej występujących zjawisk wszechświata. Nic więc dziwnego, że jeśli ktoś natknie się na którąś z owych licznych manifestacji ruchu falowego, zaś jej pochodzenie NIE jest oczywiste ze sposobu na jaki się ona zamanifestowała, wówczas dana osoba może próbować ogłaszać, że odkryła "fale grawitacyjne" - szczególnie jeśli uprzednio NIE miała okazji, lub celowo NIE zechciała, zapoznać się z Konceptem Dipolarnej Grawitacji, który by jej wyjaśnił, że "fale grawitacyjne" fizycznie NIE istnieją. Stąd opisywany tutaj przypadek rzekomego "odkrycia", wcale NIE jest ani pierwszym, ani zapewne ostatnim, kiedy ktoś rozgłasza "odkrycie" fal grawitacyjnych. Podobny do opisywanego tutaj, poprzedni przypadek "odkrycia" fal grawitacyjnych jeszcze w 1972 roku, tamtym razem przez Polaka, po polsku opisany jest pod adresem internetowym www.nautilus.org.pl/?p=artykul&id=3087, zaś po niemiecku, angielsku i polsku pod adresem www.gravitational-waves.eu (po wejściu na ten "eu" adres, najpierw u góry strony kliknij na flagę kraju w języku jakiego chcesz czytać zawarte tam opisy, potem zaś z "menu" na lewym marginesie wybierz i kliknij na to co chcesz na ów temat poczytać). Do opisu tamtego odkrycia z 1972 roku warto zaglądnąć, bowiem ujawnia on, że regułą w owych rzekomych odkryciach "fal grawitacyjnych" jest, iż zawsze okoliczności w jakich takie odkrycie ma miejsce NIE pozwalają odkrywającym na jednoznaczne ustalenie, co właściwie zostało wykryte i czym dane fale faktycznie są. Stąd odkrywcy tych zjawisk mają pokusę, aby błędnie lub kłamliwie twierdzić, że właśnie odkryli "fale grawitacyjne" (wszakże mało kto jest dziś gotowy zakceptować ustalenie mojego Konceptu Dipolarnej Grawitacji, że "fale grawitacyjne" fizycznie NIE mogą istnieć, za to na dzisiejszym poziomie wiedzy i techniki daje się już zbudować urządzenia jakie zdolne są do używania "fal telepatycznych" do przesyłania i odbioru informacji).

Jak ponownie to widzimy, Bóg niestrudzenie działa w tajemniczy sposób aby inspirować podnoszenie wiedzy i poznawanie prawdy przez ludzkość. Być więc może, że z powodu użycia w LIGO tej samej zasady działania jaką używa "piramida telepatyczna", owo kłamstwo oficjalnej nauki o rzekomym odkryciu faktycznie nieistniejących "fal grawitacyjnych", w sposób zupełnie niezamierzany przez luminarzy nauki spowoduje otworzenie dla ludzkości nowego kanału łączności telepatycznej. Z pomocą zaś owego kanału tajemniczy darowiciele "piramidy telepatycznej" będą w końcu mogli zacząć rozumnie komunikować się z ludzkością i podjąć promowanie prawdy na Ziemi (tyle że, niestety, to komunikowanie będzie mogło nastąpić tylko w przypadku jeśli nasi ateistyczni naukowcy NIE poczują w tych komunikacjach zagrożenia dla swojego autorytetu i jeśli dlatego celowo NIE zaczną unikać odbioru owych komunikacji). Jak więc widzimy, dzięki pomocy Boga w ujawnianiu opisywanej w tym punkcie prawdy, ludzkość otrzymuje jeszcze jedną szansę uniknięcia zbliżającej się szybko masowej zagłady znaczącej proporcji ludzkości, bliskie już nadejście jakiej to zagłady ja wyjaśniam w punktach #H1 do #H3 swej strony o nazwie "przepowiednie.htm", w punktach #K1 i #K1.1 swej strony o nazwie "tapanui_pl.htm", w punktach #T1 do #T8 swej strony o nazwie "solar_pl.htm", zaś jakiej prawdopodobny przebieg wynikający z historycznych zapisków na temat średniowiecznej "Czarnej Śmierci", Dominik Myrcik ilustracyjnie opisuje w swoim artykule dostępnym pod adresem www.angelus-silesius.pl/articles/2015/black_death.html . Pytanie więc - odpowiedź na jakie warto zaobserwować w tym co już wkrótce będzie się działo, to czy ateistyczni naukowcy pozwolą aby ludzkość skorzystała z tej być może już ostatniej szansy.

Pomijając jednak sprawę ewentualnego otworzenia przez luminarzy nauki telepatycznego kanału komunikacyjnego z jakimiś tajemniczymi istotami, intencje rzekomych odkrywców nieistniejących "fal grawitacyjnych" łamią sobą aż cały szereg zasad naukowo właściwego postępowania i upowszechniania prawdy. Przykładowo, ja sam mam sporo zastrzeżeń na temat owych intencji - jakie to zastrzeżenia podsumuję teraz w kolejnych punktach.

(A) Zastrzeżenia naukowe. Te sprowadzają się do faktu, iż owo rzekome odkrycie nieistniejących "fal grawitacyjnych" biegnie przeciwko najróżniejszym naukowym prawdom, ustaleniom, zasadom i praktykom. Wskażę więc tutaj kilka przykładów najważniejszych z nich. (A1) Jak to możliwe aby dwie gigantyczne czarne dziury (jakich ogrom ci sami luminarze nauki szacują jako wynoszący odpowiedniki 29 i 36 mas naszego Słońca) wibrowały grawitacyjnie w odległym kosmosie z aż tak dużą częstotliwością, że może ona być przetransformowana na słyszalne dla ludzi dźwięki, jakie naukowcy ci udostępnili nam do wysłuchania (wiadomo wszakże, że im wyższa wielkość i masa jakiegoś obiektu, tym częstotliwość jego naturalnych wibracji jest niższa - co oznacza, że wibrowanie ewentualnych kosmicznych czarnych dziur powinno następować z częstotliwością aż tak powolną, że NIE powinno ono być słyszalne dla ludzi). (A2) dlaczego rzekomi "odkrywcy" owych nieistniejących "fal grawitacyjnych" NIE przyznali iż faktycznie są one "falami telepatycznymi", jakie Koncept Dipolarnej Grawitacji opisuje już od kilkudziesięciu lat, zaś wysoce szczegółowe opisy urządzeń do wykrywania jakich od wielu już lat są powszechnie dostępne w internecie - włączając w to opisy "piramidy telepatycznej", do budowy i działania której instalacja LIGO jest zdumiewająco podobna. Wszakże gdyby w przyszłości się okazało, że właśnie wykryte "fale telepatyczne", jakie ja wiele już lat temu opisałem w moich publikacjach, zostały celowo i zwodnicze nazwane "falami grawitacyjnymi", aby pod tą nazwą mogły być upowszechnianie jako zupełnie nowe i jeszcze niepublikowane odkrycie, wówczas reprezentowało by to sobą pożałowania godny naukowy plagiat i kradzież mojego dorobku intelektualnego (tj. w takim, mam nadzieję NIE zaszłym przypadku, reprezentowałoby to sobą kradzież mojej intelektualnej własności godną jakichś ulicznych rzezimieszków, a NIE dbających o swój autorytet szacownych luminarzy nauki z licznymi oficjalnymi tytułami). Wszakże historia nas uczy, zaś zgrubnie dokumentują punkty #I3 do #I5 z mojej strony o nazwie "mozajski.htm", że w przeszłości dorobek naukowy i intelektualna własność Polaków były ulubionym przedmiotem "przywłaszczania" ich sobie przez ówczesnych "włodarzy świata" - tyle, że dotychczas działo się to w czasach kiedy ani copyright ani pojęcie dorobku naukowego i własności intelektualnej jeszcze NIE istniało (miejmy więc nadzieję, że takie zachowanie NIE zaistnieje już w dzisiejszych czasach, w których copyrights i własność intelektualna rzekomo obowiązują już wszystkich). (A3) Jak to się dzieje, że w typowych eksperymentalnych badaniach naukowych z błędami pomiarów trudno dzisiaj zejść poniżej 10%, tak że właśnie z powodu typowej wysokości owego błędu, w polskich kręgach naukowych w "dawnych dobrych czasach, kiedy nauka NIE zeszła jeszcze na psy", naukowcy wykuli i zwykli powtarzać pełne gorzkiej prawdy powiedzenie, że "we wskazania teorii typowo nikt NIE wierzy - za wyjątkiem jej autora, w wyniki pomiarów eksperymantalnych typowo wierzą wszyscy - za wyjątkiem ich autora" opisywane szczegółowiej m.in. w 2 z punktu #E1 mojej strony o nazwie "rok.htm". Tymczasem rzekomi "odkrywcy" nieistniejących "fal grawitacyjnych", sumaryczne niekontrolowane wpływy na mierzony promień świetlny, oraz na lustra i pozostałe elementy instalacji LIGO, pomierzyli laserem, którego promień wynosił wielokrotność długości 4 kilometrów, zaś pojedyncze drgnięcie końcówki promienia owego lasera, rzekomo spowodowane przez nieistniejące "fale grawitacyjne", miało odchylenie mniejsze niż atom (co daje wprost baśniowo niski procentowy błąd pomiarów, rzędu dziesięciu do znaczącej minusowej potęgi, czyli błąd praktycznie zerowy - o realistycznym osiągnięciu jakiego faktycznie NIE daje się nawet pomarzyć, bowiem wielu oddziaływań i wpływów na ów promień laserowy oraz na odbijające go lustra i na przetwarzające go elementy LIGO, po prostu NIE daje się przewidzieć ani zagwarantować). Wszakże gdyby błąd omawianego tu odkrycia rzeczywiście był bliski 10%, zamiast bliski zera, wówczas to by implikowało, że większość z twierdzeń na temat tego odkrycia, szczególnie danych ilościowych dotyczących odległych „czarnych dziur”, jest z pewnością „powysysana z palca”. (A4) Jak to się dzieje, że idea "czarnych dziur" (których faktyczne istnienie też jednak można nadal poddawać w wątpliwość) są znane oficjalnej nauce od długiego już czasu, jednak do wykrycia "fal grawitacyjnych", jakie owe dziury rzekomo generują i jakich istnienie postulowane było ponad 100 lat temu, zabrano się dopiero niedawno. (Tj., czy np. jest możliwe, iż dopiero relatywnie niedawno luminarze nauki natknęli się na coś, co dostarczyło im pewności, że użycie odbijanego lustrami jednorodnego promienia światła pozwoli im wykryć zjawisko, jakie da się nazwać "falami grawitacyjnymi"?) (A5) Jak to się dzieje, że owi luminarze nauki są pewni, iż ich urządzenie LIGO przypadkowo samo precyzyjnie "wycelowało się" na ową parę interferujących ze sobą "czarnych dziur" z odległego kosmosu w południowym nieboskłonie, a stąd że to co ich urządzenie odbiera, jest rzekomymi "falami grawitacyjnymi" generowanymi właśnie przez owe dwie "czarne dziury", a NIE "hałasem telepatycznym" generowanym np. przez próbną eksplozję jądrową lub pobliski reaktor atomowy - tak jak opisuje to punkt #K1 z mojej strony "tapanui_pl.htm". Z czasów swoich zainteresowań astronomią pamiętam wszakże, że wycelowanie zwykłego teleskopu nawet na bliski Ziemi obiekt kosmiczny jaki chce się właśnie oglądnąć jest już nie lada umiejętnością dla inteligentnych ludzi, a obiekty te typowo NIE są odległe od Ziemi aż o 1.3 miliarda lat świetlnych, tak jak to twierdzi się o owych "czarnych dziurach", a ponadto wycelowania tego NIE dokonuje zwykły przypadek, a ludzka inteligencja.

(B) Zastrzeżenia społeczne. Sprowadzają się one do narastającego trendu oficjalnej nauki, aby za pieniądze podatników "kupować sobie coraz droższe odkrycia naukowe". Przykładowo, jak nam właśnie ujawnia powyższa informacja o rzekomym odkryciu nieistniejących "fal grawitacyjnych", zaś uprzednio ujawniła bardzo podobna do niej informacja o rzekomym odkryciu nieistniejącego "Bozonu Higgsa", niektórzy dzisiejsi naukowcy wypracowali sobie doskonały sposób "wciskania naiwnym ludziskom ciemnoty o rzekomych naukowych odkryciach" za pośrednictwem dzisiejszej wersji wielkoskalowej "naukowej propagandy sukcesu". Sposób ten jest bardzo prosty. Wystarczy bowiem, że (B1) naukowcy wybiorą sobie jakieś niesprawdzalne przez zwykłych ludzi zjawisko, które ktoś słynny, najlepiej szeroko znany laureat nagrody Nobla, kiedyś postulował, np. Bozon Higgsa, fale grawitacyjne, itp. Potem (B2) zamówią aby za pieniądze podatnika ludzie przemysłu zbudowali jakieś wysoce kosztowne i imponujące swoją kompleksowością urządzenie, które rzekomo ma służyć potwierdzeniu słów owego wysoce sławnego i szeroko znanego naukowca - np. Einsteina. Następnie (B3) zapłacą swoim licznym technikom aby z pomocą tego urządzenia dokonali eksperymentów, co do których z góry wiadomo, że na nowy sposób odbiorą one jakieś od dawna już znane zjawisko, np. zmiany odległości, poczym aby technicy ci przekazali im raport z tego eksperymentu. Potem (B4) użyją jakiś niesprawdzalny na dzisiejszym poziomie techniki obiekt, np. odległą kosmiczną "czarną dziurę", aby nie mając "zielonego pojęcia" o niuansach prowadzonego eksperymentu zinterpetować z pomocą owego obiektu papierowo raportowane im przez techników zjawisko jako potwierdzenie słów tego słynnego naukowca. W końcu (B5) użyją dzisiejszej nowoczesnej maszyny propagandowej aby móc zadziwić naiwne ludziska, jak wspaniałego odkrycia oto właśnie dokonali. Po zaś zadziwieniu ludzisk, otwiera się dla nich nowa możliwość aby móc (B6) wystąpić o sfinansowanie przez podatników następnych jeszcze bardziej kosztownych zleceń dla dalszych badań przez przemysł i techników tego samego zjawiska, przy okazji których to zleceń zapewne (B7) otworzy się następna możliwość, aby ten sam "trick" powtórzyć dla jeszcze jakichś innych słów któregoś słynnego naukowca. W ten zaś sposób nasza oficjalna nauka coraz szybciej zagłębia się w kłamstwach jakimi luminarze nauki wmawiają ludzkości odwrotność faktycznie otaczającej nas rzeczywistości – zagłębiając ze sobą całą ludzkość w owe kłamstwa. Wszakże na każdym naukowym kłamstwie budowana jest potem kolejna warstwa następnych kłamstw, jakie wszystkie razem coraz ciaśniejszym murem otaczają i więzią ludzkość, NIE pozwalając ludziom zobaczyć prawdy o otaczającej nas rzeczywistości - która kryje się poza owym murem kłamstw.

(C) Zastrzeżenia moralne. Obejmują one: (C1) okłamywanie ludzkości i upowszechnianie nieprawdy - wszakże autoryzowanie informacji, która mija się z prawdą, faktycznie jest okłamywaniem (patrz też punkt #C4.7 ze strony o nazwie "morals_pl.htm", ponieważ wyjaśnia on jakie następstwa dla zaprzeczającej istnieniu Boga oficjalnej nauki ma zarządzana przez Boga zasada opisana słowami Biblii "każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce"), (C2) poszukiwanie przez dzisiejszych naukowców sławy i wpływów, zamiast rozwiązywania przez nich aktualnych problemów upadającej i samobójczo już zachowującej się ludzkości, (C3) uciekanie się do "propagandy sukcesu" aby podtrzymywać autorytet nauki nadwyrężony kłamstwami oficjalnie szerzonymi przez tę naukę, (C4) unikanie badań i zajmowania stanowiska w sprawach jakich poprawność daje się potem zweryfikować, zaś coraz szersze kierowanie się ku niesprawdzalnym tematom, takim jak odległy kosmos, atomy i cząsteczki elementarne, daleka przyszłość, itp., (C5) dewaluowanie wkładu naukowego indywidualnych badaczy, którzy z powodu braku dostępu do finansowanych przez podatników drogich instalacji, satelitów, promów kosmicznych, rakiet, itp., NIE mogą otaczać swoich osiągnięć tak samo krzykliwą "propagandą sukcesu", jak czynią to luminarze nauki dokonujący akceptowanych przez polityków badań promujących opisywanego tutaj typu.

"Propaganda sukcesu" zawsze była i zawsze będzie zwiastunem czyjegoś rozkładu i upadku. NIE bez powodu w ostatnich latach istnienia komunizmu, jedynie ją dawało się oficjalnie usłyszeć w komunistycznych publikatorach. Wszakże tylko ci co NIE muszą ukrywać swojej jałowizny i bezproduktywności mają odwagę przyznania się do popełnianych błędów. Niestety, oficjalna nauka już dawno temu zarzuciła uprzednią swoją zasadę, że przyznanie się i opisanie błędu jaki się popełnia, często wnosi więcej użytecznej wiedzy, niż chwalenie się rzekomymi sukcesami jakich esencja bazuje na kłamstwie. Z kolei monopol oficjalnej nauki na badania i na edukację powoduje, że sama staczając się w dół, nauka ta pociąga też za sobą praktycznie całą naszą cywilizację. Wszakże podążając za przykładem nauki, w dzisiejszych czasach praktycznie wszyscy zaczynają już uprawiać wyłącznie propagandę sukcesu. Nic dziwnego, że nasza cywilizacja już dawno temu przekroczyła "punkt braku powrotu" w swoich wysiłkach popełnienia samobójstwa - tak jak wyjaśniłem to szczegółowiej w punktach #T1 do #T8 mojej strony o nazwie "solar_pl.htm". Najwyższy więc czas abyśmy wszyscy sobie przypomnieli, że mechanizmy "faktycznej moralności" nakładają na nas obowiązek korygowania szkodliwej nieprawdy w każdym przypadku kiedy wykryjemy, że ktoś "wciska nam ciemnotę". Tylko bowiem powszechne obstawanie za prawdą i za tradycyjnymi wartościami "faktycznej moralności" może nieco przyhamować szybkość naszego dalszego staczania się ku katastrofie.

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktu #K2 z mojej strony o nazwie "dipolar_gravity_pl.htm" (aktualizacja z dnia 12 lutego 2016 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "dipolar_gravity_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "dipolar_gravity_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://totalizm.zensza.webd.pl/dipolar_gravity_pl.htm

http://totalizm.com.pl/dipolar_gravity_pl.htm

http://pajak.org.nz/dipolar_gravity_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "dipolar_gravity_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "tapanui_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/dipolar_gravity_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/tapanui_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #267). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk

03:46, totalizm
Link Dodaj komentarz »
środa, 20 stycznia 2016
#266E: Justice for (1) individual, and for (2) group intellects, with examples of God punishments (po polsku poniżej)

Motto: 'Only atheists try to convince us that "one can accidentally find himself or herself in a wrong place at a wrong time" - deep believers in God know that "in life everyone receives exactly what he/she previously deserved".'

#B2: The most moral and progressive modern philosophy of the world created by man and named the philosophy of totalizm, teaches us that there are two categories of "intellects", and thus also two categories of morality and universal justice that are characterising these intellects. (An "intellect" is an entity that leads its own separate "intelligent life" - for explanations see item #E2 from the web page named "totalizm.htm".) These are the so-called (1) "individual intellects" - means single persons, and (2) "group intellects" - means e.g. a factory, a village, entire city or community, entire religion or science, entire country or nation, or even the entire civilisation - for more details see that item #E2 from the abovementioned web page named "totalizm.htm".) 

Fates of subsequent intellects that belong to both above categories, i.e. "individual intellects" as well as "group intellects", depend on the behaviours that they practice in their lives, and that are ruled by the philosophy which these intellects practice in their everyday lives. Of course, God tries to persuade all existing intellects to "voluntarily" live in agreement with principles which obeying God requires from us. In the popular language these imposed on us and independent of times principles are called "morality". Their full description God outlined in the Bible. Unfortunately, in recent times the public opinion is influenced by the official science - which intensely tries to convince people, that God does NOT exist (and this in spite that for many years are already published formal scientific proofs for the existence of God - e.g. see item #G2 from my web page named "god_proof.htm"). So this official science invented its own "atheistic" explanation as to what "morality" is. This scientific explanation of "morality" in my publications is called the "scientific morality". Of course, that "scientific morality" significantly differs from what God requires from us, means it differs from truth - for details see descriptions from items #B2 and #B3 of my web page named "morals.htm". This is because the science tries to convince us that the "morality" is a purely human invention. Thus, humans in power and authority, employers, politicians, and scientists supposedly have the right to change all rules of this "scientific morality" in any way that they feel like. Therefore, in order to distinguish that unchangeable morality, which with the iron consequences is required from us by God, from that invented by atheistic science "scientific morality" that by politicians, employers and by scientists can by changed in various ways and shaped by human legal systems, for that unchangeable morality that originates from God I introduced in my publications a more precise name of the "true morality". The true morality is the obedience with which people stick to fulfilling the list of principles of living and requirements imposed onto us by our creator (God). The requirements of "true morality" in quite an ancient way are described in the Bible. In turn with the use of modern language in a scientific manner they are explained by the philosophy of totalizm. This philosophy also defines precisely in today's language the "moral criteria" the adherence to which causes our compliance with these God's requirements, and also defines and explains the methods used by God in the enforcement of these requirements and in punishments for breaking them. 

(Notice, however, that contrary to the Bible - which is authorized by the infallible and omniscient God, the philosophy of totalizm was developed only by fallible human scientist (i.e. me). Thus, although the philosophy of totalizm probably is easier to read and understand than the Bible - because totalizm is already using modern language, is based solely on scientific research and on proven evidence, each topic it discusses at length and in detail, as well as for each of its statement it explains not only "what", but also "why", "which consequences this brings", "what evidence confirms it", etc., however precisely because of this origin of totalizm solely from the fallible human being (me) - whose purely human imperfections by definition are sources of various simplifications and errors, on the statements of totalizm one cannot rely with the same certainty of their absolute correctness with which one can rely on words of God provided by the Bible. Therefore, if for some vital for the reader matter explained by the philosophy of totalizm, the reader wants to be absolutely sure of its correctness, as the author of totalizm I would recommend him/her to additionally verify the correctness of his/her understanding of this matter on words of the Bible.) 

Unfortunately for us, in spite of the existence of requirements of the "true morality", the imperfections and weaknesses of human nature impose continuous pressure on people to practice the highly immoral lives described by the so-called philosophy of parasitism. (The most important amongst these pressures caused by imperfections and foibles of human nature are described under the name of "10 devilish commandments" in item #R2 from my web page named "solar_pl.htm".) Therefore God is forced to continually punish these people who surrender to weaknesses of their nature and practice that highly immoral and contagious philosophy of parasitism. What is most interesting, in this punishing God places great emphasises that the imposed punishments contain in themselves numerous attributes that are to educate people - as this is explained in item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm". Simultaneously God also continually rewards and encourages these people who really practice in their lives what is required from them by the Bible, and thus what is also recommended to them by the highly moral philosophy of totalizm. For the effective "punishing" and "rewarding" of people who practice specific kinds of morality, God developed and continuously applies quite interesting mechanisms of His supervision over the learning of people how they should live accordingly to requirements of their creator. 

The most important amongst mechanisms that supervise the learning by people of how they should live in accordance with the requirements of their creator, is the primary field very similar to gravity, but acting on our minds, called the "moral field". The best description of the nature and work of the "moral field" is provided in items #C4.2 and #C4.2.1 from my web page named "morals.htm". It is just this "moral field" that decides (and tells us) which our actions are morally correct, and which are immoral because they violate criteria of morality - for a brief summary of work of this field see items #B4 and #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm". It is also the moral field that in its long-term work oversees the administration of "rewards" or "punishments" for which we deserved earlier due to our moral or immoral behaviours - a brief explanation how this work is provided in items #A1.1 and #E2 from my web page named "totalizm.htm". Unfortunately for us, the imposition of "rewards" or "punishments" takes place only after the elapse of so-called "time of return" (karma), means many years after the time when we ourselves committed deeds that cause the returns of punishments or rewards which we deserved (this "time of return" is further explained in item #C4.2 from my web page named "morals.htm"). 

In our present physical lives, practically continually we are rewarded and punished for whatever we have done previously in a moral or an immoral way. However, in typical cases a majority of us do not realize that given something is a moral reward, while something else - a punishment. After all, when these arrive, most of us do not remember our behaviour from which they originate. Therefore, in order to help us in learning how to quickly identify and understand them, in the following sub-items of this item #B2 of the post, I am going to indicate several examples which I personally researched scientifically, and thus the detailed descriptions of which I provided on my web pages. In these examples are described and explained in more detail "punishments", about which I managed to determine already, that known to me individual or group intellects were "treated" with them for immoralities that these intellects previously committed in their actions. ("Rewards" for the time being are not discussed here, because at this stage of our development, for us is much more important to learn how to avoid "punishments".) Of course, in my research the most intensely I searched for connections between the kind of immorality that has been committed, and the educational features embedded into the punishment that was served for this immorality. The point is, that the learning of this connection teaches us how to avoid such punishments (and also helps us to estimate what kind of punishment is to come for a given kind of immorality). On the other hand, if we learn how to avoid punishments, then almost the only thing that we will experience, are rewards - which in such a case will become easier to identify and to describe. Unfortunately, the researching of each of my cases takes a lot of time, while I am still the only scientist in the world, who alone and without the support of any institution carries out this important research. Hence, the already described specific examples that I researched is still far too few. However, they still give us very first insights regarding what are these educating us relationships between immoralities that we commit, and penalties that come for those immoralities, and regarding principles and methods that God uses in imposing such penalties. In addition, due to the use of "extrapolation", now these examples also allow us to draw conclusions about the whole range of other similar immoralities and penalties for those people who commit them. Thus, their knowledge is hugely beneficial for us, because they literally "opens our eyes" on the issues of punishments and administration of divine justice, about filaments of which typically we previously had no idea. So here are sub-items with links to more comprehensive descriptions of examples of "punishments" that I researched.


#B2.1. Examples of "punishments" for "immoralities" committed by individual people:

Almost every "punishment" that someone receives for committing an immorality, typically comes only after the so-called "time of return". For individual people this time typically is about 7 to 10 years. Thus, when someone receives the punishment for which he/she deserved many years earlier, then most of times he/she does not remember the immorality for which that punishment has arrived. Therefore into the penalty God is embedding a whole range of features, which create a learning bridge between the immorality that we committed several years earlier, and the punishment that we just received for that immorality. These features of divine punishment are listed and discussed more comprehensively in item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm", while the most vital amongst them are briefly summarised in sub-item #B2.3 from the web page "mozajski_uk.htm". But onto one of these features I would like to draw the reader's attention already at this point in time - because it turns out to be a leading component of virtually all of God's punishments for serial (multiple) repetition of the some kind of immorality aimed at drawing specific kind of benefit. Namely, this leading punishment turns out to be the irreversible loss for the rest of the life of a given punished person (or of a given punished group intellect), this benefit, for the draw of which this person (or this group intellect) had counted while committing the given type of serial (repeatable) immorality. So here are examples of these penalties that I have already researched:

In items #B5.1 and #G1 of my web page named "will.htm" I explained, that if someone spares the rod (i.e. does NOT use corporal punishment for disciplining own children) - as the Bible tells us to do, then at old age is punished for it with a bitter disappointment resulting from either the fate, or from behaviours, of these children. In other words, those parents who serially (repeatedly) refuse to serve to own children the imposed by the Bible corporal punishments for which these children deserved, because these parents want that children loved them more because of this, and therefore in the future children treated them particularly lovingly, as a punishment irreversibly loose for the rest of their lives all that they hoped that it will come to them due of such enhanced love of their children.

The Bible warns us, that those people who are involved in creating or using anything that sows death and destruction will be put to death by one of the effects of that thing (see the Biblical "villain who sows iniquity shall meet with the yield" - Job 4:8, "what man is sowing, this he will also reap "- Galatians 6:8, "who sows the wind reaps the storm" - Hosea 8:7, "he who lives by the sword dies by the sword" - St. Matthew 26:52). At the moment, a phenomenon which has created for itself the most deadly tradition on Earth, is the nuclear power and the radioactivity that it forms - consider Hiroshima and Nagasaki bombs. So we should NOT be surprise that Maria Sklodowska-Curie (shown in "Fig. #H1" on the web page named "mozajski_uk.htm"), died of a kind of cancer caused by radioactivity called "leukaemia" - see the descriptions from item #H3 of the web page named "mozajski_uk.htm". (Consider also the fate of employees from Fukushima and from other nuclear reactors that underwent "failures" - as this is described in items #M1 to #M1.2 from the web page "telekinetics.htm".) After all, adding any own contribution to the development of nuclear power is actually contributing to the "spread of deaths and destruction" on Earth. Maria Sklodowska-Curie added, of course, a special contribution to the spread of deadly nuclear industry and radioactive contaminations. Therefore her penalty was also very special. However, many people favour the lethal atomistic developments and radioactivity in a less spectacular way - e.g. just by voting "for" on the construction of nuclear reactors, or through membership in various "Atomic Energy Agencies", or even by simply due to remaining passive on this deadly problem of the humanity in situations when they have the opportunity to actively do something to block the further development of atomic physics, nuclear weapons, or erecting further nuclear reactors. For such people also are meted out severe penalties for their immoral actions in support of, or for their passivity on blocking the further development of, radioactivity and nuclear energy - but those penalties take less spectacular forms, e.g. of a skin cancer called "melanoma", which possible induction by radioactivity contained in raindrops I try to explain in item #F5 and on "Fig. #F1abc" from my web page named "cooking.htm". Here it is worth also noticing, that the original deadly phenomenon formed by the decay of atoms and by the radioactivity, which spreads such death and destruction, is the telepathic noise. This noise caused, amongst others, the arrival to Earth of the current suicidal "neo-medieval epoch" described in item #K1 from my web page named "tapanui.htm", and in items #T1 to #T8 from the web page named "solar.htm". Shockingly, apart from atomic bombs, this noise is also formed, amongst others, by the "Large Hadron Collider" near Geneva - for details see that item #K1 from the web page named "tapanui.htm". (This means that sometime in the future, after elapses the required "time of return", near Geneva, or in Geneva itself, happens also something that is to highly surprise you.) In addition, it is also worth to make a notice of the fact, that the activities described in item #C4.7 from the web page named "morals.htm", as well as for example making money by producing cigarettes or through the dissemination of drugs, or e.g. smoking in places and in a manner which exposes other people to inhaling our smoke, too is a form of severely punishable spreading of death and destruction.

In item #E2 and #A2.7 from my web page named "totalizm.htm" I explained that before God we are personally liable for any immorality committed by a group intellect to which we belong - if we neglect to contribute our effort into the halting or repairing of that immorality. In turn in item #E2 of the web page "wszewilki_uk.htm" I described my belief, that after the Second World War the underground of Nazi Germany called "Werewolf", that operated in Poland, used to break necks of numerous former Germans, thus unwittingly subjecting them to the penalty for the prior passiveness towards a group immorality perpetrated by Nazi Germany (recently I came across the claim that the Nazi underground "Werewolf", specialising in such necks breaking, supposedly never existed in Poland).

In item #G1 of my web page named "will.htm" I explained that the youth who does NOT learn to listen to the voice of their conscience dies a premature death. For example, all my former colleagues from years of my youth, who already then demonstrated by their conduct that they do NOT listen to the voice of their conscience, died later at a young age - as states this the principle of "extinction of most immoral" that is described, amongst others, in item #B1 from my web page named "changelings.htm". In other words, the penalty for the acquisition of the habit to "serially" (repeatedly) silence the voice of own conscience, and thus to enjoy the pleasures of committing immoralities that this conscience forbids us, is the irreparable loss still at a young age the ability to feel any pleasure that stems from staying alive.


#B2.2. Examples of "punishments" for "immoralities" committed by group intellects:

The "time of return" (sometime also called the "payback time"), after which typically arrives the "punishment" for an "immorality" perpetrated by a given "group intellect", is about 10 times longer, than the "payback time" of penalties for individual people. Thus, for group intellects that "payback time" is typically about 70 to 100 years - which fact is broadly explained in item #C4.2 from my web page named "morals.htm". However, in drastic cases of committing extremely significant "immoralities", for example in the case of group attacks on God, or of immoral aggressive wars, God shorten the payback time to a similar length as for individual intellects (examples of events that represent just such a shortening of "time of return" for immoralities of group intellects are provided in item #J6 from the web page named "bitwa_o_milicz_uk.htm" and in item #G2 from the web page named "prophecies.htm"). For me personally, it is also quite intriguing, that God appears to reduce significantly the "payback time" of penalties for passivity of entire group intellects (i.e. the penalties discussed in item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm", or mentioned in item #E2 from my web page named "wszewilki_uk.htm").

A perfect example of penalties which for committing immoralities received group intellects, are already clearly visible today consequences of immoral introduction to the use of antibiotics, pesticides and the theory of relativity. These penalties are explained in more details in item #J1 from the web page named "pajak_for_mp_2014.htm". They are described in there together with an explanation as to which facts confirm that the introduction to the use of antibiotics, pesticides, and the theory of relativity, actually were the actions that break moral criteria, means were "immoral" actions (in spite that the present official science will argue otherwise). One amongst of a whole series of those already irreversible punishments, is the extinction of bees caused just by the immoral use of pesticides and mobile phones - as precisely this permanent in form of extinction of bees is explained in item #T7 from the web page named "solar.htm" and in item #C5.1 from the web page named "newzealand.htm". 

The thesis that today's racial problems of some countries actually represent penalties for slavery and for colonialism which these countries have practiced in past, is put into consideration in item #C4.7 from my web page named "morals.htm". In other words, the treatment that about 100 years ago was served to local people by representatives of a given colonial nation sent to their colonies, is now returned to that nation by the representatives of these colonies who arrived to the country which then practiced slavery or colonialism.

The penalty taking the form of losing every war by the aggressor, most accurately is described in item #I2 from the web page named "bitwa_o_milicz_uk.htm". More interestingly, every aggressor starting an aggressive war is punished for it in a number of different ways - losing that war is only one of these penalties. Another penalty is e.g. that the destruction that the aggressor has made in invaded areas, after the "payback time" are returned to it in the form of destructions of its own territory (if later the invaded people cannot return the destruction that they suffered, this destruction is returned e.g. by various destructive "natural phenomena").

In item #N2 from the web page named "pajak_re_2017.htm" I described a country, whose citizens are unusually "passive". The penalty for this passivity turns out to be the use of this passivity by successive governments of that country to introduce in there so many laws that restrict democratic freedoms of its citizens, and that limit the influence of these citizens onto the decisions taken by their governments, that now the citizens of this country are forced to continue indefinitely to live in that "passivity already forced onto them" - because even if they would like, now it is NOT possible to introduce in there any significant change or reform. Notice here an intriguing feature of any "forced passivity" - namely its characteristic is that those who are subjected to it, make desperate efforts to get rid of it and to end it - that is, the punishment for passivity also has a "self-regulatory" character described in item #B3 of the web page named "mozajski_uk.htm". However, the catch is, that in order to eliminate such a "forced passivity" a given intellect first must die - for details see the abovementioned item #N2 from the web page named "pajak_re_2017.htm".

Items #H2 to #H6 from the web page named "tapanui.htm" reveal that immoral cities (i.e. ones which serially and continually commit all kinds of immoralities) and that are not protected due to living in them these at least "10 righteous", as a punishment are destroyed.

In item #C4.7of my web page named "morals.htm" I explained, amongst others, that the nuclear power is a highly immoral kind of energy, because it is derived from immoral origins and traditions - this means that according to the Bible it is "a tree that cannot bear good fruit". In turn in items #M1 to #M1.2 of my web page named "telekinetics.htm", I explained why the nuclear reactor disaster in Fukushima, Japan, should be considered as a penalty, which not only Japan, but also the entire humanity has received for rejecting the moral lesson about the immorality of nuclear energy, which a lesson it previously received at the end of the Second World War. (Some consequences of this permanent penalty I already tried to discuss in item #T7 and in "Fig. #T1" from my web page named "solar.htm", and in item #F5 and "Fig. #F1" from another my web page named "cooking.htm".) Incidentally, almost every university in Japan at some stage received my application for a research professorship in the development of a new philosophy - as it is described in item #A1.1 from the web page named "totalizm.htm". (Japan every year offers a large number of such professorships.) If at least one of these applications was successful, then I would help Japan to understand the philosophical truth, stating that we must not ignore the moral lessons given to us by God, and thus for its own sake it should not let nuclear energy on its territory.

From a similar immoral tradition as nuclear energy, also originates the today's rocket technology. Therefore, in caption for "Fig. #1" from the web page named "p_e.htm", in the mentioned above item #C4.7 from my web page named "morals.htm", and also in item #H1.1 for my web page named "prophecies.htm", I explained how probably God intends to "punish" those who already "elevated" the development of this immoral rocket technology, while now neglect to look around for a more moral kind of propulsion systems. Namely, it seems that God is NOT going to allow that countries leading today in the rocket technology, to benefit in the future from inventions of the Magnocraft and Time Vehicle - about which God quite meaningfully caused, that these future human interstellar spaceships invented the son of von Braun's "slave" (i.e. that one von Braun which was the creator of contemporary rockets), which "slave" was miraculously rescued from POW camp in Peenemunde during a botched bombardment by the Allies airforce. (As we know, Wernher von Braun was a German builder of deadly missiles "V2" - whose heritage and traditions after the war were used as the "source" for today's space technology.)

* * *

The above post is an adaptation of items #B2 to #B2.2 from my web page (in the English language) named "mozajski_uk.htm" (updated on 10th of January 2016, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "mozajski_uk.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/mozajski_uk.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/mozajski_uk.htm
http://telekinesis.esy.es/mozajski_uk.htm
http://totalizm.com.pl/mozajski_uk.htm
http://soul.frihost.org/mozajski_uk.htm
http://pajak.org.nz/mozajski_uk.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "mozajski_uk.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "pajak_for_mp_2014.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/mozajski_uk.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/pajak_for_mp_2014.htm .

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on "free hosting addresses" - some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog - under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #266E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

00:45, totalizm
Link
piątek, 01 stycznia 2016
#266: Wymierzanie sprawiedliwości intelektom (1) indywidualnym i (2) grupowym z przykładami kar za ich niemoralności

Motto: 'Tylko ateiści wmawiają, że "można przypadkowo znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie" - głęboko wierzący w Boga wiedzą bowiem, że "w życiu każdy otrzymuje dokładnie to na co uprzednio sobie zasłużył".'

#B2: Najbardziej obecnie moralna i postępowa nowoczesna filozofia świata stworzona przez człowieka, nazywana filozofią totalizmu, naucza że istnieją aż dwa rodzaje "intelektów", a stąd i dwa rodzaje moralności i sprawiedliwości jakie cechują owe intelekty. ("Intelekt" to istnienie które wiedzie swoje własne "rozumne życie" - po szersze wyjaśnienia patrz punkt #E2 strony o nazwie "totalizm_pl.htm".) Są to tzw. (1) "intelekt indywidualny" - czyli pojedyńczy człowiek, oraz (2) "intelekt grupowy" - czyli np. rodzina, fabryka, wieś, całe miasto czy cała społeczność, cała religia lub cała nauka ziemska, cały kraj lub naród, czy nawet cała cywilizacja - po więcej szczegółów patrz ów punkt #E2 na stronie o nazwie "totalizm_pl.htm".

Losy poszczególnych intelektów należących do obu powyższych kategorii, tj. zarówno "intelektów indywidualnych", jak i "intelektów grupowych", zależą od postępowań jakie podejmują one w swym życiu, a jakie są kierowane przez filozofie które intelekty te praktykują na codzień. Oczywiście Bóg chce nauczyć wszystkie istniejące intelekty aby "ochotniczo" żyły one w zgodzie z zasadami jakich przestrzegania Bóg od nas wymaga. W popularnym języku owe wymagane przez Boga i niezależne od czasu zasady nazywane są "moralnością". Ich pełny opis Bóg zawarł w Biblii. Niestety, w ostatnich czasach publiczną opinię "urabia" oficjalna nauka - która usilnie stara się wmówić ludzkości, że Bóg NIE istnieje (i to na przekór, że od wielu już lat opublikowane są formalne dowody naukowe na faktyczne istnienie Boga - np. patrz punkt #G2 na mojej stronie o nazwie "god_proof_pl.htm"). Ta oficjalna nauka wymyśliła więc własne "ateistyczne" wyjaśnienie czym jest "moralność". To naukowe wyjaśnienie w swoich opracowaniach nazywam "naukową moralnością". Oczywiście, owa "naukowa moralność" dzisiejszej ateistycznej nauki znacząco odbiega od tego co Bóg od nas wymaga, czyli od prawdy - po szczegóły patrz opisy z punktu #B2 i #B3 z mojej strony o nazwie "morals_pl.htm". Nauka bowiem stara się nam wmówić, że "moralność" jest wymysłem czysto ludzkim. Stąd ludzie przy władzy, prawodawcy oraz naukowcy mają prawo zmieniać wszystkie zasady owej "naukowej moralności" w dowolny sposób na jaki tylko przyjdzie im ochota. Aby więc odróżniać ową niezmienną moralność, która z żelazną konsekwencją wymagana jest od nas przez Boga, od wymyślonej przez ateistyczną naukę "naukowej moralności" jaką politycy, prawodawcy i naukowcy mogą dowolnie zmieniać i kształtować ludzkimi prawami, dla owej niezmiennej moralności wywodzącej się od Boga wprowadziłem w swoich opracowaniach precyzyjniejszą nazwę "faktyczna moralność". Owa faktyczna moralność jest to posłuszeństwo z jakim ludzie wypełniają zbiór zasad życia i wymagań nakładanych na nas przez naszego stwórcę (Boga). Wymogi "faktycznej moralności" nieco już staroświeckim językiem opisane są w Biblii. Natomiast nowoczesnym językiem i w naukowy sposób opisuje i wyjaśnia je filozofia totalizmu. Filozofia ta definiuje też precyzyjnie i dzisiejszym językiem "kryteria moralne" jakich przestrzeganie powoduje dotrzymywanie owych wymogów Boga, a także definiuje i wyjaśnia metody używane przez Boga przy egzekwowaniu owych wymogów oraz przy karaniu za ich łamanie.

(Odnotuj tu jednak, że w przeciwieństwie do Biblii - która autoryzowana jest przez nieomylnego i wszechwiedzącego Boga, filozofia totalizmu została wypracowana jedynie przez omylnego ludzkiego naukowca (tj. mnie). Chociaż więc ową filozofię totalizmu zapewne łatwiej się czyta i rozumie niż Biblię - ponieważ totalizm używa już nowoczesnego języka, jest zabazowany wyłącznie na badaniach naukowych i na sprawdzonym materiale dowodowym, każdy temat omawia obszernie i szczegółowo, a także dla każdego ze swych stwierdzeń wyjaśnia NIE tylko "co", ale także "dlaczego", "jakie są tego konsekwencje", "jaki materiał dowodowy to potwierdza", itp., jednak z uwagi właśnie na owo pochodzenie totalizmu jedynie od omylnego człowieka (mnie) - którego czysto ludzkie niedoskonałości z definicji są źródłem najróżniejszych uproszczeń i błędów, na stwierdzeniach totalizmu NIE można polegać z taką samą pewnością ich absolutnej poprawności, z jaką polega się na słowach samego Boga zawartych w Biblii. Dlatego, jeśli co do jakiejś istotnej dla czytelnika sprawy wyjaśnionej przez filozofię totalizmu, czytelnik zechce uzyskać absolutną pewność jej poprawności, jako autor totalizmu rekomendowałbym mu aby dodatkowo zweryfikował poprawność swego zrozumienia tej sprawy na słowach Biblii.)

Pechowo dla nas, na przekór istnienia wymagań "faktycznej moralności", niedoskonałości i słabostki natury ludzkiej wywierają nieustanny nacisk na ludzi aby ci praktykowali wysoce niemoralne życie opisywane tzw. filozofią pasożytnictwa. (Najważniejsze z tych nacisków spowodowanych niedoskonałościami i słabostkami natury ludzkiej, opisałem pod nazwą "10 nakazów diabelskch" w punkcie #R2 swej strony "solar_pl.htm".) Dlatego Bóg zmuszony jest nieustannie karać tych ludzi którzy ulegają słabościom swej natury i praktykują ową wysoce niemoralną filozofię pasożytnictwa. Co najciekawsze, w tym karaniu Bóg kładzie duży nacisk aby zesłane kary zawierały w sobie liczne cechy służące moralnemu edukowaniu ludzi - tak jak wyjaśnia to punkt #N2 z mojej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm". Jednocześnie Bóg nieustannie też nagradza i zachęca tych ludzi, którzy faktycznie praktykują w swym życiu to co im nakazuje Biblia, lub co zaleca nam wysoce moralna filozofia totalizmu. Dla efektywnego zaś "karania" i "nagradzania" ludzi praktykujących określone rodzaje moralności, Bóg wymyślił i wprowadził w życie dosyć interesujące mechanizmy sterowania uczeniem się przez ludzi jak należy żyć zgodnie z wymaganiami swego stwórcy.

Najważniejszy z mechanizmów nadzorujących uczenie się przez ludzi jak powinni żyć zgodnie z wymaganiami swego stwórcy, stanowi bardzo podobne do grawitacji pierwotne pole działające na nasze umysły, a nazywane "polem moralnym". Najlepszy opis natury i działania owego "pola moralnego" dostępny jest w punktach #C4.2 oraz #C4.2.1 z mojej strony o nazwie "morals_pl.htm". To właśnie owo "pole moralne" ilustruje (oraz nam ujawnia) jakie nasze działania są moralnie poprawne, a jakie są niemoralne bo łamią sobą kryteria moralności - po skrótowe podsumowanie działania tego pola patrz punkty #B4 oraz #N2 z mojej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm". To też owo pole moralne w swym długoterminowym działaniu nadzoruje wymierzanie "nagrody" lub "kary" na jakie wcześniej sobie zasłużyliśmy swym moralnym lub niemoralnym postępowaniem - po skrótowe wyjaśnienia jak pole moralne działa patrz punkty #A1.1 oraz #E2 z mojej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Niefortunnie dla nas, owo wymierzenie "nagrody" lub "kary" ma miejsce dopiero po upływie tzw. "czasu zwrotu" (karmy), czyli dopiero po wielu latach od chwili kiedy dokonaliśmy tego czym sobie na nią zasłużyliśmy (owe "czasy zwrotu" są dokładniej wyjaśnione w punkcie #C4.2 mojej strony "morals_pl.htm").

W naszym życiu praktycznie bez przerwy jesteśmy wynagradzani oraz karani za to co poprzednio uczyniliśmy moralnie lub niemoralnie. Jednak w typowych przypadkach większość z nas NIE zdaje sobie sprawy, że coś stanowi moralną nagrodę, a coś innego - karę. Wszakże kiedy one przychodzą, większość z nas już NIE pamięta swego postępowania z jakiego one wyniknęły. Dla "indywidualnych intelektów" (tj. dla pojedyńczych ludzi) ów "czas zwrotu" typowo wynosi przecież 7 do 10 lat. Dlatego aby dopomóc nam w nauczeniu się jak najszybciej je identyfikować i rozumieć, w następnych podpunktach tego punktu #B2 niniejszego wpisu wskażę teraz kilka przykładów jakie osobiście badałem naukowo, a stąd jakich szczegółowsze opisy mogłem przytoczyć na swoich stronach internetowych. W przykładach tych opisane są, oraz dokładniej wyjaśnione, "kary" co do których zdołałem już ustalić, że poszczególne intelekty indywidualne lub zbiorowe zostały nimi "potraktowane" za określone i już poznane niemoralności jakie intelekty te uprzednio popełniły w swych działaniach. ("Nagród" narazie tu NIE omawiam, bowiem dla nas jest znacznie bardziej istotne aby nauczyć się unikania "kar".) Oczywiście, w swoich badaniach nausilniej poszukiwalem związków pomiędzy rodzajem niemoralności jaka została popełniona, a edukującymi cechami przyporządkowanymi do kary, która za ową niemoralność była zesyłana. Chodzi bowiem o to, że poznanie owego związku uczy nas jak unikać tego rodzaju kar (a także pozwala estymować jaki rodzaj kary przychodzi za dany rodzaj niemoralności). Z kolei, jeśli nauczymy się unikania kar, wówczas niemal jedyne co nas będzie spotykało to nagrody - które w takim przypadku staną się łatwiejsze do identyfikowania i opisywania. Niestety, badania każdego z moich przypadków zajmowały sporo czasu, zaś ja nadal jestem jedynym naukowcem na świecie, który samotnie i bez poparcia jakiejkolwiek instutucji dokonuje tych istotnych badań. Stąd już opisanych konkretnych przykładów jakie przebadałem ciągle narazie jest niewiele. Niemniej dają one nam już pierwsze wglądy, na czym polegają owe edukujące nas związki pomiędzy niemoralnościami jakie popełniamy, a karami jakie przychodzą za owe niemoralności, a także jakie zasady i metody Bóg stosuje przy wymierzaniu kar. Ponadto, przez zwykłe "ekstrapolowanie" pozwalają one teraz nam na wnioskowanie o całej gamie innych podobnych niemoralności i kar za ich popełnianie. Stąd ich poznanie jest dla nas ogromnie korzystne, bowiem dosłownie "otwiera nasze oczy" na te sprawy karania i wymierzania boskiej sprawiedliwości, o kórych uprzednio typowo NIE mieliśmy pojęcia. Oto więc podpunkty z przykładami kar i z linkami do szerszych opisów owych przykładów "kar" które już dokładniej badałem.


#B2.1. Przykłady kar za "niemoralności" popełniane przez indywidualne osoby:

Niemal każda "kara" jaką ktoś otrzymuje za popełnienie niemoralności, zwykle przychodzi dopiero po upływie tzw. "czasu zwrotu". Dla indywidualnych ludzi czas ten typowo wynosi około 7 do 10 lat. Stąd kiedy ktoś otrzymuje karę na jaką zasłużył wiele lat wcześniej, wówczas najczęściej NIE pamięta już swej niemoralności za jaką kara ta przyszła. Dlatego Bóg w ową karę wpisuje też aż cały szereg cech, które stwarzają nauczący nas pomost pomiędzy niemoralnością jaką popełniliśmy kilka lat wcześniej, a karą jaką właśnie otrzymaliśmy za tamtą niemoralność. Owe cechy boskiej kary wyliczyłem i omówiłem nieco dokładniej w punkcie #N2 swej strony internetowej o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm", zaś najważniejsze z nich skrótowo podsumowałem w punkcie #B2.3 ze strony o nazwie "mozajski.htm" (jej adresy są przytoczone na końcu tego wpisu). Na jedną z tych cech chciałbym jednak zwrócić uwagę czytelnika już w tym miejscu, bowiem okazuje się ona być wiodącą składową praktycznie każdej kary Boga za seryjne (wielokrotne) powtarzanie przez kogoś jakiegoś rodzaju niemoralności nastawionej na wyciąganie określonej korzyści. Mianowicie, tą wiodącą karą okazuje się być nieodwracalne odebranie na całą resztę życia danej ukaranej osoby (lub danego ukaranego intelektu grupowego), tej korzyści, na wyciąganie której osoba ta (lub ów intelekt grupowy) liczyła podczas popełniania danego rodzaju seryjnej (powtarzalnej) niemoralności. Oto więc przykłady owych kar jakie już przebadałem:

W punktach #B5.1 i #G1 swej strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" wyjaśniłem, że jeśli ktoś NIE używa rózgi (tj. NIE stosuje kar cielesnych) dla dyscyplinowania swych dzieci - tak jak Biblia nakazuje to czynić, wówczas na stare lata jest za to ukaranym jakimś gorzkim rozczarowaniem wynikającym z losów lub zachowań owych dzieci. Innymi słowy, ci z rodziców, którzy seryjnie (powtarzalnie) odmawiają serwowania swym dzieciom nakazywanych przez Biblię kar cielesnych na jakie dzieci te sobie zasłużyły, ponieważ chcą aby owe dzieci za to bardziej ich kochały i w przyszłości darzyły szczególnie intensywną miłością i otaczały opieką, jako karę bezwrotnie tracą potem na resztę życia wszystko na co liczyły iż wyniknie dla nich z takiej zwiększonej miłości ich dzieci.

Biblia ostrzega, że ci którzy zajmują się tworzeniem lub używaniem czegokolwiek co zasiewa śmierć i zniszczenie, będą uśmierceni jednym z efektów działania tego czegoś (patrz bibilijne "złoczyńca który sieje nieprawość, zbiera z niej plon" - Hiob, 4:8, "co człowiek sieje, to i żąć będzie" - Galatowie, 6:8, "kto sieje wiatr ten zbiera burzę" - Ozeasz, 8:7, "kto mieczem wojuje ten od miecza ginie" - św. Mateusz, 26:52). W chwili obecnej zjawiskiem jakie stworzyło dla siebie najbardziej śmiercionośną tradycję na Ziemi, jest energia jądrowa oraz formowana przez nią radioaktywność - rozważ bomby z Hiroshima i Nagasaki. Nie powinno więc nas dziwić, że Maria Skłodowska-Curie (pokazana na "Fot. #H1" strony o nazwie "mozajski.htm"), umarła na spowodowany radioaktywnością rodzaj raka zwany "białaczka" - patrz też opisy z punktu #H3 na owej stronie o nazwie "mozajski.htm". (Rozważ też losy pracowników Fukushima, oraz innych reaktorów atomowych które ulegały "awariom" - tak jak opisują to punkty #M1 do #M1.2 ze strony "telekinetyka.htm".) Wszakże dokładanie jakiegokolwiek swego wkładu w rozwój atomistyki lub energii jądrowej faktycznie jest przyczynianiem się do "trawałego zasiewania śmierci i zniszczenia" na Ziemi. Maria Skłodowska-Curie włożyła oczywiście szczególny wkład w upowszechnienie na Ziemi śmiercionośnego przemysłu atomowego oraz radioaktywnych skażeń. Dlatego jej kara też była szczególna. Jednak wielu ludzi popiera śmiercionośną atomistykę i radioaktywność na mniej spektakularny sposób - np. poprzez głosowanie "za" w sprawie budowy reaktorów jądrowych, poprzez członkowstwo w jakiejś "Agencji Energii Atomowej", albo nawet poprzez zwykłe pozostawanie biernym w sprawie tego śmiertelnego problemu ludzkości w sytuacjach kiedy mają okazję aby coś aktywnie uczynić aby zablokować dalszy rozwój atomistyki, broni jądrowej, czy budowy reaktorów atomowych. Dla takich ludzi też wymierzane są surowe kary za ich niemoralne działania popierające, lub za ich pasywność w sprawie zablokowania dalszego rozwoju radioaktywności i atomistyki - tyle, że kary te przyjmują mniej spektakularne formy, np. raka skóry zwanego "melanoma", jakiego indukowanie radioaktywnością zawartą w kroplach deszczu staram się wyjaśnić w punkcie #F5 i na "Fot. #F1abc" ze swej strony o nazwie "cooking_pl.htm". Tutaj warto też dodać, że jednym z szeregu pierwotnych śmiercionośnych zjawisk formowanych przez rozpad atomów i przez radioaktywność, jakie też szerzy wiele śmierci i zniszczenia, jest tzw. hałas telepatyczny. Hałas ten m.in. spowodował nadejście na Ziemię obecnej samobójczej epoki "neo-średniowiecza" opisywanej dokładniej w punkcie #K1 mojej strony "tapanui_pl.htm", oraz w punktach #T1 do #T8 strony "solar_pl.htm". Szokująco, hałas ten formowany jest też m.in. przez "Large Hadron Collider" koło Genewy - po szczegóły patrz ów punkt #K1 na stronie "tapanui_pl.htm". Ponadto warto też zwrócić uwagę na fakt, że działania opisane w punkcie #C4.7 strony "morals_pl.htm", jak również np. zarabianie poprzez produkowanie papierosów lub poprzez upowszechnianie narkotyków, a także np. palenie papierosów w miejscach i w sposób jaki zmusza innych ludzi do wdychania naszego wyziewanego dymu, też jest formą surowo karanego zasiewania śmierci i zniszczenia.

W punktach #E2 i #A2.7 swej strony internetowej o nazwie "totalizm_pl.htm" wyjaśniłem, że przed Bogiem osobiście odpowiadamy za wszelkie niemoralności popełniane przez intelekt grupowy do którego należymy - jeśli zaniedbujemy włożenia swego wysiłku w powstrzymanie lub w naprawienie tych niemoralności. Natomiast w punkcie #E2 swej strony internetowej o nazwie "wszewilki.htm" opisałem swoje przypuszczenia, że już po zakończeniu drugiej wojny światowej, niemieckie podziemie "Werwolf" działające na terenach Polski poukręcało karki u licznych poprzednich Niemców, nieświadomie wymierzając im w ten sposób karę za uprzednią pasywność wobec grupowej niemoralności popełnianej przez hitlerowskie Niemcy (ostatnio natknąłem się jednak na twierdzenia, że niemieckie podziemie z Polski, dokonujące owego ukręcania karków, podobno NIE istniało).

W punkcie #G1 swej strony internetowej o nazwie "will_pl.htm" wyjaśniam, że młodzież która NIE nauczy się słuchać głosu swego sumienia umiera przedwczesną śmiercią. Przykładowo wszyscy moi byli koledzy z lat młodości, którzy już wówczas wykazywali swym postępowaniem, iż NIE słuchają głosu swego sumienia, zmarli potem w młodym wieku - tak jak stwierdza to zasada "wymierania najniemoralniejszych", opisywana m.in. w punkcie #B1 mojej strony o nazwie "changelings_pl.htm". Innymi słowy, karą za nabycie zwyczaju aby "seryjnie" (powtarzalnie) zagłuszać głos swego sumienia i dzięki temu korzystać z przyjemności popełniania niemoralności, których owo sumienie nam zakazuje, jest nieodwracalne odebranie jeszcze w młodym wieku możliwości odczuwania jakiejkolwiek przyjemności, której dostarcza cieszenie się z bycia żywym.


#B2.2. Przykłady kar za "niemoralności" popełniane przez intelekty grupowe:

"Czas zwrotu" po jakim typowo przychodzi "kara" za "niemoralność" popełnianą przez "intelekt grupowy" jest około 10 razy dłuższy niż "czas zwrotu" kar dla indywidualnych osób. Stąd dla intelektów grupowych ów czas zwrotu typowo wynosi około 70 do 100 lat - co szerzej wyjaśniam w punkcie #C4.2 z mojej strony internetowej "morals_pl.htm". Jednak w drastycznych przypadkach popełniania wyjątkowo znaczących "niemoralności", przykładowo w przypadkach grupowych ataków na Boga, lub niemoralnych wojen agresywnych, Bóg skraca ten czas zwrotu do długości podobnej jak dla indywidualnych intelektów (przykłady zdarzeń które reprezentują takie właśnie skrócenia "czasu zwrotu" karmy za niemoralności intelektów grupowych przytaczam w punkcie #J6 swej strony "bitwa_o_milicz.htm" oraz w punkcie #G2 swej strony o nazwie "przepowiednie.htm"). Dla mnie osobiście jest też dosyć intrygującym, że Bóg zdaje się skracać znacząco również "czas zwrotu" kar za pasywność całych intelektów grupowych (tj. kar dyskutowanych m.in. w punkcie #N2 mojej strony internetowej o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm" oraz wzmiankowanych w punkcie #E2 swej strony o nazwie "wszewilki.htm").

Najdoskonalszym przykładem aż całego szeregu najróżniejszych kar, jakie za seryjne popełnienie niemoralności otrzymały intelekty grupowe, są już dzisiaj doskonale widoczne następstwa niemoralnego wprowadzenia do powszechnego użytku antybiotyków, pestycydów oraz teorii względności. (Pierwszym pestycydem użytym w Polsce jeszcze w czasach mojego dzieciństwa był "azotoks".) Kary te wyjaśniłem szerzej w punkcie #J1 swej strony internetowej o nazwie "pajak_do_sejmu_2014.htm". Są one tam opisane wraz z wyjaśnieniem jakie fakty potwierdzają, że wprowadzanie do użycia antybiotyków, pestycydów, oraz teorii względności, faktycznie było działaniami łamiącymi kryteria moralne, czyli działaniami "niemoralnymi" (na przekór, że dzisiejsza oficjalna nauka będzie argumentowała inaczej). Jednym z całego szeregu owych nieodwracalnych już obecnie kar, jest wymieranie pszczół spowodowane właśnie niemoralnym użyciem pestycydów i telefonów komórkowych - tak jak dokładniej to trwałe wymarcie pszczół wyjaśniam w punkcie #T7 swej strony o nazwie "solar_pl.htm", oraz w punkcie #C5.1 swej strony o nazwie "newzealand_pl.htm".

Tezę, że dzisiejsze problemy rasowe niektórych krajów są karami za niewolnictwo lub kolonializm jakie owe kraje praktykowały w przeszłości, stawia pod rozwagę punkt #C4.7 strony o nazwie "morals_pl.htm". Innymi słowy, np. potraktowanie jakie około 100 lat temu wysłani do swych kolonii reprezentanci jakiegoś narodu zaserwowali miejscowej ludności, jest obecnie zwracane temu narodowi przez reprezentantów owych kolonii przybyłych do danego kraju jaki wówczas praktykował niewolnictwo lub kolonializm.

Karę przyjmującą formę przegrywania każdej wojny przez agresora, najdokładniej opisałem w punkcie #I2 swej strony "bitwa_o_milicz.htm". Co ciekawsze, każdy agresor rozpoczynający agresywną wojnę jest za nią karany aż na cały szereg odmiennych sposobów - przegranie owej wojny jest tylko jedną z tych kar. Inną karą jest, że zniszczenia jaki agresor poczynił w zaatakowanych przez siebie obszarach, po upływie "czasu zwrotu" są mu zwracane w formie zniszczeń jego terytorium np. przez najróżniejsze niszczycielskie "zjawiska naturalne".

Kraje które prześladują i wyniszczają swoich twórczych ludzi, poprzez poddawanie każdego twórczo-aktywnego ich mieszkańca działaniu tzw. "przekleństwa wynalazców" (jakie dla szeroko-znanego przypadku z Nowej Zelandii, jest skrótowo opisane w punktach #D2 i #D1 oraz pod "Fot. #D1" ze strony o nazwie "mozajski.htm"), są potem karane "wynalazczą impotencją" - tak jak wyjaśnia to punkt #D1 na stronie "boiler_pl.htm", punkt #M3 na stronie "fe_cell_pl.htm", punkt #G1 na stronie "eco_cars_pl.htm", oraz punkt #D5 na stronie "pajak_do_sejmu_2014.htm". W konsekwencji tego karania, pozostają one w tyle poza resztą świata, a stąd z czasem podupadają na każdym możliwym froncie, poczym są kolonizowane przez kraje o wyższym od nich poziomie moralności (tak jak wyjaśnia to zasada "samoregulowania się" mechanizmów działania moralności). To właśnie dzięki długoterminowemu działaniu owej "wynalazczej impotencji", np. dzisiejsza Polska zwolna staje się kolonią krajów Zachodniej Europy, zaś np. Nowa Zelandia zwolna zamienia się w kolonię Australii.

W punkcie #N2 strony "pajak_na_prezydenta_2020.htm" opisuję kraj, którego obywatele są nietypowo "pasywni". Karą za tą pasywność okazuje się być wykorzystanie tej pasywności przez kolejne rządy owego kraju do nawprowadzania tam tylu praw ograniczających demokratyczne swobody jego obywateli oraz ograniczających możliwości wpływu tych obywateli na decyzje podejmowane przez owe rządy, że obecnie obywatele tego kraju zmuszeni są trwać bez końca w owej tym razem już "wymuszonej na nich pasywności", ponieważ nawet gdyby zechcieli, obecnie już NIE jest możliwe wprowadzenie tam jakiejkolwiek istotnej zmiany czy reformy. Odnotuj tutaj intrygującą cechę każdej "wymuszonej pasywności" - mianowicie jej cechą jest, że ci co są jej poddani, podejmują potem desperackie wysiłki aby ją z siebie zrzucić i ją zakończyć - czyli że kara za pasywność też ma charakter "samoregulujący się" opisany szerzej w punkcie #B3 strony o nazwie "mozajski.htm".

W punktach #A1 do #A5 swej innej strony o nazwie "cooking_pl.htm" oraz w punkcie #T7 swej strony o nazwie "solar_pl.htm" wyjaśniłem niemoralność jaka jest jedną najpowszechniej popełnianych obecnie na Ziemi. Mianowicie, na przekór, że Bóg wyraźnie stwierdza w Biblii, iż to co stworzył jest już "bardzo dobre", dzisiejsi ludzie zamiast to jedynie studiować, uparcie starają się to zmieniać i "ulepszać" - zwodzeni zapewnieniami oficjalnej nauki. W rezultacie ludzka ignorancja i zarozumiałość jedynie to psują. Kiedy zaś takiemu popsuciu przez dzisiejszych ludzi ulega np. żywność, wówczas z korzystnej dla naszego zdrowia, żywność ta zamieniana jest przez ludzi w wolno działające trucizny, jakie stopniowo uśmiercają swoich konsumentów. Aby zaś uniknąć trującego działania tak popsutej żywności, ludzie obecnie muszą dobrowolnie rezygnować z osiągnięć technicznych dzisiejszej cywilizacji - tak jak to opisałem w punkcie #A5 swej strony "cooking_pl.htm" oraz w punkcie #T8 swej strony o nazwie "solar_pl.htm". (Przykładowo, muszą zaprzestać zjadania wszelkiej przemysłowo przetwarzanej żywności, muszą sami sobie przyrządzać posiłki w domu z najbardziej elementarnych składników jakich inni ludzie NIE zdążyli jeszcze zatruć, itp.) Karą więc za psucie przez ignoranckich ludzi żywności którą Bóg stworzył jako już "bardzo dobrą", jest trwałe odbieranie ludzkości osiągnięć technicznych jakie dotychczas ludzkość sobie wypracowała w sprawie żywności.

W punkcie #A2 strony "petone_pl.htm" jest wyjaśnione, że obecne prześladowania chrześcijan jakie widzimy dookoła, są karą za prześladowania innych, jakich w przeszłości źródłem i powodem byli właśnie chrześcijanie.

Punkt #G2 strony o nazwie "przepowiednie.htm" ujawnia, że miejscowość o świętobliwej nazwie, jednak w której jej mieszkańcy NIE żyją do wymagań i tradycji tej nazwy i NIE spełniają wymogu "szlachectwo zobowiązuje" ani NIE starają się aby dla ochrony ich miejscowości zamieszkało w niej co najmniej 10 "sprawiedliwych", jest za karę zniszczona.

Punkty #H2 do #H6 strony o nazwie "tapanui_pl.htm" ujawniają, że niemoralne miejscowości (które seryjnie i chronicznie popełniają najróżniejsze niemoralności) a jednocześnie NIE są chronione przez zamieszkałych w nich co najmniej "10 sprawiedliwych", za karę są zniszczone.

W punkcie #C4.7 swej strony o nazwie "morals_pl.htm" wyjaśniłem m.in., że energia jądrowa jest wysoce niemoralnym rodzajem energii, ponieważ wywodzi się ona z niemoralnych początków i niemoralnej tradycji - czyli zgodnie z Biblią jest "drzewem które NIE może urodzić dobrych owoców". Natomiast w punktach #M1 do #M1.2 swej strony "telekinetyka.htm", wyjaśniłem dlaczego katastrofę reaktorów atomowych w Fukushima, Japonia, powinno się rozważać jako trwałą i już nieodrracalną karę, którą NIE tylko Japonia, ale też i cała nasza ludzkość, już otrzymała (i nadal otrzymuje oraz będzie otrzymywała), za odrzucenie lekcji moralnej na temat niemoralności energii jądrowej, jaka to lekcja była uprzednio udzielona pod koniec drugiej wojny światowej. (Niektóre następstwa owej trawałej już kary staram się omówić w punkcie #T7 i na "Fot. #T1" swej strony o nazwie "solar_pl.htm" oraz w punkcie #F5 i na "Fot. #F1" swej innej strony o nazwie "cooking_pl.htm".) Notabene, niemal każdy uniwersytet w Japonii na jakimś tam etapie otrzymał moje podanie o profesurę badawczą poświęconą rozwojowi nowej filozofii - tak jak opisałem to w punkcie #A1.1 ze strony "totalizm_pl.htm". (Japonia corocznie oferuje sporą liczbę takich profesur.) Gdyby choć jedno z owych podań było rozpatrzone pozytywnie, wówczas pomógłbym Japonii zrozumieć filozoficzną prawdę, że NIE wolno ignorować lekcji moralnych udzielanych nam przez Boga, a stąd że dla własnego dobra kraj ten NIE powinien wpuszczać energii jądrowej na swoje terytorium.

Z podobnie niemoralnej tradycji jak energia jądrowa, wywodzi się także dzisiejsza technologia rakietowa. Dlatego w podpisie pod "Fot. #1" ze strony o nazwie "p_l.htm", w w/w punkcie #C4.7 z mojej strony o nazwie "morals_pl.htm", a także w punkcie #H1.1 swej strony "przepowiednie.htm", wyjaśniłem jak zapewne Bóg zamierza "ukarać" tych co uprzednio "postawili" na rozwój owej niemoralnej technologii rakietowej, zaś obecnie zaniedbują rozglądanie się za bardziej moralnym rodzajem napędu. Mianowicie, wygląda na to, że Bóg wcale NIE pozwoli aby kraje dziś wiodące w technice rakietowej, w przyszłości korzystały z wynalazków Magnokraftu i Wehikułu Czasu - co do których Bóg wysoce wymownie spowodował, że owe przyszłe ludzkie statki międzygwiezdne wynalazł syn "niewolnika" von Braun'a (tj. twórcy dzisiejszych rakiet), który to niewolnik został cudownie uratowany z obozu jeńców wojennych w Peenemunde partacko bombardowanego przez Aliantów. (Jak wiadomo, Wernher von Braun był niemieckim budowniczym śmiercionośnych rakiet "V2" - którego dorobek i tradycje po wojnie były użyte jako "źródło" dla technologii dzisiejszych rakiet kosmicznych.)

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację punktów #B2 do #B2.2) z mojej strony o nazwie "mozajski.htm" (aktualizacja z dnia 20 grudnia 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "mozajski.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "mozajski.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/mozajski.htm

http://totalizm.zensza.webd.pl/mozajski.htm

http://telekinesis.esy.es/mozajski.htm

http://totalizm.com.pl/mozajski.htm

http://soul.frihost.org/mozajski.htm

http://pajak.org.nz/mozajski.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "mozajski.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "god_proof_pl.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/mozajski.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/god_proof_pl.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Warto też wiedzieć, że niniejszy temat jest powtórzony pod dwoma następującymi adresami:

http://totalizm.wordpress.com

http://totalizm.blox.pl/html


Z totaliztycznym salutem,

Jan Pająk


16:26, totalizm
Link
środa, 23 grudnia 2015
#265_1E: Food was created to be "very good" due to superior God's knowledge - our "improvements" only turn it harmful

Motto: "Scientists who introduce changes to what God has created, and what the people (ignorant in comparison to God) must not change, are equally dangerous and destructive as leaders and politicians who destroy and depopulate countries governed by them - unfortunately both these categories of people rapidly multiply on Earth."

#A1: In spite that for many years I practiced habits of a scientist, I always try to write in plain language all of my web pages and publications, including this post - so that they can be read and understood by ordinary people. But because of these scientific habits, I still add to the beginning of all my web pages a short summary (abstract) of their content, as well as the formulation of their goals. In turn, in this post and in the web page "cooking.htm" (from which this post eventuated) I exceptionally added the so-called "thesis" - the truth of which thesis is proven by practically the entire content of the web page named "cooking.htm". (This is because into the content of the web page named "cooking.htm" I included examples of empirical evidence which support the truth of this thesis.) The presence of thesis and the evidence which proves it true, all together cause, that in spite of being written in a plain language, in fact the web page named "cooking.htm" represents the same format that used to have doctoral dissertations "in old good days" (i.e. in times when the science has NOT yet descended to the dogs).

The thesis of this post and the web page named "cooking.htm" states: all the components from which are formed (and are kept alive) people and also everything that people need to live, God has created in such a way that these components form "God’s masterpieces" in which the compositions, configurations, structures, parameters, functions, etc., are the most perfect out of all possible outcomes that could be obtained from given components - so that the introduction by humans of any forbidden by God kinds of changes to these "divine masterpieces" always causes only worsening of level of their excellence.

Expressing in other words this thesis and the reason why I stated it here, I try to provide the empirical evidence which proves what the to-date official science or the religions have NOT even tried to prove. Namely, the evidence which proves that all components of the people and of whatever is necessary for the people to live (e.g. food and beverages) God purposely designed, created and grouped together so wisely and so well, that they form wholes that are the most perfect out of all outcomes possible to obtain. Therefore, if some people, whose human-fallible knowledge makes them total ignorants and idiots when compared with God’s knowledge (e.g. present employees of the official science, politicians, food industry, farmers, butchers, fishermen, cooks, etc.) are to try to make any changes or "improvements" that ruin in these "God's masterpieces" the originally created by God composition, configuration, structure, etc., then such changes or attempts of "improvements" for sure are to cause only a significant deterioration in the level of excellence of these masterpieces and in their ability to support human health and life.

I probably do not need to add here, that - as in every matter which is highly important for the good of the people, God also warns us in the Bible, that everything He created (and thus, among others, also the food that we eat and beverages that we drink), He prepared for us in the most perfect way possible. After all, only such a divine warning placed in the Bible is able to clearly let to know all of the humanity that if we (i.e. the imperfect people with knowledge incomparably lesser than that of God) will begin to change it or try to "improve" it, then the only thing we get is the destruction of this "God's masterpiece" and the spoiling of its beneficial effects on our health and life (which beneficial effects God originally bestowed to it). An example of just such a divine warning is the verse 1:31 from the Biblical "Genesis", which, after describing the process of creation of the universe and the people says: "And God saw everything that He had made was very good." (In order to draw people's attention to this weighty fact, that whatever God created is already "very good", and thus that people should NOT even attempt to change it or to "improve" it, God repeats similar emphasizes of quality (good) of the final products that He created for several other stages (days) of creation.) In turn, as we all know, there is NO the word that would mean something even better than "very good". Furthermore, behind of what God says always stands the authority of divine omniscience and God’s infinitive capabilities. Therefore, by stating that what He has created is already "very good", God does NOT need to continue to dwell in the Bible (as I am doing it here) that people deprived of the divine omniscience and capabilities, must NOT change or try to "improve" whatever God has done as "very good", because they will spoil it. After all, such a ban on making changes is obvious and comes to mind by itself from the authority of God's divine omniscience standing behind the term "very good". (An example and an illustration of in how much trouble the humanity falls if it starts to change and "improve" whatever God has made "very good", are murderous consequences of nuclear power, which probably already threaten virtually every person with the danger of inducing skin cancer, named "melanoma", and genetic mutations, in case of someone just being soaked with ordinary rain. After all, my research to-date described in item #F5 and on "Fig. #F1abc" from the web page named "cooking.htm" - unfortunately, which research still is awaiting verification and confirmation by other researchers, seem to reveal that probably in every rain are contained individual droplets of highly concentrated radioactive waste, the fall of which droplets on the skin, is potentially threatening with causing mutations and the "melanoma" cancer.)

Of course, the empirical proving of the truth of the above thesis, obtained through providing the body of evidence which I collected on the web page named "cooking.htm", introduces many serious consequences. For example, it reveals that whatever people do that causes changes in the "God’s masterpiece" that are forbidden by God (e.g. changes in the composition of it), it is always only a next step towards the deterioration of the quality of whatever for us (the humans) is absolutely necessary for life and health. Thus, e.g. every change of the natural composition of the foods we eat, or fluids that we drink, made e.g. by the food industry, commands of politicians or governments, greed of farmers, cunningness of retailers, inventiveness of cooks, etc., always cause only the reduction of the quality of these foods or liquids. In other words, the consequence of proving the abovementioned thesis is a warning: industrialists, politicians, scientists, farmers, butchers, fishermen, vendors, cooks, homegrown enhancers, etc., hands off the changing of composition, genetics, condition, performance, etc., of whatever we eat and we drink. For every change to the created by God forms of the food and fluids required for us to live and to be healthy, through e.g. their industrial processing, adding any chemicals to it, altering their genetic composition, culturing on ways different from natural, or changing them in any ways described below in item #A4, turns this food and fluids into slow-acting poisons that gradually destroy human health and shorten people's lives - as this is explained in item #T7 of my web page named "solar.htm".

From thesis of this post and the web page named "cooking.htm" stems also their main goal. This goal can be stated as: the combining together examples of the most important types of empirical evidence which indicates, that all the changes and "improvements" that people introduce to the created by God natural composition, condition, genetics, growth, etc., of the food that we eat or fluids that we drink, always causes the gradual destruction of the natural ability of these products to support and to nourish our health and life. In other words, the goal of this post and the web page named "cooking.htm" is to confirm, that everything that people are trying to change or to "improve" in our foods and beverages created by God, while the permission of making which changes has NOT been positively acknowledged in the text of the Bible, actually causes that these foods and drinks are poisoned and spoiled, and thus that then they become hazardous to our health and life.


#A2. Why neither the atheistic science, nor the religions existing today, so-far have NOT even tried to prove empirically nor warn us, that the food which God created for us, people must not change or try to "improve", because all human changes made to the "God's masterpiece" cause only significant poisoning and spoiling it, that eventually will destroy people:

Today's official science virtually at every step "stumbles" on examples of infinite perfection of God's creations. After all, the configuration, parameters, etc., of practically everything that makes up the people and makes up whatever to these people is essential for their life and health, including food, are selected and combined together by God in so narrowly allowed range, that for accomplishing this was necessary the infinitely higher than human wisdom and intelligence of God just to so well match and align these creations. (Notice that in order to continually NOT repeat the words "food and drink" frequently used herein, in every place of this post and of the web page named "cooking.htm", when I write the word "food", I recommend to understood this word both as food for eating, and as drink for satisfying thirst.) In fact, there also is a whole ocean of situations and cases, which in a clear manner prove to the researchers, that every change or attempt to "improve" anything in whatever has been created by God for the people, causes the rapid deterioration of the quality of this creation - and thus brings undesirable consequences for people. The entire science and some scientists also sometimes act as if subconsciously they are aware of the fact that "God's masterpiece" people must not neither change nor even try to "improve". After all, for example, the establishing of various "seed banks" both at the global level and in individual countries is, amongst others, just such acting that tries to protect against changing by the people of whatever seeds God has created. Unfortunately for us, in spite of all this, for many different reasons, the institution of present official science as a whole (i.e. as the so-called "group intellect") still cannot somehow get itself to develop and to announce the conclusion, that "God's masterpiece" people must not attempt to change nor "improve", because all such attempts always end up only with spoiling it. So let us list here and describe several amongst most significant examples of these different reasons. Here they are:

(1) The official lying by the science (treated as a whole), that God does NOT exist. In order to prove that "God's masterpiece", especially food, people must not change or "improve", one needs firstly prove that "God does exist" (as I did it, amongst others, in item #G2 from my web page named "god_proof.htm"). However, the atheistic institution of present official science claims that God does NOT exist. Thus, by definition, this science cannot draw the conclusion, that people must not change or try to "improve" the "God's masterpiece", especially food - although such a conclusion increasingly loudly arises by itself from the more and more obviously devastating for the people results of the changes and "improvements" that the official science already has introduced to that food.

(2) Greed what dominates over good of humans. Lucrative lives that lead today's official science and its scientists in charge, are only achieved because the science and scientists get funding from governments just to change or to "improve" whatever God has created - including food. Thus, the statement that "God's masterpiece", particularly food, people must not change nor "improve" would be for the official science like the "cutting off the tree-branch on which this science sits".

(3) The lack of definition. So far, there was NO definition yet, as to what actually constitutes the disallowed for the people "change" or attempt to "improve" of whatever in this post I call "God's masterpiece" - including the change in state, composition, performance, genetics, etc., of foods. In other words, there still was NO the definition yet as to what people must not change (i.e. there was NO the definition similar to that one which I am providing in item #A3 below in this post). In turn without such a definition, people typically are unable to distinguish, for example, unnatural and therefore disallowed "changes" or attempts to "improve" foods (i.e. the saturation of foods with mineral chemicals, genetic modifications of foods, etc.), from the natural and permitted by God preparation of food for consumption (i.e. from washing it, cutting, fermenting, sprinkling with salt, cooking, combining together longer menus out of different natural foods, distribution, serving, etc.), and from growing it up and multiplying it - that is, e.g. from planting, natural fertilization, grafting of fruit trees (but only carried out without changing their kind - i.e. NOT including, for example, the proverbial grafting "pears on willows"), and the like. After all, some natural preparation of food for consumption and the growth and multiplication of food, also by a lot of people may be wrongly classified as a "change" or an attempt to "improve" - although in terms of the objectives for which it serves in fact it is a completely different category from the "change" category of human activities. After all, the preparation for consumption represents only the various examples from a wide range of legitimate uses, to which the subjecting of this "God's masterpiece" is allowed in the Bible, so that food can be multiplied and used for the good of humans.

In turn religions do NOT even try to prove anything that would advance the human awareness to a new level - including e.g. trying to prove that "God's masterpieces", particularly foods, people must not change or try to improve. All the attention of today's religions is in fact converged on extending the life of their own religious institutions and on multiplying their followers.

At this point, I also have a duty to stress emphatically that the incompetence of previous developments, and thus also the certainty of the future avoiding by the official science and by religions of so much needed informing, that "God's masterpiece" (especially food) people must not neither change nor even try to "improve", causes that people still continue introduction of devastating changes to whatever they are NOT allowed to change. It is because of this continuing, that starting from 11th of September 2001 the humanity crossed the "point of NO return" in its efforts to commit suicide and now it gradually is dying - as this is explained more broadly in items #T1 to #T8 from my web page named "solar.htm".


#A3. Let us define for ourselves as to what constitutes a "change" or an attempt to "improve" of what God has created for our consumption and what here I call "God's masterpiece" - that is the composition, condition, genetics, etc., of what people must not change or attempt to "improve":

There is a whole range of important premises, all of which relatively accurately reveal to us, what changes in "God's masterpiece" people must NOT made. The most important source of these premises is the Bible. After all, it is in the Bible that God authoritatively states that everything that He created is "very good" - that is, that beings (people) deprived of the divine omniscience and powers should NOT even try to change it, because they only spoil it. Also in the Bible are clearly separated from each other two different categories of actions to which can be subjected, among others, food, i.e. (1) the creation of its "very good" composition, state, content, functions, etc. (i.e. whatever people must NOT change), from (2) its uses for human good and its multiplication (i.e. what people are allowed to do and what God is recommending to be done). Another source of such premises is the finding of the philosophy of totalizm. This finding has revealed, that absolutely everything that people do, and thus also the human handling of foods, can be made either (1) in a manner violating the God's commandments (i.e. "immorally"), or (2) in a manner consistent with the God's orders (i.e. morally) - as briefly summarize these two opposite human ways of doing things the items #B2 and #B1 from the web page named "cooking.htm". (In other words, the philosophy of totalizm teaches us, that it is NOT true what practices the present official science, namely that scientists, politicians and people in general, are permitted to "change" everything, to changing of whatever they have a desire, for if they "change" something what God does NOT allow them to change, then God sends a severe punishment.) The logic, a common sense, and typical life experience, also are sources of premises which quite clearly suggest to us, that nothing that someone with the knowledge and experience higher than ours has already made "very good" (thus also all these characteristics of food, which were granted to it by God at the stage of creation) we must NOT change or "improve", because of our inferior knowledge and experience only is to spoil it. (For example, in item #B1 of my autobiographical web page named "pajak_jan_uk.htm", I described as still as a little boy I succumbed to temptations that after my father was leaving to his work, I was dismantling "very good" Swiss-made watches, which my father fix only the night before - and, of course, having no knowledge and experience of my father, I only spoiled these watches again.) But the most convincing source of premises revealing what changes in "God's masterpiece" people must not make, is a long list of such changes already made by people, that ended up poisoning and breaking down of "God's masterpieces" - such a list for foods I provided below in next item #A4 of this post, while the detailed descriptions of poisoning and spoiling of "God's masterpiece" that such changes cause in foods, are presented on the web page named "cooking.htm". All these premises put together quite precisely reveal to us how we should define these changes and attempts to "improve" foods, that people must not make, because they only ruin "God's masterpiece" of creation of the foods which can be described with the divine expression "very good". Therefore, on the basis of all these premises I have already prepared the necessary definition and I present it below. Here it is:

The disallowed for carrying out by humans change or an attempt to "improve" foods, should be named any change in genetics, the manner of growing, composition, distribution, method of food preparation for human consumption, or in compiling multi-course meals from different types of food, which a change is to cause the acquiring by this food any modified attributes that are different from those of originally pre-programmed by God in a given kind of food, or modified attributes which are NOT approved by God through listing in the Bible the examples of their positive use.

In other words, with food people are permitted to do anything, which leaves unchanged the characteristics that God pre-programmed in it for us at the stage of creation, and/or to do anything that is positively mentioned in the Bible. For example, in every possible way it is permitted to cut food, pulverize it, squeeze, extract, smash, choose for eating only its components, ferment, boil, sprinkle with salt, dry, etc. Very carefully (i.e. in ways that comply with a number of specific genre and energy rules – e.g. see items #L1, #L2 and #L3 from the web page named "cooking.htm"), a given kind of food can also be mixed with other similarly natural kinds of food, or can be included into extended menus that are composed of many dishes containing different types of foods. However, with food completely we are NOT allowed to do what I specified in item #A4 of this post, and what then I described in more details on the web page named "cooking.htm" - means to do whatever precisely meets the above definition of disallowed for people changes or attempts to "improve" food. This is because making such forbidden changes transforms food into a slow-acting poison which gradually kills its consumers.

I should also add here that the above definition stems from the current stage of my research and the current state of my knowledge. However, realizing my human imperfection, my research into compliance of the above definition, with what reveals to us the surrounding reality, is still to be continued. After all whatever imperfect humans do can also be further enhanced by the selected people that already possessed the required for these improvements level of wisdom, knowledge and experience. So if in the future I discover that this definition in some place is NOT sufficiently correct, accurate, or clear, then I am to perfect it further.

I also encourage the reader, that he/she verifies the correctness and clarity of this definition, both on the evidence which I am presenting on the web page named "cooking.htm", as well as on any other evidence which the reader is able to find (in spite, that probably this evidence is going to be officially hidden by scientists and by politicians). If the reader finds out, that this definition in his/her opinion should be further improved - then I would appreciate letting me know "why", "where" and possibly also "how".

... (This post needed to be cut in two parts because of the memory allocation to this blog, so it is continued below as post #265_2E) ...

19:09, totalizm
Link
niedziela, 20 grudnia 2015
#265_2E: Avoid harmful food that God created as "very good" but scientists spoiled during attempts to "improve" it

... (continuation from the post #265_1E) ...

#A4. Let us also list here examples of key categories of "changes" or attempts to "improve" introduced by humans to food and beverages, about which already now we can determine, that they impair their quality by turning them into poisons slowly destroying the health and killing humans who consume them:

Ignorance and the atheism of scientists and official science, combined with the to-date lack of definition which only my research allowed to publish in previous item #A3, caused that people routinely make changes and attempts to "improve" foods that are ruining the characteristics given to food by God at the stage of creation - and thus which the people should not make. As a result, more and more often it is discovered that another one amongst these changes or "improvements", previously determined by science as "allowed" or "needed", turns food into a slow-acting poison. Thus, on the entire web page named "cooking.htm" I gathered together the most important examples when the changes, that scientists say are supposedly "allowed" or "recommended", have already proved to be "poisonous" for the food - while in this item here I try to summarize these fatal changes.

Thus, the most important examples of such changes and attempts at "improvement" of foods that are disallowed to be made by people, as they turn these foods into slowly acting poisons, include:

(I) The introduction into food of any quantity and types of mineral chemicals that naturally do NOT occur in a particular kind of food, and thus that must be produced by today's factories (but note that salt is here the exception). Especially the introduction of mineral types of chemicals described on the web page named "cooking.htm". For example, the introduction of chemicals (described in item #C1 of the web page named "cooking.htm"), which intend to kill micro-organisms attacking a given food, which micro-organisms cause the spoilage of that food or change in its colour. After all, the introduction of such chemicals ignores the quite obvious conclusion, which probably already come to mind of the reader, and which states that if any chemicals kill the micro-organisms that cause spoilage of food or cause a change in the colour of that food, then the same chemicals certainly also kill the beneficial micro-organisms which in our body cause the digestion of this food and which assist in absorbing through our body the needed by us ingredients of that food (in other words - the introduction of these chemicals to food ignores the rather obvious conclusion that these chemicals do NOT just kill the micro-organisms, but they slowly and gradually also kill the people who consume them).

(Ii) Any industrial food processing that adds to it, or creates in it, any kind of chemicals or components that originally were NOT present in the given kind of food. An example is the industrial processing of red-meat - which turns this meat into a carcinogenic substance described in item #T7 from my web page named "solar.htm" (i.e. into the substance, eating of which the official WHO report qualified to the same dangerous to life and health category, as eating radioactivity or inhalation of asbestos).

(III) The irradiation of food intended for consumption by any type of radiation that naturally do NOT reach the Earth (e.g. because normally such a radiation is stopped by the Earth's atmosphere), or allowing that the eaten food comes in contact with radioactive substances. Examples here is the use of radiation at the borders of countries to kill insects and their eggs, or to destroy the usefulness of the grain as material for sowing (e.g. in imported fruit or crops), the use of microwave ovens, eating or selling food that grows under high-voltage AC lines, etc.

(IV) The introduction to the food of any substance used by humans also separately as medicines, drugs, hormones, steroids, etc. For example, feeding chickens with antibiotics or injections of antibiotics into kiwifruit, adding vitamins to bread, adding calcium to milk, adding fluoride to the drinking water in public waterworks, add bromine to water in the water supply (e.g. to calm the riots), and the like.

(V) Causing the growth of food on plants or in soil treated with any kind of pesticides or other toxic chemicals. After all, e.g. pesticides, and also toxic chemicals or elements contained e.g. in artificial fertilizers, are substances particularly strongly breaking the moral criteria (i.e. are immoral substances) - for whose introduction into general use God already jointly and severely punishes the entire humanity - for details see item #T7 from the web page named "solar.htm", and item #J1 from the web page named "pajak_for_mp_2014.htm".

(VI) Such preparation or combining food that destroys its nutritional and energizing abilities. For example, deep freezing, ionising, electrifying, ruining the balance of "yin" and "yang" energy during food preparation - examples provided in items #L1 to #L3 from the web page named "cooking.htm", or items #B2 to #B4 from the web page named "fruit.htm".

(VII) Genetic changes carried out in plants or animals that produce food (i.e. the so-called "genetic engineering"). For details see "part #G" of the web page named "cooking.htm".

(VIII) Causing the growth of food on "composite" plants or animals, i.e. on such in which the individual parts have genetics that differ from each other. To this group of changes or "improvements" of foods prohibited for people are included any equivalents of the proverbial "growing pears on willows" - means, for example, the modern methods of grafting of fruit trees at the "root base" which is formed by planting firstly a fast- growing types of woods that are different than the fruit trees that later are to be grafted. In other words, the proverbial pears are only allowed to be grafted and grow on pear trees - i.e. on the "root bases" which are also formed from pear trees. (Just such forbidden "composite" fruit trees are now in New Zealand the majority of all the trees that provide fruit for human consumption, and are almost an exclusive type of seedlings of fruit trees that can be purchased in New Zealand garden shops – no wonder that even the freshly harvested and clean fruits still can be poisonous in present times.)

Please note that the above list so far includes only the most important changes and attempts to "improve" foods. Thus, in the future I will wide it and supply it with broader explanations - of course, as my free time will permit this.


#A5. So how we can defend ourselves and our loved ones from the harmful impact on our health and life of all these forbidden changes and the supposed "improvements" already introduced by other people to modern foods and beverages:

Theoretically speaking, a defence against the harmful effects of introducing disallowed for people changes and "improvements" to foods, and thus a defence against death due to a slow poisoning with today's foods, looks easy. It is enough to just avoid eating such changed (supposedly "improved") foods, i.e. to avoid purchasing and eating foods the packages of which reveal a long list of mineral supplements or medicines, foods industrially processed - especially if we ourselves are able to prepare an unprocessed, home alternative to food produced in a "factory-style" (e.g. to chicken and poultry from large "cage farms", caged pigs, ready meals or sandwiches from mass dining outlets type McDonald's or Pizza Hut), etc., etc. In fact, I myself already started this kind of defence. But as it turns out, in practice this defence is very difficult - as on the basis of my own practical experience is explained in more details in items #T7 and #T8 from my web page named "solar.htm". This difficulty stems from the fact that nowadays practically is almost impossible to purchase foods that have NOT been previously poisoned in one of these numerous disallowed ways described in item #A4 above. Even if what we eat is prepared by ourselves from the most basic ingredients, such as flour, potatoes, bread, milk, slices of meat, eggs, etc. - still increasingly often we only can purchase ingredients which for some reason someone - who produces or sells them (e.g. a farmer, butcher, fisherman, miller, baker, salesman, etc.) tainted with some slowly working poisons. An additional difficulty to this defence is also that it introduces the necessity of sacrificing, and eliminating from our lives, almost all the conveniences and supposed achievements which our present technical civilization already have developed - as this is explained in item #T8 from the abovementioned web page "solar.htm".

Examples of the principles and methods of defence which I already tried on myself, are described in more detail in items #T6 and #T7 from my web page named "solar.htm".

But regardless of the fact that the defence against such food poisoning turns out in practice to be very difficult, still this defending should be carried out strongly - for several different reasons. For example, the overriding reason is to prove to God that we are NOT a passive "partner" in the "conspiracy of silence" that now is wrapping this massive immorality of food poisoning to satisfy someone’s greed - as it is broadly described in item #N2 from the web page named "pajak_re_2017.htm". In turn the personal reason stems from the fact that "the point of NO return" is already passed by mankind and now our present civilisation is in the process of dying - as I explained this "down to earth" in items #T1 to #T7 from my web page named "solar.htm". Thus, we need to avoid eating slow-acting poisons simply in order to prevent the inclusion of ourselves and our families to the group of people who will become extinct along with quickly incoming death of the current form of our civilization.

* * *

The above post is an adaptation of items #A1 to #A5 from my web page (in the English language) named "cooking.htm" (updated on 10th of December 2015, or later). Thus, the reading of the above descriptions would be even more effective from that web page, than from this post - after all e.g. on the totaliztic web pages are working all (green) links to other related web pages with additional explanations, texts are printed in colours, the content is supported with illustrations, the content is updated regularly, etc. The most recent update of the web page "cooking.htm" can be viewed, amongst others, through addresses:
http://www.geocities.ws/immortality/cooking.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/cooking.htm
http://telekinesis.esy.es/cooking.htm
http://totalizm.com.pl/cooking.htm
http://soul.frihost.org/cooking.htm
http://pajak.org.nz/cooking.htm

(*) Notice that every address with totaliztic web pages, including all the above web addresses, should contain all totaliztic (my) web pages - including all the web pages indicated in this post. Thus, in order to see any totaliztic (my) web page that interests the reader, it suffices that in one amongst the above addresses, the web page name "cooking.htm" is changed into the name of web page which one wishes to see. For example, in order to see the web page named "god_proof.htm" e.g. from the totaliztic web site with the address http://energia.sl.pl/cooking.htm , it is enough that instead of this address in the window of an internet browser one writes e.g. the address http://energia.sl.pl/god_proof.htm .

The above manner (*) for viewing the totaliztic web page that is sought by the reader, is especially useful, because the majority of my web pages is published on "free hosting addresses" - some amongst which have this habit that typically they delete my web pages just after one year. Thus, if the reader wishes to find any such my web page to which I refer in my older posts from this blog, and therefore which page in the meantime was deleted from free hosting addresses, then it is enough to visit the newest post on this blog - under which I am providing the list of most recent and thus currently the most valid addresses that contain all my web pages. Then in any amongst these most current addresses the reader can find the web page which he or she is seeking, just by using its name for modifying that address accordingly to the method (*) described above (which method allows to run any totaliztic web page chosen by the reader).

It is worth to know as well, that almost each new topic that I am researching on principles of my "scientific hobby" with "a priori" approach of the new "totaliztic science", including this one, is repeated in all mirror blogs of totalizm still in existence (the above topic is repeated in there as the post number #265E). In past there were 5 such blogs. At the moment only two blogs of totalizm still remain undeleted by adversaries of the new "totaliztic science" and of the moral philosophy of totalizm. These can be viewed at following internet addresses:
https://totalizm.wordpress.com/
http://totalizm.blox.pl/html/

With the totaliztic salute,
Jan Pajak

06:50, totalizm
Link
sobota, 05 grudnia 2015
265_1: Zmień albo "usprawnij" żywność jaką boska wszechwiedza pozwoliła stworzyć "bardzo dobrą", a ją popsujesz

Motto: "Naukowcy wprowadzający zmiany do tego co Bóg stworzył i czego ignoranckim w porównaniu z wiedzą Boga ludziom NIE wolno już zmieniać, są równie niebezpieczni i niszczycielscy jak przywódcy i politycy którzy niszczą i wyludniają rządzony przez siebie kraj - niestety obie te kategorie ludzi ostatnio szybko się mnożą."

#A1: Na przekór posiadania wieloletnich nawyków naukowca, ja zawsze staram się pisać prostym językiem wszystkie swoje strony internetowe, w tym stronę o nazwie "cooking_pl.htm" - z której niniejszy wpis został adaptowany (a której adresy podaję na końcu tego wpisu). Staram się bowiem aby moje strony mogły być czytanie i rozumiane także przez zwykłych ludzi. Z naukowego przyzwyczajenia ciągle jednak dodaję do początków wszystkich swych stron krótkie streszczenie (abstract) ich zawartości, oraz sformułowanie ich celu. Na owej stronie "cooking_pl.htm" wyjątkowo zaś dodaję też jej tzw. "tezę" - prawdę której to tezy udowadnia praktycznie cała treść tamtej strony. (W treści owej strony o nazwie "cooking_pl.htm" zestawiłem bowiem razem przykłady empirycznego materiału dowodowego podpierającego właśnie prawdę przytoczonej poniżej tezy.) Opublikowanie więc owej tezy powoduje, że na przekór pisania tamtej strony prostym językiem, faktycznie owa strona reprezentuje sobą ten sam format jaki miały rozprawy doktorskie "w dawnych dobrych czasach" (tj. w czasach kiedy nauka NIE zeszła jeszcze na psy).

Teza omawianej tu strony stwierdza: wszelkie składowe z jakich powstają i utrzymywani są żywymi ludzie oraz wszystko co ludziom potrzebne do życia, Bóg tak stworzył aby formowały one "boskie arcydzieła" o kompozycjach, konfiguracjach, strukturach, parametrach, funkacjach, itp., najdoskonalszych ze wszystkich możliwych do uzyskania dla danych składowych - tak że wprowadzanie przez ludzi niedozwalanych przez Boga rodzajów zmian do tych "boskich arcydzieł" zawsze powoduje jedynie pogorszenie poziomu ich doskonałości.

Wyrażając innymi słowami tę tezę i powód dla jakiego ją tu zaprezentowałem, na niniejszym wpisie oraz na stronie "cooking_pl.htm" z której wpis ten został adaptowany, staram się przytoczyć empiryczny materiał dowodowy jaki udowadnia to, czego ani dotychczasowa nauka, ani też religie, jak dotąd NIE próbowały nawet udowodnić. Mianowicie udowadnia, że wszelkie składowe ludzi i tego co ludziom niezbędne do życia (np. żywności i napojów) Bóg celowo zaprojektował, stworzył i pozestawiał razem aż tak mądrze i aż tak doskonale, że formują one całości jakie są najdoskonalsze ze wszystkich możliwych do uzyskania. Dlatego jeśli ktoś, czyja ludzko-omylna wiedza czyni go w porównaniu z Bogiem kompletnym ignorantem i idiotą (np. dzisiejsza oficjalna nauka, politycy, przemysł spożyczy, rolnicy, rzeźnicy, rybacy, kucharze, itp.) spróbuje dokonać jakichkolwiek zmian lub "ulepszeń" rujnujących oryginalnie stworzoną przez Boga kompozycję, konfigurację, strukturę, itp., owych "boskich arcydzieł", wówczas zmiany takie lub próby "ulepszeń" z całą pewnością spowodują jedynie znaczące pogorszenie poziomu doskonałości tych arcydzieł oraz ich zdolności do podtrzymywania ludzkiego zdrowia i życia.

Zapewne NIE muszę tu już dodawać, że - jak w każdej sprawie jaka jest wysoce istotna dla dobra ludzi, Bóg także ostrzega nas w Biblii, że wszystko co stworzył (a więc i m.in. żywność jaką mamy zjadać i napoje jakie mamy wypijać), przygotował dla nas w najdoskonalszy z możliwych sposobów. Wszakże tylko takie boskie ostrzeżenie w Biblii jest w stanie jednoznacznie dać znać całej ludzkości, że jeśli my (tj. niedoskonali ludzie o wiedzy nieporównanie niższej od boskiej) zaczniemy to zmieniać lub próbować "udoskonalać", wówczas jedyne co uzyskamy to popsucie owego "boskiego arcydzieła" i zniszczenie jego dobroczynnego działania na nasze zdrowie i życie - jakie Bóg oryginalnie temu nadał. Przykładem takiego boskiego ostrzeżenia jest werset 1:31 z bibilijnej "Księgi Rodzaju", który po zakończeniu opisu procesu stwarzania wszechświata i ludzi stwierdza "A Bóg widział, że wszystko co uczynił, było bardzo dobre." (Aby zwrócić ludzką uwagę na ów ważki fakt, że to co Bóg stworzył jest już "bardzo dobre", a stąd że ludzie NIE powinni nawet próbować tego zmieniać ani to "udoskonalać", Bóg powtarza podobne podkreślenia jakości (dobra) produktu tego co dokonał aż dla kilku etapów (dni) stwarzania.) Jak zaś wszyscy wiemy, NIE istnieje już określenie które by oznaczało coś nawet lepsze niż "bardzo dobre". Ponadto, za tym co Bóg stwierdza zawsze stoi autorytet boskiej wszechwiedzy i wszechmożliwości. Dlatego stwierdzając, że to co stworzył jest już "bardzo dobre", Bóg NIE musi się dalej rozpisywać w Biblii (tak jak ja to czynię tutaj), że ludziom pozbawionym boskiej wszechwiedzy, tego co Bóg uczynił "bardzo dobrym" NIE wolno potem już zmieniać ani "usprawniać", bowiem to popsują. Wszakże taki zakaz dokonywania zmian jest oczywistym i sam się nasuwa z autorytetu boskiej wszechwiedzy stojącej za boskim określeniem "bardzo dobre". Natomiast przykładem i ilustracją w jakie kłopoty ludzkość wpada jeśli zaczyna zmieniać i "udoskonalać" to co Bóg stworzył "bardzo dobrym", są mordercze następstwa energii jądrowej, które zapewne już zagrażają praktycznie każdej osobie możliwością wywołania raka skóry (melanoma) i mutacji w przypadku zostania jedynie zmoczonym zwykłym deszczem. Wszakże moje dotychczasowe badania opisane w punkcie #F5 i na "Fot. #F1abc" ze strony o nazwie "cooking_pl.htm" i o adresach przytoczonych na końcu niniejszego wpisu (które to moje badania, niestety, nadal oczekują sprawdzenia i potwierdzenia przez innych badaczy) zdają się ujawniać, że prawdopodobnie w każdym deszczu zawarte są indywidualne krople silnie skoncentrowanych odpadów radioaktywnych, upadek których to kropli na skórę potencjalnie zagraża mutacjami i rakiem (melanoma).

Oczywiście, empiryczne dowiedzenie prawdy powyższej tezy, uzyskane przez przytoczenie materiału dowodowego jaki zestawiłem w niniejszym wpisie i na stronie "cooking_pl.htm", wprowadza wiele poważnych konsekwencji. Przykładowo ujawnia ono bowiem, że cokolwiek ludzie uczynią, co spowoduje niedozwalane przez Boga zmiany (np. składu) w "boskim arcydziele", zawsze jest to jedynie następnym krokiem w pogarszaniu jakości tego co nam (ludziom) jest absolutnie niezbędne do życia. Stąd np. każda zmiana naturalnego składu żywności jaką zjadamy, lub płynów jakie wypijamy, dokonywana np. przez przemysł spożywczy, nakazy polityków lub rządów, zachłanność rolników, oszukańczość sprzedawców, wynalazczość kucharzy, itp., zawsze spowoduje tylko obniżenie jakości tej żywności lub płynów. Innymi słowy, konsekwencją udowodnienia w/w tezy jest ostrzeżenie: przemysłowcy, politycy, naukowcy, rolnicy, rzeźnicy, rybacy, sprzedawcy, kucharze, domorośli usprawniacze, itp., ręce precz od zmieniania składu, stanu, parametrów, itp., tego co zjadamy i pijemy. Każde bowiem zmienianie stworzonej przez Boga formy wszelkiej potrzebnej nam do życia żywności i płynów, poprzez np. ich przemysłowe przetwarzanie, dodawanie do nich jakicholwiek chemikalii, zmienianie ich genetycznej kompozycji, hodowanie na odmienne od naturalnych sposobów, czy przez dowolne sposoby zmieniania opisane poniżej w punkcie #A4, zamienia tę żywność i płyny w trucizny jakie stopniowo niszczą nasze zdrowie i skracają ludzkie życie - tak jak wyjaśniam to w punkcie #T7 swej strony o nazwie "solar_pl.htm". 

Z tezy strony "cooking_pl.htm" i niniejszego wpisu wynika więc także ich głowny cel. Celem tym staje się bowiem: zestawienie razem przykładów najważniejszych rodzajów empirycznego materiału dowodowego jaki wykazuje, że wszelkie zmiany i "udoskonalenia" jakie ludzie wprowadzają do stworzonego przez Boga naturalnego składu, stanu, gentyki, wzrostu, itp., żywności jaką zjadamy lub płynów jakie wypijamy, powoduje stopniowe niszczenie naturalnej zdolności tych produktów do podtrzymywania i posilania naszego zdrowia i życia. Innymi słowy, celem strony "cooking_pl.htm" i niniejszego wpisu jest wykazanie, że wszystko co ludzie próbują zmieniać lub "udoskonalać" w stworzonej przez Boga formie naszej żywności i napojów, a pozwolenie dokonywania czego NIE zostało pozytywnie potwierdzone w treści Biblii, faktycznie powoduje iż żywność ta i napoje są zatruwane i psute, a stąd że wówczas stają się one niebezpieczne dla naszego zdrowia i życia.


#A2. Dlaczego ani ateistyczna nauka, ani istniejące dzisiaj religie, dotychczas NIE próbowały nawet udowadniać empirycznie ani ostrzegać, że żywności którą Bóg dla nas stworzył, ludziom NIE wolno zmieniać ani próbować "udoskonalać", bowiem wszelkie ludzkie zmiany wprowadzane do "boskiego arcydzieła" powodują jedynie znaczące jego zatruwanie i psucie jakie będzie wyniszczało ludzi:

Dzisiejsza oficjalna nauka praktycznie na każdym kroku "potyka się" o przykłady nieskończonej doskonałości tego co Bóg stworzył. Wszakże skład, konfiguracja, parametry, itp., praktycznie wszystkiego co składa się na ludzi i co ludziom jest niezbędne do życia i zdrowia, w tym żywności, są dobrane i pozostawiane razem przez Boga w aż tak wąskim zakresie dozwolonych możliwości, że konieczna była nieskończenie wyższa od ludzkiej mądrość i inteligencja Boga aby tak właśnie to podobierać i stworzyć. (Odnotuj, że aby nieustannie NIE powtarzać często używanych tu słów "żywność i napoje", w każdym miejscu tego wpisu i strony "cooking_pl.htm" na jakiej on bazuje, gdy piszę "żywność", zalecam aby rozumieć to zarówno jako zjadaną żywność jak i wypijane napoje.) Faktycznie istnieje też aż cały ocean sytuacji i przypadków, które w oczywisty sposób dowodzą naukowcom, że każda zmiana lub próba "udoskonalenia" czegokolwiek w tym co zostało dla ludzi stworzone przez Boga, powoduje raptowne pogorszenie jakości tego stworzenia - a stąd wnosi szkodliwe następstwa dla ludzi. Cała nauka i niektórzy naukowcy czasami postępują też tak jakby podświadomie zdawali sobie sprawę z faktu, że "boskiego arcydzieła" ludziom NIE wolno ani zmieniać, ani nawet próbować "udoskonalać". Wszakże przykładowo tworzenie najróżniejszych "banków nasion" zarówno na poziomie globalnym, jak i w poszczególnych krajach, jest m.in. takim postępowaniem usiłującym chronić przed zmienianiem przez ludzi tego co Bóg stworzył. Na przekór tego wszystkiego, z wielu odmiennych powodów instytucja dzisiejszej oficjalnej nauki jako całość (tj. jako tzw. "intelekt grupowy") nadal NIE może się jakoś zdobyć na wypracowanie i ogłoszenie wniosku, że "boskiego arcydzieła" ludziom NIE wolno zmieniać ani "udoskonalać", bowiem zawsze kończy się to tylko jego popsuciem. Wymieńmy tu więc i opiszmy kilka co istotniejszych przykładów tych powodów. Oto one:

(1) Oficjalne kłamanie, że Boga NIE ma. Aby móc udowodnić, że "boskiego arcydziała", szczególnie zaś żywności, ludziom NIE wolno zmieniać ani "udoskonalać", najpierw trzeba udowodnić, że "Bóg istnieje" (tak jak ja to udowadniam formalnie m.in. w punkcie #G2 swej strony o nazwie "god_proof.htm"). Tymczasem ateistyczna instytucja dzisiejszej oficjalnej nauki twierdzi, że Boga wcale NIE ma. Z definicji nauka ta NIE może więc wyciągać wniosku, iż ludziom NIE wolno zmieniać ani udoskonalać "boskiego arcydzieła", szczególnie żywności - chociaż wniosek taki sam coraz krzykliwiej się nasuwa z coraz bardziej oczywiście niszczycielskich dla ludzi wyników dotychczasowych zmian i "usprawnień" jakie oficjalna nauka już powprowadzała do owej żywności.

(2) Zachłanność jaka dominuje ponad ludzkim dobrem. Lukratywne życie jakie prowadzi dzisiejsza oficjalna nauka i kierujący nią naukowcy jest osiągane tylko ponieważ nauka i naukowcy dostają od rządów fundusze właśnie na zmienianie i "udoskonalanie" tego co Bóg stworzył, w tym żywności. Stwierdzenie więc, że "boskiego arcydzieła", szczególnie żywności, ludziom NIE wolno zmieniać ani "udoskonalać", byłoby dla oficjalnej nauki "ucięciem gałęzi na której nauka ta siedzi".

(3) Brak definicji. Dotychczas NIE istniała jeszcze definicja co faktycznie stanowi niedozwoloną dla ludzi "zmianę" lub próbę "udoskonalenia" tego co w niniejszym punkcie ja nazywam "boskim arcydziełem" - w tym zmianę stanu, składu, parametrów, genetyki, itp., w żywności. Innymi słowy dotychczas NIE istniała jeszcze definicja tego czego ludziom NIE wolno zmieniać. Bez zaś takiej definicji, ludzie typowo NIE są w stanie odróżniać np. nienaturalnych i stąd niedozwolonych "zmian" lub prób "udoskonalania" żywności (tj. nasycania jej mineralnymi chemikaliami, modyfikowania genetycznego, itp.), od jej naturalnego i dozwolonego przez Boga przygotowywania do spożycia (tj. od jej mycia, krojenia, fermentowania, posypywanie solą, gotowania, zestawiania z inną naturalną żywnością, upowszechniania, serwowania, itp.) i od jej wyrastania oraz mnożenia - czyli np. od sadzenia, naturalnego nawożenia, szczepienia (ale tylko dokonywanego bez zmieniania ich rodzaju - tj. NIE obejmującego np. zaszczepiania przysłowiowych "gruszek na wierzbie"), itp. Wszakże niektóre naturalne przygotowywanie żywności do spożycia i jej wyrastanie oraz mnożenie, też przez sporo ludzi może być błędnie kwalifikowane jako takie "zmiany" lub próby "udoskonalania" - chociaż w sensie celów jakim służy faktycznie stanowi ono zupełnie odmienną od "zmian" kategorię działań ludzkich jaka reprezentuje jedynie naróżniejsze przykłady z szerokiej gamy dozwolonych sposobów na jakie owo "boskie arcydzieło" Bóg pozwala w Biblii ludzion mnożyć i pożytkować dla swego dobra.

Z kolei religie NIE próbują nawet udowadniać czegokolwiek, co zaawansowywałoby ludzką świadomość do nowego poziomu cywilizacyjnego, w tym np. udowadniać, że "boskiego arcydzieła", szczególnie żywności, ludziom NIE wolno zmieniać ani udoskonalać. Cała uwaga dzisiejszych religii jest bowiem skupiana na przedłużaniu życia własnych instytucji religijnych i na mnożeniu ich wyznawców.

W tym miejscu mam też obowiązek podkreślić z naciskiem, że nieudolność uprzedniego wypracowania, oraz pewność przyszłego unikania przez oficjalną naukę i religie tak potrzebnego rozgłaszania, że "boskiego arcydzieła" (szczególnie żywności) ludziom NIE wolno ani zmieniać ani nawet próbować "udoskonalać", powoduje że ludzie nadal kontynuują niszczycielskie zmienianie tego, czego zmieniać im NIE wolno. To właśnie z powodu owej kontynuacji, począwszy od 11 września 2001 roku ludzkość przekroczyła "punkt braku powrotu" w swych wysiłkach popełnienia samobójstwa i obecnie stopniowo umiera - tak jak wyjaśniają to szerzej punkty #T1 do #T8 z mojej strony o nazwie "solar_pl.htm".


#A3. Zdefiniujmy sobie co stanowi "zmianę" lub próbę "udoskonalania" tego co Bóg stworzył dla naszej konsumpcji i co tutaj ja nazywam "boskim arcydziełem" - czyli czego składu, stanu, genetyki, itp., ludziom NIE wolno ani zmieniać ani próbować "udoskonalać":

Istnieje aż cała gama najróżniejszych przesłanek, wszystkie z których relatywnie dokładnie nam ujawniają, jakich zmian w "boskim arcydziele" ludziom NIE wolno dokonywać. Najważniejszym źródłem owych przesłanek jest Biblia. Wszakże to w Biblii Bóg autorytatywnie stwierdza, że wszystko co stworzył jest już "bardzo dobre" - czyli że istoty (ludzie) pozbawione boskiej wszechwiedzy i wszechmożliwości NIE powinny nawet próbować tego zmieniać, bowiem tylko to popsują. To także w Biblii wyraźnie są oddzielone od siebie dwie kategorie działań jakim poddana zostaje m.in. żywność, tj. (1) stworzenie jej "bardzo dobrego" składu, stanu, kompozycji, funkcji, itp. (tj. tego co ludziom NIE wolno już zmieniać), od (2) jej pożytkowania dla ludzkiego dobra i mnożenia (tj. tego co ludzion wolno czynić i co Bóg zaleca dokonywać). Innym źródłem takich przesłanek są dotychczasowe ustalenia filozofii totalizmu. Ustalenia te bowiem ujawniły, że absolutnie wszystko co ludzie czynią, a więc także i ludzkie postępowanie z żywnością, może być dokonywane albo (1) w sposób łamiący boskie nakazy (czyli "niemoralnie"), lub też (2) w sposób zgodny z boskimi nakazami (tj. moralnie) - tak jak skrótowo podsumowuję to poniżej w punktach #B2 i #B1 strony "cooking_pl.htm". (Innymi słowy, filozofia totalizmu nas uczy, że nieprawdą jest to co praktykuje dzisiejsza oficjalna nauka, mianowicie że naukowcom, politykom i ogólnie ludziom wolno jest "zmieniać" absolutnie wszystko na zmianę czego tylko przyjdzie im ochota, jeśli bowiem "zmieni" się coś, czego Bóg NIE pozwala zmieniać, wówczas Bóg zesyła karę.) Logika, zdrowy rozsądek, oraz typowe doświadczenie życiowe, też są źródłami przesłanek jakie dosyć precyzyjnie nam podpowiadają, że niczego co ktoś o wyższej od nas wiedzy i doświadczeniu uczynił już "bardzo dobrym" (a więc także wszystkie te właściwości żywności, jakie zostały jej nadane przez Boga na etapie stworzenia) nam NIE wolno już zmieniać ani "udoskonalać", bowiem nasza podrzędna wiedza i doświadczenie jedynie to popsuje. (Przykładowo, w punkcie #B1 swej autobiograficznej strony o nazwie "pajak_jan.htm", opisuję jak ciągle jako mały chłopiec ulegałem pokusom aby po wyjściu ojca do pracy rozbierać "bardzo dobrze" zbudowane szwajcarskie zegarki, które mój ojciec naprawił tylko wieczór wcześniej - i oczywiście, NIE mając wiedzy swego ojca, jedynie zegarki te ponownie psułem.) Najbardziej jednak przekonywującym źródłem przesłanek ujawniających jakich zmian w "boskim arcydziele" ludziom NIE wolno dokonywać, jest długa lista już dokonywanych przez ludzi takich zmian, które zakończyły się zatruwaniem i popsuciem tego "boskiego arcydzieła" - listę tę dla żywności zestawiłem już w następnym punkcie #A4 tego wpisu, zaś dokładne opisy zatruwania i psucia "boskiego arcydzieła" jakie zmiany te powodują w żywności prezentuję w kolejnych częściach strony "cooking_pl.htm". Wszystkie te przesłanki razem wzięte dosyć precyzyjnie nam ujawniają jak powinno się definiować te zmiany i próby "udoskonalania" żywności, których ludziom NIE wolno jest dokonywać, bowiem jedynie rujnują one "boskie arcydzieło" stworzenia żywności dającej się opisać boskim "bardzo dobre". Stąd na podstawie wszystkich tych przesłanek ja już przygotowałem wymaganą definicję i ją tu prezentuję. Oto ona:

Niedozwalaną do przeprowadzania przez ludzi zmianą lub próbą "udoskonalania" żywności należy nazywać każdą zmianę w genetyce, sposobie wyrastania, składzie, dystrybucji, sposobie przygotowywania żywności do spożycia, czy w zestawianiu wielodaniowych posiłków z odmiennych rodzajów żywności, jaka to zmiana spowoduje nabywanie przez ową żywność dowolnych zmienionych cech, które są odmienne od cech oryginalnie zaprogramowanych przez Boga w danym rodzaju żywności, albo które NIE są zaaprobowane przez Boga poprzez wymienienie w Biblii przykładów ich pozytywnego użycia.

Innymi słowy, z żywnością ludziom wolno czynić wszystko, co pozostawia niezmienionymi cechy jakie w niej Bóg zaprogramował dla nas na etapie stworzenia, lub co jest pozytywnie wymieniane w Biblii. Przykładowo, w dowolny sposób wolno ją kroić, proszkować, wyciskać, wytłaczać, obijać, wybierać do zjedzenia tylko jej składniki, fermentować, gotować, solić, suszyć, itp. Bardzo ostrożnie (tj. na sposoby jakie przestrzegają szereg określonych zasad rodzajowych i energetycznych - np. patrz punkty #L1, #L2 i #L3 strony "cooking_pl.htm") dany rodzaj żywności wolno też mieszać z innymi podobnie naturalnymi rodzajami żywności, oraz układać z nich wszystkich dłuższe jadłospisy złożone z wielu dań zawierających odmienne rodzaje żywności. Natomiast z żywnością zupełnie NIE wolno czynić tego co wyszczególniam w punkcie #A4 tego wpisu, a potem opisuję dokładniej na stronie o nazwie "cooking_pl.htm" - a co precyzyjnie spełnia powyższą definicję niedozwalanych ludziom zmian lub prób "usprawniania" żywności. Dokonywanie bowiem tych zakazanych zmian transformuje żywność w wolno działającą truciznę jaka stopniowo uśmierca swych konsumentów.

Powinienem tutaj dodać, że powyższa definicja wynika z obecnego etapu moich badań i obecnego stanu mojej wiedzy. Jednak zdając sobie sprawę ze swej ludzkiej niedoskonałości, swoje badania nad zgodnością powyższej definicji z tym co ujawnia nam otaczająca nas rzeczywistość będę nadal kontynuował. Wszakże wszystko co dokonują niedoskonali ludzie daje się też dodatkowo udoskonalić przez wybrane osoby jakie posiadły już wymagany do tych udoskonaleń poziom mądrości, wiedzy i doświadczenia. Jeśli więc w przyszłości odkryję, że powyższa definicja w jakimś miejscu NIE jest wystarczająco poprawna, ścisła, lub klarowna, wówczas dodatkowo ją udoskonalę.

Zachęcam także czytelnika, aby sam też weryfikował poprawność i klarowność powyższej definicji zarówno na materiale dowodowym jaki ja przytaczam w niniejszym wpisie i na stronie "cooking_pl.htm", jak i na każdym innym materiale dowodowym jakiego czytelnik sam się "dokopie" (na przekór, że zapewne materiał ten będzie oficjalnie ukrywany przez naukowców i polityków). Jeśli zaś czytelnik stwierdzi, że definicję tę jego zdaniem należy dodatkowo udoskonalić - wówczas aby dał mi poznać swoją opinię.

... (Ten post NIE zmieścił się w jednym wpisie, stąd jest on kontynuowany poniżej jako #265_2) ...

00:09, totalizm
Link
wtorek, 01 grudnia 2015
#265_2: Unikaj szkodliwej żywności stworzonej jako "bardzo dobra", jednak psutej teraz naukowymi "usprawnieniami"

... (kontynuacja poprzedniego wpisu #265_1) ...

#A4. Wyszczególmy też przykłady najważniejszych kategorii "zmian" lub prób "udoskonalania" nawprowadzanych przez ludzi do żywności i do napojów, co do których już obecnie daje się ustalić, że pogarszają one ich jakość zamieniając je w trucizny zwolna niszczące zdrowie i zabijające konsumujących je ludzi:

Ignorancja oraz ateizm naukowców i oficjalnej nauki, w połączeniu z dotychczasowym brakiem definicji jaką dopiero moje badania pozwoliły opublikować w poprzednim punkcie #A3, spowodowały że ludzie nagminnie dokonują zmian i prób "udoskonalania" żywności jakie rujnują cechy nadane jej przez Boga na etapie stworzenia - a stąd jakich ludzie NIE powinni dokonywać. W rezultacie coraz częściej jest odkrywane, że kolejna z owych zmian lub "usprawnień", uprzednio określana przez naukę jako "dozwolona" lub "potrzebna", zamienia żywniość w wolno działającą truciznę. Na stronie "cooking_pl.htm" zebrałem więc razem najważniejsze przykłady kiedy zmiany, które zdaniem naukowców jakoby są "dozwolone" lub "zalecane", już okazały się "zatruwaniem" tej żywności, zaś w niniejszym punkcie postaram się zmiany te podsumować.

Najważniejsze przykłady owych niedozwolonych do dokonywania przez ludzi zmian i prób "usprawnień" żywności, jakie żywność tą zamieniają w trucizny, obejmują:

(I) Wprowadzanie do żywności jakichkolwiek ilości i rodzajów mineralnych chemikalii jakie naturalnie NIE występują w danym rodzaju żywności, a stąd jakie muszą być wytwarzane przez dzisiejsze fabryki. Szczególnie zaś wprowadzanie rodzajów mineralnych chemikalii opisywanych na stronie "cooking_pl.htm". Przykładowo, wprowadzanie chemikalii (opisywanych w punkcie #C1 strony "cooking_pl.htm"), które mają zabijać mikroorganizmy atakujące daną żywność, jakie to mikroorganizmy powodują psucie się tej żywności lub zmianę jej koloru. Wszakże takie wprowadzanie ignoruje oczywisty wniosek jaki prawdopodobnie czytelnikowi już się nasunął, a jaki stwierdza, że jeśli jakieś chemikalia uśmiercają mikroorganizmy które powodują proces psucia się żywności lub powodują zmianę koloru tej żywności, wówczas te same chemikalia z całą pewnością uśmiercają też i pożyteczne mikroorganizmy, które w naszym ciele powodują trawienie owej żywności i które dopomagają w absorbowaniu przez nasze ciało potrzebnych nam składników owej żywności (innymi słowy - wprowadzanie tych chemikalii do żywności ignoruje dosyć oczywisty wniosek, że takie chemikalia NIE tylko uśmiercają mikrorganizmy, ale zwolna i stopniowo uśmiercają też i ludzi którzy je konsumują).

(II) Dowolne przemysłowe przetwarzanie żywności jakie powoduje dodawanie do niej, lub powstawanie w niej, chemikalii i składników które oryginalnie NIE występują w danych jej rodzajach. Przykładem jest tutaj przemysłowe przetwarzanie czerwonego mięsa - które zamienia je w rakotwórczą substancję opisywaną w punkcie #T7 strony "solar_pl.htm" (tj. w substancję jakiej zjadanie raport WHO kwalifikuje do tej samej niebezpiecznej dla życia i zdrowia kategorii co zjadanie radioaktywności lub wdychanie azbestu).

(III) Naświetlanie żywności przeznaczonej do spożycia dowolnym rodzajem promieniowania jakie naturalnie NIE dociera do Ziemi (np. ponieważ normalnie jest ono zatrzymywane przez ziemską atmosferę), lub pozwalanie aby do zjadanej żywności dostawały się radioaktywne substancje. Przykładami jest tu używanie promieniowania na granicach krajów do zabijania owadów i ich jajek, lub do niszczenia przydatności jako materiał do siewu, np. w importowanych owocach lub zbożu, używanie kuchenek mikrofalowych, zjadanie lub sprzedaż żywności wyrastającej pod liniami wysokiego napięcia, itp.

(IV) Wprowadzanie do żywności jakichkolwiek substancji przez ludzi używanych także odrębnie jako lekarstwa. Przykładowo karmienie kur antybiotykami lub wstrzykiwanie antybiotyków do owoców kiwi, dodawanie witamin do chleba, dodawanie wapna do mleka, fluoryzowanie pitnej wody w publicznych wodociągach, dodawanie bromu do wody z wodociągów (np. aby uciszać rozruchy), itp.

(V) Powodowanie wyrastania żywności na roślinach lub na glebach potraktowanych jakimkolwiek rodzajem pestycydów lub innych trujących chemikalii. Wszakże np. pestycydy, a także trujące chemikalia lub pierwiastki zawarte np. w nawozach sztucznych, są substancjami szczególnie silnie łamiącymi kryteria moralne (tj. niemoralnymi) - za których wprowadzenie do powszechnego użycia Bóg już obecnie zbiorowo i surowo karze całą ludzkość - po szczegóły patrz punkt #T7 strony "solar_pl.htm", oraz punkt #J1 strony "pajak_do_sejmu_2014.htm".

(VI) Takie przygotowywanie lub zestawianie żywności, jakie rujnuje jej odżywcze i energetyzujące zdolności. Dla przykładu, rujnowanie balansu "yin" i "yang" w przygotowywanej żywności - po przykłady patrz punkty #L1 do #L3 strony "cooking_pl.htm", czy punkty #B2 do #B4 ze strony o nazwie "fruit_pl.htm".

(VII) Zmiany genetyczne dokonywanie na roślinach lub zwierzętach jakie produkują żywność (tj. tzw. "inżynieria genetyczna" - "genetic engineering"). Po szczegóły patrz "część #G" strony "cooking_pl.htm".

(VIII) Powodowanie wyrastania żywności na "składankowych" roślinach lub zwierzętach, tj. na takich, w których poszczególne fragmenty wykazują odmienną od siebie genetykę. Do tej grupy niedozwolonych dla ludzi zmian lub "udoskonaleń" żywności należą wszelkie odpowiedniki przysłowiowego "wyrastania gruszek na wierzbie" - czyli np. nowoczesne metody szczepienia drzewek owocowych na "bazie korzeniowej", która powstaje przez uprzednie posadzenie jakiegoś odmiennego niż potem zaszczepiony, szybko-rosnącego rodzaju drzewa. Innymi słowy, przysłowiowe gruszki wolno szczepić i wyrastać jedynie na gruszkach - tj. na "bazach korzeniowych" jakie też są uformowane z gruszek. (Takie właśnie zakazane "składankowe" drzewa owocowe stanowią obecnie w Nowej Zelandii gro wszystkich drzewek dostarczających owoce dla ludzkiej konsumpcji, oraz niemal wyłączny rodzaj sadzonek drzewek owocowych jakie daje się nabyć w nowozelandzkich sklepach.)

Proszę odnotować, że powyższy wykaz narazie obejmujący tylko najistotniejsze zmiany i próby "udoskonalania" żywności, w przyszlości będę poszerzał i zaopatrywał w szersze objaśnienia - oczywiście w miarę jak wolny czas mi na to pozwoli.


#A5. Jak więc każdy z nas może bronić siebie i swych bliskich przed szkodliwością dla zdrowia i życia owych zmian i rzekomych "udoskonaleń" już nawprowadzanych do żywności i napojów przez innych ludzi:

Teoretycznie rzecz biorąc, obrona przed szkodliwością wprowadzania niedozwolonych dla ludzi zmian i "udoskonaleń" żywności, a więc i obrona przed śmiercią poprzez powolne zatruwanie się dzisiejszą żywnością, wygląda łatwo. Wystarczy wszakże tylko unikać spożywania takiej zmienionej (niby "udoskonalonej") żywności, tj. unikać zakupywania i zjadania żywności której opakowania ujawniają długą listę mineralnych dodatków lub lekarstw, żywności przetworzonej przemysłowo - szczególnie jeśli jesteśmy w stanie sami sobie przygotować jej nieprzetworzoną domową alternatywę, żywności produkowanej w "fabrycznym stylu" (np. kurczaków i drobiu z dużych "tuczarni", świń wyrastających w zamknięciu, gotowych posiłków lub kanapek z masowych jadłodajni typu McDonald albo Pizza Hut), itd., itp. Faktycznie ja sam już podjąłem tego rodzaju obronę. Jak jednak się okazuje, w praktyce taka obrona jest bardzo trudna - co na bazie swych własnych doświadczeń praktycznych wyjaśniłem dokładniej w punktach #T7 i #T8 swej strony "solar_pl.htm". Trudność ta wynika bowiem z faktu, że w dzisiejszych czasach praktycznie niemal NIE daje się już nabyć żywności, która NIE zostałaby uprzednio zatruta na jeden z owych licznych niedozwolonych sposobów opisanych w punkcie #A4 powyżej. Nawet bowiem jeśli to co się spożywa przygotowuje się samemu z najbardziej podstawowych produktów, takich jak mąka, ziemniaki, chleb, mleko, płaty mięsa, jajka, itp. - ciągle coraz częściej nabyć dają się nam jedynie produkty, które dla jakichś tam powodów ktoś - kto je produkuje lub sprzedaje (np. rolnik, rzeźnik, rybak, młynarz, piekarz, sprzedawca, itp.) uprzednio już zapaskudził jakimiś zwolna działającymi truciznami. Dodatkową trudność wprowadza też do takiej obrony konieczność rezygnowania z, oraz eliminowania ze swego życia, niemal wszelkich udogodnień i osiągnięć jakie już wypracowała nasza dzisiejsza cywilizacja techniczna - co wyjaśniam szerzej w punkcie #T8 w/w strony "solar_pl.htm".

Przykłady zasad i sposobów obrony, jakie ja już obecnie wypróbowuję na sobie, opisałem szerzej w punktach #T6 i #T7 z mojej strony o nazwie "solar_pl.htm".

Bez względu jednak na fakt, że obrona przed taką zatruwaną żywnością w praktyce okazuje się być bardzo trudna, ciągle usilnie obronę tę należy podejmować - i to aż dla kilku powodów. Przykładowo, powodem nadrzędnym jest udowodnienie Bogu, że NIE jest się pasywnym "wspólnikiem" w "zmowie milczenia" jaką objęta jest obecnie ta masowa niemoralność zatruwania żywności - co szerzej opisuję w punkcie #N2 swej strony o nazwie "pajak_na_prezydenta_2020.htm". Powodem zaś osobistym jest zapobieganie zaliczenia siebie i swoich najbliższych do owej grupy ludzi, którzy z powodu tego przekroczenia już przez ludzkość "punktu braku powrotu" będą musieli wymrzeć wraz z szybko nadchodzącą już śmiercią obecnej formy naszej cywilizacji - tak jak wyjaśniam to "kawa na ławę" w punktach #T1 do #T7 swej strony o nazwie "solar_pl.htm".

* * *

Niniejszy wpis stanowi adaptację całej "części #A" (tj. punktów #A1 do #A5) z mojej strony o nazwie "cooking_pl.htm" (aktualizacja z dnia 20 listopada 2015 roku, lub później). Stąd czytanie i rozumienie głównych postulatów niniejszego wpisu byłoby nawet bardziej efektywne z tamtej strony internetowej "cooking_pl.htm", niż z niniejszego wpisu - wszakże na owej stronie działają wszystkie (zielone) linki do pokrewnych stron z dodatkowymi informacjami, użyte są kolory i ilustracje, zawartość jest powtarzalnie aktualizowana, itp. Najnowsza aktualizacja strony "cooking_pl.htm" już została załadowana i udostępniona wszystkim chętnym m.in. pod następującymi adresami:

http://www.geocities.ws/immortality/cooking_pl.htm
http://totalizm.zensza.webd.pl/cooking_pl.htm
http://telekinesis.esy.es/cooking_pl.htm
http://totalizm.com.pl/cooking_pl.htm
http://soul.frihost.org/cooking_pl.htm
http://pajak.org.nz/cooking_pl.htm

(*) Każdy aktualny obecnie adres z totaliztycznymi stronami - w tym również każdy z powyższych adresów, powinien zawierać wszystkie totaliztyczne strony, włączając w to strony których nazwy są wskazywane zarówno w niniejszym wpisie, jak i we wszystkich poprzednich wpisach tego bloga. Stąd aby wywołać dowolną interesującą nas totaliztyczną stronę której nazwę znamy, wystarczy tylko nieco zmodyfikować jeden z powyższych adresów. Modyfikacja ta polega na zastąpieniu widniejącej w powyższych adresach nazwy strony "cooking_pl.htm", nazwą owej innej strony, którą właśnie chce się wywołać. Przykładowo, aby wywołać sobie i przeglądnąć moją stronę o nazwie "pajak_do_sejmu_2014.htm" np. z witryny o adresie http://energia.sl.pl/cooking_pl.htm , wówczas wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisać w okienku adresowym wyszukiwarki następujący nowy adres http://energia.sl.pl/pajak_do_sejmu_2014.htm - jaki powstanie w wyniku jego zmodyfikowania w opisywany tu sposób.

Powyższy sposób (*) na odnajdywanie i uruchamianie poszukiwanej przez czytelnika totaliztycznej strony, jest szczególnie użyteczny ponieważ większość ze swych stron publikuję na "darmowych serwerach (adresach)" - sporo z których ma ten brzydki zwyczaj, iż typowo już po upływie około jednego roku deletują one moje strony. Stąd jeśli czytelnik zechce odnaleźć którąś stronę na jaką powołuję się w nieco starszych swoich wpisach z tego bloga, a stąd jakiej hosting w międzyczasie wydeletował już ją z takich darmowych adresów, wówczas wystarczy aby przeszedł do najnowszego wpisu z tego bloga - pod którym podaję wykaz najnowszych i stąd najaktualniejszych obecnie adresów hostingów zawierających wszystkie moje strony. Następnie pod dowolnym z owych najaktualniejszych adresów czytelnik może znaleźć poszukiwaną przez siebie stronę, używając jej nazwy dla zmodyfikowania owego adresu według opisanej powyżej metody (*) do wywoływania dowolnych z totaliztycznych stron.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i niniejszy temat, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu które ciągle istnieją (powyższa treść jest tam prezentowana we wpisie numer #265). Kiedyś istniało aż 5 takich blogów. Dwa ostatnie blogi totalizmu, jakie ciągle nie zostały polikwidowane przez przeciwników "totaliztycznej nauki" i przeciwników wysoce moralnej "filozofii totalizmu", można znaleźć pod następującymi adresami:
http://totalizm.wordpress.com
http://totalizm.blox.pl/html

Z totaliztycznym salutem,
Jan Pająk

01:06, totalizm
Link
poniedziałek, 23 listopada 2015
#264_1E: Why keep hiding that on 11th September 2001 the humanity passed the "point of NO return" and now is dying

Motto: "Watch out for punishments for serially committed immoralities - after all, due to the irreversible (permanent) removal of all the benefits that resulted from committing these immoralities, such punishments can totally take away from notoriously immoral intellects (among others, from the entire our present civilization) the ability to survive."

#T1: In English there is that meaningful phrase "point of NO return". It, however, does NOT have an exact equivalent in many other languages, e.g. in Polish. Although it can be translated into other languages as e.g. "the point beyond which there is NO road back", but such a translation does NOT reflects the richness of meaning that is hidden behind that phrase. Thus, probably it is much more advantageous to explain on an example as to what exactly this "point of NO return" means. In such an explanation I am using the example of a modern airport, from which takes off a heavy aircraft (e.g. a passenger airliner). The airport has a finite length, therefore the plane must lift into the air before the end of the runway - otherwise the plane would crash, and all the people flying in it may die. However, in order to lift up into the air, this airplane must achieve on the runway a certain speed - so that its wings "catch the lifting force". But at each of its speed there is a specific length of the runway which is necessary to stop the aircraft. So if a plane was taking off, but in the course of that takeoff the pilot realized that for some reason it will not be able to achieve the speed required for lifting into the air before the end of the runway, then it is able to stop and to turn back (e.g. to retry its attempt to take off) only in case, if the pilot starts to brake before the point from which the rest of the length of the runway exceeds the length needed for the brake. Thus, at each airport there is such a point, which can just be called the "point of NO return" beyond which there is a lack of sufficient length of the runway for the aircraft to be able to brake on it. If, before reaching that point of no return, a given airplane did not obtain the required speed and did NOT start to brake, then the smashing of this airplane becomes inevitable because of the running out of the sufficient length of the runway.

In item #E2 from my web page named "totalizm.htm" and in items #B2 to #B2.3 from other my web page named "mozajski_uk.htm", I explained, that from the point of view of the morality there are two types of so-called "intellects", namely an "individual intellect" (i.e. a single person) and a "group intellect" (i.e. for example a family, factory, city, nation, state, or our entire civilization). Both of these types of intellects have the ability to lead its own independent life. Also both of them are obliged to fulfil thoroughly the moral requirements imposed on us by God - otherwise they are severely punished by God for breaking God's commandments and laws. An interesting curiosity of "point of no return" is that if one analyzes the atheistic philosophy of today's official human science, then according to the canons of that philosophy the "group intellects" do NOT have their "point of no return". However, notice here, that the present official science avoids announcing publicly this fact - namely avoids announcing that in accordance with canons of its philosophy the "group intellects" do NOT have their "point of no return". But this fact can be deduced from its philosophy. Furthermore, the official science is actually acting according to what these canons imply. For example, the science is NOT ordering an immediate cessation of the use of all pesticides and mobile phones (even that such a warrant it had an obligation to officially publish a long time ago), so that bees could be saved from extinction, nor, for example, it commands that our civilization diligently and on all possible ways seeks new manners of generating energy. On the contrary, the official science actually encourages the use of pesticides and mobile phones - as it derives significant benefits from them. Simultaneously it also prohibits and blocks the search for new energy sources in areas where it is already known that these sources are hidden - because a success in this quest would undermine the credibility of the most basic doctrines of present science (for more information see my web page "free_energy.htm", web page "eco_cars.htm", or web page "telekinetics.htm"). In other words, according to canons of today's atheistic philosophy of human science, the "group intellects" cannot be destroyed only because, for example, they run out of something. This is because the philosophy of that science implies, that in a case of the disappearance of something (goods) absolutely necessary for the survival, a given group intellect always has the possibility to find something else that will replace these missing goods. However, from the everyday life we know for sure, that what implies the philosophy of the official science is NOT true - after all many group intellects for certain are destroyed because of the lack of access to something absolutely necessary for their survival, for example, to money, raw materials, demand for their goods, effective governance, employment and earnings, etc. - e.g. consider the fate of many of today's countries which break down and are dying as their citizens are rioting because of a lack of work and wages. At this point please notice also what about the death or destruction of "group intellects" is explained in item #N2 of the web page named "pajak_re_2017.htm" - namely, that their death does not necessarily mean a physical destruction and disappearance, and sometimes it can only boil down to a complete change of laws and principles under which they exist and operate. (E.g. the moment of death of the communist Poland was also the moment of birth in its place of the current third-RP - i.e. at the time of its death the former group intellect such as Poland physically did NOT disappear or has not been completely destroyed, but only drastically and completely changed the laws and principles under which the newly born then Republic of Poland began to exist and operate, and also it got rid of people who imposed on it the former way of existing and operating.) Of course, such a change in the rules of existence and operation in practice must also mean that some "individual intellects" (i.e. some individual people) that were indispensable for the existence and operation of a dying group intellect, must die or be exchanged for others.

The research conducted in accordance with the different philosophical approaches of the new so-called "totaliztic science" (i.e. this new science that has been described in more detail in items #C1 to #C6 from my web page named "telekinetics.htm"), reveal how emerged this discrepancy between of what happens in the real life, and of what about the "point of NO return" imply canons of the philosophy of the old official science. Namely, as we know, the canons of the philosophy of the old official atheistic science were created for the assumption that God does NOT exist, and thus they apply only to a world without God. Meanwhile, we live in a world ruled with an iron hand by the all-knowing God. While in the world ruled by God "points of NO return" actually do exist for all kinds of intellects, including all group intellects, because these points are formed by God's punishments for serially committed immoralities - which punishments depend on irreversible (permanent) removal of the benefits theat were results of committing these immoralities (for a more detailed description of these irreversible punishments from God - see item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm"). Of course, the actual existence of this "point of NO return" is also confirmed by extensive evidence - the best example of which is the deliberately ignored and suppressed by the present official science numerous items of evidence for the existence of the biblical "great flood" (e.g. the evidence in the form of fossilized logs of trees that are oriented vertically and penetrate all the way through several successive geological layers - each of which layers according to the claims of official science supposedly had to settle down for a period of several million years, while the life expectancy of these logs of trees penetrating through all these layers typically could not exceed a thousand years). Notice here the fact that, for example, the date of giving by God the command to Noah to built his ark, was just one of those "points of NO return" for the entire humanity of that time. On the other hand, the fact of existence of such "points of NO return" brings to us a lot of weighty consequences. For example, the existence of these points reveals that the date of September 11, 2001 represented the moment of passing by the entire our present civilization through another of such "points of NO return", and thus that right now the entire our present civilization, considered a "group intellect", is in the process of gradual dying. (A turning point of the date of 11th September 2001, as the beginning of the current deadly "neo-medieval epoch" is explained in item #K1 and in "table #K1" from the web page named "tapanui.htm".) Moreover, the existence of this "point of NO return" also confirms further the fact, that we do NOT live in a world without God (as falsely tries to convince us the present official science), but that the fate of our civilization is ruled with an iron hand by the all-knowing God. (For an extensive evidence concerning the existence of God, see, e.g. my web pages named "god_proof.htm", "god.htm", or "changelings.htm".)


#T2. So here is that, despite (and because of) the having of all these well-paid professional scientists and politicians, our civilization still managed to commit a suicide and is now slowly dying in front of our eyes:

The humanity has received a sufficient number of warnings, that if it does not change its behaviours, then the cataclysm is to come. After all, such warnings are contained in the prophecies from the Bible. For centuries warned us also the folk wisdom - e.g. see items #H1 to #H3 from my web page named "prophecies.htm". Many wise people have repeated similar warnings already since about a half of the twentieth century. Recently even warns us the nature itself - for examples see item #C5.1 from my web page named "newzealand.htm", or item #N2 from my web page named "pajak_re_2017.htm". However, all this for no avail. On 11th September 2001 the humanity has taken actions that moved it beyond this threshold point in its history, which in English is called with the discussed above meaningful name of "the point of No return". These actions in practice were equivalent to committing a suicide by the entire humanity. So starting from that date of September 11, 2001 our entire civilization is slowly dying and it happens before our eyes. Meanwhile, the life in a dying civilization generates a lot of problems which previously no man was forced to experience. After all, the dying civilization not only that imposes on us the requirement that in order to survive, each one of us must individually defend ourselves and get free from consequences of immoral actions of greedy corporations, politicians, policy makers, scientists, and many other people (of the type of actions described in the web page named "solar.htm", e.g. in its items #F3 and #B5), but it also creates a lot of additional life requirements resulting from the hindering our daily lives by consequences of the immoral acting of a series of successive generations of politicians, governments, policy makers, scientists, etc. In the items that are to follow I will try to explain and describe not only "why" and "how" this "point of NO return" has been passed by the entire mankind, and how we can individually defend ourselves from the consequences of that passing, but also try to describe examples of these problems, with which the present situation of a dying humanity has confronted me, and to explain to the reader on a widely revealed examples how I am already defending myself from adverse consequences of this dying process. After all, if these problems have already managed to get to me, there is also a high probability that they caught up already (or soon will hunt down) the reader of this post as well. After all, according to the explanations of the philosophy of totalizm described in items #A2.8 and #E2 from my web page named "totalizm.htm", each one of us is personally responsible for the immoralities that commits any out of the "group intellects" to which we belong. And we all belong to the group intellect which is the whole of our civilization. So each one of us after the so-called "time of return" is individually punished for every immorality committed by our entire civilization, just as God is punishing accomplices in the committing of such immorality. On the other hand, in the case that the reader if affected by the same as me, or by similar, problems, then the reader probably would benefit from learning descriptions of how I attempted to solve them or to defend myself from them.


#T3. No matter on which issue one would focus the attention, immediately catches the one's eye, how oppositely to the way required by God that issue is handled by present people - for which mishandling, of course, God must severely punish these people:

On a number of my web pages and publications, for example in item #N2 from the web page named "pajak_re_2017.htm", or in items #B2 to #B2.3 from another page named "mozajski_uk.htm", I explained and documented on evidence, that God imposed on people a set of strict requirements (which I call "morality" or "moral criteria") that explain how these people have to live, then with the iron consequence God punishes every human deviation from these requirements. These requirements God has made available to people in writing in the form of content of the Bible, and also tells them to each person in the form of whispers of his/her conscience, while since 1985 in addition He allows also me to explain them through the scientific findings of the philosophy of totalizm and the content of the theory of everything called the Concept of Dipolar Gravity.

Unfortunately, despite of this, since the time of implementation of television to our everyday life, people are increasingly moving away from the divine requirements. Until today, this departure became so significant, that almost as a rule present people act almost exactly the opposite of what God required of them. For example, in item #J1 of the web page named "pajak_for_mp_2014.htm" I provided the results of my analysis of today's actions of governments, which indicate that almost everything that today's governments do or decide, is breaking various moral criteria. In other words, instead of acting for the people, almost everything that today's governments do or decide is aimed against the people. On the other hand, in item #G3 from the web page named "prophecies.htm", in a slightly humorous way I try to document that if nowadays Jesus appeared on Earth and tried to do the same good, which He did over 2000 years ago, then in practically every His exemplary morally-correct action He would break in various ways a whole range of present human laws. In a similar manner, in items #F3 and #B5 of the web page named "solar.htm" I try to realize, that against the good of people works also the majority of today's corporations - even those ones which by definition supposed to serve the people. In turn, these human activities which break somehow strict criteria of morality, bring God's punishments to people. Of course, to NOT destroy in humans the so-called "free will", these punishments from God are so served, that into each one of them are embedded at least three different sets of evidence, which allow that depending on someone's outlook a given punishment could be explained in at least 3 different ways - for more details see item #C2 on my web page named "tornado.htm". But no matter how these punishments from God someone would explain, still they make increasingly difficult our daily lives in the same significant manner. With the elapse of time, the level of their difficulty is to reach such a height, that the life as people knew it so-far, NO longer is to be possible. So in that soon coming time, only those few people are going to survive, who will gain the required motivation and will be able to adopt to cataclysmic conditions of life on Earth.


#T4. So let us learn the cause-effect chain that caused our entire civilization to pass this "point of NO return" on 11th of September 2001:

The gradually acquired habits described in the previous item, that starting from the time of dissemination of television, many leaders, policy makers, scientists and other people, commit serial immoralities aimed at quick and easy gaining various benefits, began to bring severe punishments from God at the entire mankind. On the other hand, in serving these punishments God implements the principle described in item #N2 on the web page named "pajak_re_2017.htm", namely that the punishments for repetitive immoralities committed serially, take the form of irreversible (permanent) removal from given intellects of the benefits which were the results of these serial immoralities. In turn the irreversibility (permanency) of the elimination of these benefits means, that they remain in force until the death of the intellect which committed given immoralities. Because since the time of spread of television our civilization as a whole began to commit serially an increasingly larger number of immoralities, at a certain point in our history, these serial immoralities practically started to cover every aspect of life of our civilization. That breakthrough point in our history turns out to be the date of 11th of September 2001. In turn since for each of these serial immoralities, after the so-called "time of return" our civilization is to receive an irreversible (permanent) punishment that is to trouble it until the end of its life, the actual covering by these punishments of every aspect of life of the humanity practically means, that from the moment when "times of return" are to arrive for all these punishments, the humanity as a single "group intellect" will NOT be able to keep alive and must die. (The term "time of return" is explained more comprehensively in items #C4.2 and #A4 from the web page named "morals.htm".) Of course, when the whole "group intellect" constituting the humanity is to die, then many individual people, who will be charged with the personal responsibility for immoralities that were committed by the whole humanity, will also have to die. (Notice from explanations in items #A2.8 and #E2 of my web page named "totalizm.htm", that by the personal responsibility for immoralities committed by a group intellect to which one belongs, is charged each individual participant of that intellect, who is aware that these immoralities are committed, however, who remains passive towards them and actually does nothing to try to prevent these immoralities or repair their consequences.)


#T5. What then can be predicted already now about the future fate of our civilization after on 11th September 2001 it passed through this "point of NO return":

From the content of "table #K1" explained and shown by item #K1 from my page named "tapanui.htm" stems quite unambiguously that the next (fifth in turn) era on Earth will be the last era of the mortal humanity. At the time of its duration the selected representatives of humanity must experience everything that later will be required for a correct operation of the immortal mankind from the next (sixth) era. For example, it must learn the rules of a rapid travel through space (i.e. to build and to use the Magnocraft and the Telekinetic Vehicle), it must learn and experience the work of time - after all the vehicle in the Bible called the "New Jerusalem" (in which the immortal humanity will be learning about, and experience, the physical universe) will be just a Time Vehicle - for details see item #J3 from the web page named "malbork_uk.htm", etc., etc. However, learning and understanding of the knowledge which is required from the mortal humanity of the last (fifth) era, would not be possible if the humanity continued the current philosophy, current attitudes, behaviours, etc. Therefore, in order the next era could come to Earth, all those people out there, who now are carriers of philosophy, views, attitudes, stands, behaviours, etc., currently prevailing on Earth, before the arrival of next era must be eliminated from impacting on the principles on which the whole of humanity works, and must be replaced by people who will be more appropriate for the next era. Unfortunately, for many of today's people, whose philosophies, beliefs, attitudes, etc., turn out to be no longer possible to change, this their replacement by other people practically will mean that they will have to die. Of course, this their extinction, does NOT need to be spectacular and highly tragic in each case (i.e. similar to that one to which we are accustomed due to today's action-packed films), and in some cases may also take a form such as dying due to obesity or overeating, or dying because indeed, for example, someone slipped on a banana peel. Also today's methods and principles of governance will have to be changed - for example, today's democracies (which facilitate the acquisition by the people of passivity, indifference, irresponsibility, etc.) will have to be replaced by governing individuals (i.e. by the "autocracies" (dictatorships), which promote the induction in humans of activities, interests, responsibilities, etc.) - which process of gradually replacement of democracies by governing individuals we are already seeing as it began and is deepening on Earth.

Additional information about "what" and "how" is to change in the course of gradually coming and deepening the dying of today's humanity, the reader will find, among others, in items #H3 and #H1 from my web page named "prophecies.htm", in item #K1 from the web page "tapanui.htm", in item #N2 from the web page "pajak_re_2017.htm", and in items #B2 to #B2.3 from the web page "mozajski_uk.htm".

#T6. How to defend and prepare ourselves to what will soon come to us together with the stage of agony in the process of dying of our present civilization:

Theoretically speaking, the defence against the experiencing of fate intended for those people, who will have become extinct together with the death of present human civilization, is simple. After all, in order to effectively defend ourselves from the death, ones only need to convince God that they acquired and already display all the characteristics that are needed practically in all the people living in next (fifth) era of the abovementioned "table #K1" from the web page "tapanui.htm".

However, in practice this proving that one is fit for living in the next era will be difficult and laborious. After all, this proving will require a drastic shift in the way of thinking, ideas, attitudes, knowledge, mode of action, activeness, etc. For example, one will need to become active (instead of the current passivity), one will need to get into the habit of personal overcoming of difficulties (rather than, as now, passively awaiting until someone else has beaten them), one will need to learn how to distinguish what in fact is moral from what in fact is immoral (rather than, as at present, to believe in what others say on this subject) and to learn how in one's own actions one needs to implement doing only what is moral, one also will need to learn the "a priori" approach to the scientific accumulation of knowledge, and to NOT rely only on the approach "a posteriori" of the present official science (that "a priori" approach most accurately is described in items #C1 to #C6 from my web page named "telekinetics.htm"), etc., and the like.

So if the reader wishes to already start to learn, what is associated with such adoption of oneself to thinking in the next (fifth) era of the humanity, then I would recommend that independently from undertaking a systematic study of the Bible, the reader also studies the entire my web page named "totalizm.htm", and the entire my web page named "dipolar_gravity.htm", as well as in addition at least item #N2 from the web page named "pajak_re_2017.htm" and items #C4.2 to #C4.7 from the web page named "morals.htm". For the technically gifted persons favourable and beneficial would also be to read the web pages named "immortality.htm", "magnocraft.htm", and "propulsion.htm".

... (This post needed to be cut in two parts because of the memory allocation to this blog, so it is continued below as post #264_2E) ...

22:06, totalizm
Link
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 50